Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Maanjäristykset
Rovaniemen lauantainen tärähdys varmistui maanjäristykseksi – tapauksesta tekee poikkeuksellisen sen sattuminen asutuksen lähellä

Ro­va­nie­men lauan­tai­nen tä­räh­dys var­mis­tui maan­jä­ris­tyk­sek­si – ta­pauk­ses­ta tekee poik­keuk­sel­li­sen sen sat­tu­mi­nen asu­tuk­sen lähellä

08.11.2021 11:13 4
Tilaajille
Lattia tärisi ja ikkunat helähti – Rovaniemellä tehtiin havaintoja erikoisesta pamauksesta, joka paljastui maanjäristykseksi

Lattia tärisi ja ikkunat helähti – Ro­va­nie­mel­lä tehtiin ha­vain­to­ja eri­koi­ses­ta pa­mauk­ses­ta, joka pal­jas­tui maan­jä­ris­tyk­sek­si

06.11.2021 23:09 2
Tilaajille
Haitin maanjäristyksen kuolonuhreja jo yli 1  400 – "Meillä ei ole aavistustakaan, miten selviämme"

Haitin maan­jä­ris­tyk­sen kuo­lon­uh­re­ja jo yli 1  400 – "Meillä ei ole aa­vis­tus­ta­kaan, miten sel­viäm­me"

17.08.2021 06:15 1
Kymenlaakson Miehikkälässä tapahtui yhdeksän maanjäristystä lauantaina – Taivalkoskella maa järisi perjantaina

Ky­men­laak­son Mie­hik­kä­läs­sä ta­pah­tui yh­dek­sän maan­jä­ris­tys­tä lauan­tai­na – Tai­val­kos­kel­la maa järisi per­jan­tai­na

09.05.2021 20:07 5
Vuoden toistaiseksi voimakkain maanjäristys Kuusamossa tuntui laajalla alueella – "Ihmeteltiin, että pitkäänpä se jyrrää"

Vuoden tois­tai­sek­si voi­mak­kain maan­jä­ris­tys Kuu­sa­mos­sa tuntui laa­jal­la alueel­la – "Ih­me­tel­tiin, että pit­kään­pä se jyrrää"

01.03.2021 14:00
Tilaajille
Hätäkeskukseen tuli ilmoituksia tärinöistä ja paukahduksista – Kouvolassa kymmenkunta maanjäristystä viime yönä

Hä­tä­kes­kuk­seen tuli il­moi­tuk­sia tä­ri­nöis­tä ja pau­kah­duk­sis­ta – Kou­vo­las­sa kym­men­kun­ta maan­jä­ris­tys­tä viime yönä

03.01.2021 09:08 7
Jälkijäristykset tärisyttivät Kroatiaa tiistain tuhoisan järistyksen jälkeen – ainakin seitsemän ihmistä menehtyi varsinaisessa järistyksessä

Jäl­ki­jä­ris­tyk­set tä­ri­syt­ti­vät Kroa­tiaa tiis­tain tu­hoi­san jä­ris­tyk­sen jälkeen – ainakin seit­se­män ihmistä me­neh­tyi var­si­nai­ses­sa jä­ris­tyk­ses­sä

30.12.2020 17:30
Ainakin kuusi kuollut voimakkaassa maanjäristyksessä Kroatiassa – "Kaupunki on yksi iso raunio"

Ainakin kuusi kuollut voi­mak­kaas­sa maan­jä­ris­tyk­ses­sä Kroa­tias­sa – "Kau­pun­ki on yksi iso raunio"

29.12.2020 21:35
Turkissa useita ihmisiä kuoli ja lähes 500 loukkaantui Egeanmeren maanjäristyksessä

Tur­kis­sa useita ihmisiä kuoli ja lähes 500 louk­kaan­tui Egean­me­ren maan­jä­ris­tyk­ses­sä

30.10.2020 22:19
Maanjäristys on romahduttanut rakennuksia, asukkaita evakuoitu Meksikossa

Maan­jä­ris­tys on ro­mah­dut­ta­nut ra­ken­nuk­sia, asuk­kai­ta eva­kuoi­tu Mek­si­kos­sa

23.06.2020 23:07
Maa järisi Kiirunan kaivoksella – yksi Ruotsin mittaushistorian voimakkaimmista järistyksistä ei aiheuttanut henkilövahinkoja

Maa järisi Kii­ru­nan kai­vok­sel­la – yksi Ruotsin mit­taus­his­to­rian voi­mak­kaim­mis­ta jä­ris­tyk­sis­tä ei ai­heut­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

18.05.2020 11:15