Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Luitko jo tämän: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Terapia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­set koh­taa­mi­set arjessa ovat tär­kei­tä – eri­tyi­sen haa­voit­ta­vaa on pe­te­tyk­si tu­le­mi­sen kokemus lä­hei­sek­si koetun taholta

12.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Kirkon Walk in -terapia on kiinnostanut Oulussa – "Nuori kertoo lähtevänsä terapiasta helpottuneena ja keveämmin mielin"

Kirkon Walk in -te­ra­pia on kiin­nos­ta­nut Oulussa – "Nuori kertoo läh­te­vän­sä te­ra­pias­ta hel­pot­tu­nee­na ja ke­veäm­min mielin"

07.09.2022 08:31
Oulun seurakunnat käynnistää nuorille suunnatun maksuttoman lyhytterapian, tarkoitus vastata kasvaviin mielenterveyspalvelujen tarpeisiin

Oulun seu­ra­kun­nat käyn­nis­tää nuo­ril­le suun­na­tun mak­sut­to­man ly­hyt­te­ra­pian, tar­koi­tus vastata kas­va­viin mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­pei­siin

31.03.2022 15:16 2
Superihminen tukahdutti itsensä – kittiläläinen kahvilayrittäjä Heli Alatalo piti itseään vahvana ja tehokkaana naisena, mutta huomasikin olevansa läheisriippuvainen

Su­pe­rih­mi­nen tu­kah­dut­ti itsensä – ­kit­ti­lä­läi­nen kah­vi­lay­rit­tä­jä Heli Alatalo piti itseään vahvana ja te­hok­kaa­na nai­se­na, mutta huo­ma­si­kin ole­van­sa lä­heis­riip­pu­vai­nen

20.03.2022 14:07 2
Tilaajille
Itkeminen ei ole heikkous: se lievittää stressiä ja rauhoittaa mieltä – Kristiina Koistiselle hämmentyneet lääkärit ovat jopa tyrkyttäneet masennuslääkkeitä

It­ke­mi­nen ei ole heik­kous: se lie­vit­tää stres­siä ja rau­hoit­taa mieltä – Kris­tii­na Kois­ti­sel­le häm­men­ty­neet lää­kä­rit ovat jopa tyr­kyt­tä­neet ma­sen­nus­lääk­kei­tä

28.06.2021 06:30
Tilaajille
Oulussa kehitettiin terapeuttinen tukimuoto pakolaistaustaisille perheille – malli kiinnostaa myös muualla Suomessa

Oulussa ke­hi­tet­tiin te­ra­peut­ti­nen tu­ki­muo­to pa­ko­lais­taus­tai­sil­le per­heil­le – malli kiin­nos­taa myös muualla Suo­mes­sa

10.05.2021 13:46 3
Pitkällä psykoterapialla hoidetaan myös ongelmia, joissa sitä ei tarvittaisi – näin kouluttajapsykologi korjaisi tilannetta

Pit­käl­lä psy­ko­te­ra­pial­la hoi­de­taan myös on­gel­mia, joissa sitä ei tar­vit­tai­si – näin kou­lut­ta­jap­sy­ko­lo­gi kor­jai­si ti­lan­net­ta

09.05.2021 18:30 2
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamo ajetaan alas – terapeuttien vastaanotot jatkuvat selvitystilan ajan

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mo ajetaan alas – te­ra­peut­tien vas­taa­no­tot jat­ku­vat sel­vi­tys­ti­lan ajan

29.01.2021 11:49 3
Essee: Kunpa valtio pakottaisi meidät kaikki terapiaan

Essee: Kunpa valtio pa­kot­tai­si meidät kaikki te­ra­piaan

03.01.2021 09:00
Tilaajille