Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­rie­le­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Suunnistus
Oulun yliopistoon rakentui suunnistusrata – Sisäsuunnistus on hauska ja nopeatempoinen laji, joka haastaa kokeneemmat mutta onnistuu aloittelijaltakin

Oulun ylio­pis­toon ra­ken­tui suun­nis­tus­ra­ta – ­Si­sä­suun­nis­tus on hauska ja no­pea­tem­poi­nen laji, joka haastaa ko­ke­neem­mat mutta on­nis­tuu aloit­te­li­jal­ta­kin

13.01.2024 21:43 1
Tilaajille
Rogaining-tapahtuma houkuttelee seikkailemaan Oulun yöhön – "Pimeä kaupunki yllättää takuuvarmasti"

Ro­gai­ning-ta­pah­tu­ma hou­kut­te­lee seik­kai­le­maan Oulun yöhön – "Pimeä kau­pun­ki yl­lät­tää ta­kuu­var­mas­ti"

28.09.2023 06:15 3
Tommi Lahtonen ja Antti Eronen huiputtivat kaikki 32 Suomen yli tuhatmetristä tunturia yhdellä hurjalla vaelluksella, joka ei missään nimessä sovi kaikille

Tommi Lah­to­nen ja Antti Eronen hui­put­ti­vat kaikki 32 Suomen yli tu­hat­met­ris­tä tun­tu­ria yhdellä hur­jal­la vael­luk­sel­la, joka ei missään nimessä sovi kai­kil­le

02.09.2023 17:30 9
Tilaajille
Stora Tuna OK suunnisti Jukolan viestin voittoon ennätyksellisesti neljännen kerran peräkkäin – "Tässä seurassa on korkea tekemisen taso"

Stora Tuna OK suun­nis­ti Jukolan viestin voit­toon en­nä­tyk­sel­li­ses­ti nel­jän­nen kerran pe­räk­käin – "Tässä seu­ras­sa on korkea te­ke­mi­sen taso"

18.06.2023 12:12 2
Kasvot ravassa, avaimet hukassa ja pyörät pesukunnossa – Kempeleen suunnistustapahtumassa sattui ja tapahtui: "Kettingeissä on kiinni männynkäpyjä"

Kasvot ra­vas­sa, avaimet hukassa ja pyörät pe­su­kun­nos­sa – Kem­pe­leen suun­nis­tus­ta­pah­tu­mas­sa sattui ja ta­pah­tui: "Ket­tin­geis­sä on kiinni män­nyn­kä­py­jä"

28.05.2023 17:32 4
Tilaajille
Paljon priimaa mutta myös huolta tulevasta – SK Pohjantähti on kasvanut reilussa neljännesvuosisadassa "täyden palvelun" suunnistusseuraksi

Paljon priimaa mutta myös huolta tu­le­vas­ta – SK Poh­jan­täh­ti on kas­va­nut rei­lus­sa nel­jän­nes­vuo­si­sa­das­sa "täyden pal­ve­lun" suun­nis­tus­seu­rak­si

09.05.2023 07:00
Tilaajille
SK Pohjantähden Kirsi Nurmi täydentää seuran lääkärikaksikon, suunnistajan tavoite siintää arvokilpailuissa: "Suomalaisilla on sen verran hyvä taso"

SK Poh­jan­täh­den Kirsi Nurmi täy­den­tää seuran lää­kä­ri­kak­si­kon, suun­nis­ta­jan tavoite siintää ar­vo­kil­pai­luis­sa: "Suo­ma­lai­sil­la on sen verran hyvä taso"

08.09.2022 06:45
Tilaajille
Luonto on metsiä, soita ja tuntureita, mutta myös puistoja ja laiturinnokkia – Suomen luonnon päivän innoittamina kysyimme eri ikäisiltä, mitä luonto heille merkitsee

Luonto on metsiä, soita ja tun­tu­rei­ta, mutta myös puis­to­ja ja lai­tu­rin­nok­kia – Suomen luonnon päivän in­noit­ta­mi­na ky­syim­me eri ikäi­sil­tä, mitä luonto heille mer­kit­see

27.08.2022 11:30 1
Tilaajille
Kotona syöty puuro saa hymyn Anna Haatajan huulille, EM-kisoihin haettiin optimaalista valmistautumista Rovaniemeltä: "Eväät onnistumiseen ovat hyvät"

Kotona syöty puuro saa hymyn Anna Haa­ta­jan huu­lil­le, EM-ki­soi­hin haet­tiin op­ti­maa­lis­ta val­mis­tau­tu­mis­ta Ro­va­nie­mel­tä: "Eväät on­nis­tu­mi­seen ovat hyvät"

01.08.2022 18:45
Tilaajille
Paluu kärkikymppiin – EM-kisoihin tähtäävä Anna Haataja ankkuroi SK Pohjantähden venlanelikon kahdeksanneksi

Paluu kär­ki­kymp­piin – EM-ki­soi­hin täh­tää­vä Anna Haataja ank­ku­roi SK Poh­jan­täh­den ven­la­ne­li­kon kah­dek­san­nek­si

18.06.2022 22:07
Tilaajille
Iiläinen Loukusan perhe pääsee viikonloppuna nauttimaan Jukolan tunnelmasta – "Samassa porukassakin suunnistaminen varmaan sujuisi, mutta ehkä näin on hyvä"

Ii­läi­nen Lou­ku­san perhe pääsee vii­kon­lop­pu­na naut­ti­maan Jukolan tun­nel­mas­ta – "Sa­mas­sa po­ru­kas­sa­kin suun­nis­ta­mi­nen varmaan su­jui­si, mutta ehkä näin on hyvä"

16.06.2022 19:45
Tilaajille
Anna Haataja kirmasi keskiviikkona Oulun keskustassa rastien perässä, reitin suunnittelusta vastasi Suomen maajoukkueen päävalmentaja: "Rataa voidaan hankaloittaa keinotekoisesti"

Anna Haataja kirmasi kes­ki­viik­ko­na Oulun kes­kus­tas­sa rastien pe­räs­sä, reitin suun­nit­te­lus­ta vastasi Suomen maa­jouk­kueen pää­val­men­ta­ja: "Rataa voidaan han­ka­loit­taa kei­no­te­koi­ses­ti"

11.05.2022 21:01 4
Tilaajille
SK Pohjantähti säntää pitkästä aikaa Tiomilan maastoihin, joukkueen valttina kokemus: "Yllätyksiä ei pääse syntymään"

SK Poh­jan­täh­ti säntää pit­käs­tä aikaa Tio­mi­lan maas­toi­hin, jouk­kueen valt­ti­na ko­ke­mus: "Yl­lä­tyk­siä ei pääse syn­ty­mään"

06.05.2022 16:15
Tilaajille
Suuntavaisto on kuin lihas, joka kaipaa treeniä – selvitimme miten suuntavaisto toimii ja miten surkeinkin kartanlukija oppii löytämään perille

Suun­ta­vais­to on kuin lihas, joka kaipaa treeniä – sel­vi­tim­me miten suun­ta­vais­to toimii ja miten sur­kein­kin kar­tan­lu­ki­ja oppii löy­tä­mään perille

05.04.2022 16:08 1
Tilaajille
Kaupasta ei löytynyt nousukarvoja luistelusuksiin, joten oululainen Oskari Hanninen askarteli sellaiset itse – Tästä on kyse seikkailutapahtumassa, jossa valloitetaan 7 tunturia päivässä

Kau­pas­ta ei löy­ty­nyt nou­su­kar­vo­ja luis­te­lu­suk­siin, joten ou­lu­lai­nen Oskari Han­ni­nen as­kar­te­li sel­lai­set itse – Tästä on kyse seik­kai­lu­ta­pah­tu­mas­sa, jossa val­loi­te­taan 7 tun­tu­ria päi­väs­sä

27.03.2022 18:28 7
Tilaajille
Suunnistuksen talvisarja alkoi Oulussa ja veti sekä perheitä että kilpasuunnistajia – "Alku oli paukutusta ja lopun sai päästellä"

Suun­nis­tuk­sen tal­vi­sar­ja alkoi Oulussa ja veti sekä per­hei­tä että kil­pa­suun­nis­ta­jia – "Alku oli pau­ku­tus­ta ja lopun sai pääs­tel­lä"

18.12.2021 18:46 5
Tilaajille
Tummeneva taivas ja telttojen meri – Jukolan yöosuudessa oli omaa taikaansa

Tum­me­ne­va taivas ja telt­to­jen meri – Jukolan yöo­suu­des­sa oli omaa tai­kaan­sa

22.08.2021 17:42
Tilaajille
SK Pohjantähden nelikko oli tasaisen varma, mutta loistokkuus jäi puuttumaan – "Näin tiukassa viestissä emme voi tehdä näin paljoa pieniä virheitä"

SK Poh­jan­täh­den nelikko oli ta­sai­sen varma, mutta lois­tok­kuus jäi puut­tu­maan – "Näin tiu­kas­sa vies­tis­sä emme voi tehdä näin paljoa pieniä vir­hei­tä"

21.08.2021 20:38
Tilaajille
Kiiminkiläinen Jukka Kokkoniemi hakee yhdessä Kolumbian maajoukkueen kanssa hyvää suoritusta Jukolan viestissä – "Toivottavasti hymymme ei hyydy"

Kii­min­ki­läi­nen Jukka Kok­ko­nie­mi hakee yhdessä Ko­lum­bian maa­jouk­kueen kanssa hyvää suo­ri­tus­ta Jukolan vies­tis­sä – "Toi­vot­ta­vas­ti hymymme ei hyydy"

20.08.2021 07:08 1
Tilaajille
SK Pohjantähden Anna Haatajan viestit vesittyivät olkapäävammaan, kannustaa oululaisseuraansa kotisohvalta: "Tuskin menen kisapaikalla käymään"

SK Poh­jan­täh­den Anna Haa­ta­jan viestit ve­sit­tyi­vät ol­ka­pää­vam­maan, kan­nus­taa ou­lu­lais­seu­raan­sa ko­ti­soh­val­ta: "Tuskin menen ki­sa­pai­kal­la käy­mään"

19.08.2021 19:37
Tilaajille