Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Rukan maailmancup

Rukan maail­man­cu­pin ko­ro­na­kup­las­ta kri­tiik­kiä – Lin­ja­kum­pu: Kaikki tehtiin niin hyvin kuin voitiin

08.12.2020 20:39
Tilaajille

Ana­lyy­si: Iivo Nis­ka­nen on suo­ma­lai­sen yk­si­löur­hei­lun suuri yk­si­näi­nen

29.11.2020 19:20 1
Tilaajille

Tuuli vei yh­dis­te­tyn mie­hil­tä uuden mah­dol­li­suu­den, mäen va­ra­ki­sa otet­tiin käyt­töön – "En hir­veäs­ti hyp­pi­nyt rie­mus­ta pe­ru­mi­sen jäl­keen"

29.11.2020 17:45
Tilaajille

"Tuol­lai­sen hui­tai­sun" hiih­tä­nyt Iivo Nis­ka­nen oli Rukalla viides – olym­pia­voit­ta­jan takana vah­vem­pi suo­ma­lais­pa­nos kuin vuosiin

29.11.2020 15:35

Therese Johaug jälleen täysin omaa luok­kaan­sa, Kerttu Nis­ka­nen kymp­pi­sak­kiin – "Suo­ri­tus oli kuntoni mu­kai­nen"

29.11.2020 14:38 1
Tilaajille

Kläbo pisti muille jauhot suuhun lop­pu­ki­ri­kamp­pai­lus­sa, Iivo Nis­ka­nen ylitti maa­li­vii­van vii­den­te­nä

29.11.2020 14:56 1

Rukalla mentiin jälleen Jo­hau­gin tahtiin – Kerttu Nis­ka­nen nousi pykälän ylös­päin

29.11.2020 13:40 2

Tun­nel­ma ja näkymä Rukan maail­man­cu­pis­sa erosi aiem­mis­ta vuo­sis­ta – Katso kuvat ja huomaa ero vuosien 2019 ja 2020 välillä

29.11.2020 13:21
Tilaajille

Ko­ro­na­pan­de­mia unohtui het­kek­si Rukalla ladun var­res­sa, ilmassa ur­hei­lu­juh­lan tuntua – "Ei pu­het­ta­kaan, että oli­sim­me jät­tä­neet kisat vä­lis­tä"

28.11.2020 20:00 4
Tilaajille

Antti Aalto mä­ki­ki­san paras suo­ma­lai­nen, sun­nun­tail­le jäi pa­ran­net­ta­vaa – "Mittaa voisi tulla ainakin 5–10 metriä lisää"

28.11.2020 19:25

Kär­ki­si­jat kar­ka­si­vat taas yh­dis­te­tyn miesten ulot­tu­mat­to­miin – "Ei tässä vielä hypitä rie­mus­ta"

28.11.2020 17:43

Kom­ment­ti: Pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van vä­liai­ka­läh­tö on to­del­li­nen har­vi­nai­suus maail­man­cu­pis­sa

28.11.2020 15:16
Tilaajille

Iivo Nis­ka­nen joutui pet­ty­mään – Kläbo paahtoi yli­voi­mai­seen voit­toon

28.11.2020 15:29 1

Kerttu Nis­ka­nen oli Rukalla kuudes, vaikka pettyi hiih­toon­sa – Krista Pär­mä­kos­ki romahti ulos pis­teil­tä, eikä to­den­nä­köi­ses­ti kil­pai­le enää sun­nun­tai­na

28.11.2020 12:24 2
Kolumni

Myl­vi­vän yleisön puute vei ko­ti­kent­täe­dun myös hiih­dos­sa

27.11.2020 21:00 1
Tilaajille

Riit­ta-Lii­sa Ro­po­sen, 42, sil­mis­sä on palava halu haastaa ja ke­hit­tää itseä – "Kukaan lä­hei­se­ni ei häpeä sitä, että olen täällä"

27.11.2020 18:00 1
Tilaajille

Yh­dis­te­tyn mä­kio­suu­del­la näkyi pieni pil­kah­dus valoa, viime kauden tuskat vihdoin takana: "Ti­lan­ne on ihan eri kuin viime vuonna"

27.11.2020 17:54
Tilaajille

Rans­ka­lai­nen pu­ku­vel­ho Fre­de­ric Zoz haluaa auttaa Suomen mä­ki­mie­het ta­kai­sin hui­pul­le – "Jos en olisi nähnyt mah­dol­li­suut­ta hyviin tu­lok­siin, en olisi täällä"

27.11.2020 15:49 1
Tilaajille

Suo­ma­lais­ten kuti jäi piip­puun Rukan sprint­ti­hiih­dois­sa

27.11.2020 15:39