Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kirja-arviot
Kuukausi
Kirja-arvio: Tseisarin suuri suunnitelma ja iso ihme – Mari Mörön tragikomediassa kysytään, mihin kaikkeen ihminen voi varautua

Kir­ja-ar­vio: Tsei­sa­rin suuri suun­ni­tel­ma ja iso ihme – Mari Mörön tra­gi­ko­me­dias­sa ky­sy­tään, mihin kaik­keen ihminen voi va­rau­tua

26.02.2024 15:00
Tilaajille
Miksi nainen on niin usein naiselle susi? Milka Hakkarainen vaatii naisrauhaa kolmannessa dekkarissaan

Miksi nainen on niin usein nai­sel­le susi? Milka Hak­ka­rai­nen vaatii nais­rau­haa kol­man­nes­sa dek­ka­ris­saan

26.02.2024 08:50
Tilaajille
Kirja-arvio: Ilkka Hackmanin toisessa romaanissa katoaa ihminen, mutta katoaako ihmisyyskin?

Kir­ja-ar­vio: Ilkka Hack­ma­nin toi­ses­sa ro­maa­nis­sa katoaa ih­mi­nen, mutta ka­toaa­ko ih­mi­syys­kin?

24.02.2024 08:36 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Kemiläiskirjailija Jussi Siirilän romaanissa loistaa jälleen kerran kirkkaasti säkenöivä, satiirinen äly

Kir­ja-ar­vio: Ke­mi­läis­kir­jai­li­ja Jussi Sii­ri­län ro­maa­nis­sa loistaa jälleen kerran kirk­kaas­ti sä­ke­nöi­vä, sa­tii­ri­nen äly

19.02.2024 19:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Kohti Pohjolan Preussia – Juhani Suomi punnitsee 12 presidenttiämme ja arvottaa heidät vahvoiksi ja heikoiksi

Kir­ja-ar­vio: Kohti Poh­jo­lan Preus­sia – Juhani Suomi pun­nit­see 12 pre­si­dent­tiäm­me ja ar­vot­taa heidät vah­voik­si ja hei­koik­si

19.02.2024 16:15 21
Tilaajille
Kirja-arvio: Jälleenrakennusajan Suomi avautuu elävänä ja autenttisena Mooses Mentulan romaanissa

Kir­ja-ar­vio: Jäl­leen­ra­ken­nus­ajan Suomi avautuu elävänä ja au­tent­ti­se­na Mooses Men­tu­lan ro­maa­nis­sa

19.02.2024 15:20
Kirja-arvio: Yksi kaipaa entistä kotiseutua, toinen kieltää kaipuunsa – Maritta Lintunen tarkastelee romaanissaan ruotsinsuomalaisten suhdetta entiseen kotimaahansa

Kir­ja-ar­vio: Yksi kaipaa entistä ko­ti­seu­tua, toinen kieltää kai­puun­sa – Maritta Lin­tu­nen tar­kas­te­lee ro­maa­nis­saan ruot­sin­suo­ma­lais­ten suh­det­ta en­ti­seen ko­ti­maa­han­sa

12.02.2024 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Sydämeen käypä esikoisteos kertoo saamelaisista vailla identiteettiä

Kir­ja-ar­vio: Sy­dä­meen käypä esi­kois­teos kertoo saa­me­lai­sis­ta vailla iden­ti­teet­tiä

06.02.2024 08:01
Tilaajille
Kirja-arvio: Kitti-Jouni avaa portit erilaisille saamelaiskulttuureille Esko Rannan toimittamassa elämäkerrassa

Kir­ja-ar­vio: Kit­ti-Jou­ni avaa portit eri­lai­sil­le saa­me­lais­kult­tuu­reil­le Esko Rannan toi­mit­ta­mas­sa elä­mä­ker­ras­sa

06.02.2024 07:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Lady Josephina ryhtyy leikkiin hurjimpaan – Satu Tähtisen viktoriaaninen romanssi viihdyttää ylpeästi

Kir­ja-ar­vio: Lady Jo­sep­hi­na ryhtyy leik­kiin hur­jim­paan – Satu Täh­ti­sen vik­to­riaa­ni­nen ro­mans­si viih­dyt­tää yl­peäs­ti

05.02.2024 09:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kirja-arvio: Taidemaailman konkarin Tuula Karjalaisen muistelmateos on ehdottomasti eräs kotimaisen taidehistorian merkittävimmistä omaelämäkerrallisista tietoteoksista

Kir­ja-ar­vio: Tai­de­maail­man kon­ka­rin Tuula Kar­ja­lai­sen muis­tel­ma­teos on eh­dot­to­mas­ti eräs ko­ti­mai­sen tai­de­his­to­rian mer­kit­tä­vim­mis­tä oma­elä­mä­ker­ral­li­sis­ta tie­to­teok­sis­ta

24.01.2024 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: ”Miksi meijän rakkauvesta on tehty niin vaikia ja luonnoton asia?” Erja Tulasalon esikoisromaanissa nainen ja nainen eivät uskalla riisua lehviä lanteiltaan

Kir­ja-ar­vio: ”Miksi meijän rak­kau­ves­ta on tehty niin vaikia ja luon­no­ton asia?” Erja Tu­la­sa­lon esi­kois­ro­maa­nis­sa nainen ja nainen eivät uskalla riisua lehviä lan­teil­taan

24.01.2024 10:00 6
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Carl Barksin Disney-tarinoiden pohjalta koottu albumi esittelee piirtäjämestarin uraa seitsemän vuosikymmenen ajalta

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Carl Barksin Dis­ney-ta­ri­noi­den poh­jal­ta koottu albumi esit­te­lee piir­tä­jä­mes­ta­rin uraa seit­se­män vuo­si­kym­me­nen ajalta

24.01.2024 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Nobel-palkitun Annie Ernaux'n teos kertoo viisikymppisen kirjailijan suhteesta nuoreen mieheen – Näkyville tulee myös sukupuolten välinen epätasa-arvo

Kir­ja-ar­vio: No­bel-pal­ki­tun Annie Er­naux'n teos kertoo vii­si­kymp­pi­sen kir­jai­li­jan suh­tees­ta nuoreen mieheen – Nä­ky­vil­le tulee myös su­ku­puol­ten välinen epä­ta­sa-ar­vo

09.01.2024 15:54
Tilaajille
Kirja-arvio: Kalle Päätalon ensimmäinen vaimo saa puheenvuoron

Kir­ja-ar­vio: Kalle Pää­ta­lon en­sim­mäi­nen vaimo saa pu­heen­vuo­ron

09.01.2024 15:50
Tilaajille
Kirja-arvio: Satiiri vai salaliittoromaani? Ruotsalaiskirjailijan teos Olof Palmen murhasta avautunee kunnolla vain asiaan vihkiytyneille lukijoille

Kir­ja-ar­vio: Satiiri vai sa­la­liit­to­ro­maa­ni? Ruot­sa­lais­kir­jai­li­jan teos Olof Palmen mur­has­ta avau­tu­nee kun­nol­la vain asiaan vih­kiy­ty­neil­le lu­ki­joil­le

03.01.2024 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Cormac McCarthyn Stella Maris -romaani osoittaa, ettei universumi ei ole mikään kiltti paikka ja sen taustalla vaanii kauhu

Kir­ja-ar­vio: Cormac McCart­hyn Stella Maris -ro­maa­ni osoit­taa, ettei uni­ver­su­mi ei ole mikään kiltti paikka ja sen taus­tal­la vaanii kauhu

03.01.2024 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Daniela Knifin esikoisessa rikottua luottamusta palautetaan ronskeillakin otteilla

Kir­ja-ar­vio: Daniela Knifin esi­koi­ses­sa ri­kot­tua luot­ta­mus­ta pa­lau­te­taan rons­keil­la­kin ot­teil­la

02.01.2024 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Esikoisromaanillaan maailmanmaineeseen noussut Emma Cline kuvaa tällä kertaa nuorta naista, joka luikertelee ventovieraiden elämään

Kir­ja-ar­vio: Esi­kois­ro­maa­nil­laan maail­man­mai­nee­seen noussut Emma Cline kuvaa tällä kertaa nuorta naista, joka lui­ker­te­lee ven­to­vie­rai­den elämään

02.01.2024 10:00
Tilaajille
”Bitten etsivätoimisto” jahtaa Jörn Donnerin naisia Philip Teirin teoksessa, joka ei tarjoa juuri mitään uutta Donnerista

”Bitten et­si­vä­toi­mis­to” jahtaa Jörn Don­ne­rin naisia Philip Teirin teok­ses­sa, joka ei tarjoa juuri mitään uutta Don­ne­ris­ta

11.12.2023 17:26
Tilaajille