Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Hyvinvointialueen hallintosääntö osin lainvastainen  – Pohteen johtaja Ilkka Luoma yllättyi tulkinnasta

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Hy­vin­voin­ti­alueen hal­lin­to­sään­tö osin lain­vas­tai­nen – Pohteen johtaja Ilkka Luoma yl­lät­tyi tul­kin­nas­ta

01.06.2023 17:30 28
Tilaajille
Oulun uuden oikeustalon avajaisia vietettiin juhlavissa tunnelmissa – "Olen onnellinen lopputuloksesta", iloitsi johtava kihlakunnanvouti Reijo Junkkari

Oulun uuden oi­keus­ta­lon ava­jai­sia vie­tet­tiin juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa – "Olen on­nel­li­nen lop­pu­tu­lok­ses­ta", iloitsi johtava kih­la­kun­nan­vou­ti Reijo Junk­ka­ri

31.05.2023 18:48 8
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyajat venyvät joissain asiaryhmissä liian pitkiksi – viime vuonna oikeus ratkaisi yli 1 800 asiaa

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­ly­ajat venyvät jois­sain asia­ryh­mis­sä liian pit­kik­si – viime vuonna oikeus rat­kai­si yli 1 800 asiaa

24.04.2023 14:00
Oululaisten lähiapteekkipalveluihin voi tulla isojakin muutoksia, apteekkarit voivat etsiä parempaa sijaintipaikkaa vaikka heti – Tutki kartalta Oulun apteekkeja

Ou­lu­lais­ten lä­hi­ap­teek­ki­pal­ve­lui­hin voi tulla iso­ja­kin muu­tok­sia, ap­teek­ka­rit voivat etsiä pa­rem­paa si­jain­ti­paik­kaa vaikka heti – Tutki kar­tal­ta Oulun ap­teek­ke­ja

18.04.2023 05:00 47
Tilaajille
Oulun uuden oikeustalon istunnot alkavat – Katso, miltä oikeustalolla näyttää ja lue, miten siellä asioidaan

Oulun uuden oi­keus­ta­lon is­tun­not alkavat – Katso, miltä oi­keus­ta­lol­la näyttää ja lue, miten siellä asioi­daan

11.04.2023 10:00 9
Tilaajille
Oulun uusi oikeustalo on nyt valmis – ensimmäiset oikeudenkäynnit istutaan uusissa tiloissa huhtikuussa

Oulun uusi oi­keus­ta­lo on nyt valmis – en­sim­mäi­set oi­keu­den­käyn­nit is­tu­taan uusissa ti­lois­sa huh­ti­kuus­sa

23.03.2023 09:00 38
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaavamuutoksesta on jätetty toinenkin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaa­va­muu­tok­ses­ta on jätetty toi­nen­kin valitus Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen

09.03.2023 13:37 80
Tilaajille
Oikeudelta ratkaisu Oulun apteekkikiistaan – Fimean päätös ei ollut lainvastainen, apteekkarin valitus hylättiin

Oi­keu­del­ta rat­kai­su Oulun ap­teek­ki­kiis­taan – Fimean päätös ei ollut lain­vas­tai­nen, ap­teek­ka­rin valitus hy­lät­tiin

06.03.2023 14:54 28
Tilaajille
Oikeudessa käsitellään sotkuista riitaa Oulun apteekeista – Fimean mielestä lääkkeiden saatavuus edellyttää uusia apteekkeja kaupunkiin, apteekkari toista mieltä

Oi­keu­des­sa kä­si­tel­lään sot­kuis­ta riitaa Oulun ap­tee­keis­ta – Fimean mie­les­tä lääk­kei­den saa­ta­vuus edel­lyt­tää uusia ap­teek­ke­ja kau­pun­kiin, ap­teek­ka­ri toista mieltä

12.02.2023 06:00 74
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Sotkamossa sijaitsevan Uutelan alueen kai­vos­lu­van – Kaivosyhtiö haluaa avata Kainuuseen Viinakorpi-nimisen louhoksen

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Sot­ka­mos­sa si­jait­se­van Uutelan alueen kai­vos­lu­van – Kai­vos­yh­tiö haluaa avata Kai­nuu­seen Vii­na­kor­pi-ni­mi­sen lou­hok­sen

09.02.2023 18:00 2
Tilaajille
Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi karhunmetsästystä koskevat poikkeusluvat –  "Jos karhun kannanhoidollista metsästystä ei voida toteuttaa, se johtaa hallitsemattomaan kannan kasvuun koko Suomessa"

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi kar­hun­met­säs­tys­tä kos­ke­vat poik­keus­lu­vat –  "Jos karhun kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä ei voida to­teut­taa, se johtaa hal­lit­se­mat­to­maan kannan kasvuun koko Suo­mes­sa"

03.02.2023 20:42 12
Tilaajille
KHO kumosi hallinto-oikeuden ratkaisuja kuntosalien koronarajoituksista – "Olemme todella, todella pettyneitä"

KHO kumosi hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su­ja kun­to­sa­lien ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – "Olemme to­del­la, todella pet­ty­nei­tä"

30.01.2023 16:58 15
Tilaajille
Hallinto-oikeus puntaroi jälleen Utajärven tuulivoimaa, nyt kaatui yhden myllyn rakennuslupa ja nippu valituksia

Hal­lin­to-oi­keus pun­ta­roi jälleen Uta­jär­ven tuu­li­voi­maa, nyt kaatui yhden myllyn ra­ken­nus­lu­pa ja nippu va­li­tuk­sia

04.01.2023 06:57 33
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Kiistellyn siirtoviemärin rakennustyöt voivat jatkua Nivalassa, valitus yhä vireillä

Hal­lin­to-oi­keus: Kiis­tel­lyn siir­to­vie­mä­rin ra­ken­nus­työt voivat jatkua Ni­va­las­sa, valitus yhä vi­reil­lä

27.12.2022 13:42
Tilaajille
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

23.12.2022 18:30 16
Tilaajille
Keskustassa pysäköinyt nainen sai parkkisakon, kun EasyPark-pysäköintisovellus paikansi väärin – oikeus ratkaisi, onko käyttäjä syypää vai ei

Kes­kus­tas­sa py­sä­köi­nyt nainen sai park­ki­sa­kon, kun Ea­sy­Park-py­sä­köin­ti­so­vel­lus pai­kan­si väärin – oikeus rat­kai­si, onko käyt­tä­jä syypää vai ei

13.12.2022 18:00 21
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 18 karhun tappamiseen myönnetystä poikkeusluvasta

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­set 18 karhun tap­pa­mi­seen myön­ne­tys­tä poik­keus­lu­vas­ta

01.12.2022 13:44 3
Susilauma kaatoi tuulivoimakaavan Utajärvellä – "Olimme kaikki ihan pöllähtäneitä hallinto-oikeuden ratkaisusta"

Su­si­lau­ma kaatoi tuu­li­voi­ma­kaa­van Uta­jär­vel­lä – "Olimme kaikki ihan pöl­läh­tä­nei­tä hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­sus­ta"

22.11.2022 16:44 110
Tilaajille
Ii perkaa Olhavan koulun lakkautuspäätöksen, jonka hallinto-oikeus kumosi – "Kukaan ei kiusallaan kouluja kiinni laita"

Ii perkaa Olhavan koulun lak­kau­tus­pää­tök­sen, jonka hal­lin­to-oi­keus kumosi – "Kukaan ei kiu­sal­laan kouluja kiinni laita"

17.11.2022 19:00 7
Tilaajille
RoPSilla on yhä valtavat velat Rovaniemen kaupungille – ja lisää kertyy koko ajan: "Seuraava vaihe on perintä"

RoP­Sil­la on yhä val­ta­vat velat Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le – ja lisää kertyy koko ajan: "Seu­raa­va vaihe on pe­rin­tä"

07.11.2022 17:33 4
Tilaajille