Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Seksi
Tajunnanräjäyttävä seksi koukutti oululaisnaisen suhteeseen, joka muuttui pian sumutukseksi ja manipuloinniksi – Psykoterapeutti kertoo, miten riippuvuudesta pääsee irti

Ta­jun­nan­rä­jäyt­tä­vä seksi kou­kut­ti ou­lu­lais­nai­sen suh­tee­seen, joka muuttui pian su­mu­tuk­sek­si ja ma­ni­pu­loin­nik­si – Psy­ko­te­ra­peut­ti kertoo, miten riip­pu­vuu­des­ta pääsee irti

25.11.2023 06:00 15
Tilaajille
Seksitaidoilla on väliä: vain viisi prosenttia naisista saa orgasmin emätinyhdynnässä – näin kannattaa lähteä lisäämään nautintoa ja poistamaan häpeää

Sek­si­tai­doil­la on väliä: vain viisi pro­sent­tia nai­sis­ta saa or­gas­min emä­tin­yh­dyn­näs­sä – näin kan­nat­taa lähteä li­sää­mään nau­tin­toa ja pois­ta­maan häpeää

23.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Kielisuudelma Oulussa muutti Johanna Jussinniemen elämän – Ruotsiin lähteneiden vanhempien kiltistä tallitytöstä tuli yli 200 pornoelokuvan kansainvälinen tähti

Kie­li­suu­del­ma Oulussa muutti Johanna Jus­sin­nie­men elämän – Ruot­siin läh­te­nei­den van­hem­pien kil­tis­tä tal­li­ty­tös­tä tuli yli 200 por­no­elo­ku­van kan­sain­vä­li­nen tähti

14.10.2023 06:00 64
Tilaajille
Seksille pyhitetyn vuokramökin suosio yllätti haukiputaalaisen Jonna Kurvisen – Yrittäjäpariskunta aikoo laajentaa bisnestä Virpiniemestä muuallekin

Sek­sil­le py­hi­te­tyn vuok­ra­mö­kin suosio yllätti hau­ki­pu­taa­lai­sen Jonna Kur­vi­sen – Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta aikoo laa­jen­taa bis­nes­tä Vir­pi­nie­mes­tä muual­le­kin

07.10.2023 06:00 84
Tilaajille
Tutkimus: Pohjoissuomalaiset miehet kokevat paineita haluttomuudesta – siemensyöksy- ja erektiopaineet erottuvat valtakunnallisesti

Tut­ki­mus: Poh­jois­suo­ma­lai­set miehet kokevat pai­nei­ta ha­lut­to­muu­des­ta – sie­men­syök­sy- ja erek­tio­pai­neet erot­tu­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti

08.09.2023 11:41 4
Tinderissä naiset tukahtuvat ja miehet turhautuvat, mutta tosirakkaudenkin voi löytää – testasimme kolme erilaista deittisovellusta, joista oululaiset etsivät nyt parisuhdetta

Tin­de­ris­sä naiset tu­kah­tu­vat ja miehet tur­hau­tu­vat, mutta to­si­rak­kau­den­kin voi löytää – tes­ta­sim­me kolme eri­lais­ta deit­ti­so­vel­lus­ta, joista ou­lu­lai­set etsivät nyt pa­ri­suh­det­ta

01.09.2023 06:00 10
Tilaajille
Harrastetaanko seksiä nyt vai huomenna, se vaikuttaa lääkkeen valintaan – miehellä voi olla myös kiihottumisvaikeuksia tai lost penis -ongelma

Har­ras­te­taan­ko seksiä nyt vai huo­men­na, se vai­kut­taa lääk­keen va­lin­taan – mie­hel­lä voi olla myös kii­hot­tu­mis­vai­keuk­sia tai lost penis -on­gel­ma

14.08.2023 06:30 4
Tilaajille
Kupan ja tippurin tartuntamäärät tuplaantuivat viime vuonna – näistä syistä seksitautien määrä on kasvanut, mutta kaikki ei ole sitä, miltä näyttää

Kupan ja tip­pu­rin tar­tun­ta­mää­rät tup­laan­tui­vat viime vuonna – näistä syistä sek­si­tau­tien määrä on kas­va­nut, mutta kaikki ei ole sitä, miltä näyttää

31.07.2023 06:30
Tilaajille
"Yhtä monta syytä kuin on ihmisiäkin" – Seksuaaliterapiaan hakeutumisen taustalla on usein kommunikointivaikeuksia ja häpeää

"Yhtä monta syytä kuin on ih­mi­siä­kin" – Sek­suaa­li­te­ra­piaan ha­keu­tu­mi­sen taus­tal­la on usein kom­mu­ni­koin­ti­vai­keuk­sia ja häpeää

17.07.2023 06:30
Tilaajille
Oululaiset nuoret harrastavat sokerideittailua – Tällaisia ovat suhteet, joille tyypillistä on ikäero ja joissa seksityön tunnusmerkitkin voivat täyttyä

Ou­lu­lai­set nuoret har­ras­ta­vat so­ke­ri­deit­tai­lua – Täl­lai­sia ovat suh­teet, joille tyy­pil­lis­tä on ikäero ja joissa sek­si­työn tun­nus­mer­kit­kin voivat täyttyä

25.06.2023 16:00 43
Tilaajille
Pohjoissuomalainen Emmi, 26, kiihottuu, kun häntä piiskataan lujaa – BDSM:ssä salaiset haaveet ja suostumus kulkevat käsi kädessä

Poh­jois­suo­ma­lai­nen Emmi, 26, kii­hot­tuu, kun häntä piis­ka­taan lujaa – BDSM:s­sä sa­lai­set haaveet ja suos­tu­mus kul­ke­vat käsi kädessä

12.02.2023 09:00 19
Tilaajille
Seksiä saamattomien nuorten sinkkumiesten osuus kasvaa Suomessa – Nuoria naisia muuttaa ulkomaille, ja vain yhdeksässä kunnassa 20–34-vuotiaita naisia on enemmän kuin miehiä

Seksiä saa­mat­to­mien nuorten sink­ku­mies­ten osuus kasvaa Suo­mes­sa – Nuoria naisia muuttaa ul­ko­mail­le, ja vain yh­dek­säs­sä kun­nas­sa 20–34-vuo­tiai­ta naisia on enemmän kuin miehiä

11.02.2023 18:30 47
Tilaajille
OnlyFansin tuottoisuus tuli yllätyksenä ja nyt Marika Fingerroos suuntaa seksivälineiden kasvaville markkinoille – vierailimme perheenäidin kotona ja saimme tuote-esittelyn

On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le – vie­rai­lim­me per­heen­äi­din kotona ja saimme tuo­te-esit­te­lyn

29.01.2023 09:00 26
Tilaajille
Liikunta ja seksihalut kulkevat käsi kädessä – mutta mihin suuntaan: laskeeko liika rehkiminen libidoa?

Lii­kun­ta ja sek­si­ha­lut kul­ke­vat käsi kädessä – mutta mihin suun­taan: las­kee­ko liika reh­ki­mi­nen li­bi­doa?

23.01.2023 06:30 4
Tilaajille
Yhdysvaltain aborttipäätöksen häviäjiä ovat tasa-arvo ja naisten ihmisoikeudet, ja kehityksestä on syytä olla huolissaan myös täällä
Kolumni

Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

02.07.2022 16:00 13
Tilaajille
Rovaniemeläinen Anni, 25, kyllästyi siihen, ettei Instagramissa saa näkyä edes nänni – nyt hän julkaisee pornoa OnlyFans-sivustolla

Ro­va­nie­me­läi­nen Anni, 25, kyl­läs­tyi siihen, ettei Ins­ta­gra­mis­sa saa näkyä edes nänni – nyt hän jul­kai­see pornoa On­ly­Fans-si­vus­tol­la

25.06.2022 06:30 4
Tilaajille
Onko normaalia, että ...? Etsimme vastaukset yleisimpiin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin, jotka askarruttavat oululaisnuoria

Onko nor­maa­lia, että ...? Etsimme vas­tauk­set ylei­sim­piin seksiin ja sek­suaa­li­suu­teen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin, jotka as­kar­rut­ta­vat ou­lu­lais­nuo­ria

04.02.2022 07:00 5
Tilaajille
Kemissä ja Oulussa toimiva domina on myynyt asiakkailleen kipua ja nöyryytystä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hänellekin liikaa

Kemissä ja Oulussa toimiva domina on myynyt asiak­kail­leen kipua ja nöy­ryy­tys­tä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hä­nel­le­kin liikaa

28.11.2021 14:16 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Kirsi Karhu kirjoitti eroottisen romaanin, jossa keski-ikäinen nainen toteuttaa 31 seksifantasiaansa – "Tämä on pelkkää fiktiota", hän ohjeisti äitiään

Ro­va­nie­me­läi­nen Kirsi Karhu kir­joit­ti eroot­ti­sen ro­maa­nin, jossa kes­ki-ikäi­nen nainen to­teut­taa 31 sek­si­fan­ta­siaan­sa – "Tämä on pelkkää fik­tio­ta", hän oh­jeis­ti äitiään

03.11.2021 08:52 3
Tilaajille
Onko seksi liian orgasmikeskeistä? Orgasmi tukee hyvinvointia ja lisää elinvoimaa – mutta ilman sitäkin voi elää

Onko seksi liian or­gas­mi­kes­keis­tä? Orgasmi tukee hy­vin­voin­tia ja lisää elin­voi­maa – mutta ilman sitäkin voi elää

23.08.2021 06:30 3
Tilaajille