Televisiosarja
Viimeisin 12 tuntia
Onnettomuus sekoittaa kylän – Ensimmäisen jakson jälkeen ei ole ihan varma, haluaako tätä katsoa lisää

On­net­to­muus se­koit­taa kylän – En­sim­mäi­sen jakson jälkeen ei ole ihan varma, ha­luaa­ko tätä katsoa lisää

07:00 0
Viikko
Uusi sarja kertoo kymmenestä kadonneesta – Mitä Riinalle on voinut tapahtua?

Uusi sarja kertoo kym­me­nes­tä ka­don­nees­ta – Mitä Rii­nal­le on voinut ta­pah­tua?

13.08.2020 07:00 1
Neljä somevaikuttajaa lähti arktiselle seikkailulle Kanadaan ja koronakriisi iski: "Se oli todella pelottavaa, sillä olimme ihan tietämättömiä"

Neljä so­me­vai­kut­ta­jaa lähti ark­ti­sel­le seik­kai­lul­le Ka­na­daan ja ko­ro­na­krii­si iski: "Se oli todella pe­lot­ta­vaa, sillä olimme ihan tie­tä­mät­tö­miä"

12.08.2020 07:00 0
TV:ssä kiehtova tanssimatka ympäri maailmaa – ennakkoluulot voi heittää likapyykkiin

TV:ssä kieh­to­va tans­si­mat­ka ympäri maail­maa – en­nak­ko­luu­lot voi heittää li­ka­pyyk­kiin

11.08.2020 07:00 0
"Niko soitti itkien, että haluaa nyt hoitoon" – dokumenttisarjassa Niko Ranta-aho ja läheiset kertovat, miten hyvän perheen pojasta tuli huumekauppias

"Niko soitti itkien, että haluaa nyt hoi­toon" – do­ku­ment­ti­sar­jas­sa Niko Ran­ta-aho ja lä­hei­set ker­to­vat, miten hyvän perheen pojasta tuli huu­me­kaup­pias

10.08.2020 15:02 1
Rakkautta ja rahaa hinnalla millä hyvänsä – saksalaissarja koukuttaa 13. kaudellaankin

Rak­kaut­ta ja rahaa hin­nal­la millä hyvänsä – sak­sa­lais­sar­ja kou­kut­taa 13. kau­del­laan­kin

09.08.2020 07:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Rahaa tulossa, mutta perillinen kateissa – perhesalaisuuksia paljastuu viihdyttävässä tanskalaisessa reality-sarjassa

Rahaa tu­los­sa, mutta pe­ril­li­nen ka­teis­sa – per­he­sa­lai­suuk­sia pal­jas­tuu viih­dyt­tä­väs­sä tans­ka­lai­ses­sa rea­li­ty-sar­jas­sa

07.08.2020 07:00 0
Saaristolaisidyllissä taas säröjä – Murha Sandhamnissa -sarjan pääosassa on nyt tuttu mies norjalaissarjasta

Saa­ris­to­lais­idyl­lis­sä taas säröjä – Murha Sand­ham­nis­sa -sarjan pää­osas­sa on nyt tuttu mies nor­ja­lais­sar­jas­ta

03.08.2020 07:00 0
Lontoossa räjähti seksipommi 1960-luvulla – tv-sarjan takana oleva totuus on taas tarua ihmeellisempää

Lon­toos­sa räjähti sek­si­pom­mi 1960-lu­vul­la – tv-sar­jan takana oleva totuus on taas tarua ih­meel­li­sem­pää

02.08.2020 07:00 0
Musiikkia rakastavat teinipojat tahtovat tähdiksi kepeässä brittisarjassa

Mu­siik­kia ra­kas­ta­vat tei­ni­po­jat tah­to­vat täh­dik­si ke­peäs­sä brit­ti­sar­jas­sa

01.08.2020 07:00 0
Oma talo valmiiksi kolmessa kuukaudessa – amerikkalaissarja on positiivinen yllätys

Oma talo val­miik­si kol­mes­sa kuu­kau­des­sa – ame­rik­ka­lais­sar­ja on po­si­tii­vi­nen yllätys

31.07.2020 07:00 0
Poronkieltä kurkusta alas – tubettajien selviytymistä erämaassa on viihdyttävää seurata

Po­ron­kiel­tä kur­kus­ta alas – tu­bet­ta­jien sel­viy­ty­mis­tä erä­maas­sa on viih­dyt­tä­vää seurata

28.07.2020 07:00 1
Rakastettu perheenisä kuolee, mutta se ei hetkauta katsojaa – uutuussarja käsittelee vaikeita kysymyksiä väkisin väännetyn kevyellä otteella

Ra­kas­tet­tu per­heen­isä kuolee, mutta se ei het­kau­ta kat­so­jaa – uu­tuus­sar­ja kä­sit­te­lee vai­kei­ta ky­sy­myk­siä väkisin vään­ne­tyn ke­vyel­lä ot­teel­la

27.07.2020 07:00 0
Salkkareiden Monica päätyi Kanarian kautta napapiirille ja hehkuttaa lappilaisnäyttelijää: "Yksi lahjakkaimmista ihmisistä, jonka olen tavannut"

Salk­ka­rei­den Monica päätyi Ka­na­rian kautta na­pa­pii­ril­le ja heh­kut­taa lap­pi­lais­näyt­te­li­jää: "Yksi lah­jak­kaim­mis­ta ih­mi­sis­tä, jonka olen ta­van­nut"

26.07.2020 19:00 0
Tilaajille
TV-kolumni: Loistava sarja yhdistää ihmeet ja perhesuhteet
Kolumni Laura Krohn

TV-ko­lum­ni: Lois­ta­va sarja yh­dis­tää ihmeet ja per­he­suh­teet

26.07.2020 07:00 0
TV-kolumni: Hyvän mielen sarja riisuu vampyyrit mysteeristä

TV-ko­lum­ni: Hyvän mielen sarja riisuu vam­pyy­rit mys­tee­ris­tä

24.07.2020 07:00 0
Gynekologi ja kaupan kassa ystävystyvät – rohkea sarja ei kaihda kiusallisia tilanteita

Gy­ne­ko­lo­gi ja kaupan kassa ys­tä­vys­ty­vät – rohkea sarja ei kaihda kiu­sal­li­sia ti­lan­tei­ta

23.07.2020 07:00 0
Voi niitä Madridin hupsuja hipstereitä – miten pikkukaupungin naiset sopeutuvat über-cooliin ympäristöön?

Voi niitä Mad­ri­din hupsuja hips­te­rei­tä – miten pik­ku­kau­pun­gin naiset so­peu­tu­vat über-coo­liin ym­pä­ris­töön?

22.07.2020 07:00 0
Yksinäinen on jumissa itsensä kanssa – Suomen ensimmäinen HBO-tuotanto näyttää seitsemän tarinaa siitä, mitä eristäytyminen tekee ihmiselle

Yk­si­näi­nen on jumissa itsensä kanssa – Suomen en­sim­mäi­nen HBO-tuo­tan­to näyttää seit­se­män tarinaa siitä, mitä eris­täy­ty­mi­nen tekee ih­mi­sel­le

19.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Suoratoistopalveluiden tarjonnasta poimittua: Erillään kasvaneiden siskosten tarina koskettaa, uudella kaudella paljastuu perhesalaisuus

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­den tar­jon­nas­ta poi­mit­tua: Eril­lään kas­va­nei­den sis­kos­ten tarina kos­ket­taa, uudella kau­del­la pal­jas­tuu per­he­sa­lai­suus

18.07.2020 07:00 0
Tilaajille