Rikosepäily: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Jääkiekko: Kärpät teki muu­tok­sia val­men­nus­ryh­mään­sä – Aho sai läh­tö­pas­sit pes­tis­tään

Luitko jo tämän: Oulun le­gen­daa­ri­nen ur­hei­lu­ta­lo murs­kak­si vauh­dil­la

Heinäpään jalkapallostadion
Linnut tai lepakot eivät estä Heinäpään jalkapallostadionin rakentamista – toiminnasta ei aiheudu myöskään liikaa meteliä

Linnut tai lepakot eivät estä Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin ra­ken­ta­mis­ta – toi­min­nas­ta ei aiheudu myös­kään liikaa meteliä

29.11.2022 06:00 68
Tilaajille
Jalkapallostadion kaavoitetaan nimenomaan Heinäpäähän, linjasi lautakunta – stadionin sijaintia ei ole selvitetty perusteellisesti, sanovat kriitikot

Jal­ka­pal­lo­sta­dion kaa­voi­te­taan ni­men­omaan Hei­nä­pää­hän, linjasi lau­ta­kun­ta – sta­dio­nin si­jain­tia ei ole sel­vi­tet­ty pe­rus­teel­li­ses­ti, sanovat krii­ti­kot

05.10.2022 15:11 38
Tilaajille
Peli kulkee, mutta AC Oulu ei odota tästäkään kaudesta taloudellista lottovoittoa – Heinäpään stadionhanke etenee taustalla, vaikka huomio on keskittynyt lintujen laskemiseen

Peli kulkee, mutta AC Oulu ei odota täs­tä­kään kau­des­ta ta­lou­del­lis­ta lot­to­voit­toa – ­Hei­nä­pään sta­dion­han­ke etenee taus­tal­la, vaikka huomio on kes­kit­ty­nyt lin­tu­jen las­ke­mi­seen

26.05.2022 06:07 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään kenttä on ollut vuo­si­kau­sia ur­hei­lu­alue

09.03.2022 04:00 5
Tilaajille
Analyysi: Miksi Heinäpään stadionhanke voi jälleen viivästyä, vaikka mahdollinen valtuustoäänestys päättyisi jopa 63–4?

Ana­lyy­si: Miksi Hei­nä­pään sta­dion­han­ke voi jälleen vii­väs­tyä, vaikka mah­dol­li­nen val­tuus­to­ää­nes­tys päät­tyi­si jopa 63–4?

02.03.2022 06:00 81
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tulisi koko Poh­jois-Suo­men jal­ka­pal­lo­kes­kus

11.02.2022 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään sta­dion­han­ke uhat­tu­na – ar­ki­jär­ki olet­taa, että jal­ka­pal­lo­kent­tä ei ole lin­nus­tol­le se il­mei­sin pe­si­mä­paik­ka

02.02.2022 17:00 57
Tilaajille
Heinäpään stadionhankkeen aikatauluihin lisää haastetta – Myös lintujen syysmuutto selvitettävä: "Meillä ei ole tarkoitus antaa ihan helpolla periksi"

Hei­nä­pään sta­dion­hank­keen ai­ka­tau­lui­hin lisää haas­tet­ta – Myös lin­tu­jen syys­muut­to sel­vi­tet­tä­vä: "Meillä ei ole tar­koi­tus antaa ihan hel­pol­la pe­rik­si"

20.01.2022 16:49 86
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pää ei ole paras mah­dol­li­nen paikka jal­ka­pal­lo­sta­dio­nil­le

17.12.2021 04:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pää on paras mah­dol­li­nen paikka sta­dio­nil­le – hanke pa­ran­taa har­ras­ta­mi­sen ja kil­pa­ur­hei­lun olo­suh­tei­ta kai­kil­la mit­ta­reil­la

09.12.2021 05:45 12
Tilaajille
Vastatuuli puhalsi Heinäpään jalkapallostadionin hetkellisesti nurin, projekti joutuu turvautumaan aikalisään – "Olemme viime viikolla saaneet selkeän viestin"

Vas­ta­tuu­li puhalsi Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin het­kel­li­ses­ti nurin, pro­jek­ti joutuu tur­vau­tu­maan ai­ka­li­sään – "Olemme viime vii­kol­la saaneet selkeän vies­tin"

07.12.2021 20:18 97
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionhanke vastatuulessa, stadionyhtiö kokoontuu käsittelemään asiaa viikonloppuna – ”Katsotaan, pitääkö ottaa aikalisä”

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion­han­ke vas­ta­tuu­les­sa, sta­dion­yh­tiö ko­koon­tuu kä­sit­te­le­mään asiaa vii­kon­lop­pu­na – ”Kat­so­taan, pitääkö ottaa ai­ka­li­sä”

02.12.2021 17:18 73
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pää on huono paikka sta­dio­nil­le – mil­lai­nen on suun­ni­tel­lun ra­ken­nuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­jen suu­ruus, onko se so­pu­soin­nus­sa Oulun kau­pun­gin ta­voit­tei­den kanssa?

29.11.2021 06:00 25
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionista järjestetään keskustelutilaisuus – toteutuessaan suunnitelmat toisivat alueelle isoja muutoksia

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus – to­teu­tues­saan suun­ni­tel­mat toi­si­vat alueel­le isoja muu­tok­sia

01.11.2021 13:21 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka saa ra­ken­taa vi­he­ra­lueel­le, millä hin­nal­la ja mitä – asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le mah­dol­li­sen Hei­nä­pään sta­dio­nin yh­tey­teen ei ole pe­rus­tet­ta

22.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään sta­dion­hank­keel­la on to­teu­tues­saan kau­pun­ki­lai­sia kos­ket­ta­via kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia

14.09.2021 11:00 13
Tilaajille
Jalkapallostadionin kaava Heinäpäähän valmistui – alueelle myös kaksi uutta tekonurmikenttää

Jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaava Hei­nä­pää­hän val­mis­tui – alueel­le myös kaksi uutta te­ko­nur­mi­kent­tää

24.08.2021 22:31 19