Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuvataiteilijat
Oululaislähtöinen Leena Nousiainen löi läpi Ranskan taidepiireissä, mutta joutui vetämään sukunimensä lopun yli ruksin

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Leena Nou­siai­nen löi läpi Ranskan tai­de­pii­reis­sä, mutta joutui ve­tä­mään su­ku­ni­men­sä lopun yli ruksin

21.02.2024 06:00 2
Tilaajille
Muistokirjoitus: Kuvanveistäjä, kahden saaren kansalainen Reijo Hukkanen (1946–2024)

Muis­to­kir­joi­tus: Ku­van­veis­tä­jä, kahden saaren kan­sa­lai­nen Reijo Huk­ka­nen (1946–2024)

02.02.2024 09:24 4
Oululaisen, historiallisen talon piharakennuksessa on pieni ateljee, jossa voi kuvitella olevansa Italiassa – Katso tästä muutkin tärpit Oulun päiviin

Ou­lu­lai­sen, his­to­rial­li­sen talon pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa on pieni atel­jee, jossa voi ku­vi­tel­la ole­van­sa Ita­lias­sa – Katso tästä muutkin tärpit Oulun päiviin

01.09.2023 06:00
Tilaajille
Oletko käynyt Oulun Real Dealin yläkerrassa? 20-vuotisjuhlan kunniaksi sieltä löytyy Suomen parhaan skeittaajan ja Ars Fennica -voittajan taidetta

Oletko käynyt Oulun Real Dealin ylä­ker­ras­sa? 20-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si sieltä löytyy Suomen parhaan skeit­taa­jan ja Ars Fennica -voit­ta­jan tai­det­ta

29.06.2023 15:40 1
Tilaajille
Kuusi nuorta oululaistaitajaa sai vapaat kädet ja sata metriä Höyhtyän ostarin seinää – Ostaria ei silti olla purkamassa

Kuusi nuorta ou­lu­lais­tai­ta­jaa sai vapaat kädet ja sata metriä Höyh­tyän ostarin seinää – Ostaria ei silti olla pur­ka­mas­sa

21.06.2023 08:00 4
Tilaajille
Kuvataidearvio: Iikkamatti Haurun ja Alexi Johnstonen teoksissa rinnastuvat pysähtyneet hallintaan ja hillintään viittaavat elementit sekä yllätyksellinen kaaos ja liike

Ku­va­tai­dear­vio: Iik­ka­mat­ti Haurun ja Alexi Johns­to­nen teok­sis­sa rin­nas­tu­vat py­säh­ty­neet hal­lin­taan ja hil­lin­tään viit­taa­vat ele­men­tit sekä yl­lä­tyk­sel­li­nen kaaos ja liike

09.06.2023 14:00
Tilaajille
Otto Karvonen sai harvinaisen haasteen: tehdä Oulun uuteen oikeustaloon taidetta, joka levittäytyy eri tiloihin - "Halusin, että teos ei ole visuaalisesti päällekäyvä"

Otto Kar­vo­nen sai har­vi­nai­sen haas­teen: tehdä Oulun uuteen oi­keus­ta­loon tai­det­ta, joka le­vit­täy­tyy eri ti­loi­hin - "Ha­lu­sin, että teos ei ole vi­suaa­li­ses­ti pääl­le­käy­vä"

05.06.2023 06:30 1
Tilaajille
Andy Warholin julistenäyttely saapuu maailmankiertueeltaan kesäksi Ouluun

Andy War­ho­lin ju­lis­te­näyt­te­ly saapuu maail­man­kier­tueel­taan kesäksi Ouluun

30.03.2023 14:20 3
Töhryä vai taidetta? 15 vuotta sitten graffitista saattoi saada tuntuvat sakot, nykyään katutaidetta osataan Oulussakin jo arvostaa osana urbaania ympäristöä

Töhryä vai tai­det­ta? 15 vuotta sitten graf­fi­tis­ta saattoi saada tun­tu­vat sakot, nykyään ka­tu­tai­det­ta osataan Ou­lus­sa­kin jo ar­vos­taa osana ur­baa­nia ym­pä­ris­töä

04.03.2023 13:00 9
Tilaajille
Piirtäjä kätki Jope-julisteeseen koskettavan piiloviestin – "Kun malttaa pysähtyä, sen löytää"

Piir­tä­jä kätki Jo­pe-ju­lis­tee­seen kos­ket­ta­van pii­lo­vies­tin – "Kun malttaa py­säh­tyä, sen löytää"

22.02.2023 15:45 2
Tilaajille
Karhu näyttäytyi Helena Junttilalle unessa, ja siitä tuli sodankyläläiselle taiteilijalle lähes tavaramerkki – sitten karhu löysi tiensä jopa oluttölkin kylkeen

Karhu näyt­täy­tyi Helena Junt­ti­lal­le unessa, ja siitä tuli so­dan­ky­lä­läi­sel­le tai­tei­li­jal­le lähes ta­va­ra­merk­ki – sitten karhu löysi tiensä jopa olut­töl­kin kylkeen

11.02.2023 11:56
Tilaajille
Kysyimme oululaisilta kulttuurivaikuttajilta, miltä Pikisaaren Villatehtaan alueen juuri julkaistut suunnitelmat vaikuttavat

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jil­ta, miltä Pi­ki­saa­ren Vil­la­teh­taan alueen juuri jul­kais­tut suun­ni­tel­mat vai­kut­ta­vat

14.01.2023 08:00 10
Tilaajille
Oulun Asuntomessujen taidetta koordinoivalle Moosa Myllykankaalle kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huudahduksia ja taiteen Ferrareita"

Oulun Asun­to­mes­su­jen tai­det­ta koor­di­noi­val­le Moosa Myl­ly­kan­kaal­le kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huu­dah­duk­sia ja taiteen Fer­ra­rei­ta"

22.12.2022 07:00 4
Tilaajille
Kirja-arvio: Ville Eerola kertoo Tove Janssonin ja Eva Konikoffin kirjeenvaihtosuhteesta

Kir­ja-ar­vio: Ville Eerola kertoo Tove Jans­so­nin ja Eva Ko­ni­kof­fin kir­jeen­vaih­to­suh­tees­ta

04.12.2022 15:10
Tilaajille
Oululaistaiteilija vei Poikkimaantien varrelta löytämänsä 43-kiloisen jätekasan kotiin ja teki siitä ihmisen suoliston – Petri Kuljulle taide ei pysähdy eivätkä teokset tule valmiiksi

Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja vei Poik­ki­maan­tien var­rel­ta löy­tä­män­sä 43-ki­loi­sen jä­te­ka­san kotiin ja teki siitä ihmisen suo­lis­ton – Petri Kul­jul­le taide ei pysähdy eivätkä teokset tule val­miik­si

23.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Anu Kolmosen esikoisromaanissa kuljetaan vauhdikkaasti punaisella Ladalla uuskapitalismia kohti

Kir­ja-ar­vio: Anu Kol­mo­sen esi­kois­ro­maa­nis­sa kul­je­taan vauh­dik­kaas­ti pu­nai­sel­la Ladalla uus­ka­pi­ta­lis­mia kohti

12.10.2022 15:10
Tilaajille
Piipahda taiteilijan luona – Tuiran komeassa Komun talossa työskentelevä Heidi Toivainen ja yli 20 muuta oululaistaiteilijaa avaavat työhuoneensa ovet vierailijoille viikonloppuna

Pii­pah­da tai­tei­li­jan luona – Tuiran ko­meas­sa Komun talossa työs­ken­te­le­vä Heidi Toi­vai­nen ja yli 20 muuta ou­lu­lais­tai­tei­li­jaa avaavat työ­huo­neen­sa ovet vie­rai­li­joil­le vii­kon­lop­pu­na

01.09.2022 08:00
Tilaajille
Leikkisyyttä ja utopiaa sekä eläimiä ja muotokuvia – kaksi hyvin erityylistä oululaistaiteilijaa avaa Oulun taidemuseon kesän

Leik­ki­syyt­tä ja utopiaa sekä eläimiä ja muo­to­ku­via – kaksi hyvin eri­tyy­lis­tä ou­lu­lais­tai­tei­li­jaa avaa Oulun tai­de­mu­seon kesän

25.05.2022 18:00
Tilaajille
Arvio: Maalia ja lasia sulassa sovussa – katutaiteesta ponnistaneen EGSin ja taidemaalari Jaakko Mattilan näyttelyssä on teoksia taiteilijoilta erikseen, mutta myös yhdessä tehtyä

Arvio: Maalia ja lasia sulassa sovussa – ka­tu­tai­tees­ta pon­nis­ta­neen EGSin ja tai­de­maa­la­ri Jaakko Mat­ti­lan näyt­te­lys­sä on teoksia tai­tei­li­joil­ta erik­seen, mutta myös yhdessä tehtyä

23.04.2022 19:00
Tilaajille
Nyt on Galleria 5 lattiasta kattoon täynnä taidetta – ensikertalainen Sanna Kananoja toi Oulun Taiteilijaseuran tapahtumaan kookkaan männyn

Nyt on Gal­le­ria 5 lat­tias­ta kattoon täynnä tai­det­ta – en­si­ker­ta­lai­nen Sanna Ka­nanoja toi Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran ta­pah­tu­maan kook­kaan männyn

23.03.2022 07:00
Tilaajille