Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ahvenanmaa
Presidentti Niinistö otti kantaa Ahvenanmaan demilitarisointiin – ”Onko nyt aika rauhansopimuksen purkamiselle joiltain osin?”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö otti kantaa Ah­ve­nan­maan de­mi­li­ta­ri­soin­tiin – ”Onko nyt aika rau­han­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­sel­le joil­tain osin?”

03.11.2023 17:18 6
Tilaajille
Venäjän Maarianhaminan-konsulaattiin heitettiin poliisin mukaan kaljapullo – maan ulkoministeriö luonnehti iskun vaarantaneen henkilöstön henkeä ja terveyttä

Venäjän Maa­rian­ha­mi­nan-kon­su­laat­tiin hei­tet­tiin po­lii­sin mukaan kal­ja­pul­lo – maan ul­ko­mi­nis­te­riö luon­neh­ti iskun vaa­ran­ta­neen hen­ki­lös­tön henkeä ja ter­veyt­tä

04.05.2023 17:11 13
Uutta tietoa Venäjän Ahvenanmaan-konsulaattiin kohdistuneesta ilkivallasta: Olutpullo heitettiin kohti konsulaattia

Uutta tietoa Venäjän Ah­ve­nan­maan-kon­su­laat­tiin koh­dis­tu­nees­ta il­ki­val­las­ta: Olut­pul­lo hei­tet­tiin kohti kon­su­laat­tia

04.05.2023 12:47 3
Venäjä väittää: Maarianhaminan konsulaatin alueelle heitetty vaarallisia esineitä – Suomen ulkoministeriö vahvistaa saaneensa nootin

Venäjä väit­tää: Maa­rian­ha­mi­nan kon­su­laa­tin alueel­le hei­tet­ty vaa­ral­li­sia esi­nei­tä – ­Suo­men ul­ko­mi­nis­te­riö vah­vis­taa saa­neen­sa nootin

03.05.2023 22:49 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­ve­nan­maal­le oma armeija

30.04.2023 05:15 2
Tilaajille
Oolannin sota-ajan riskit nousivat puolustuskeskusteluun – ahvenanmaalaisille aseiden ja sotilaiden poissaolo saarilta on myös identiteettikysymys
Pääkirjoitus

Oo­lan­nin so­ta-ajan riskit nou­si­vat puo­lus­tus­kes­kus­te­luun – ah­ve­nan­maa­lai­sil­le aseiden ja so­ti­lai­den pois­sa­olo saa­ril­ta on myös iden­ti­teet­ti­ky­sy­mys

12.04.2023 20:00 14
Tilaajille
Kirja-arvio: Karin Erlandssonin Koti-romaani kunnioittaa Anni Blomqvistin kaihoisan sitkeän Myrskyluodon Maijan kestävää saaristolaisperinnettä

Kir­ja-ar­vio: Karin Er­lands­so­nin Ko­ti-ro­maa­ni kun­nioit­taa Anni Blom­qvis­tin kai­hoi­san sitkeän Myrs­ky­luo­don Maijan kes­tä­vää saa­ris­to­lais­pe­rin­net­tä

04.10.2022 11:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­ve­nan­maa on hyök­kää­jän helppo ottaa haltuun

30.04.2022 07:00 9
Tilaajille
Aseeton Ahvenanmaa altistaa itsensä Venäjän suunnitelmille – Konfliktin syttyessä Suomen armeija joutuisi antamaan tasoitusta hyökkääjälle

Aseeton Ah­ve­nan­maa al­tis­taa itsensä Venäjän suun­ni­tel­mil­le – Konf­lik­tin syt­tyes­sä ­Suo­men armeija jou­tui­si an­ta­maan ta­soi­tus­ta hyök­kää­jäl­le

27.04.2022 11:17 29
Tilaajille
Etelä-Suomen Sanomat: Matti Vanhanen toivoo Ahvenanmaalta aloitetta suomalaisten joukkojen sijoittamisesta saarille

Ete­lä-Suo­men Sa­no­mat: Matti Van­ha­nen toivoo Ah­ve­nan­maal­ta aloi­tet­ta suo­ma­lais­ten jouk­ko­jen si­joit­ta­mi­ses­ta saa­ril­le

25.04.2022 11:25 19
Pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä on tänään jopa 35 asteen lämpötilaero – Ilmatieteen laitos: "Jokatalvinen ilmiö"

Poh­joi­sen ja ete­läi­sen Suomen välillä on tänään jopa 35 asteen läm­pö­ti­la­ero – Il­ma­tie­teen laitos: "Jo­ka­tal­vi­nen ilmiö"

28.12.2021 14:03 1
Tilaajille
Presidentti Niinistön matka Ahvenanmaalle peruuntui – syynä huono lentosää

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön matka Ah­ve­nan­maal­le pe­ruun­tui – syynä huono len­to­sää

20.10.2021 10:47 4
Matkakuumettaan voi lievittää Ahvenanmaalla – saarimaakunta odottaa suomalaisista matkailukesän pelastusta

Mat­ka­kuu­met­taan voi lie­vit­tää Ah­ve­nan­maal­la – saa­ri­maa­kun­ta odottaa suo­ma­lai­sis­ta mat­kai­lu­ke­sän pe­las­tus­ta

15.05.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Elämäkerta esittelee kapinallisen ja seikkailunhaluisen mutta myös murtuneen ja ystäviinsä pettyneen Elin Danielson-Gambogin

Arvio: Elä­mä­ker­ta esit­te­lee ka­pi­nal­li­sen ja seik­kai­lun­ha­lui­sen mutta myös mur­tu­neen ja ys­tä­viin­sä pet­ty­neen Elin Da­niel­son-Gam­bo­gin

14.04.2021 09:00
Tilaajille
Uusi reality-sarja Ahvenanmaalta saa potkua verisestä miehestä ja humalaisesta konemestarista

Uusi rea­li­ty-sar­ja Ah­ve­nan­maal­ta saa potkua ve­ri­ses­tä mie­hes­tä ja hu­ma­lai­ses­ta ko­ne­mes­ta­ris­ta

01.02.2021 07:00
Oululainen Anni Miettunen voitti Åland Unitedissa tuplamestaruuden ja saa pelata jalkapalloa ammatikseen: "Pari kertaa kuukaudessa pystyy ostamaan lohtakin kaupasta"

Ou­lu­lai­nen Anni Miet­tu­nen voitti Åland Uni­te­dis­sa tup­la­mes­ta­ruu­den ja saa pelata jal­ka­pal­loa am­ma­tik­seen: "Pari kertaa kuu­kau­des­sa pystyy os­ta­maan loh­ta­kin kau­pas­ta"

30.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Matkustajat pääsevät Turkuun Viking Gracella, joka hinattiin satamaan aamuyöstä – Amorella vie ruotsalaiset matkustajat Tukholmaan

Mat­kus­ta­jat pää­se­vät Turkuun Viking Gra­cel­la, joka hi­nat­tiin sa­ta­maan aa­mu­yös­tä – Amo­rel­la vie ruot­sa­lai­set mat­kus­ta­jat Tuk­hol­maan

22.11.2020 14:12 1
Viking Amorellan pohjakosketuspaikalta löytyi lohkare: "Kovaa luonnonmateriaalia paikassa, missä ei pitänyt olla"

Viking Amo­rel­lan poh­ja­kos­ke­tus­pai­kal­ta löytyi loh­ka­re: "Kovaa luon­non­ma­te­riaa­lia pai­kas­sa, missä ei pitänyt olla"

28.09.2020 20:53
Näin Viking Amorellan onnettomuustutkinta etenee – laitteissa tallessa yksityiskohtaista tietoa laivan liikkeistä

Näin Viking Amo­rel­lan on­net­to­muus­tut­kin­ta etenee – lait­teis­sa tal­les­sa yk­si­tyis­koh­tais­ta tietoa laivan liik­keis­tä

21.09.2020 16:44
Amorella hinataan mahdollisimman nopeasti Turun korjaustelakalle Naantaliin – syytä karille ajoon ei vielä tiedetä

Amo­rel­la hi­na­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti Turun kor­jaus­te­la­kal­le Naan­ta­liin – syytä karille ajoon ei vielä tiedetä

21.09.2020 11:53