Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Oulun teatteri
Näyttelijä Johannes Holopainen juhlii Hetki lyö -elokuvan ensi-iltaa työn merkeissä Oulun teatterin näyttämöllä – "Välillä tuntuu siltä, kuin kaikki tiet veisivät Ouluun"

Näyt­te­li­jä Jo­han­nes Ho­lo­pai­nen juhlii Hetki lyö -e­lo­ku­van en­si-il­taa työn mer­keis­sä Oulun teat­te­rin näyt­tä­möl­lä – "Vä­lil­lä tuntuu siltä, kuin kaikki tiet vei­si­vät Ouluun"

11.11.2022 06:05 2
"Vaan olen minä vielä: olen tallella – Muistatteko minua?" Sopraano Päivi Nisulan ja kirjailija Tommi Kinnusen oopperassa kuuluu huoneeseensa lukitun dementoituneen Ainin ääni

"Vaan olen minä vielä: olen tal­lel­la – Muis­tat­te­ko minua?" Sop­raa­no Päivi Nisulan ja kir­jai­li­ja Tommi Kin­nu­sen oop­pe­ras­sa kuuluu huo­nee­seen­sa lukitun de­men­toi­tu­neen Ainin ääni

30.09.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksi huone henkilöä kohti ja yksi asunto ruokakuntaa kohti on saavutettu Suomessa 1960-luvulla

Vanha Kaleva: Yksi huone hen­ki­löä kohti ja yksi asunto ruo­ka­kun­taa kohti on saa­vu­tet­tu Suo­mes­sa 1960-lu­vul­la

22.09.2022 10:00
Tilaajille
Oulun teatteri otti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret mukaan tekemään näytelmää, joka vie ihmisen pään sisään – "Vahva ja ihana onnistumisen kokemus"

Oulun teat­te­ri otti työ­elä­män ja kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la olevat nuoret mukaan te­ke­mään näy­tel­mää, joka vie ihmisen pään sisään – "Vahva ja ihana on­nis­tu­mi­sen ko­ke­mus"

25.08.2022 10:00 1
Tilaajille
Oulun uusi taiteilijapariskunta löysi kodin Raksilasta

Oulun uusi tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­ta löysi kodin Rak­si­las­ta

19.08.2022 19:00
Tilaajille
Oulu kylässä -festivaali kutsuu kaupunkilaiset syyskuussa  Kuusisaareen – ilmaisessa tapahtumassa on esiintymässä muun muassa Oulun sinfonia

Oulu kylässä -fes­ti­vaa­li kutsuu kau­pun­ki­lai­set syys­kuus­sa  Kuu­si­saa­reen – il­mai­ses­sa ta­pah­tu­mas­sa on esiin­ty­mäs­sä muun muassa Oulun sin­fo­nia

15.08.2022 09:54 3
Arvio: Oulun teatterin Moninaisuuden näyttämö avaa virkistävästi, vaikka yleisöstä kuuluukin kuorsausta

Arvio: Oulun teat­te­rin Mo­ni­nai­suu­den näyt­tä­mö avaa vir­kis­tä­väs­ti, vaikka ylei­sös­tä kuu­luu­kin kuor­saus­ta

11.08.2022 13:25
Tilaajille
Oulun teatterin syyskauden ohjelmistoon lisättiin Heta Haanperän uusi teos – ensi-ilta nähdään elokuun lopussa

Oulun teat­te­rin syys­kau­den oh­jel­mis­toon li­sät­tiin Heta Haan­pe­rän uusi teos – en­si-il­ta nähdään elokuun lopussa

03.08.2022 16:08 5
Oulun uusi teatteritalo kavensi Kiikelin väylää isoille veneille

Oulun uusi teat­te­ri­ta­lo kavensi Kii­ke­lin väylää isoille ve­neil­le

09.06.2022 10:00 1
Tilaajille
”Mitä ihmettä minä just näin!” – Diivan nuorten kriitikoiden ensireaktio oli pelonsekainen hämmennys

”Mitä ihmettä minä just näin!” – Diivan nuorten krii­ti­koi­den en­si­reak­tio oli pe­lon­se­kai­nen häm­men­nys

27.04.2022 14:00
Tilaajille
Nuorten Näyttämön uusi näytelmä on Yhtä suurta perhettä – Esitys kertoo elämän "hirveistä traumoista", isistä ja äideistä sekä uusperheiden kuvioista

Nuorten Näyt­tä­mön uusi näy­tel­mä on Yhtä suurta per­het­tä – Esitys kertoo elämän "hir­veis­tä trau­mois­ta", isistä ja äi­deis­tä sekä uus­per­hei­den ku­viois­ta

04.04.2022 14:30
Tilaajille
Sadat pikkutanssijat valloittavat Oulun teatterilla – balettipalapeli on lavan takana huoltajien avustuksella hallussa

Sadat pik­ku­tans­si­jat val­loit­ta­vat Oulun teat­te­ril­la – ba­let­ti­pa­la­pe­li on lavan takana huol­ta­jien avus­tuk­sel­la hal­lus­sa

03.04.2022 06:02 3
Koronapassit otetaan käyttöön Oulussa teatterissa ja konserttisaleilla – taidemuseolla varaudutaan passeihin avajaistapahtumien yhteydessä

Ko­ronapas­sit otetaan käyt­töön Oulussa teat­te­ris­sa ja kon­sert­ti­sa­leil­la – tai­de­mu­seol­la va­rau­du­taan pas­sei­hin ava­jais­ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä

22.11.2021 19:32 55
Tilaajille
Oulun teatterissa pitää näyttää koronapassi keskiviikosta lähtien

Oulun teat­te­ris­sa pitää näyttää ko­ronapas­si kes­ki­vii­kos­ta lähtien

22.11.2021 14:09 9
Rehellistä raivoa äidin suusta – Oulun näyttämöillä siipensä kasvattanut Hanna Vahtikari repäisi arjen padotut tunteet kaikkien nähtäviksi

Re­hel­lis­tä raivoa äidin suusta – Oulun näyt­tä­möil­lä sii­pen­sä kas­vat­ta­nut Hanna Vah­ti­ka­ri repäisi arjen padotut tunteet kaik­kien näh­tä­vik­si

18.11.2021 06:03 2
Teatteri taikoo rohkeutta ja itsetuntoa oppilaille: "Näyttelemisestä tulee niin hyvä fiilis, se on todellakin sen arvoista"

Teat­te­ri taikoo roh­keut­ta ja it­se­tun­toa op­pi­lail­le: "Näyt­te­le­mi­ses­tä tulee niin hyvä fiilis, se on to­del­la­kin sen ar­vois­ta"

29.10.2021 06:07 1
Oulun teatterin uusi PikiTalk kurottaa kohti yleisöä – maksuttomien keskustelutilaisuuksien toivotaan madaltavan kynnystä tulla teatteriin

Oulun teat­te­rin uusi Pi­ki­Talk ku­rot­taa kohti yleisöä – mak­sut­to­mien kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sien toi­vo­taan ma­dal­ta­van kyn­nys­tä tulla teat­te­riin

25.08.2021 16:00 4
Oulun teatterin syyskausi starttaa Synninkantajilla väistötiloissa kaupungin varikolla, muut produktiot nähdään teatterin omissa tiloissa – Ahti-myrskyn aiheuttama remontti valmistunee lokakuun puolessa välissä

Oulun teat­te­rin syys­kau­si start­taa Syn­nin­kan­ta­jil­la väis­tö­ti­lois­sa kau­pun­gin va­ri­kol­la, muut pro­duk­tiot nähdään teat­te­rin omissa ti­lois­sa – Ah­ti-myrs­kyn ai­heut­ta­ma re­mont­ti val­mis­tu­nee lo­ka­kuun puo­les­sa välissä

20.08.2021 06:00 5
Tilaajille
Oulun teatterin Alma Lehmuskallio ja Anu-Maarit Moilanen saivat Olavi Veistäjä -palkinnon – kaksikko näkee teatterin tulevaisuuden myönteisenä viimeaikaisista haasteista huolimatta

Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen saivat Olavi Veis­tä­jä -pal­kin­non – kak­sik­ko näkee teat­te­rin tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä vii­me­ai­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta

03.08.2021 12:15 1
Tilaajille
Merja Larivaara hävisi toisen kanteensa ja voitti toisen osittain – Oulun teatterin ei tarvitse maksaa Seniorisoppa-esitysten peruuntumisesta korvauksia

Merja La­ri­vaa­ra hävisi toisen kan­teen­sa ja voitti toisen osit­tain – Oulun teat­te­rin ei tar­vit­se maksaa Se­nio­ri­sop­pa-esi­tys­ten pe­ruun­tu­mi­ses­ta kor­vauk­sia

23.06.2021 17:34 52
Tilaajille