Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Kirja-arviot
Viimeisin tunti

Arvio: Jumalan kanssa kes­kus­te­le­va Gunnar Bar­ba­rot­ti sekä koston ju­ma­la­tar Nemesis bus­si­kus­kin jäl­jil­lä

15:15 1
Tilaajille

Arvio: Värikäs kro­nik­ka ruot­sa­lai­ses­ta lin­tu­ko­dos­ta

14:35 1
Kuukausi

Arvio: Pää täynnä au­rin­koa ja kuumaa tuulta

26.07.2021 12:35
Tilaajille

Arvio: Ontohko juh­la­teos osoit­taa: To­ve­ri­kun­nan lehti innosti Aaro Hel­laa­kos­kea kir­joit­ta­maan

26.07.2021 11:40
Tilaajille

Arvio: Erkki Tuo­mi­oja pelkää, että ih­mis­kun­ta voi de­mo­kraat­ti­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä tehdä it­ses­tään lopun

25.07.2021 17:35 6
Tilaajille

Arvio: Laa­tu­sar­ja­ku­van klas­si­kot ovat ajan­koh­tai­sia ja so­pi­vas­ti retroja

24.07.2021 19:45 1
Tilaajille

Arvio: Ai­kuis­ten leik­ki­ken­til­lä ih­mis­suh­tei­den ku­per­keik­ko­ja heit­tä­mäs­sä

20.07.2021 19:45
Tilaajille

Arvio: Me­ren­nei­to­ja tuo­rei­na ja ma­ri­na­dis­sa Var­ja­kan­saa­ren sa­ha­mil­jöös­sä

20.07.2021 18:15
Tilaajille

Arvio: Kamala Har­ri­sin elä­mä­ker­ta on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja napakka joh­ta­mis­tai­don opas

11.07.2021 15:15
Tilaajille

Arvio: Ruot­sa­lai­sen Karin Smir­nof­fin esi­kois­ro­maa­nin ih­mis­ten arki on in­ses­tiä, it­se­mur­haa ja us­kon­toa

07.07.2021 11:10
Tilaajille

Arvio: Puu­vil­la­teh­taan tyttöjä 1900-lu­vun al­ku­puo­lis­kon Suo­mes­sa

04.07.2021 15:25
Tilaajille
Vanhemmat

Arvio: His­to­rial­li­ses­sa ro­maa­nis­sa seu­ra­taan yl­häi­sön lem­men­tou­hu­ja 1600-lu­vun Rans­kas­sa

02.07.2021 10:30
Tilaajille

Arvio: Kaa­ri-elä­mä­ker­ta avaa tie­toi­sen ja jär­jes­tel­mäl­li­sen kir­jai­li­jan työ­ta­po­ja, kir­jo­jen si­säl­töä ja yk­si­tyis­elä­mää

27.06.2021 16:40
Tilaajille

Arvio: Tu­na­roin­tia, lai­min­lyön­te­jä ja huteria alibeja – Teemu Kes­ki­sar­jan kirja to­dis­taa, että Kyl­lik­ki Saaren murha tut­kit­tiin lö­pe­rös­ti

27.06.2021 15:30
Tilaajille

Arvio: Saara Cantell antaa ta­ri­nois­saan äänen äi­deil­le, tyt­tä­ril­le, si­sa­ril­le, tä­deil­le, kum­meil­le ja ys­tä­vil­le – nai­sil­le

27.06.2021 14:15
Tilaajille

Arvio: Rie­mu­kas ja rai­vos­tut­ta­va si­sä­ava­ruus­seik­kai­lu ra­ken­teel­taan haas­ta­vas­sa ro­maa­nis­sa

21.06.2021 10:10
Tilaajille

Arvio: Risto Oi­ka­ri­nen antaa toi­ses­sa ro­maa­nis­saan pu­heen­vuo­ron ku­vit­teel­li­sel­le nais­piis­pal­le

20.06.2021 17:40
Tilaajille

Arvio: Ko­reo­gra­fi­na kun­nos­tau­tu­nut Hanna Brot­he­rus osaa luoda näyt­tä­mön ja antaa tilaa myös kir­jal­li­ses­sa de­byy­tis­sään

20.06.2021 15:35
Tilaajille

Arvio: Terhi Tör­mä­leh­to purkaa so­ta­san­ka­ri­myyt­tiä fak­to­jen ja mie­li­ku­vi­tuk­sen voi­mal­la ro­maa­nis­sa, joka on tämän päivän so­ta­kir­jal­li­suut­ta par­haim­mil­laan

14.06.2021 11:15
Tilaajille

Arvio: Tie­dot­ta­jien va­lio­jouk­ko yl­lä­pi­ti kan­sa­lais­ten hen­kis­tä kuntoa sodassa ja si­vii­lis­sä

13.06.2021 15:15
Tilaajille