Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kirja-arviot
Viimeisin 12 tuntia
Kirja-arvio: Andrei Kurkovin Harmaat mehiläiset on erilainen romaani Ukrainan sodasta

Kir­ja-ar­vio: Andrei Kur­ko­vin Harmaat me­hi­läi­set on eri­lai­nen romaani Uk­rai­nan sodasta

04.06.2023 16:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Kiitos Lucy Bartonista, josta on tullut monelle rakas ystävä

Kir­ja-ar­vio: Kiitos Lucy Bar­to­nis­ta, josta on tullut monelle rakas ystävä

04.06.2023 15:10
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kirja-arvio: Laura Andersson tarjoaa rikoksia ja romantiikkaa 1940-luvun lopun Helsingissä

Kir­ja-ar­vio: Laura An­ders­son tarjoaa ri­kok­sia ja ro­man­tiik­kaa 1940-lu­vun lopun Hel­sin­gis­sä

04.06.2023 14:05
Tilaajille
Kuukausi
Kirja-arvio: Runoilija Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli linnakundin tytär, selvänäkijä, pukeutui miesten vaatteisiin, rakasti naisia...

Kir­ja-ar­vio: Ru­noi­li­ja Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli lin­na­kun­din tytär, sel­vä­nä­ki­jä, pu­keu­tui miesten vaat­tei­siin, rakasti nai­sia...

28.05.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Kuusamolainen Minna Rytisalo kuorii uutuusromaanissaan ihannetytöstä häpeämättömän naisen

Kir­ja-ar­vio: Kuu­sa­mo­lai­nen Minna Ry­ti­sa­lo kuorii uu­tuus­ro­maa­nis­saan ihan­ne­ty­tös­tä hä­peä­mät­tö­män naisen

21.05.2023 15:25
Tilaajille
Kirja-arvio: Mia Myllymäki näyttää ihmisen heikkouden mutta myös kekseliäisyyden kriisitilanteissa

Kir­ja-ar­vio: Mia Myl­ly­mä­ki näyttää ihmisen heik­kou­den mutta myös kek­se­liäi­syy­den krii­si­ti­lan­teis­sa

21.05.2023 14:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Alex Schulman jatkaa ruotsalaisen kulttuurisuvun yksityisen raottamista

Kir­ja-ar­vio: Alex Schul­man jatkaa ruot­sa­lai­sen kult­tuu­ri­su­vun yk­si­tyi­sen raot­ta­mis­ta

14.05.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Ia Genbergin August-palkitussa romaanissa elämä rakentuu kohtaamisista

Kir­ja-ar­vio: Ia Gen­ber­gin Au­gust-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­sa elämä ra­ken­tuu koh­taa­mi­sis­ta

14.05.2023 15:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Nobel-palkittu kirjailija nostaa kuvitellun saaren historian näyttämöksi

Kir­ja-ar­vio: No­bel-pal­kit­tu kir­jai­li­ja nostaa ku­vi­tel­lun saaren his­to­rian näyt­tä­mök­si

12.05.2023 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Uusin elämäkerta on Loiri-kirjoista paras – kuuluisuus oli Vesa-Matti Loirille sekä siunaus että kirous

Kir­ja-ar­vio: Uusin elä­mä­ker­ta on Loi­ri-kir­jois­ta paras – kuu­lui­suus oli Ve­sa-Mat­ti Loi­ril­le sekä siunaus että kirous

07.05.2023 16:10 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kirja-arvio: Kristiina Kalleinen tuo kirjassaan esiin uusia, tuoreita näkökohtia ja tulkintoja, jotka avaavat ajatuksellisia polkuja Suomi-valtion varhaishistoriaan

Kir­ja-ar­vio: Kris­tii­na Kal­lei­nen tuo kir­jas­saan esiin uusia, tuo­rei­ta nä­kö­koh­tia ja tul­kin­to­ja, jotka avaavat aja­tuk­sel­li­sia polkuja Suo­mi-val­tion var­hais­his­to­riaan

05.05.2023 15:05 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Rikostoimittajana palkittu Rebekka Härkönen hallitsee myös fiktion

Kir­ja-ar­vio: Ri­kos­toi­mit­ta­ja­na pal­kit­tu Rebekka Här­kö­nen hal­lit­see myös fiktion

03.05.2023 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Ruotsalaissiskosten onnistunut dekkari avaa näkymiä naisten ja lasten kaltoinkohteluun

Kir­ja-ar­vio: Ruot­sa­lais­sis­kos­ten on­nis­tu­nut dekkari avaa näkymiä naisten ja lasten kal­toin­koh­te­luun

30.04.2023 16:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Benjamín Labatutin romaani käsittelee aivot nyrjäyttäviä asioita, mutta ei vaadi lukijalta teoreettisen fysiikan tietoja

Kir­ja-ar­vio: Ben­jamín La­ba­tu­tin romaani kä­sit­te­lee aivot nyr­jäyt­tä­viä asioi­ta, mutta ei vaadi lu­ki­jal­ta teo­reet­ti­sen fy­sii­kan tietoja

30.04.2023 14:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Essi Kummun alastomassa lukupiirissä paljastetaan salaisuuksia ja hellitään aisteja

Kir­ja-ar­vio: Essi Kummun alas­to­mas­sa lu­ku­pii­ris­sä pal­jas­te­taan sa­lai­suuk­sia ja hel­li­tään aisteja

23.04.2023 16:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Ann-Christin Antellin Turku-trilogia päättyy sisällissotamme jälkeiselle vuosikymmenelle

Kir­ja-ar­vio: Ann-Chris­tin An­tel­lin Tur­ku-tri­lo­gia päättyy si­säl­lis­so­tam­me jäl­kei­sel­le vuo­si­kym­me­nel­le

23.04.2023 15:10 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Timo Ronkainen pureutuu oivaltavasti Carl Barksin tuotantoon tieteen ja teknologian näkökulmasta

Kir­ja-ar­vio: Timo Ron­kai­nen pu­reu­tuu oi­val­ta­vas­ti Carl Barksin tuo­tan­toon tieteen ja tek­no­lo­gian nä­kö­kul­mas­ta

23.04.2023 14:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Toimittaja Meri Eskola kertoo äitinsä tarinan lööppiuutisen takana – äiti teki itsemurhan ja aiheutti kaasuräjähdyksen

Kir­ja-ar­vio: Toi­mit­ta­ja Meri Eskola kertoo äitinsä tarinan lööp­pi­uu­ti­sen takana – äiti teki it­se­mur­han ja ai­heut­ti kaa­su­rä­jäh­dyk­sen

21.04.2023 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Kauhu ja pimeys saapuvat ruotsalaisen kansankodin keskelle muukalaispelon muodossa

Kir­ja-ar­vio: Kauhu ja pimeys saa­pu­vat ruot­sa­lai­sen kan­san­ko­din kes­kel­le muu­ka­lais­pe­lon muo­dos­sa

19.04.2023 17:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Tarkkaa mikrohistorian kuvausta kartanoelämästä – Enni Mustonen aloittaa uuden romaanisarjansa 1700-luvun Uudeltamaalta

Kir­ja-ar­vio: Tarkkaa mik­ro­his­to­rian ku­vaus­ta kar­ta­no­elä­mäs­tä – Enni Mus­to­nen aloit­taa uuden ro­maa­ni­sar­jan­sa 1700-lu­vun Uu­del­ta­maal­ta

16.04.2023 16:15
Tilaajille