Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kuolleet
Historioitsija Matti Klinge on kuollut

His­to­rioit­si­ja Matti Klinge on kuollut

06.03.2023 17:10
Oululainen MM-painija Eero Tapio on kuollut 81-vuotiaana

Ou­lu­lai­nen MM-pai­ni­ja Eero Tapio on kuollut 81-vuo­tiaa­na

17.12.2022 14:30 15
Tilaajille
Rock'n'rollin pioneeri Jerry Lee Lewis on kuollut

Rock'n'rol­lin pio­nee­ri Jerry Lee Lewis on kuollut

28.10.2022 21:05 3
Vesa-Matti Loiri siunattiin lepoon Helsingin Johanneksenkirkossa – "Mestari liikuttamaan meidät kyyneliin, mestari vapauttamaan meidät nauruun"

Ve­sa-Mat­ti Loiri siu­nat­tiin lepoon Hel­sin­gin Jo­han­nek­sen­kir­kos­sa – "Mes­ta­ri lii­kut­ta­maan meidät kyy­ne­liin, mestari va­paut­ta­maan meidät nau­ruun"

20.09.2022 20:55 1
Kuningatar Elisabetin hautajaiset järjestetään 19. syyskuuta – arkku kuljetetaan armeijan lentokoneella

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin hau­ta­jai­set jär­jes­te­tään 19. syys­kuu­ta – arkku kul­je­te­taan ar­mei­jan len­to­ko­neel­la

10.09.2022 21:51 2
Kuningatar Elisabet on kuollut 96-vuotiaana – ehti olla vallassa 70 vuotta

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet on kuollut 96-vuo­tiaa­na – ehti olla val­las­sa 70 vuotta

08.09.2022 20:51 9
Entinen vihreiden kansanedustaja ja Oulun kaupunginvaltuutettu Erkki "Susi" Pulliainen on kuollut

Entinen vih­rei­den kan­san­edus­ta­ja ja Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Erkki "Susi" Pul­liai­nen on kuollut

22.08.2022 20:37 6
Kalevan Ylivieskan aluetoimituksen pitkäaikainen esimies Oiva Luhtasela on kuollut

Kalevan Yli­vies­kan alue­toi­mi­tuk­sen pit­kä­ai­kai­nen esimies Oiva Luh­ta­se­la on kuollut

15.08.2022 21:23
Pojat-elokuva veti jalkapalloammattilaisuudesta haaveilleen Vesa-Matti Loirin näyttämölle

Po­jat-elo­ku­va veti jal­ka­pal­lo­am­mat­ti­lai­suu­des­ta haa­veil­leen Ve­sa-Mat­ti Loirin näyt­tä­möl­le

10.08.2022 17:10
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin haastattelu ja viimeinen televisioitu lauluesitys vuodelta 2020

Ve­sa-Mat­ti Loirin haas­tat­te­lu ja vii­mei­nen te­le­vi­sioi­tu lau­lu­esi­tys vuo­del­ta 2020

10.08.2022 15:47 2
SK: Jussi Hakulinen on kuollut 57-vuotiaana

SK: Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut 57-vuo­tiaa­na

09.08.2022 17:01 6
Kemijärvellä kadoksissa ollut kalastaja löytyi kuolleena veden varasta

Ke­mi­jär­vel­lä ka­dok­sis­sa ollut ka­las­ta­ja löytyi kuol­lee­na veden varasta

08.08.2022 10:45
Suomen EU-jäsenyysneuvottelujen aikainen ulkoministeri Heikki Haavisto on kuollut

Suomen EU-jä­se­nyys­neu­vot­te­lu­jen ai­kai­nen ul­ko­mi­nis­te­ri Heikki Haa­vis­to on kuollut

22.07.2022 18:42 1
Tilaajille
Ylen entinen pääjohtaja, valtiopäiväneuvos Reino Paasilinna on kuollut, kertoo Yle

Ylen entinen pää­joh­ta­ja, val­tio­päi­vä­neu­vos Reino Paa­si­lin­na on kuol­lut, kertoo Yle

21.07.2022 21:46 1
Näyttelijä Antti Litja on kuollut 84-vuotiaana

Näyt­te­li­jä Antti Litja on kuollut 84-vuo­tiaa­na

13.07.2022 17:54 8
HS: Entinen ulkoministeri ja professori Keijo Korhonen on kuollut

HS: Entinen ul­ko­mi­nis­te­ri ja pro­fes­so­ri Keijo Kor­ho­nen on kuollut

07.06.2022 12:20

Ylen pit­kä­ai­kai­nen Wa­shing­to­nin-kir­jeen­vaih­ta­ja Aarne Tan­ni­nen on kuollut 90-vuo­tiaa­na

26.05.2022 16:17
Suomi ja Turku menettivät moniottelijan – kiirastorstaina edesmenneen Ilkka Kanervan ura ja persoona olivat ainutlaatuisia

Suomi ja Turku me­net­ti­vät mo­ni­ot­te­li­jan – kii­ras­tors­tai­na edes­men­neen Ilkka Ka­ner­van ura ja per­soo­na olivat ai­nut­laa­tui­sia

15.04.2022 18:15
Tilaajille
Kansanedustaja Ilkka Kanerva on kuollut – "Syvän vakuuttava ääni ja ajatus on hiljentynyt"

Kan­san­edus­ta­ja Ilkka Kanerva on kuollut – "Syvän va­kuut­ta­va ääni ja ajatus on hil­jen­ty­nyt"

15.04.2022 09:55 22