Kirja-arviot
Kuukausi
Arvio: Essi Kummu kirjoittaa arasta aiheesta kaunista proosaa tinkimättömän rehellisesti

Arvio: Essi Kummu kir­joit­taa arasta ai­hees­ta kau­nis­ta proosaa tin­ki­mät­tö­män re­hel­li­ses­ti

20.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Johanna Hulkon letkeä romaani on balladi autoista ja automiehestä

Arvio: Johanna Hulkon letkeä romaani on balladi au­tois­ta ja au­to­mie­hes­tä

13.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Terhi Kokkosen kypsä esikoisteos liittyy herkullisen kutkuttavasti kansainvälisten goottisisarustensa seuraan

Arvio: Terhi Kok­ko­sen kypsä esi­kois­teos liittyy her­kul­li­sen kut­kut­ta­vas­ti kan­sain­vä­lis­ten goot­ti­si­sa­rus­ten­sa seuraan

13.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Valeria Luisell käsittelee siirtolaislasten kokemuksia fiktiota ja faktaa sekoittavassa romaanissa

Arvio: Valeria Luisell kä­sit­te­lee siir­to­lais­las­ten ko­ke­muk­sia fik­tio­ta ja faktaa se­koit­ta­vas­sa ro­maa­nis­sa

06.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Seksinmyyjästä jeesuksenmorsiameen – Kari Hotakaisen yhteiskuntasatiiri tarjoaa monta elämäntarinaa

Sek­sin­myy­jäs­tä jee­suk­sen­mor­sia­meen – Kari Ho­ta­kai­sen yh­teis­kun­ta­sa­tii­ri tarjoaa monta elä­män­ta­ri­naa

30.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Huoranpenikat ja muut herjatut – Petri Laukan ja Ari Turusen historiateos Solvaajat vetää häpäisyn pitkän linjan

Arvio: Huo­ran­pe­ni­kat ja muut her­ja­tut – Petri Laukan ja Ari Turusen his­to­ria­teos Sol­vaa­jat vetää hä­päi­syn pitkän linjan

23.08.2020 18:00 2
Tilaajille
Arvio: Peruskoulua käsittelevässä romaanissa eletään rinnakkaistodellisuutta vuonna 2021, mutta toista kotimaista kieltä ”ei vieläkään ole saatu putsattua tunkiolle”

Arvio: Pe­rus­kou­lua kä­sit­te­le­väs­sä ro­maa­nis­sa eletään rin­nak­kais­to­del­li­suut­ta vuonna 2021, mutta toista ko­ti­mais­ta kieltä ”ei vie­lä­kään ole saatu put­sat­tua tun­kiol­le”

09.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Historian loppu -teesistä tunnettu Francis Fukuyama pyrkii uudessa teoksessaan Identiteetti ymmärtämään aikamme keskeistä yhteiskunnallista liikehdintää

Arvio: His­to­rian loppu -tee­sis­tä tun­net­tu Francis Fu­kuya­ma pyrkii uudessa teok­ses­saan Iden­ti­teet­ti ym­mär­tä­mään aikamme kes­keis­tä yh­teis­kun­nal­lis­ta lii­keh­din­tää

02.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Arvio: Arttu Tuomisen uusin dekkari Hyvitys on korutonta kertomaa isistä ja pojista – kirjailija korostaa yksilön oikeutta elää seksuaalisen suuntautumisensa mukaista elämää

Arvio: Arttu Tuo­mi­sen uusin dekkari Hyvitys on ko­ru­ton­ta ker­to­maa isistä ja pojista – kir­jai­li­ja ko­ros­taa yksilön oi­keut­ta elää sek­suaa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen­sa mu­kais­ta elämää

26.07.2020 18:00 0
Tilaajille