Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Heinäpään jalkapallostadion
Kuukausi
Jalkapallostadion lisäisi Heinäpään ulkoilualueen vetovoimaa - valitukset rakentamisen jarruna
Pääkirjoitus

Jal­ka­pal­lo­sta­dion lisäisi Hei­nä­pään ul­koi­lu­alueen ve­to­voi­maa - va­li­tuk­set ra­ken­ta­mi­sen jarruna

11.03.2023 20:00 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitäpä jos mah­dol­lis­ten on­gel­mien kai­ve­lun ja va­lit­ta­mi­sen sijaan Oulussa osat­tai­siin­kin nähdä kaiken uuden mu­ka­naan tuomat mah­dol­li­suu­det

11.03.2023 06:00 9
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutoksesta on jätetty toinenkin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tok­ses­ta on jätetty toi­nen­kin valitus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen

09.03.2023 13:37 80
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutos voi seistä hallinto-oikeudessa pitkään – Nyt myös Oulun uusi kaupunginjohtaja vetoaa valittajiin: "Vetäisitte pois"

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tos voi seistä hal­lin­to-oi­keu­des­sa pitkään – Nyt myös Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa va­lit­ta­jiin: "Ve­täi­sit­te pois"

07.03.2023 14:36 129
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutoksen kumoamista vaatii kuusi oululaista yksityishenkilöä – Perusteluissa vedotaan lukuisiin eri seikkoihin

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tok­sen ku­moa­mis­ta vaatii kuusi ou­lu­lais­ta yk­si­tyis­hen­ki­löä – Pe­rus­te­luis­sa ve­do­taan lu­kui­siin eri seik­koi­hin

06.03.2023 19:15 146
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutoksesta valitettiin hallinto-oikeuteen, kertoo hankkeen vetäjä Tomi Kaismo – käsittelyaika voi olla lähes kaksi vuotta

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tok­ses­ta va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen, kertoo hank­keen vetäjä Tomi Kaismo – kä­sit­te­ly­ai­ka voi olla lähes kaksi vuotta

04.03.2023 11:08 116
Tilaajille
Vanhemmat
"Nyt on oululaisen jalkapalloilun mahdollisuus", Veikkausliigan kemiläislähtöinen puheenjohtaja Kaarlo Kankkunen sanoo Heinäpään stadionhankkeesta

"Nyt on ou­lu­lai­sen jal­ka­pal­loi­lun mah­dol­li­suus", Veik­kaus­lii­gan ke­mi­läis­läh­töi­nen pu­heen­joh­ta­ja Kaarlo Kank­ku­nen sanoo Hei­nä­pään sta­dion­hank­kees­ta

17.02.2023 07:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunki vuokraa Heinäpään jalkapallostadionille tontin – vuokra 12 000 euroa vuodessa

Oulun kau­pun­ki vuokraa Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nil­le tontin – vuokra 12 000 euroa vuo­des­sa

14.02.2023 19:52 20
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaava läpi ilman äänestystä – rakentaminen alkanee ensi kesänä

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaava läpi ilman ää­nes­tys­tä – ra­ken­ta­mi­nen alkanee ensi kesänä

06.02.2023 20:29 33
Tilaajille
Heinäpään stadionkaava saattaa edetä joutuisastikin kevään aikana, jos uusia valituksia ei tule

Hei­nä­pään sta­dion­kaa­va saattaa edetä jou­tui­sas­ti­kin kevään aikana, jos uusia va­li­tuk­sia ei tule

24.01.2023 05:00 30
Tilaajille
Linnut tai lepakot eivät estä Heinäpään jalkapallostadionin rakentamista – toiminnasta ei aiheudu myöskään liikaa meteliä

Linnut tai lepakot eivät estä Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin ra­ken­ta­mis­ta – toi­min­nas­ta ei aiheudu myös­kään liikaa meteliä

29.11.2022 06:00 68
Tilaajille
Jalkapallostadion kaavoitetaan nimenomaan Heinäpäähän, linjasi lautakunta – stadionin sijaintia ei ole selvitetty perusteellisesti, sanovat kriitikot

Jal­ka­pal­lo­sta­dion kaa­voi­te­taan ni­men­omaan Hei­nä­pää­hän, linjasi lau­ta­kun­ta – sta­dio­nin si­jain­tia ei ole sel­vi­tet­ty pe­rus­teel­li­ses­ti, sanovat krii­ti­kot

05.10.2022 15:11 38
Tilaajille
Peli kulkee, mutta AC Oulu ei odota tästäkään kaudesta taloudellista lottovoittoa – Heinäpään stadionhanke etenee taustalla, vaikka huomio on keskittynyt lintujen laskemiseen

Peli kulkee, mutta AC Oulu ei odota täs­tä­kään kau­des­ta ta­lou­del­lis­ta lot­to­voit­toa – ­Hei­nä­pään sta­dion­han­ke etenee taus­tal­la, vaikka huomio on kes­kit­ty­nyt lin­tu­jen las­ke­mi­seen

26.05.2022 06:07 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään kenttä on ollut vuo­si­kau­sia ur­hei­lu­alue

09.03.2022 04:00 5
Tilaajille
Analyysi: Miksi Heinäpään stadionhanke voi jälleen viivästyä, vaikka mahdollinen valtuustoäänestys päättyisi jopa 63–4?

Ana­lyy­si: Miksi Hei­nä­pään sta­dion­han­ke voi jälleen vii­väs­tyä, vaikka mah­dol­li­nen val­tuus­to­ää­nes­tys päät­tyi­si jopa 63–4?

02.03.2022 06:00 81
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tulisi koko Poh­jois-Suo­men jal­ka­pal­lo­kes­kus

11.02.2022 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään sta­dion­han­ke uhat­tu­na – ar­ki­jär­ki olet­taa, että jal­ka­pal­lo­kent­tä ei ole lin­nus­tol­le se il­mei­sin pe­si­mä­paik­ka

02.02.2022 17:00 57
Tilaajille
Heinäpään stadionhankkeen aikatauluihin lisää haastetta – Myös lintujen syysmuutto selvitettävä: "Meillä ei ole tarkoitus antaa ihan helpolla periksi"

Hei­nä­pään sta­dion­hank­keen ai­ka­tau­lui­hin lisää haas­tet­ta – Myös lin­tu­jen syys­muut­to sel­vi­tet­tä­vä: "Meillä ei ole tar­koi­tus antaa ihan hel­pol­la pe­rik­si"

20.01.2022 16:49 86
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pää ei ole paras mah­dol­li­nen paikka jal­ka­pal­lo­sta­dio­nil­le

17.12.2021 04:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pää on paras mah­dol­li­nen paikka sta­dio­nil­le – hanke pa­ran­taa har­ras­ta­mi­sen ja kil­pa­ur­hei­lun olo­suh­tei­ta kai­kil­la mit­ta­reil­la

09.12.2021 05:45 12
Tilaajille