Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun seurakuntayhtymä
Viimeisin 24 tuntia
Oulun seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022 painui 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2022 painui 1,4 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­sek­si

30.03.2023 20:32 2
Vanhemmat
Oulun seurakuntayhtymä ottaa omistamiensa Caritas-asuntojen vuokraustoiminnan hoidettavakseen

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä ottaa omis­ta­mien­sa Ca­ri­tas-asun­to­jen vuok­raus­toi­min­nan hoi­det­ta­vak­seen

30.03.2023 16:50 1
Oulun tuomiokirkkoa remontoidaan kattavasti seuraavan kolmen vuoden ajan – 1980-luvulla korjattu julkisivurappaus uudistetaan

Oulun tuo­mio­kirk­koa re­mon­toi­daan kat­ta­vas­ti seu­raa­van kolmen vuoden ajan – 1980-lu­vul­la kor­jat­tu jul­ki­si­vu­rap­paus uu­dis­te­taan

20.03.2023 08:52 8
Oulun tuomiokirkossa järjestetään vihkihetki helmikuussa – seuraavan kerran suosittu vihkihetki järjestetään vasta syksyllä

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa jär­jes­te­tään vih­ki­het­ki hel­mi­kuus­sa – seu­raa­van kerran suo­sit­tu vih­ki­het­ki jär­jes­te­tään vasta syk­syl­lä

11.01.2023 15:01
Lintulammen asukasyhdistys jakoi Oulussa vähävaraisille lapsiperheille sata ruokakassia – "Pitkään jatkunut perinne tuo jouluiloa ja kaivattua apua perheille"

Lin­tu­lam­men asu­kas­yh­dis­tys jakoi Oulussa vä­hä­va­rai­sil­le lap­si­per­heil­le sata ruo­ka­kas­sia – "Pit­kään jat­ku­nut perinne tuo jou­lu­iloa ja kai­vat­tua apua per­heil­le"

21.12.2022 18:00 3
Tilaajille
Oulussa pääsee jouluyönä kaikkiaan kahdeksaan kirkkoon: "Jouluyön messu kerää kirkkoon poikkeuksellisen paljon esimerkiksi nuoria aikuisia"

Oulussa pääsee jou­lu­yö­nä kaik­kiaan kah­dek­saan kirk­koon: "Jou­luyön messu kerää kirk­koon poik­keuk­sel­li­sen paljon esi­mer­kik­si nuoria ai­kui­sia"

15.12.2022 12:38 5
Oulun seurakunnat juhlistavat itsenäisyyspäivää perinteiseen tapaan jumalanpalveluksin ja seppeleenlaskujen jälkeisin juhlallisuuksin

Oulun seu­ra­kun­nat juh­lis­ta­vat it­se­näi­syys­päi­vää pe­rin­tei­seen tapaan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sin ja sep­pe­leen­las­ku­jen jäl­kei­sin juh­lal­li­suuk­sin

28.11.2022 11:26 1
Oulun seurakuntayhtymä kaipaa lisää tarinoita Oulun sankarihautausmaille haudatuista sotilaista

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä kaipaa lisää ta­ri­noi­ta Oulun san­ka­ri­hau­taus­mail­le hau­da­tuis­ta so­ti­lais­ta

25.11.2022 11:32
Seurakuntavaalit Oulussa: Katso lista kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin valituista

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit Ou­lus­sa: Katso lista kirk­ko­val­tuus­toon ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin va­li­tuis­ta

21.11.2022 08:01 50
Sunnuntain seurakuntavaalit ovat käytännössä kahdet vaalit – äänestäjä on edelleen hämmennyksissään valitsijayhdistysten epämääräisyydestä

Sun­nun­tain seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat käy­tän­nös­sä kahdet vaalit – ää­nes­tä­jä on edel­leen häm­men­nyk­sis­sään va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten epä­mää­räi­syy­des­tä

19.11.2022 06:00 25
Tilaajille
Avun pyytämistä ei tarvitse arkailla – Yksinhuoltajaisyys lisääntyy, mutta vielä se ei näy järjestöjen toiminnassa

Avun pyy­tä­mis­tä ei tar­vit­se ar­kail­la – Yk­sin­huol­ta­jai­syys li­sään­tyy, mutta vielä se ei näy jär­jes­tö­jen toi­min­nas­sa

13.11.2022 06:07 2
7510 ihmistä äänesti ennakkoon seurakuntavaaleissa Oulussa – varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20. marraskuuta

7510 ihmistä äänesti en­nak­koon seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa Oulussa – var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta

12.11.2022 22:24 2
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu vielä lauantaina – Oulussa ääniä annettu kolmena ensimmäisenä päivänä edellisvaaleja vähemmän

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jatkuu vielä lauan­tai­na – Oulussa ääniä annettu kolmena en­sim­mäi­se­nä päivänä edel­lis­vaa­le­ja vä­hem­män

11.11.2022 19:28 2
Oulun seurakuntayhtymä valitsi uuden kiinteistöjohtajan, nyt haetaan uutta viestintäjohtajaa

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä valitsi uuden kiin­teis­tö­joh­ta­jan, nyt haetaan uutta vies­tin­tä­joh­ta­jaa

14.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulun seurakuntavaalien videota syytetään puolueellisuudesta, ryhmät esillä epäsuhtaisesti: "En pidä neutraalina"

Oulun seu­ra­kun­ta­vaa­lien videota syy­te­tään puo­lueel­li­suu­des­ta, ryhmät esillä epä­suh­tai­ses­ti: "En pidä neut­raa­li­na"

01.09.2022 18:30 12
Tilaajille
Syksyn seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä – Oulussa ehdokkaiksi toivotaan eri-ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia oululaisia

Syksyn seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu on käyn­nis­sä – Oulussa eh­dok­kaik­si toi­vo­taan eri-ikäi­siä ja eri tavoin ajat­te­le­via ou­lu­lai­sia

22.08.2022 11:14 4
Oulun seurakuntayhtymä on luonut neljä kaupunkipyhiinvaellusreittiä Oulun keskustaan – reiteillä voi pohtia muun muassa kiireettömyyttä ja hengellisyyttä

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on luonut neljä kau­pun­ki­py­hiin­vael­lus­reit­tiä Oulun kes­kus­taan – rei­teil­lä voi pohtia muun muassa kii­reet­tö­myyt­tä ja hen­gel­li­syyt­tä

12.07.2022 10:40 3
Kellonkartanon kristillinen kurssikeskus ja kappeli juhlii 60-vuotistaivaltaan Haukiputaalla – katso ohjelma tästä

Kel­lon­kar­ta­non kris­til­li­nen kurs­si­kes­kus ja kappeli juhlii 60-vuo­tis­tai­val­taan Hau­ki­pu­taal­la – katso ohjelma tästä

28.06.2022 18:26 1
Keskustan seurakuntatalo nimettiin kilpailun päätteeksi uudelleen – uusi nimi juontuu Oulun tuomiokirkon historiasta

Kes­kus­tan seu­ra­kun­ta­ta­lo ni­met­tiin kil­pai­lun päät­teek­si uu­del­leen – uusi nimi juontuu Oulun tuo­mio­kir­kon his­to­rias­ta

24.05.2022 11:49
Kirkollisverotulot kasvoivat yllättävän paljon Oulun seurakuntayhtymässä viime vuonna  – yhtymäjohtaja:   miljoonien eurojen ylijäämä johtuu kolmesta asiasta

Kir­kol­lis­ve­ro­tu­lot kas­voi­vat yl­lät­tä­vän paljon Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä viime vuonna – yh­ty­mä­joh­ta­ja: mil­joo­nien eurojen yli­jää­mä johtuu kol­mes­ta asiasta

29.03.2022 14:02 6
Tilaajille