MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Kirja-arviot
Kuukausi
Arvio: Leppoisa luokkakokous räjähtää tappavaksi toverituomioistuimeksi Jenni Multisillan psykologisessa jännärissä

Arvio: Lep­poi­sa luok­ka­ko­kous rä­jäh­tää tap­pa­vak­si to­ve­ri­tuo­mio­is­tui­mek­si Jenni Mul­ti­sil­lan psy­ko­lo­gi­ses­sa jän­nä­ris­sä

22.05.2022 16:55
Tilaajille
Arvio: Opettaja lietsoo väkivaltaa ja hävittää musiikkiluokkalaisen elämänhalun Iida Rauman tärkeässä romaanissa

Arvio: Opet­ta­ja lietsoo vä­ki­val­taa ja hä­vit­tää mu­siik­ki­luok­ka­lai­sen elä­män­ha­lun Iida Rauman tär­keäs­sä ro­maa­nis­sa

22.05.2022 15:10
Tilaajille
Arvio: Kohtalokkaan jännittävää juonenkehittelyä evakkomatkasta Suomen poikki vahvaäänisen kertojan romaanissa

Arvio: Koh­ta­lok­kaan jän­nit­tä­vää juo­nen­ke­hit­te­lyä evak­ko­mat­kas­ta Suomen poikki vah­va­ää­ni­sen ker­to­jan ro­maa­nis­sa

22.05.2022 14:35 1
Tilaajille
Arvio: Antti Tuuri kirjoitti kauniin kirjan ystävästään, joka ei ole ihan kuka tahansa

Arvio: Antti Tuuri kir­joit­ti kauniin kirjan ys­tä­väs­tään, joka ei ole ihan kuka tahansa

15.05.2022 17:15 1
Tilaajille
Arvio: Enni Mustonen vie lukijaa 1960-luvulle ja ajan ilmiöihin Marimekosta Ylioppilasteatteriin

Arvio: Enni Mus­to­nen vie lukijaa 1960-lu­vul­le ja ajan il­miöi­hin Ma­ri­me­kos­ta Yli­op­pi­las­teat­te­riin

15.05.2022 15:20
Tilaajille
Arvio: Ossi Nyman on suomalaisen kulttuurin ankeuden analysoijana oivaltava – kenties osin tahtomattaankin.

Arvio: Ossi Nyman on suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin an­keu­den ana­ly­soi­ja­na oi­val­ta­va – kenties osin tah­to­mat­taan­kin.

10.05.2022 17:30
Tilaajille
Arvio: Ruotsalaiskirjailija Sara Osmanin debyytti kuvaa taitavasti nuorten naisten tunneärsykkeitä

Arvio: Ruot­sa­lais­kir­jai­li­ja Sara Osmanin de­byyt­ti kuvaa tai­ta­vas­ti nuorten naisten tun­ne­är­syk­kei­tä

09.05.2022 18:10
Tilaajille
Arvio: Lauri Mäkisen akuutissa sotaromaanissa kasakka ottaa minkä kiinni saa

Arvio: Lauri Mäkisen akuu­tis­sa so­ta­ro­maa­nis­sa kasakka ottaa minkä kiinni saa

08.05.2022 17:10
Tilaajille
Arvio: Mikko Kamulan myyttis-historiallisessa tarinassa etsitään Oulujärven syvyyksistä Kalevan poikien aarretta

Arvio: Mikko Kamulan myyt­tis-his­to­rial­li­ses­sa ta­ri­nas­sa et­si­tään Ou­lu­jär­ven sy­vyyk­sis­tä Kalevan poikien aar­ret­ta

08.05.2022 15:44
Tilaajille
Arvio: Katumus ja syyllisyys ovat muistoja varjostavat seuralaiset Bernhard Schlinkin novelleissa

Arvio: Katumus ja syyl­li­syys ovat muis­to­ja var­jos­ta­vat seu­ra­lai­set Bern­hard Schlin­kin no­vel­leis­sa

08.05.2022 14:20
Tilaajille
Arvio: Tyylikästä sarjakuvakauhua Suomen ja Tanskan vinkkelistä

Arvio: Tyy­li­käs­tä sar­ja­ku­va­kau­hua Suomen ja Tanskan vink­ke­lis­tä

07.05.2022 16:40
Tilaajille
Arvio: Toivo Hyyryläisen teos Frans Mikael Franzénista (1772–1847) osoittaa mainiosti, miten runous kietoutuu Franzénin elämänvaiheisiin

Arvio: Toivo Hyy­ry­läi­sen teos Frans Mikael Franzé­nis­ta (1772–1847) osoit­taa mai­nios­ti, miten runous kie­tou­tuu Franzé­nin elä­män­vai­hei­siin

30.04.2022 17:50
Tilaajille
Arvio: Kauhukirjailijan viestejä kasvottomalle varjoväelle – lue jos uskallat

Arvio: Kau­hu­kir­jai­li­jan vies­te­jä kas­vot­to­mal­le var­jo­väel­le – lue jos us­kal­lat

28.04.2022 17:35
Tilaajille
Arvio: Niklas Natt och Dagin Bellman noir -trilogian päätöksessä pedot laskevat naamionsa

Arvio: Niklas Natt och Dagin Bellman noir -t­ri­lo­gian pää­tök­ses­sä pedot las­ke­vat naa­mion­sa

28.04.2022 10:15
Tilaajille
Arvio: Pekka Juntin esikoisessa villikoira eksyttää unelmiaan etsivän nuorukaisen

Arvio: Pekka Juntin esi­koi­ses­sa vil­li­koi­ra ek­syt­tää unel­miaan etsivän nuo­ru­kai­sen

24.04.2022 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Isäpapan pomppuinen pelastuslento hullunkurisen hurjassa saksalaisdekkarissa

Arvio: Isä­pa­pan pomp­pui­nen pe­las­tus­len­to hul­lun­ku­ri­sen hur­jas­sa sak­sa­lais­dek­ka­ris­sa

17.04.2022 18:05
Tilaajille
Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja vakuuttaa vilpittömyydellään

Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja va­kuut­taa vil­pit­tö­myy­del­lään

17.04.2022 17:45
Tilaajille
Arvio: Luhistumisen merkkejä ilmassa unkarilaisen László Krasznahorkain loisteliaassa romaanissa

Arvio: Lu­his­tu­mi­sen merk­ke­jä ilmassa un­ka­ri­lai­sen László Krasz­na­hor­kain lois­te­liaas­sa ro­maa­nis­sa

17.04.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Esikoisromaani kertoo tyttöjen välisestä ystävyydestä ja miehistä, jotka haluavat imeä heidän nuoruutensa

Arvio: Esi­kois­ro­maa­ni kertoo tyt­tö­jen vä­li­ses­tä ys­tä­vyy­des­tä ja mie­his­tä, jotka ha­lua­vat imeä heidän nuo­ruu­ten­sa

12.04.2022 10:30 1
Tilaajille
Arvio: Taas päin näköä -haastattelukirja hahmottaa suomalaisen sarjakuvakentän nykytilannetta – veteraaneja edustaa puolestaan Maikki Harjanteen opettavainen Minttu

Arvio: Taas päin näköä -haas­tat­te­lu­kir­ja hah­mot­taa suo­ma­lai­sen sar­ja­ku­va­ken­tän ny­ky­ti­lan­net­ta – ve­te­raa­ne­ja edustaa puo­les­taan Maikki Har­jan­teen opet­ta­vai­nen Minttu

11.04.2022 10:00
Tilaajille