Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Radio
Oululainen it-ihme Jutel syntyi 40 vuotta sitten rakentamaan paikallisradioita

Ou­lu­lai­nen it-ihme Jutel syntyi 40 vuotta sitten ra­ken­ta­maan pai­kal­lis­ra­dioi­ta

07.01.2024 16:00 4
Tilaajille
Radio Suomen epätoivoiset yritykset nuorentaa kuulijakuntaa karkottavat viimeisetkin kuuntelijat joskus Suomen suosituimmaksi sanotulta kanavalta
Kolumni

Radio Suomen epä­toi­voi­set yri­tyk­set nuo­ren­taa kuu­li­ja­kun­taa kar­kot­ta­vat vii­mei­set­kin kuun­te­li­jat joskus Suomen suo­si­tuim­mak­si sa­no­tul­ta ka­na­val­ta

01.01.2024 06:05 78
Tilaajille
Jussi Tukiainen ratkoo paikallisten ongelmia radiossa – Kaikkea elämässään tehneelle miehelle psykologia on elämäntapa

Jussi Tu­kiai­nen ratkoo pai­kal­lis­ten on­gel­mia ra­dios­sa – Kaikkea elä­mäs­sään teh­neel­le mie­hel­le psy­ko­lo­gia on elä­män­ta­pa

10.12.2023 10:07 9
Tilaajille
Jouluradio aloittaa keskiviikkona Oulussa ja soi loppiaiseen saakka

Jou­lu­ra­dio aloit­taa kes­ki­viik­ko­na Oulussa ja soi lop­piai­seen saakka

30.10.2023 15:28 9
Yli 10 vuotta sitten lopettanut Radio Mega alkaa jälleen toimia Oulussa

Yli 10 vuotta sitten lo­pet­ta­nut Radio Mega alkaa jälleen toimia Oulussa

13.10.2023 13:53 36
Digitan huoltotyöt katkovat tv- ja radiolähetyksiä keskiviikkona Oulussa ja lähipaikkakunnilla

Digitan huol­to­työt kat­ko­vat tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siä kes­ki­viik­ko­na Oulussa ja lä­hi­paik­ka­kun­nil­la

26.09.2023 10:03 11
Saako Oulusta patterikäyttöistä radiota? "Tavarantoimittajat eivät pystyneet vastaamaan viime kevään ja kesän hurjaan kysyntään"

Saako Oulusta pat­te­ri­käyt­töis­tä ra­dio­ta? "Ta­va­ran­toi­mit­ta­jat eivät pys­ty­neet vas­taa­maan viime kevään ja kesän hurjaan ky­syn­tään"

25.11.2022 07:00 10
Tilaajille
Musiikkibisneksen raadollinen meno sapettaa radiolegenda Jake Nymania – "Lahjakkuudet poimitaan ja tuotteistetaan varhain tulille heitettäviksi"

Mu­siik­ki­bis­nek­sen raa­dol­li­nen meno sa­pet­taa ra­dio­le­gen­da Jake Nymania – "Lah­jak­kuu­det poi­mi­taan ja tuot­teis­te­taan varhain tulille hei­tet­tä­vik­si"

12.11.2022 14:00 7
Tilaajille
Radio Kalevan kuuluvuusalueet laajenevat Iihin ja Haapavedelle myönnetyillä taajuuksilla – Kaleva hakee uusia taajuuksia myös Koillismaalle

Radio Kalevan kuu­lu­vuus­alueet laa­je­ne­vat Iihin ja Haa­pa­ve­del­le myön­ne­tyil­lä taa­juuk­sil­la – Kaleva hakee uusia taa­juuk­sia myös Koil­lis­maal­le

25.10.2022 14:42 10
Suomalaiset kuuntelevat eniten listapoppia – musiikkimaku riippuu vahvasti iästä, suosikkiartistien lista silti melko samanlainen

Suo­ma­lai­set kuun­te­le­vat eniten lis­ta­pop­pia – mu­siik­ki­ma­ku riippuu vah­vas­ti iästä, suo­sik­ki­ar­tis­tien lista silti melko sa­man­lai­nen

07.10.2022 11:17 4
Digita tekee huoltotöitä Oulun radio- ja tv-asemilla, useiden kanavien lähetyksissä on katkoksia ensi torstaina

Digita tekee huol­to­töi­tä Oulun radio- ja tv-ase­mil­la, useiden ka­na­vien lä­he­tyk­sis­sä on kat­kok­sia ensi tors­tai­na

22.09.2022 13:32 4

Digitan huol­to­työt Haa­pa­ve­den radio- ja tv-ase­mal­la voivat ai­heut­taa lyhyitä lä­he­tys­kat­ko­ja

17.08.2022 14:08
Ylen radiolähetysten tekninen vika on korjattu – radiolähetyksissä esiintyi häiriöitä koko aamupäivän

Ylen ra­dio­lä­he­tys­ten tek­ni­nen vika on kor­jat­tu – ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä esiin­tyi häi­riöi­tä koko aa­mu­päi­vän

04.08.2022 13:09 3
Tilaajille
Kemiläislähtöinen YleX-juontaja Ville "Viki" Eerikkilä vaihtoi aikaiset aamut radiossa aikaan tyttärensä kanssa – rakas juontajapari säilyy kuitenkin tatuointina persposkessa

Ke­mi­läis­läh­töi­nen YleX-juon­ta­ja Ville "Viki" Ee­rik­ki­lä vaihtoi ai­kai­set aamut ra­dios­sa aikaan tyt­tä­ren­sä kanssa – rakas juon­ta­ja­pa­ri säilyy kui­ten­kin ta­tuoin­ti­na pers­pos­kes­sa

01.07.2022 06:00 5
Tilaajille
Tuttu ääni jatkaa kärppäpelien selostamista, kun Ari Stenius siirtyy Kalevan kokoonpanoon – ”Uskon, että kiekkoihmiset kuuntelevat Radio Kalevaa tarkalla korvalla syksystä pitkälle kevääseen”

Tuttu ääni jatkaa kärp­pä­pe­lien se­los­ta­mis­ta, kun Ari Stenius siirtyy Kalevan ko­koon­pa­noon – ”Uskon, että kiek­ko­ih­mi­set kuun­te­le­vat Radio Kalevaa tar­kal­la kor­val­la syk­sys­tä pit­käl­le ke­vää­seen”

20.05.2022 13:48 28
Oululaisten opiskelijoiden vappuradio aalloilla jälleen lauantaista alkaen – luvassa muun muassa paikallisradiosimulaatio ja smurffilimudisko

Ou­lu­lais­ten opis­ke­li­joi­den vap­pu­ra­dio aal­loil­la jälleen lauan­tais­ta alkaen – ­lu­vas­sa muun muassa pai­kal­lis­ra­dio­si­mu­laa­tio ja smurf­fi­li­mu­dis­ko

14.04.2022 09:48
Tilaajille
Iso laitevika katkaisi kaapeli-tv-verkon muun muassa Nivalassa ja Ylivieskassa useiksi päiviksi – yritetään korjata tänään

Iso lai­te­vi­ka kat­kai­si kaa­pe­li-tv-ver­kon muun muassa Ni­va­las­sa ja Yli­vies­kas­sa useiksi päi­vik­si – yri­te­tään korjata tänään

14.03.2022 13:18
Tilaajille
Ylen radiokanavat muutoksessa – "Emme voi alkaa museoksi"

Ylen ra­dio­ka­na­vat muu­tok­ses­sa – "Emme voi alkaa mu­seok­si"

29.12.2021 19:00 19
Tilaajille
Yle yhdistää Lapin ja Meri-Lapin radiouutiset lokakuun alussa

Yle yh­dis­tää Lapin ja Me­ri-La­pin ra­dio­uu­ti­set lo­ka­kuun alussa

06.09.2021 20:20 1
Tilaajille
Kaleva Media sai radioluvan Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin

Kaleva Media sai ra­dio­lu­van Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Lappiin

28.06.2021 13:26 1