Kirja-arviot
Kuukausi
Arvio: Karhunainen kertoo 1500-luvulla eläneen Marguerite de la Rocquen uskomattoman selviytymistarinan

Arvio: Kar­hu­nai­nen kertoo 1500-lu­vul­la eläneen Mar­gue­ri­te de la Rocquen us­ko­mat­to­man sel­viy­ty­mis­ta­ri­nan

22.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Arvio: Valtavaksi myyntimenestykseksi noussut romaani vakuuttaa myyttisenä ja trillerimäisenä kasvutarinana

Arvio: Val­ta­vak­si myyn­ti­me­nes­tyk­sek­si noussut romaani va­kuut­taa myyt­ti­se­nä ja tril­le­ri­mäi­se­nä kas­vu­ta­ri­na­na

22.11.2020 17:00 1
Tilaajille
Arvio: David Foster Wallacen yli 1000-sivuisessa kulttiklassikossa Amerikka viihtyy kuoliaaksi

Arvio: David Foster Wal­la­cen yli 1000-si­vui­ses­sa kult­ti­klas­si­kos­sa Ame­rik­ka viihtyy kuo­liaak­si

17.11.2020 18:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Anne Vuori-Kemilä kertoo rankan ja julman tarinan kahden naisen rakkaudesta tuorein kielikuvin monesta näkökulmasta

Kir­ja-ar­vio: Anne Vuo­ri-Ke­mi­lä kertoo rankan ja julman tarinan kahden naisen rak­kau­des­ta tuorein kie­li­ku­vin monesta nä­kö­kul­mas­ta

16.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Arvio: Haastattelukirja antaa kohtuusilotellun kuvan Tarja Halosesta, mutta kertoo hienosti, mihin kaikkeen kansalaisaktivisti on ehtinyt

Arvio: Haas­tat­te­lu­kir­ja antaa koh­tuusilo­tel­lun kuvan Tarja Ha­lo­ses­ta, mutta kertoo hie­nos­ti, mihin kaik­keen kan­sa­lais­ak­ti­vis­ti on ehtinyt

15.11.2020 15:00 3
Tilaajille
Arvio: Tommi Kinnusen romaanissa viisi naista lähtee matkalle kohti Rovaniemeä –matkan varrella joukko eri syistä hupenee

Arvio: Tommi Kin­nu­sen ro­maa­nis­sa viisi naista lähtee mat­kal­le kohti Ro­va­nie­meä –matkan var­rel­la joukko eri syistä hupenee

08.11.2020 15:00 0
Tilaajille

Arvio: Anni Ky­tö­mäen Fin­lan­dia-eh­do­kas on kie­lel­tään ele­gi­nen ja sa­no­mal­taan pai­no­kas jäl­leen­ra­ken­nus­ajan kuvaus

05.11.2020 15:00 1
Tilaajille
Arvio: Operaatio Kaleva oli Päämajan kaukopartioiden suurin isku vihollisen selustaan

Arvio: Ope­raa­tio Kaleva oli Pää­ma­jan kau­ko­par­tioi­den suurin isku vi­hol­li­sen se­lus­taan

01.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Mauri myrskyää miehen mielessä kemiläistaustaisen Hannu Kauppisen esikoisromaanissa

Arvio: Mauri myrs­kyää miehen mie­les­sä ke­mi­läis­taus­tai­sen Hannu Kaup­pi­sen esi­kois­ro­maa­nis­sa

19.10.2020 14:13 0
Tilaajille
Arvio: Kauko Röyhkän vetävässä lukuromaanissa paetaan Jehovan todistajien ja natsien valtakuntia

Arvio: Kauko Röyhkän ve­tä­väs­sä lu­ku­ro­maa­nis­sa paetaan Jehovan to­dis­ta­jien ja natsien val­ta­kun­tia

18.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Salakuljetus ja meänkieli viiltävät korvamerkkinsä tornionjokilaaksolaisiin Maria Peuran julman kauniissa kirjassa

Arvio: Sa­la­kul­je­tus ja meän­kie­li viil­tä­vät kor­va­merk­kin­sä tor­nion­jo­ki­laak­so­lai­siin Maria Peuran julman kau­niis­sa kir­jas­sa

18.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Arvio: Édouard Louis kuvasi esikoisessaan äärimmäistä köyhyyttä, Väkivallan historiassa vuorossa on raiskauksen aiheuttama trauma

Arvio: Édouard Louis kuvasi esi­koi­ses­saan ää­rim­mäis­tä köy­hyyt­tä, Vä­ki­val­lan his­to­rias­sa vuo­ros­sa on rais­kauk­sen ai­heut­ta­ma trauma

27.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Suurien linjojen eeppisyys sopii fiktiivistä universumiaan kutovalle Kjell Westölle

Arvio: Suurien lin­jo­jen eep­pi­syys sopii fik­tii­vis­tä uni­ver­su­miaan ku­to­val­le Kjell Wes­töl­le

26.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Arvio: Essi Kummu kirjoittaa arasta aiheesta kaunista proosaa tinkimättömän rehellisesti

Arvio: Essi Kummu kir­joit­taa arasta ai­hees­ta kau­nis­ta proosaa tin­ki­mät­tö­män re­hel­li­ses­ti

20.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Johanna Hulkon letkeä romaani on balladi autoista ja automiehestä

Arvio: Johanna Hulkon letkeä romaani on balladi au­tois­ta ja au­to­mie­hes­tä

13.09.2020 19:00 1
Tilaajille
Arvio: Terhi Kokkosen kypsä esikoisteos liittyy herkullisen kutkuttavasti kansainvälisten goottisisarustensa seuraan

Arvio: Terhi Kok­ko­sen kypsä esi­kois­teos liittyy her­kul­li­sen kut­kut­ta­vas­ti kan­sain­vä­lis­ten goot­ti­si­sa­rus­ten­sa seuraan

13.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Valeria Luisell käsittelee siirtolaislasten kokemuksia fiktiota ja faktaa sekoittavassa romaanissa

Arvio: Valeria Luisell kä­sit­te­lee siir­to­lais­las­ten ko­ke­muk­sia fik­tio­ta ja faktaa se­koit­ta­vas­sa ro­maa­nis­sa

06.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Seksinmyyjästä jeesuksenmorsiameen – Kari Hotakaisen yhteiskuntasatiiri tarjoaa monta elämäntarinaa

Sek­sin­myy­jäs­tä jee­suk­sen­mor­sia­meen – Kari Ho­ta­kai­sen yh­teis­kun­ta­sa­tii­ri tarjoaa monta elä­män­ta­ri­naa

30.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Arvio: Huoranpenikat ja muut herjatut – Petri Laukan ja Ari Turusen historiateos Solvaajat vetää häpäisyn pitkän linjan

Arvio: Huo­ran­pe­ni­kat ja muut her­ja­tut – Petri Laukan ja Ari Turusen his­to­ria­teos Sol­vaa­jat vetää hä­päi­syn pitkän linjan

23.08.2020 18:00 2
Tilaajille
Arvio: Peruskoulua käsittelevässä romaanissa eletään rinnakkaistodellisuutta vuonna 2021, mutta toista kotimaista kieltä ”ei vieläkään ole saatu putsattua tunkiolle”

Arvio: Pe­rus­kou­lua kä­sit­te­le­väs­sä ro­maa­nis­sa eletään rin­nak­kais­to­del­li­suut­ta vuonna 2021, mutta toista ko­ti­mais­ta kieltä ”ei vie­lä­kään ole saatu put­sat­tua tun­kiol­le”

09.08.2020 19:00 0
Tilaajille