Oulun teatteri
Vanha Kaleva: Polttoturvetta kokeiltu vetureissa halkojen sijaan – melkeinpä säkeniä synnyttämättä

Vanha Kaleva: Polt­to­tur­vet­ta ko­keil­tu ve­tu­reis­sa hal­ko­jen sijaan – mel­kein­pä säkeniä syn­nyt­tä­mät­tä

28.09.2020 10:00 1
Tilaajille
Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se murehtii – Synninkantajien pikku Aaron hakee riipaisevuudessa vertaistaan Paavo Rintalan Poikien Jakesta ja Näkymättömän Elinan nimihenkilöstä

Arvio: Kaunis mieli, ja kuinka se mu­reh­tii – Syn­nin­kan­ta­jien pikku Aaron hakee rii­pai­se­vuu­des­sa ver­tais­taan Paavo Rin­ta­lan Poikien Jakesta ja Nä­ky­mät­tö­män Elinan ni­mi­hen­ki­lös­tä

15.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Voi hitsipilli, mikä kiehtova ja kuuma kuppaus – poliisin poika Mikael Niemi paljastaa näytelmässä, kuka on tässä tapauksessa oikea ryöväri

Arvio: Voi hit­si­pil­li, mikä kieh­to­va ja kuuma kuppaus – po­lii­sin poika Mikael Niemi pal­jas­taa näy­tel­mäs­sä, kuka on tässä ta­pauk­ses­sa oikea ryöväri

14.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Saarnaajan poika samaistui pikkuiseen Aaroniin – lestadiolaisten hoitokokouksia käsittelevä Synninkantajat herätti Oulussa vierailevan ohjaajan Sakari Hokkasen omatkin lapsuusmuistot

Saar­naa­jan poika sa­mais­tui pik­kui­seen Aa­ro­niin – les­ta­dio­lais­ten hoi­to­ko­kouk­sia kä­sit­te­le­vä Syn­nin­kan­ta­jat herätti Oulussa vie­rai­le­van oh­jaa­jan Sakari Hok­ka­sen omatkin lap­suus­muis­tot

10.09.2020 18:00 6
Tilaajille
Oulun teatterin syksyn vierailuohjelmisto toteutuu osittain – yksi vieraista on Juho Uusitalo ja traktorisatu Full Pull, Woyzeck!

Oulun teat­te­rin syksyn vie­rai­lu­oh­jel­mis­to to­teu­tuu osit­tain – yksi vie­rais­ta on Juho Uu­si­ta­lo ja trak­to­ri­sa­tu Full Pull, Woy­zeck!

08.09.2020 10:33 0
Tapaus Vietas: tili tuli, tili meni – Jällivaarassa vuonna 1971 tehty vuosisadan ryöstö jäi selvittämättä ja arvailut elämään

Tapaus Vietas: tili tuli, tili meni – Jäl­li­vaa­ras­sa vuonna 1971 tehty vuo­si­sa­dan ryöstö jäi sel­vit­tä­mät­tä ja ar­vai­lut elämään

05.09.2020 17:00 1
Tilaajille
Oulun teatterin ohjaaja Heta Haanperä on loppusuoralla Jyväskylän teatterin johtajavalinnassa

Oulun teat­te­rin ohjaaja Heta Haan­pe­rä on lop­pu­suo­ral­la Jy­väs­ky­län teat­te­rin joh­ta­ja­va­lin­nas­sa

01.09.2020 12:28 0
Korona söi ääniteknikko Pasi Mannisen tulot, monet kollegoista etsivät jo töitä rakennuksilta tai kaupasta –myös oululainen valomies pelkää uusia lomautuksia

Korona söi ää­ni­tek­nik­ko Pasi Man­ni­sen tulot, monet kol­le­gois­ta etsivät jo töitä ra­ken­nuk­sil­ta tai kau­pas­ta –myös ou­lu­lai­nen va­lo­mies pelkää uusia lo­mau­tuk­sia

30.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Oulun teatterissa istutaan nyt erityisen väljästi – Toimitusjohtaja: "Turvallisuus ei ole pelkkä lause, meillä on mitattu salissa istumajärjestys mittakepin kanssa"

Oulun teat­te­ris­sa is­tu­taan nyt eri­tyi­sen väl­jäs­ti – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Tur­val­li­suus ei ole pelkkä lause, meillä on mitattu salissa is­tu­ma­jär­jes­tys mit­ta­ke­pin kanssa"

29.08.2020 19:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Keihäänheitossa nelosvoitto Suomeen

Vanha Kaleva: Kei­hään­hei­tos­sa ne­los­voit­to Suomeen

17.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Oulun teatterin ohjaaja Heta Haanperä hakee Jyväskylän kaupunginteatterin johtajaksi

Oulun teat­te­rin ohjaaja Heta Haan­pe­rä hakee Jy­väs­ky­län kau­pun­gin­teat­te­rin joh­ta­jak­si

06.07.2020 14:15 0
Oulun teatteri valmistautuu syksyn uusiin kantaesityksiin – Alma Lehmuskallio: "Tiedän ja tunnen, että meidänkin toiminnalle on ihan mieletön kaipuu"

Oulun teat­te­ri val­mis­tau­tuu syksyn uusiin kan­ta­esi­tyk­siin – Alma Leh­mus­kal­lio: "Tiedän ja tunnen, että mei­dän­kin toi­min­nal­le on ihan mie­le­tön kaipuu"

27.05.2020 03:00 0
Tilaajille
Oulun teatterin toimitusjohtaja jättää tehtävänsä ja siirtyy Vuolteen talous- ja kehittämisjohtajaksi - uuden toimitusjohtajan haku aloitetaan heti

Oulun teat­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja jättää teh­tä­vän­sä ja siirtyy Vuol­teen talous- ja ke­hit­tä­mis­joh­ta­jak­si - uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan haku aloi­te­taan heti

13.05.2020 12:39 1