Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Oulun teatteri
”Mitä ihmettä minä just näin!” – Diivan nuorten kriitikoiden ensireaktio oli pelonsekainen hämmennys

”Mitä ihmettä minä just näin!” – Diivan nuorten krii­ti­koi­den en­si­reak­tio oli pe­lon­se­kai­nen häm­men­nys

27.04.2022 14:00
Tilaajille
Nuorten Näyttämön uusi näytelmä on Yhtä suurta perhettä – Esitys kertoo elämän "hirveistä traumoista", isistä ja äideistä sekä uusperheiden kuvioista

Nuorten Näyt­tä­mön uusi näy­tel­mä on Yhtä suurta per­het­tä – Esitys kertoo elämän "hir­veis­tä trau­mois­ta", isistä ja äi­deis­tä sekä uus­per­hei­den ku­viois­ta

04.04.2022 14:30
Tilaajille
Sadat pikkutanssijat valloittavat Oulun teatterilla – balettipalapeli on lavan takana huoltajien avustuksella hallussa

Sadat pik­ku­tans­si­jat val­loit­ta­vat Oulun teat­te­ril­la – ba­let­ti­pa­la­pe­li on lavan takana huol­ta­jien avus­tuk­sel­la hal­lus­sa

03.04.2022 06:02 3
Koronapassit otetaan käyttöön Oulussa teatterissa ja konserttisaleilla – taidemuseolla varaudutaan passeihin avajaistapahtumien yhteydessä

Ko­ronapas­sit otetaan käyt­töön Oulussa teat­te­ris­sa ja kon­sert­ti­sa­leil­la – tai­de­mu­seol­la va­rau­du­taan pas­sei­hin ava­jais­ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä

22.11.2021 19:32 55
Tilaajille
Oulun teatterissa pitää näyttää koronapassi keskiviikosta lähtien

Oulun teat­te­ris­sa pitää näyttää ko­ronapas­si kes­ki­vii­kos­ta lähtien

22.11.2021 14:09 9
Rehellistä raivoa äidin suusta – Oulun näyttämöillä siipensä kasvattanut Hanna Vahtikari repäisi arjen padotut tunteet kaikkien nähtäviksi

Re­hel­lis­tä raivoa äidin suusta – Oulun näyt­tä­möil­lä sii­pen­sä kas­vat­ta­nut Hanna Vah­ti­ka­ri repäisi arjen padotut tunteet kaik­kien näh­tä­vik­si

18.11.2021 06:03 2
Teatteri taikoo rohkeutta ja itsetuntoa oppilaille: "Näyttelemisestä tulee niin hyvä fiilis, se on todellakin sen arvoista"

Teat­te­ri taikoo roh­keut­ta ja it­se­tun­toa op­pi­lail­le: "Näyt­te­le­mi­ses­tä tulee niin hyvä fiilis, se on to­del­la­kin sen ar­vois­ta"

29.10.2021 06:07 1
Oulun teatterin uusi PikiTalk kurottaa kohti yleisöä – maksuttomien keskustelutilaisuuksien toivotaan madaltavan kynnystä tulla teatteriin

Oulun teat­te­rin uusi Pi­ki­Talk ku­rot­taa kohti yleisöä – mak­sut­to­mien kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sien toi­vo­taan ma­dal­ta­van kyn­nys­tä tulla teat­te­riin

25.08.2021 16:00 4
Oulun teatterin syyskausi starttaa Synninkantajilla väistötiloissa kaupungin varikolla, muut produktiot nähdään teatterin omissa tiloissa – Ahti-myrskyn aiheuttama remontti valmistunee lokakuun puolessa välissä

Oulun teat­te­rin syys­kau­si start­taa Syn­nin­kan­ta­jil­la väis­tö­ti­lois­sa kau­pun­gin va­ri­kol­la, muut pro­duk­tiot nähdään teat­te­rin omissa ti­lois­sa – Ah­ti-myrs­kyn ai­heut­ta­ma re­mont­ti val­mis­tu­nee lo­ka­kuun puo­les­sa välissä

20.08.2021 06:00 5
Tilaajille
Oulun teatterin Alma Lehmuskallio ja Anu-Maarit Moilanen saivat Olavi Veistäjä -palkinnon – kaksikko näkee teatterin tulevaisuuden myönteisenä viimeaikaisista haasteista huolimatta

Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen saivat Olavi Veis­tä­jä -pal­kin­non – kak­sik­ko näkee teat­te­rin tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä vii­me­ai­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta

03.08.2021 12:15 1
Tilaajille
Merja Larivaara hävisi toisen kanteensa ja voitti toisen osittain – Oulun teatterin ei tarvitse maksaa Seniorisoppa-esitysten peruuntumisesta korvauksia

Merja La­ri­vaa­ra hävisi toisen kan­teen­sa ja voitti toisen osit­tain – Oulun teat­te­rin ei tar­vit­se maksaa Se­nio­ri­sop­pa-esi­tys­ten pe­ruun­tu­mi­ses­ta kor­vauk­sia

23.06.2021 17:34 52
Tilaajille
Teatterin ex-toimitusjohtajilla erilaiset näkemykset sopimuskäytännöistä – Kari-Pekka Toivonen: Hän halusi nimensä teatterin historiaan

Teat­te­rin ex-toi­mi­tus­joh­ta­jil­la eri­lai­set nä­ke­myk­set so­pi­mus­käy­tän­nöis­tä – Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen: Hän halusi nimensä teat­te­rin his­to­riaan

19.05.2021 18:39 24
Tilaajille
Oulun Billy Elliot -musikaaliin valittiin 32 lasta ja nuorta – suurmusikaalin ohjaaja Heta Haanperä kertoo, että nimirooliin tulee kolme eri esittäjää

Oulun Billy Elliot -mu­si­kaa­liin va­lit­tiin 32 lasta ja nuorta – suur­mu­si­kaa­lin ohjaaja Heta Haan­pe­rä kertoo, että ni­mi­roo­liin tulee kolme eri esit­tä­jää

20.04.2021 13:34
Tilaajille
Hirvimetsälle kuljetaan isän ja pojan kanssa Rovaniemen teatterissa syksyllä – Ohjaaja: "Näihin maailmoihin palaaminen kihelmöi ja hirvittää kivalla tavalla"

Hir­vi­met­säl­le kul­je­taan isän ja pojan kanssa Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa syk­syl­lä – Oh­jaa­ja: "Näihin maail­moi­hin pa­laa­mi­nen ki­hel­möi ja hir­vit­tää kivalla ta­val­la"

14.04.2021 10:21
Tilaajille
Oulun teatteri tarjoaa kaksi ensi-iltaa maaliskuussa – Tahto tulee suurella näyttämölle ja pienelle puolelle Poikani joka katosi

Oulun teat­te­ri tarjoaa kaksi en­si-il­taa maa­lis­kuus­sa – Tahto tulee suu­rel­la näyt­tä­möl­le ja pie­nel­le puo­lel­le Poikani joka katosi

11.02.2021 13:54 4
Tilaajille
Tahto ja Jäniksen vuosi siirtyvät – koronarajoitusten takia Oulun teatterin suuren näyttämön ensi-illoille etsitään uudet ajankohdat

Tahto ja Jä­nik­sen vuosi siir­ty­vät – ko­ro­na­ra­joi­tus­ten takia Oulun teat­te­rin suuren näyt­tä­mön en­si-il­loil­le et­si­tään uudet ajan­koh­dat

19.01.2021 18:00 4
Tilaajille
Kesän ohikiitävä ihme väreilee silkkisifongilla, oululaisten taiteilijoiden teos Solaris – Kesähetkessä valaa lämpöä, valoa, raukeutta

Kesän ohi­kii­tä­vä ihme vä­rei­lee silk­ki­si­fon­gil­la, ou­lu­lais­ten tai­tei­li­joi­den teos Solaris – Ke­sä­het­kes­sä valaa lämpöä, valoa, rau­keut­ta

21.12.2020 17:55
Tilaajille
Oulun teatteri tekee työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta – "Haluan että pystymme katsomaan omaa toimintaamme kriittisesti"

Oulun teat­te­ri tekee työtä ta­sa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den puo­les­ta – "Haluan että pys­tym­me kat­so­maan omaa toi­min­taam­me kriit­ti­ses­ti"

15.12.2020 10:05 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä olisi Oulu ilman teat­te­ria?

06.12.2020 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen Teat­te­rit ry:n ve­too­mus koskien Oulun teat­te­rin ra­hoi­tus­ta

05.12.2020 06:00 10
Tilaajille