Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

valitukset
Pateniemen Sahantielle ei nouse asuntoja: Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen asukkaiden valitettua

Pa­te­nie­men Sa­han­tiel­le ei nouse asun­to­ja: Hal­lin­to-oi­keus kumosi kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­sen asuk­kai­den va­li­tet­tua

26.10.2023 06:00 24
Tilaajille
Oulun rakennushankkeet jumittuivat valituksiin, joten pitäisikö valitusoikeutta rajoittaa? "Toisinaan valituksille ei ole muuta perustetta kuin viivästyttää hankkeita"

Oulun ra­ken­nus­hank­keet ju­mit­tui­vat va­li­tuk­siin, joten pi­täi­si­kö va­li­tus­oi­keut­ta ra­joit­taa? "Toi­si­naan va­li­tuk­sil­le ei ole muuta pe­rus­tet­ta kuin vii­väs­tyt­tää hank­kei­ta"

15.10.2023 15:01 20
Tilaajille
Oikeus: Knuutilankankaan uutta K-supermarketia ei tarvitse purkaa – Naapurien valitukset hylättiin

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa – Naa­pu­rien va­li­tuk­set hy­lät­tiin

04.10.2023 17:00 75
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kela toivoo yh­den­mu­kais­ta linjaa toi­meen­tu­lo­tuen ta­kai­sin­pe­rin­tään

28.09.2023 06:00 3
Heinäpään jalkapallostadion vaakalaudalla: Miksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden uusi päällikkö ei määrää, että valitukset ratkaistaan heti?

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion vaa­ka­lau­dal­la: Miksi Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den uusi pääl­lik­kö ei määrää, että va­li­tuk­set rat­kais­taan heti?

25.09.2023 06:00 91
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – Seurauksena jono, joka viivästyttää Oulua koskevia ratkaisuja

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – Seu­rauk­se­na jono, joka vii­väs­tyt­tää Oulua kos­ke­via rat­kai­su­ja

24.09.2023 18:00 5
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän johtajavalinnasta tehty valitus vedettiin pois – Aarne Kiviniemen nimitys sai lainvoiman

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja­va­lin­nas­ta tehty valitus ve­det­tiin pois – Aarne Ki­vi­nie­men nimitys sai lain­voi­man

06.09.2023 14:39 3
Oulun seurakuntayhtymän johtajan valinnasta tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen – valituksen tehnyt vedonnut muun muassa puutteelliseen ansiovertailuun

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehty valitus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen – va­li­tuk­sen tehnyt ve­don­nut muun muassa puut­teel­li­seen an­sio­ver­tai­luun

12.07.2023 14:59 23
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyajat venyvät joissain asiaryhmissä liian pitkiksi – viime vuonna oikeus ratkaisi yli 1 800 asiaa

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­ly­ajat venyvät jois­sain asia­ryh­mis­sä liian pit­kik­si – viime vuonna oikeus rat­kai­si yli 1 800 asiaa

24.04.2023 14:00
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutoksesta on jätetty toinenkin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tok­ses­ta on jätetty toi­nen­kin valitus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen

09.03.2023 13:37 80
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään sta­dion­han­ke uhat­tu­na – ar­ki­jär­ki olet­taa, että jal­ka­pal­lo­kent­tä ei ole lin­nus­tol­le se il­mei­sin pe­si­mä­paik­ka

02.02.2022 17:00 57
Tilaajille
Kaupunginhallitus päätti: Hallinto-oikeudelle esitetään, että se hylkää Pateniemen Sahantie 10:n kaavasta tehdyn valituksen

Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Hal­lin­to-oi­keu­del­le esi­te­tään, että se hylkää Pa­te­nie­men Sa­han­tie 10:n kaa­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

23.08.2021 18:15 10
Ei tartuta liian hanakasti paksuun mustaan tussiin
Kolumni

Ei tartuta liian ha­na­kas­ti paksuun mustaan tussiin

27.05.2021 18:00
Tilaajille
Eduskunnan irtisanottu turvallisuusjohtaja Savola jättää valituksensa ensi viikolla – "Voimme viitata siihen, miten Yli-Viikarin tapausta on hoidettu"

Edus­kun­nan ir­ti­sa­not­tu tur­val­li­suus­joh­ta­ja Savola jättää va­li­tuk­sen­sa ensi vii­kol­la – "Voimme viitata siihen, miten Yli-Vii­ka­rin ta­paus­ta on hoi­det­tu"

31.03.2021 06:30 6
Tilaajille
Tupoksen koulun väistötilojen kilpailutus poiki valituksen, rakentaminen etenee siitä huolimatta – valituksen taustalla huonekorkeudesta puuttuvat vajaat viisi senttiä

Tu­pok­sen koulun väis­tö­ti­lo­jen kil­pai­lu­tus poiki va­li­tuk­sen, ra­ken­ta­mi­nen etenee siitä huo­li­mat­ta – va­li­tuk­sen taus­tal­la huo­ne­kor­keu­des­ta puut­tu­vat vajaat viisi senttiä

14.08.2020 15:46 4
Tilaajille