Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Terapia
Essee: Ventovieras voi kävellä hautajaisiin hakemaan terapiaa ja itkua itselleen
Essee

Essee: Ven­to­vie­ras voi kävellä hau­ta­jai­siin ha­ke­maan te­ra­piaa ja itkua it­sel­leen

12.01.2024 15:30 9
Tilaajille
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Vaikean menneisyyden ei tarvitse määrittää koko loppuelämää, uskoo psykoterapeutti Ben Furman

Vaikean men­nei­syy­den ei tar­vit­se mää­rit­tää koko lop­pue­lä­mää, uskoo psy­ko­te­ra­peut­ti Ben Furman

19.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Oululainen pariterapeutti Tuula Rantakari näkee, että alun tarina on suhteen kivijalka – Lue tästä "Nallikarista ikuisuuteen" ja muut Kalevan lukijoiden rakkaustarinat

Ou­lu­lai­nen pa­ri­te­ra­peut­ti Tuula Ran­ta­ka­ri näkee, että alun tarina on suhteen ki­vi­jal­ka – Lue tästä "Nal­li­ka­ris­ta ikui­suu­teen" ja muut Kalevan lu­ki­joi­den rak­kaus­ta­ri­nat

22.07.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen linja vai­keut­taa te­ra­pian saa­ta­vuut­ta – yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen sek­to­rin työ­paik­ko­jen tar­pee­ton vas­tak­kain­aset­te­lu ei auta

29.05.2023 05:00 1
Tilaajille
22-vuotias opiskelija on ollut jo viidenlaisessa terapiassa – Asiakkaat ja terapeutit paljastavat, mitä vastaanotolla tapahtuu

22-vuo­tias opis­ke­li­ja on ollut jo vii­den­lai­ses­sa te­ra­pias­sa – Asiak­kaat ja te­ra­peu­tit pal­jas­ta­vat, mitä vas­taan­otol­la ta­pah­tuu

24.05.2023 10:20 5
Tilaajille
Kipu ensin jopa pahenee, mutta ratsastus voi yllättävästi parantaa – Tutkija selvitti, miksi krooniset selkäkivut helpottuvat nousemalla hevosen selkään

Kipu ensin jopa pa­he­nee, mutta rat­sas­tus voi yl­lät­tä­väs­ti pa­ran­taa – Tutkija sel­vit­ti, miksi kroo­ni­set sel­kä­ki­vut hel­pot­tu­vat nou­se­mal­la hevosen selkään

06.04.2023 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asenne, jous­ta­vuus ja yh­teis­työ päih­de­äi­tien hoidon yti­mes­sä

01.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Perhe- ja pa­ri­te­ra­peu­tit avuksi psy­ko­te­ra­peut­ti­pu­lan rat­kai­sus­sa?

25.02.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­set koh­taa­mi­set arjessa ovat tär­kei­tä – eri­tyi­sen haa­voit­ta­vaa on pe­te­tyk­si tu­le­mi­sen kokemus lä­hei­sek­si koetun taholta

12.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Kirkon Walk in -terapia on kiinnostanut Oulussa – "Nuori kertoo lähtevänsä terapiasta helpottuneena ja keveämmin mielin"

Kirkon Walk in -te­ra­pia on kiin­nos­ta­nut Oulussa – "Nuori kertoo läh­te­vän­sä te­ra­pias­ta hel­pot­tu­nee­na ja ke­veäm­min mielin"

07.09.2022 08:31
Oulun seurakunnat käynnistää nuorille suunnatun maksuttoman lyhytterapian, tarkoitus vastata kasvaviin mielenterveyspalvelujen tarpeisiin

Oulun seu­ra­kun­nat käyn­nis­tää nuo­ril­le suun­na­tun mak­sut­to­man ly­hyt­te­ra­pian, tar­koi­tus vastata kas­va­viin mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­pei­siin

31.03.2022 15:16 2
Superihminen tukahdutti itsensä – kittiläläinen kahvilayrittäjä Heli Alatalo piti itseään vahvana ja tehokkaana naisena, mutta huomasikin olevansa läheisriippuvainen

Su­per­ih­mi­nen tu­kah­dut­ti itsensä – ­kit­ti­lä­läi­nen kah­vi­la­yrit­tä­jä Heli Alatalo piti itseään vahvana ja te­hok­kaa­na nai­se­na, mutta huo­ma­si­kin ole­van­sa lä­heis­riip­pu­vai­nen

20.03.2022 14:07 2
Tilaajille
Itkeminen ei ole heikkous: se lievittää stressiä ja rauhoittaa mieltä – Kristiina Koistiselle hämmentyneet lääkärit ovat jopa tyrkyttäneet masennuslääkkeitä

It­ke­mi­nen ei ole heik­kous: se lie­vit­tää stres­siä ja rau­hoit­taa mieltä – Kris­tii­na Kois­ti­sel­le häm­men­ty­neet lää­kä­rit ovat jopa tyr­kyt­tä­neet ma­sen­nus­lääk­kei­tä

28.06.2021 06:30
Tilaajille
Oulussa kehitettiin terapeuttinen tukimuoto pakolaistaustaisille perheille – malli kiinnostaa myös muualla Suomessa

Oulussa ke­hi­tet­tiin te­ra­peut­ti­nen tu­ki­muo­to pa­ko­lais­taus­tai­sil­le per­heil­le – malli kiin­nos­taa myös muualla Suo­mes­sa

10.05.2021 13:46 3
Pitkällä psykoterapialla hoidetaan myös ongelmia, joissa sitä ei tarvittaisi – näin kouluttajapsykologi korjaisi tilannetta

Pit­käl­lä psy­ko­te­ra­pial­la hoi­de­taan myös on­gel­mia, joissa sitä ei tar­vit­tai­si – näin kou­lut­ta­ja­psy­ko­lo­gi kor­jai­si ti­lan­net­ta

09.05.2021 18:30 2
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamo ajetaan alas – terapeuttien vastaanotot jatkuvat selvitystilan ajan

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mo ajetaan alas – te­ra­peut­tien vas­taan­otot jat­ku­vat sel­vi­tys­ti­lan ajan

29.01.2021 11:49 3
Essee: Kunpa valtio pakottaisi meidät kaikki terapiaan

Essee: Kunpa valtio pa­kot­tai­si meidät kaikki te­ra­piaan

03.01.2021 09:00
Tilaajille