Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun seurakuntayhtymä
Höntyilyn keskellä paasto opettaa pysähtymään tärkeän äärelle, ja repsahtaminen kuuluu asiaan

Hön­tyi­lyn kes­kel­lä paasto opettaa py­säh­ty­mään tärkeän ää­rel­le, ja rep­sah­ta­mi­nen kuuluu asiaan

23.02.2024 06:00
67 prosenttia oululaisista kuuluu kirkkoon – kirkosta erotaan edelleen huimasti enemmän, kuin liitytään

67 pro­sent­tia ou­lu­lai­sis­ta kuuluu kirk­koon – kir­kos­ta erotaan edel­leen hui­mas­ti enem­män, kuin lii­ty­tään

02.02.2024 10:57 57
Martinniemen seurakuntakoti sulkee ovensa vuodenvaihteessa – Korjausvelkainen kiinteistö menee myyntiin

Mar­tin­nie­men seu­ra­kun­ta­ko­ti sulkee ovensa vuo­den­vaih­tees­sa – Kor­jaus­vel­kai­nen kiin­teis­tö menee myyn­tiin

19.12.2023 13:36 1
Kirkkovaltuusto nuiji päätöksen: Oulun kirkollisveroprosentti ei muutu

Kirk­ko­val­tuus­to nuiji pää­tök­sen: Oulun kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­ti ei muutu

07.11.2023 22:33 2
Yli 150 vuotta vanhat kirkonkirjat kertovat naisten esiaviollisesta seksistä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

Yli 150 vuotta vanhat kir­kon­kir­jat ker­to­vat naisten esi­aviol­li­ses­ta sek­sis­tä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

05.11.2023 06:00 7
Tilaajille
Intiön kappeli poistuu käytöstä peruskorjauksen vuoksi joulukuussa – luvassa muutoksia siunaustilaisuuksien järjestelyihin

Intiön kappeli poistuu käy­tös­tä pe­rus­kor­jauk­sen vuoksi jou­lu­kuus­sa – ­lu­vas­sa muu­tok­sia siu­naus­ti­lai­suuk­sien jär­jes­te­lyi­hin

31.10.2023 13:34 3
Oulun seu­ra­kun­nat lahjoittavat 56 000 euroa Ve­nä­jä-ko­hun kes­kel­lä ole­vil­le jär­jes­töil­le, vain yksi seurakunta antaa suoraa tukea Venäjälle

Oulun seu­ra­kun­nat lah­joit­ta­vat 56 000 euroa Ve­nä­jä-ko­hun kes­kel­lä ole­vil­le jär­jes­töil­le, vain yksi seu­ra­kun­ta antaa suoraa tukea Ve­nä­jäl­le

29.09.2023 05:00 38
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän johtajavalinnasta tehty valitus vedettiin pois – Aarne Kiviniemen nimitys sai lainvoiman

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­ja­va­lin­nas­ta tehty valitus ve­det­tiin pois – Aarne Ki­vi­nie­men nimitys sai lain­voi­man

06.09.2023 14:39 3
Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä perui valituksensa Oulun seurakuntayhtymän johtajan valinnasta – viittaa päätökseen Utajärven kunnanjohtajan hausta

Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pauli Niemelä perui va­li­tuk­sen­sa Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan va­lin­nas­ta – viittaa pää­tök­seen Uta­jär­ven kun­nan­joh­ta­jan hausta

23.08.2023 16:20 7
Tilaajille
Tuhkaukset toimineet hyvin poikkeusoloissa Oulussa, mutta tilanne helpottaa lopullisesti vasta vuonna 2025

Tuh­kauk­set toi­mi­neet hyvin poik­keus­olois­sa Ou­lus­sa, mutta tilanne hel­pot­taa lo­pul­li­ses­ti vasta vuonna 2025

26.07.2023 06:07 2
Aarne Kiviniemi valittiin yksimielisesti Oulun seurakuntayhtymän vt. yhtymäjohtajaksi – Yhtymäjohtajan valinnasta tehtiin valitus kesäkuussa

Aarne Ki­vi­nie­mi va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vt. yh­ty­mä­joh­ta­jak­si – Yh­ty­mä­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehtiin valitus ke­sä­kuus­sa

18.07.2023 18:38 7
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän johtajan valinnasta tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen – valituksen tehnyt vedonnut muun muassa puutteelliseen ansiovertailuun

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehty valitus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen – va­li­tuk­sen tehnyt ve­don­nut muun muassa puut­teel­li­seen an­sio­ver­tai­luun

12.07.2023 14:59 23
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymä valitsi johtajakseen Aarne Kiviniemen

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä valitsi joh­ta­jak­seen Aarne Ki­vi­nie­men

13.06.2023 21:00 3
Oulun seurakuntayhtymän uudeksi yhtymäjohtajaksi esitetään toimitusjohtaja Aarne Kiviniemeä

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män uudeksi yh­ty­mä­joh­ta­jak­si esi­te­tään toi­mi­tus­joh­ta­ja Aarne Ki­vi­nie­meä

30.05.2023 15:03 1
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän toimintoihin valittiin uusia johtajia

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män toi­min­toi­hin va­lit­tiin uusia joh­ta­jia

16.05.2023 20:08
Oulun seurakuntayhtymän johtajan virkaan hakeneista henkilöistä viisi sai kutsun haastatteluun

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jan virkaan ha­ke­neis­ta hen­ki­löis­tä viisi sai kutsun haas­tat­te­luun

16.05.2023 09:14 5
Oulun seurakuntayhtymän johtajaksi 18 hakijaa, mukana Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmi ja useita kirkkoherroja – katso lista hakijoista

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si 18 ha­ki­jaa, mukana Oulun vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmi ja useita kirk­ko­her­ro­ja – katso lista ha­ki­jois­ta

12.05.2023 19:34 22
Presidentti nimitti Oulun seurakuntayhtymän Pekka Asikaisen kenttäpiispan virkaan

Pre­si­dent­ti nimitti Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Pekka Asi­kai­sen kent­tä­piis­pan virkaan

14.04.2023 13:18 7
Oulun seurakuntayhtymän Pekka Asikaista esitetään kenttäpiispan virkaan

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Pekka Asi­kais­ta esi­te­tään kent­tä­piis­pan virkaan

13.04.2023 14:45 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun hau­taus­maal­la lepää mer­kit­tä­viä ou­lu­lai­sia – nyt on sopiva hetki ko­hen­taa ra­pis­tu­mas­sa olevien kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten kort­te­lei­den yleis­il­met­tä

02.04.2023 06:00 8
Tilaajille