Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Palkkatuki
Kotitalouskin voi käyttää palkkatukea vaikka lähisukulaisen palkkaamiseen – utajärveläinen Aappo Juntunen muisti kyläseuran käyttämän palkkatuen, kun vaimon terveys alkoi vaatia jatkuvaa hoitoa

Ko­ti­ta­lous­kin voi käyttää palk­ka­tu­kea vaikka lä­hi­su­ku­lai­sen palk­kaa­mi­seen – uta­jär­ve­läi­nen Aappo Jun­tu­nen muisti ky­lä­seu­ran käyt­tä­män palk­ka­tuen, kun vaimon terveys alkoi vaatia jat­ku­vaa hoitoa

23.03.2021 06:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin palkkatukityöllistämiselle päätettiin periaatteet – työttömänä oltava 24 kuukautta, alle 30-vuotiailla riittää lyhyempi aika

Oulun kau­pun­gin palk­ka­tu­ki­työl­lis­tä­mi­sel­le pää­tet­tiin pe­ri­aat­teet – työt­tö­mä­nä oltava 24 kuu­kaut­ta, alle 30-vuo­tiail­la riittää ly­hyem­pi aika

17.12.2020 08:02 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palk­ka­tu­ki mah­dol­lis­taa työl­lis­tä­mi­sen ur­hei­lu­seu­rois­sa ja yh­dis­tyk­sis­sä

24.09.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työl­li­syys kohenee palk­ka­tuel­la – jos nuoriso ja se­nio­ri-ikäi­set ha­lu­taan pitää työe­lä­mäs­sä, niin palk­ka­tu­ki olisi mo­lem­pien kan­nal­ta paras vaih­to­eh­to

14.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palk­ka­tu­kea tulee ke­hit­tää niin, että se tukee op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eri­tyi­ses­ti aloil­le, joissa on kova pula osaa­jis­ta

26.07.2020 06:00
Tilaajille