Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Televisiosarja
Aatteleppa omalle kohalle
Kolumni

Aat­te­lep­pa omalle kohalle

07.08.2023 06:00 5
Tilaajille
Kirja-arvio: Kotimaiset turvallisuuspoliittiset jännitekentät vauhtidekkarin aineksena

Kir­ja-ar­vio: Ko­ti­mai­set tur­val­li­suus­po­liit­ti­set jän­ni­te­ken­tät vauh­ti­dek­ka­rin ai­nek­se­na

11.06.2023 15:10
Tilaajille
Gustaf Skarsgårdin esittämä saarnamies taistelee Lapissa riehuvaa pahuutta vastaan – Suomessa kuvataan Laestadiukseen perustuvaa, fiktiivistä Disney+-sarjaa

Gustaf Skarsgår­din esit­tä­mä saar­na­mies tais­te­lee Lapissa rie­hu­vaa pa­huut­ta vastaan – Suo­mes­sa ku­va­taan Laes­ta­diuk­seen pe­rus­tu­vaa, fik­tii­vis­tä Dis­ney+-sar­jaa

06.06.2023 14:20 1
Tilaajille
Oululaista miljonääriä etsittiin ympäri Eurooppaa – Torstaina alkava dokumenttisarja selvittää Jyrki Hallikaisen Uros-sotkujen taustat

Ou­lu­lais­ta mil­jo­nää­riä et­sit­tiin ympäri Eu­roop­paa – Tors­tai­na alkava do­ku­ment­ti­sar­ja sel­vit­tää Jyrki Hal­li­kai­sen Uros-sot­ku­jen taustat

25.05.2023 11:00 40
Tilaajille
Televisiokamerat seurasivat oululaista Sebastian Hietikkoa au pair -reissulle Etelä-Afrikkaan – "Se oli monella tavalla suurien tunteiden kokemus"

Te­le­vi­sio­ka­me­rat seu­ra­si­vat ou­lu­lais­ta Se­bas­tian Hie­tik­koa au pair -reis­sul­le Ete­lä-Af­rik­kaan – "Se oli monella tavalla suurien tun­tei­den ko­ke­mus"

23.05.2023 13:31 2
Kritiikkiäkin herättänyt TV-sarja Kirjolla nostaa puheeksi olennaisia kysymyksiä
Pääkirjoitus

Kri­tiik­kiä­kin he­rät­tä­nyt TV-sar­ja Kir­jol­la nostaa pu­heek­si olen­nai­sia ky­sy­myk­siä

20.04.2023 20:00 1
Tilaajille
Oululaiset Jaakko ja Lauri vaihtoivat arkeaan tosi-tv-ohjelmassa, ja siitä seurasi paljon hyvää

Ou­lu­lai­set Jaakko ja Lauri vaih­toi­vat arkeaan to­si-tv-oh­jel­mas­sa, ja siitä seurasi paljon hyvää

11.01.2023 12:15 5
Kalevan toimitus valitsi päättyvään vuoteen iloa ja valoa tuoneita kulttuurielämäyksiä läheltä ja kaukaa

Kalevan toi­mi­tus valitsi päät­ty­vään vuoteen iloa ja valoa tuo­nei­ta kult­tuu­rie­lä­mäyk­siä läheltä ja kaukaa

30.12.2022 14:30
Tilaajille
Oulun seudulla kuvatun Kaikki synnit -rikosdraamasarjan kolmas ja viimeinen kausi julkaistaan tänään

Oulun seu­dul­la kuvatun Kaikki synnit -ri­kos­draa­ma­sar­jan kolmas ja vii­mei­nen kausi jul­kais­taan tänään

18.12.2022 06:15 3
Sohvaperunat-sarjasta starttaa jo neljästoista kausi – mukana jälleen oululaisia kommentaattoreita

Soh­va­pe­ru­nat-sar­jas­ta start­taa jo nel­jäs­tois­ta kausi – mukana jälleen ou­lu­lai­sia kom­men­taat­to­rei­ta

09.09.2022 14:05 4
Oululaistaustainen Sirkka Konttila sukelsi suoraan mallimaailman syvään päätyyn Huippumalli haussa -ohjelman kuvauksissa – "Sain rutkasti lisää itsevarmuutta"

Ou­lu­lais­taus­tai­nen Sirkka Kont­ti­la sukelsi suoraan mal­li­maail­man syvään päätyyn Huip­pu­mal­li haussa -oh­jel­man ku­vauk­sis­sa – "Sain rut­kas­ti lisää it­se­var­muut­ta"

29.08.2022 06:15 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Draa­ma­sar­jo­jen laatuun kan­nat­taa pa­nos­taa

20.08.2022 07:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tylsää tuutin täy­del­tä

16.08.2022 06:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Värähtää sisimpäni ripsi – 1980-luvun alkupuolella Velipuolikuu merkitsi raikasta tuulahdusta lajin kotimaisessa tarjonnassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Vä­räh­tää si­sim­pä­ni ripsi – 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­la Ve­li­puo­li­kuu mer­kit­si rai­kas­ta tuu­lah­dus­ta lajin ko­ti­mai­ses­sa tar­jon­nas­sa

11.04.2022 12:00 2
Tilaajille
Suomen oma Yksinäinen Ratsastaja – uusintana alkava rikossarja Raid erottuu vieläkin valtavirrasta

Suomen oma Yk­si­näi­nen Rat­sas­ta­ja – uu­sin­ta­na alkava ri­kos­sar­ja Raid erottuu vie­lä­kin val­ta­vir­ras­ta

08.04.2022 16:32
Tilaajille
Kriitikko Pekka Eronen: HBO-sarjassa tulevaisuus ei ole vain barbaarien

Krii­tik­ko Pekka Eronen: HBO-sar­jas­sa tu­le­vai­suus ei ole vain bar­baa­rien

24.03.2022 12:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Chiron varttuu Miamin kortteleiden paineissa keskiviikkoillan kasvutarinassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Chiron varttuu Miamin kort­te­lei­den pai­neis­sa kes­ki­viik­ko­il­lan kas­vu­ta­ri­nas­sa

23.03.2022 12:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen Tiina Ylitalo antoi kasvonsa vankila-arjelle Ylen Linna-dokumentissa – takana värikäs rikostausta ja neljä vankilatuomiota

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Tiina Ylitalo antoi kas­von­sa van­ki­la-ar­jel­le Ylen Lin­na-do­ku­men­tis­sa – takana värikäs ri­kos­taus­ta ja neljä van­ki­la­tuo­mio­ta

04.03.2022 06:15 30
Eränkävijät oli läpimurto, jonka myötä Teemu Hostikka rakensi Oulussa perustamastaan pienyrityksestä kansainvälisen menestyksen – Nyt hän uskoo olevansa "todella ison äärellä"

Erän­kä­vi­jät oli lä­pi­mur­to, jonka myötä Teemu Hos­tik­ka rakensi Oulussa pe­rus­ta­mas­taan pien­yri­tyk­ses­tä kan­sain­vä­li­sen me­nes­tyk­sen – Nyt hän uskoo ole­van­sa "to­del­la ison ää­rel­lä"

14.02.2022 08:29 3
Tilaajille
Murhamysteeri leikkii tyyleillä – HBO:n tragikomedia onnistuu sukeltamaan oman todellisuutensa luoneiden ihmisten maailmaan

Mur­ha­mys­tee­ri leikkii tyy­leil­lä – HBO:n tra­gi­ko­me­dia on­nis­tuu su­kel­ta­maan oman to­del­li­suu­ten­sa luo­nei­den ih­mis­ten maail­maan

03.02.2022 12:00
Tilaajille