Kuolleet
Apartheidin vastustajana tunnettu arkkipiispa Desmond Tutu on kuollut 90-vuotiaana – Etelä-Afrikan "moraalinen kompassi" ei kaihtanut kannanottoja

Apart­hei­din vas­tus­ta­ja­na tun­net­tu ark­ki­piis­pa Desmond Tutu on kuollut 90-vuo­tiaa­na – Ete­lä-Af­ri­kan "mo­raa­li­nen kom­pas­si" ei kaih­ta­nut kan­nan­ot­to­ja

26.12.2021 11:40

Jää­kiek­ko­le­gen­da Matti "Mölli" Kei­no­nen on kuollut 80-vuo­tiaa­na – kau­ka­loi­den viih­dyt­tä­jän huu­mo­rin­ta­ju säilyi loppuun saakka

28.11.2021 09:45 2
Näyttelijä Kirsti Wallasvaara on kuollut 78-vuotiaana

Näyt­te­li­jä Kirsti Wal­las­vaa­ra on kuollut 78-vuo­tiaa­na

12.11.2021 16:42
Lastenkirjailija Kirsi Kunnas suhtautui lapsiin kulttuurin kuluttajina vakavasti – taiteen akateemikko kuoli 96-vuotiaana

Las­ten­kir­jai­li­ja Kirsi Kunnas suh­tau­tui lapsiin kult­tuu­rin ku­lut­ta­ji­na va­ka­vas­ti – taiteen aka­tee­mik­ko kuoli 96-vuo­tiaa­na

08.11.2021 21:16
Marimekon kukoistukseen nostanut Kirsti Paakkanen on kuollut – "Lupaamme viedä arvokasta perintöäsi ympäri maailman"

Ma­ri­me­kon ku­kois­tuk­seen nos­ta­nut Kirsti Paak­ka­nen on kuollut – "Lu­paam­me viedä ar­vo­kas­ta pe­rin­töä­si ympäri maail­man"

05.11.2021 20:52 6
Oulun poliisin ruumiskoira Kusti haistaa vainajat – miksi monet kadonneet löytyvät lopulta niin läheltä katoamispaikkaa?

Oulun po­lii­sin ruu­mis­koi­ra Kusti haistaa vai­na­jat – miksi monet ka­don­neet löy­ty­vät lopulta niin läheltä ka­toa­mis­paik­kaa?

27.09.2021 16:00 2
Tilaajille

Jour­na­lis­mia 80-lu­vun Suo­mes­sa ra­vis­tel­leen Tam­mi­nie­men pe­sän­ja­ka­jien te­ki­jöi­hin kuu­lu­nut Aarno "Loka" Lai­ti­nen kuoli

25.09.2021 21:58 2
The Rolling Stones -yhtyeen rumpali Charlie Watts, 80, on kuollut – kuului yhtyeeseen lähes 60 vuoden ajan

The Rolling Stones -yh­tyeen rumpali Charlie Watts, 80, on kuollut – kuului yh­tyee­seen lähes 60 vuoden ajan

24.08.2021 21:50 11
Toinen partamiehistä lähti – "Show must go on", ZZ Top tiedotti basistinsa kuolemasta

Toinen par­ta­mie­his­tä lähti – "Show must go on", ZZ Top tie­dot­ti ba­sis­tin­sa kuo­le­mas­ta

29.07.2021 12:39 2
Viihdetaiteilija Fredi on kuollut 78-vuotiaana

Viih­de­tai­tei­li­ja Fredi on kuollut 78-vuo­tiaa­na

24.04.2021 23:46
Muusikko Matti "Fredi" Siitonen on kuollut 78-vuotiaana

Muu­sik­ko Matti "Fredi" Sii­to­nen on kuollut 78-vuo­tiaa­na

24.04.2021 22:41 5

IL: Muu­sik­ko Matti Silmu on kuollut – oli Yö­lin­tu-yh­tyeen pe­rus­ta­ja­jä­sen

27.02.2021 20:21
Kirjailija Sinikka Nopola on kuollut 67-vuotiaana

Kir­jai­li­ja Sinikka Nopola on kuollut 67-vuo­tiaa­na

14.01.2021 14:40
Viimeinen Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt, 98, on kuollut – oli tuttu näky itsenäisyyspäivän vastaanotolla

Vii­mei­nen Man­ner­heim-ris­tin ritari Tuomas Gerdt, 98, on kuollut – oli tuttu näky it­se­näi­syys­päi­vän vas­taan­otol­la

01.11.2020 16:21
Pitkäaikainen ministeri Marjatta Väänänen on kuollut

Pit­kä­ai­kai­nen mi­nis­te­ri Mar­jat­ta Vää­nä­nen on kuollut

18.10.2020 09:11 2
Kitaristi Eddie Van Halen on kuollut 65-vuotiaana

Ki­ta­ris­ti Eddie Van Halen on kuollut 65-vuo­tiaa­na

06.10.2020 23:07 2
Kärpissä 1980-luvulla ihastuttanut Bob Miller on kuollut – hyökkääjä muistetaan karkotukseen johtaneesta huumekohusta

Kär­pis­sä 1980-lu­vul­la ihas­tut­ta­nut Bob Miller on kuollut – hyök­kää­jä muis­te­taan kar­ko­tuk­seen joh­ta­nees­ta huu­me­ko­hus­ta

03.10.2020 10:17 5
Nuorena kuolleen rocktähden hautapaikka Isle of Wightilla on vaatimaton ja surullinen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Nicholas Dingley?

Nuorena kuol­leen rock­täh­den hau­ta­paik­ka Isle of Wigh­til­la on vaa­ti­ma­ton ja su­rul­li­nen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Ni­cho­las Ding­ley?

19.09.2020 08:00
Tilaajille
Armoitettu sanankäyttäjä Vexi Salmi oli myös herkkävaistoinen kuvataiteen kerääjä: "Hänen syvä taiteen tuntemuksensa teki vaikutuksen"

Ar­moi­tet­tu sa­nan­käyt­tä­jä Vexi Salmi oli myös herk­kä­vais­toi­nen ku­va­tai­teen ke­rää­jä: "Hänen syvä taiteen tun­te­muk­sen­sa teki vai­ku­tuk­sen"

08.09.2020 15:31 3
Tilaajille
Toteutuneita unelmia, musertava menetys ja yllättävä muutto Suomeen – Malvalehdon hiihtäjäperheen vanhimmalla tyttärellä on takanaan hurja muutosten vuosi

To­teu­tu­nei­ta unel­mia, mu­ser­ta­va menetys ja yl­lät­tä­vä muutto Suomeen – Mal­va­leh­don hiih­tä­jä­per­heen van­him­mal­la tyt­tä­rel­lä on ta­ka­naan hurja muu­tos­ten vuosi

27.07.2020 13:32 2
Tilaajille