Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kirja-arviot
Kuukausi
Arvio: Niina Hakalahti kertoo erilaisen lapsen tarinan niin vakuuttavasti, että Kaleidoskooppi kävisi vaikka oppikirjaksi

Arvio: Niina Ha­ka­lah­ti kertoo eri­lai­sen lapsen tarinan niin va­kuut­ta­vas­ti, että Ka­lei­do­skoop­pi kävisi vaikka op­pi­kir­jak­si

24.10.2021 17:45
Tilaajille
Arvio: Vauhdikas ja valloittava pojan kasvukertomus on vaellusromaani ja veijariromaani samassa paketissa

Arvio: Vauh­di­kas ja val­loit­ta­va pojan kas­vu­ker­to­mus on vael­lus­ro­maa­ni ja vei­ja­ri­ro­maa­ni samassa pa­ke­tis­sa

24.10.2021 16:45
Tilaajille
Arvio: Toimittaja G.F. Sander tarjoaa amerikkalaisen näkökulman presidentti Urho Kekkosen nousuun ja uhoon

Arvio: Toi­mit­ta­ja G.F. Sander tarjoaa ame­rik­ka­lai­sen nä­kö­kul­man pre­si­dent­ti Urho Kek­ko­sen nousuun ja uhoon

17.10.2021 16:20
Tilaajille
Arvio: Jesse Hackmanin kolmen suora: raadot, ruumiit ja vainajat

Arvio: Jesse Hack­ma­nin kolmen suora: raadot, ruumiit ja vai­na­jat

17.10.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Uuno on numero Yksi on sujuvasti kirjoitettu, runsaasti tietoa tarjoava paketti hahmosta, joka sai ensiesiintymisensä Spede-show'n televisiosketseissä 1971

Arvio: Uuno on numero Yksi on su­ju­vas­ti kir­joi­tet­tu, run­saas­ti tietoa tar­joa­va paketti hah­mos­ta, joka sai en­si­esiin­ty­mi­sen­sä Spe­de-show'n te­le­vi­sio­sket­seis­sä 1971

10.10.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Pertti Lassilan sukupolviromaanin hahmot löytävät kuolemasta helpotuksen ja haipuvat tyhjyyteen

Arvio: Pertti Las­si­lan su­ku­pol­vi­ro­maa­nin hahmot löy­tä­vät kuo­le­mas­ta hel­po­tuk­sen ja hai­pu­vat tyh­jyy­teen

03.10.2021 15:55
Tilaajille
Arvio: Päivi Alasalmi ihastuttaa jälleen vahvalla ja verevällä historiankuvauksellaan Sudenraudat-romaanissa

Arvio: Päivi Ala­sal­mi ihas­tut­taa jälleen vah­val­la ja ve­re­väl­lä his­to­rian­ku­vauk­sel­laan Su­den­rau­dat-ro­maa­nis­sa

03.10.2021 15:10
Tilaajille
Arvio: Göteborgin painajainen vailla onnellista loppua palkitun ruotsalaistoimittajan tietokirjassa

Arvio: Gö­te­bor­gin pai­na­jai­nen vailla on­nel­lis­ta loppua pal­ki­tun ruot­sa­lais­toi­mit­ta­jan tie­to­kir­jas­sa

26.09.2021 16:10 1
Tilaajille
Arvio: Nobel-palkittu Kazuo Ishiguro palaa scifin pariin romaanissa, jonka päähenkilönä on Keinoystävä Klara

Arvio: No­bel-pal­kit­tu Kazuo Is­hi­gu­ro palaa scifin pariin ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­lö­nä on Kei­no­ys­tä­vä Klara

26.09.2021 15:15
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Yksityisiä asioita muurin varjosta oululaisen Esko Karppasen etevässä romaanissa

Arvio: Yk­si­tyi­siä asioita muurin var­jos­ta ou­lu­lai­sen Esko Karp­pa­sen ete­väs­sä ro­maa­nis­sa

19.09.2021 16:05
Tilaajille
Arvio: Tommi Liimatan uutuus ruotii kainuulaista mielenmaisemaa vaivattoman tarkasti

Arvio: Tommi Lii­ma­tan uutuus ruotii kai­nuu­lais­ta mie­len­mai­se­maa vai­vat­to­man tar­kas­ti

19.09.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Väylänvarren tyttären matka sinne ja takaisin

Arvio: Väy­län­var­ren tyt­tä­ren matka sinne ja ta­kai­sin

15.09.2021 07:30
Tilaajille
Arvio: Pelkoa ja inhoa La Matosassa meksikolaisen Fernanda Melchorin brutaalissa romaanissa

Arvio: Pelkoa ja inhoa La Ma­to­sas­sa mek­si­ko­lai­sen Fer­nan­da Melc­ho­rin bru­taa­lis­sa ro­maa­nis­sa

12.09.2021 16:46
Tilaajille
Arvio: Uusi kirja osoittaa, että presidentti Donald Trump yritti horjuttaa Yhdysvaltain järjestelmää vielä tiedettyäkin enemmän, mutta ei onnistunut

Arvio: Uusi kirja osoit­taa, että pre­si­dent­ti Donald Trump yritti hor­jut­taa Yh­dys­val­tain jär­jes­tel­mää vielä tie­det­tyä­kin enem­män, mutta ei on­nis­tu­nut

12.09.2021 19:15 4
Tilaajille
Arvio: Lisa Jewellin kynä suihkii, ja rakkauttakin riittää perhehaliin pehmenevässä jännärissä

Arvio: Lisa Je­wel­lin kynä suih­kii, ja rak­kaut­ta­kin riittää per­he­ha­liin peh­me­ne­väs­sä jän­nä­ris­sä

10.09.2021 14:10
Tilaajille
Arvio: Orgasmi viskaa seksuaalisuudestaan ahdistuvan pojan ulos paratiisista Antti Röngän romaanissa

Arvio: Orgasmi viskaa sek­suaa­li­suu­des­taan ah­dis­tu­van pojan ulos pa­ra­tii­sis­ta Antti Röngän ro­maa­nis­sa

05.09.2021 18:00
Tilaajille
Arvio: Kohdusta on äänen noustava – Raija Oranen piirtää romaanissaan oopperadiiva Anita Välkin ristiriitaisen uran

Arvio: Koh­dus­ta on äänen nous­ta­va – Raija Oranen piirtää ro­maa­nis­saan oop­pe­ra­dii­va Anita Välkin ris­ti­rii­tai­sen uran

22.08.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Leena Lehtolainen takoo ammattilaisen tyyliin suljetun paikan mysteerin Savukosken erämaahan

Arvio: Leena Leh­to­lai­nen takoo am­mat­ti­lai­sen tyyliin sul­je­tun paikan mys­tee­rin Sa­vu­kos­ken erä­maa­han

15.08.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Jumalan kanssa keskusteleva Gunnar Barbarotti sekä koston jumalatar Nemesis bussikuskin jäljillä

Arvio: Jumalan kanssa kes­kus­te­le­va Gunnar Bar­ba­rot­ti sekä koston ju­ma­la­tar Nemesis bus­si­kus­kin jäl­jil­lä

01.08.2021 15:15 1
Tilaajille
Arvio: Värikäs kronikka ruotsalaisesta lintukodosta

Arvio: Värikäs kro­nik­ka ruot­sa­lai­ses­ta lin­tu­ko­dos­ta

01.08.2021 14:35 1