Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Maanjäristykset
Marokon maanjäristyksessä kuollut yli 2 000 ihmistä, ulkoministeriön tietojen mukaan järistyksessä ei loukkaantunut suomalaisia

Marokon maan­jä­ris­tyk­ses­sä kuollut yli 2 000 ih­mis­tä, ul­ko­mi­nis­te­riön tie­to­jen mukaan jä­ris­tyk­ses­sä ei louk­kaan­tu­nut suo­ma­lai­sia

10.09.2023 10:50
Marokon maanjäristyksen uhriluku on noussut yli tuhanteen – Petteri Orpo: Suomi on valmis auttamaan

Marokon maan­jä­ris­tyk­sen uh­ri­lu­ku on noussut yli tu­han­teen – ­Pet­te­ri Orpo: Suomi on valmis aut­ta­maan

09.09.2023 18:34 7
Lapin lennoston Hornetien yliäänilennot täräyttivät rakennuksia Oulun seudulla  aamupäivällä – "Olisi pitänyt tiedottaa"

Lapin len­nos­ton Hor­ne­tien yli­ää­ni­len­not tä­räyt­ti­vät ra­ken­nuk­sia Oulun seu­dul­la aa­mu­päi­väl­lä – "Olisi pitänyt tie­dot­taa"

05.09.2023 12:33 54
Tilaajille
Etelä-Turkissa on tapahtunut uusi maanjäristys, voimakkuudeltaan 6,4 – kuolonuhreista ei ole raportoitu

Ete­lä-Tur­kis­sa on ta­pah­tu­nut uusi maan­jä­ris­tys, voi­mak­kuu­del­taan 6,4 – kuo­lon­uh­reis­ta ei ole ra­por­toi­tu

20.02.2023 23:26 1
Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 40 000:n

Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa maan­jä­ris­tyk­sen kuo­lon­uh­rien määrä on noussut yli 40 000:n

16.02.2023 23:57
Turkin ja Syyrian maanjäristysten uhriluku voi nousta yli 50 000:een, arvioi YK

Turkin ja Syyrian maan­jä­ris­tys­ten uh­ri­lu­ku voi nousta yli 50 000:een, arvioi YK

12.02.2023 11:22 1
Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksen vuoksi kuolleita lähes 25 000 – pelastustyöntekijät jatkavat henkiin jääneiden etsintöjä

Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa maan­jä­ris­tyk­sen vuoksi kuol­lei­ta lähes 25 000 – pe­las­tus­työn­te­ki­jät jat­ka­vat henkiin jää­nei­den et­sin­tö­jä

11.02.2023 14:08 1
Maanjäristyksessä jo yli 19 000 kuollutta Turkissa ja Syyriassa – Luoteis-Syyriaan on vaikeuksia toimittaa apua

Maan­jä­ris­tyk­ses­sä jo yli 19 000 kuol­lut­ta Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa – ­Luo­teis-Syy­riaan on vai­keuk­sia toi­mit­taa apua

09.02.2023 19:57
Maanjäristyksessä jo ainakin yli 17 500 kuollutta Turkissa ja Syyriassa

Maan­jä­ris­tyk­ses­sä jo ainakin yli 17 500 kuol­lut­ta Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa

09.02.2023 14:30
Tuhoisa maanjäristys panee Erdoğanin luottamuksen koetteelle mutta voi myös lientää kansainvälisiä suhteita
Pääkirjoitus

Tuhoisa maan­jä­ris­tys panee Er­doğa­nin luot­ta­muk­sen koet­teel­le mutta voi myös lientää kan­sain­vä­li­siä suh­tei­ta

08.02.2023 20:00 2
Tilaajille
Maanjäristyksen uhrimäärä Turkissa ja Syyriassa nousi jo yli 9 500:n

Maan­jä­ris­tyk­sen uh­ri­mää­rä Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa nousi jo yli 9 500:n

08.02.2023 10:31
Turkissa maanjäristyksen tuhoalueille on julistettu kolmen kuukauden poikkeustila – Noin 20 Isis-taistelijaa pakeni vankilasta Syyriassa

Tur­kis­sa maan­jä­ris­tyk­sen tu­ho­alueil­le on ju­lis­tet­tu kolmen kuu­kau­den poik­keus­ti­la – Noin 20 Isis-tais­te­li­jaa pakeni van­ki­las­ta Syy­rias­sa

07.02.2023 22:15
Suomi lähettää miljoonan euron verran humanitaarista apua maanjäristysalueille Turkkiin ja Syyriaan

Suomi lä­het­tää mil­joo­nan euron verran hu­ma­ni­taa­ris­ta apua maan­jä­ris­tys­alueil­le Turk­kiin ja Syy­riaan

07.02.2023 15:45 9
Turkissa arvostelu Erdoganin hallinnon maanjäristystoimia kohtaan kasvaa – monissa raunioissa odotetaan yhä ensimmäisiä pelastajia

Tur­kis­sa ar­vos­te­lu Er­do­ga­nin hal­lin­non maan­jä­ris­tys­toi­mia kohtaan kasvaa – monissa rau­niois­sa odo­te­taan yhä en­sim­mäi­siä pe­las­ta­jia

07.02.2023 14:44 5
Maanjäristyksen vahvistettujen kuolonuhrien määrä Turkissa ja Syyriassa on nyt yli 5 000 – raunioista on pelastettu tuhansia ihmisiä

Maan­jä­ris­tyk­sen vah­vis­tet­tu­jen kuo­lon­uh­rien määrä Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa on nyt yli 5 000 – rau­niois­ta on pe­las­tet­tu tu­han­sia ihmisiä

07.02.2023 11:38 4
Wallu Valpion ja Hanna Paavolaisen kerrostalokoti Turkissa huojui 500 kilometrin päässä maanjäristyksestä – "Kattovalot heiluivat ja pöydät vaihtoivat paikkaa"

Wallu Valpion ja Hanna Paa­vo­lai­sen ker­ros­ta­lo­ko­ti Tur­kis­sa huojui 500 ki­lo­met­rin päässä maan­jä­ris­tyk­ses­tä – "Kat­to­va­lot hei­lui­vat ja pöydät vaih­toi­vat paik­kaa"

10.02.2023 00:01
Tilaajille
Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksessä kuolleita jo yli 3000 – Turkkiin julistettiin seitsemän päivän suruaika

Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa maan­jä­ris­tyk­ses­sä kuol­lei­ta jo yli 3000 – Turk­kiin ju­lis­tet­tiin seit­se­män päivän su­ru­ai­ka

06.02.2023 22:03 16
Indonesiassa Jaavan saarella maanjäristys, yli 160 ihmistä kuollut – uhriluku voi nousta vielä merkittävästi

In­do­ne­sias­sa Jaavan saa­rel­la maan­jä­ris­tys, yli 160 ihmistä kuollut – uh­ri­lu­ku voi nousta vielä mer­kit­tä­väs­ti

21.11.2022 18:23
Inarissa järisi tiistaina: kahden magnitudin maanjäristys, jonka ääni muistuttaa ukkosta – heinäkuussa järisi kuitenkin vielä kovemmin

Ina­ris­sa järisi tiis­tai­na: kahden mag­ni­tu­din maan­jä­ris­tys, jonka ääni muis­tut­taa ukkosta – hei­nä­kuus­sa järisi kui­ten­kin vielä ko­vem­min

03.08.2022 17:06 1
Tilaajille
Enontekiötä vavisutti aamulla maanjäristys, suurin Suomessa neljään vuoteen

Enon­te­kiö­tä va­vi­sut­ti aamulla maan­jä­ris­tys, suurin Suo­mes­sa neljään vuoteen

22.07.2022 13:07 2