Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Toimeentulotuki
Kysymykset: Onko 3 200 pienituloista lisää paljon, Pohteen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto?

Ky­sy­myk­set: Onko 3 200 pie­ni­tu­lois­ta lisää paljon, Pohteen so­siaa­li­joh­ta­ja Leena Pim­pe­ri-Koi­vis­to?

11.10.2023 17:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kela toivoo yh­den­mu­kais­ta linjaa toi­meen­tu­lo­tuen ta­kai­sin­pe­rin­tään

28.09.2023 06:00 3
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – Seurauksena jono, joka viivästyttää Oulua koskevia ratkaisuja

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – Seu­rauk­se­na jono, joka vii­väs­tyt­tää Oulua kos­ke­via rat­kai­su­ja

24.09.2023 18:00 5
Tilaajille
Kelan sähköiset palvelut korvaavat jo "sossun luukkua" – Asiantuntijat harkitsisivat koko toimeentulotuen siirtoa pois kunnilta

Kelan säh­köi­set pal­ve­lut kor­vaa­vat jo "sossun luuk­kua" – Asian­tun­ti­jat har­kit­si­si­vat koko toi­meen­tu­lo­tuen siirtoa pois kun­nil­ta

29.01.2021 06:00 5
Huolta herättävä kehityskulku – huono-osaisuus Oulussa keskittyy tiettyihin kaupunginosiin
Pääkirjoitus

Huolta he­rät­tä­vä ke­hi­tys­kul­ku – huo­no-osai­suus Oulussa kes­kit­tyy tiet­tyi­hin kau­pun­gi­no­siin

05.01.2021 20:00 22
Tilaajille
Kolmella Oulun asuinalueella lähes joka kymmenes saa Kelan toimeentulotukea – katso kartalta kaupunginosien tilanne ja muutos vuodentakaiseen verrattuna

Kol­mel­la Oulun asuin­alueel­la lähes joka kym­me­nes saa Kelan toi­meen­tu­lo­tu­kea – katso kar­tal­ta kau­pun­gi­no­sien tilanne ja muutos vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na

05.01.2021 06:00 48
Tilaajille