Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Heinäpään jalkapallostadion
Kuukausi
Heinäpään jalkapallostadion vaakalaudalla: Miksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden uusi päällikkö ei määrää, että valitukset ratkaistaan heti?

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion vaa­ka­lau­dal­la: Miksi Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den uusi pääl­lik­kö ei määrää, että va­li­tuk­set rat­kais­taan heti?

25.09.2023 06:00 91
Tilaajille
Kaupunginhallituksen lausunto hallinto-oikeudelle: Heinäpään jalkapallostadionista tehdyt valitukset tulisi hylätä

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lau­sun­to hal­lin­to-oi­keu­del­le: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta tehdyt va­li­tuk­set tulisi hylätä

24.09.2023 19:07 22
Tilaajille
Kommentti: Jalkapallostadionia puuhaava yhtiö vaikeiden päätösten edessä
Kolumni

Kom­ment­ti: Jal­ka­pal­lo­sta­dio­nia puu­haa­va yhtiö vai­kei­den pää­tös­ten edessä

06.09.2023 19:46 19
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä pettyi Heinäpään jalkapallostadionprojektin uusimpaan käänteeseen – "Voisi olla ihan hyvä, että valitukseen liittyisi rahavastike"

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä pettyi Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dion­pro­jek­tin uu­sim­paan kään­tee­seen – "Voisi olla ihan hyvä, että va­li­tuk­seen liit­tyi­si ra­ha­vas­ti­ke"

06.09.2023 15:34 196
Tilaajille
Heinäpään stadionhanke vaakalaudalla kustannusten nousun vuoksi – Tomi Kaismo väläyttää Raatille varakenttää lähikunnista

Hei­nä­pään sta­dion­han­ke vaa­ka­lau­dal­la kus­tan­nus­ten nousun vuoksi – Tomi Kaismo vä­läyt­tää Raa­til­le va­ra­kent­tää lä­hi­kun­nis­ta

05.09.2023 21:23 158
Tilaajille
Vanhemmat
Puheenaihe: Pitääkö Oulun kaupungin rahoittaa elämysbisnestä?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö Oulun kau­pun­gin ra­hoit­taa elä­mys­bis­nes­tä?

18.06.2023 08:00 52
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus käsittelee Heinäpään jalkapallostadionin rahoitusta maanantaina – julkisen rahoituksen määrä olisi 4,2 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta maa­nan­tai­na – jul­ki­sen ra­hoi­tuk­sen määrä olisi 4,2 mil­joo­naa euroa

09.06.2023 21:04 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lit­ta­mi­nen on kiu­sal­li­nen maan tapa – mil­jar­di-in­ves­toin­nit lu­pa­jo­nois­ta saatava liik­keel­le

21.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Suuria suunnitelmia, miljoonia euroja ja valituksia: Jalkapallostadioneita toiveissa muuallekin kuin Ouluun – Kaleva esittelee kuusi hanketta

Suuria suun­ni­tel­mia, mil­joo­nia euroja ja va­li­tuk­sia: Jal­ka­pal­lo­sta­dio­nei­ta toi­veis­sa muual­le­kin kuin Ouluun – Kaleva esit­te­lee kuusi han­ket­ta

31.03.2023 07:00 9
Tilaajille
Jalkapallostadion lisäisi Heinäpään ulkoilualueen vetovoimaa - valitukset rakentamisen jarruna
Pääkirjoitus

Jal­ka­pal­lo­sta­dion lisäisi Hei­nä­pään ul­koi­lu­alueen ve­to­voi­maa - va­li­tuk­set ra­ken­ta­mi­sen jarruna

11.03.2023 20:00 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitäpä jos mah­dol­lis­ten on­gel­mien kai­ve­lun ja va­lit­ta­mi­sen sijaan Oulussa osat­tai­siin­kin nähdä kaiken uuden mu­ka­naan tuomat mah­dol­li­suu­det

11.03.2023 06:00 9
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutoksesta on jätetty toinenkin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tok­ses­ta on jätetty toi­nen­kin valitus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen

09.03.2023 13:37 80
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutos voi seistä hallinto-oikeudessa pitkään – Nyt myös Oulun uusi kaupunginjohtaja vetoaa valittajiin: "Vetäisitte pois"

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tos voi seistä hal­lin­to-oi­keu­des­sa pitkään – Nyt myös Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa va­lit­ta­jiin: "Ve­täi­sit­te pois"

07.03.2023 14:36 129
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutoksen kumoamista vaatii kuusi oululaista yksityishenkilöä – Perusteluissa vedotaan lukuisiin eri seikkoihin

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tok­sen ku­moa­mis­ta vaatii kuusi ou­lu­lais­ta yk­si­tyis­hen­ki­löä – Pe­rus­te­luis­sa ve­do­taan lu­kui­siin eri seik­koi­hin

06.03.2023 19:15 148
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutoksesta valitettiin hallinto-oikeuteen, kertoo hankkeen vetäjä Tomi Kaismo – käsittelyaika voi olla lähes kaksi vuotta

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tok­ses­ta va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen, kertoo hank­keen vetäjä Tomi Kaismo – kä­sit­te­ly­ai­ka voi olla lähes kaksi vuotta

04.03.2023 11:08 116
Tilaajille
"Nyt on oululaisen jalkapalloilun mahdollisuus", Veikkausliigan kemiläislähtöinen puheenjohtaja Kaarlo Kankkunen sanoo Heinäpään stadionhankkeesta

"Nyt on ou­lu­lai­sen jal­ka­pal­loi­lun mah­dol­li­suus", Veik­kaus­lii­gan ke­mi­läis­läh­töi­nen pu­heen­joh­ta­ja Kaarlo Kank­ku­nen sanoo Hei­nä­pään sta­dion­hank­kees­ta

17.02.2023 07:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunki vuokraa Heinäpään jalkapallostadionille tontin – vuokra 12 000 euroa vuodessa

Oulun kau­pun­ki vuokraa Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nil­le tontin – vuokra 12 000 euroa vuo­des­sa

14.02.2023 19:52 20
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaava läpi ilman äänestystä – rakentaminen alkanee ensi kesänä

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaava läpi ilman ää­nes­tys­tä – ra­ken­ta­mi­nen alkanee ensi kesänä

06.02.2023 20:29 33
Tilaajille
Heinäpään stadionkaava saattaa edetä joutuisastikin kevään aikana, jos uusia valituksia ei tule

Hei­nä­pään sta­dion­kaa­va saattaa edetä jou­tui­sas­ti­kin kevään aikana, jos uusia va­li­tuk­sia ei tule

24.01.2023 05:00 30
Tilaajille
Linnut tai lepakot eivät estä Heinäpään jalkapallostadionin rakentamista – toiminnasta ei aiheudu myöskään liikaa meteliä

Linnut tai lepakot eivät estä Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin ra­ken­ta­mis­ta – toi­min­nas­ta ei aiheudu myös­kään liikaa meteliä

29.11.2022 06:00 68
Tilaajille