Uskonyhteisöt: An­ka­ras­ta us­ko­nyh­tei­sös­tä nuorena eronnut ou­lu­lais­läh­töi­nen nainen muis­tut­taa hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan olevan rikos

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Luitko jo tämän: Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie ovat to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta

Maanjäristykset
Indonesiassa Jaavan saarella maanjäristys, yli 160 ihmistä kuollut – uhriluku voi nousta vielä merkittävästi

In­do­ne­sias­sa Jaavan saa­rel­la maan­jä­ris­tys, yli 160 ihmistä kuollut – uh­ri­lu­ku voi nousta vielä mer­kit­tä­väs­ti

21.11.2022 18:23
Inarissa järisi tiistaina: kahden magnitudin maanjäristys, jonka ääni muistuttaa ukkosta – heinäkuussa järisi kuitenkin vielä kovemmin

Ina­ris­sa järisi tiis­tai­na: kahden mag­ni­tu­din maan­jä­ris­tys, jonka ääni muis­tut­taa ukkosta – hei­nä­kuus­sa järisi kui­ten­kin vielä ko­vem­min

03.08.2022 17:06 1
Tilaajille
Enontekiötä vavisutti aamulla maanjäristys, suurin Suomessa neljään vuoteen

Enon­te­kiö­tä va­vi­sut­ti aamulla maan­jä­ris­tys, suurin Suo­mes­sa neljään vuoteen

22.07.2022 13:07 2
Japania ravistellut voimakas maanjäristys, koillisrannikolle tsunamivaroitus – viranomaiset tarkistavat Fukushiman ydinvoimalan toimintoja

Japania ra­vis­tel­lut voi­ma­kas maan­jä­ris­tys, koil­lis­ran­ni­kol­le tsu­na­mi­va­roi­tus – vi­ran­omai­set tar­kis­ta­vat Fu­kus­hi­man ydin­voi­ma­lan toi­min­to­ja

16.03.2022 17:48
Kuusamon eteläpuolella havaittiin lievä maanjäristys – "Siellä on jatkuvasti pieniä järistyksiä"

Kuu­sa­mon ete­lä­puo­lel­la ha­vait­tiin lievä maan­jä­ris­tys – "Siellä on jat­ku­vas­ti pieniä jä­ris­tyk­siä"

15.03.2022 16:24
Rovaniemen lauantainen tärähdys varmistui maanjäristykseksi – tapauksesta tekee poikkeuksellisen sen sattuminen asutuksen lähellä

Ro­va­nie­men lauan­tai­nen tä­räh­dys var­mis­tui maan­jä­ris­tyk­sek­si – ta­pauk­ses­ta tekee poik­keuk­sel­li­sen sen sat­tu­mi­nen asu­tuk­sen lähellä

08.11.2021 11:13 4
Tilaajille
Lattia tärisi ja ikkunat helähti – Rovaniemellä tehtiin havaintoja erikoisesta pamauksesta, joka paljastui maanjäristykseksi

Lattia tärisi ja ikkunat helähti – Ro­va­nie­mel­lä tehtiin ha­vain­to­ja eri­koi­ses­ta pa­mauk­ses­ta, joka pal­jas­tui maan­jä­ris­tyk­sek­si

06.11.2021 23:09 2
Tilaajille
Haitin maanjäristyksen kuolonuhreja jo yli 1  400 – "Meillä ei ole aavistustakaan, miten selviämme"

Haitin maan­jä­ris­tyk­sen kuo­lon­uh­re­ja jo yli 1  400 – "Meillä ei ole aa­vis­tus­ta­kaan, miten sel­viäm­me"

17.08.2021 06:15 1
Kymenlaakson Miehikkälässä tapahtui yhdeksän maanjäristystä lauantaina – Taivalkoskella maa järisi perjantaina

Ky­men­laak­son Mie­hik­kä­läs­sä ta­pah­tui yh­dek­sän maan­jä­ris­tys­tä lauan­tai­na – Tai­val­kos­kel­la maa järisi per­jan­tai­na

09.05.2021 20:07 5
Vuoden toistaiseksi voimakkain maanjäristys Kuusamossa tuntui laajalla alueella – "Ihmeteltiin, että pitkäänpä se jyrrää"

Vuoden tois­tai­sek­si voi­mak­kain maan­jä­ris­tys Kuu­sa­mos­sa tuntui laa­jal­la alueel­la – "Ih­me­tel­tiin, että pit­kään­pä se jyrrää"

01.03.2021 14:00
Tilaajille
Hätäkeskukseen tuli ilmoituksia tärinöistä ja paukahduksista – Kouvolassa kymmenkunta maanjäristystä viime yönä

Hä­tä­kes­kuk­seen tuli il­moi­tuk­sia tä­ri­nöis­tä ja pau­kah­duk­sis­ta – Kou­vo­las­sa kym­men­kun­ta maan­jä­ris­tys­tä viime yönä

03.01.2021 09:08 7
Jälkijäristykset tärisyttivät Kroatiaa tiistain tuhoisan järistyksen jälkeen – ainakin seitsemän ihmistä menehtyi varsinaisessa järistyksessä

Jäl­ki­jä­ris­tyk­set tä­ri­syt­ti­vät Kroa­tiaa tiis­tain tu­hoi­san jä­ris­tyk­sen jälkeen – ainakin seit­se­män ihmistä me­neh­tyi var­si­nai­ses­sa jä­ris­tyk­ses­sä

30.12.2020 17:30
Ainakin kuusi kuollut voimakkaassa maanjäristyksessä Kroatiassa – "Kaupunki on yksi iso raunio"

Ainakin kuusi kuollut voi­mak­kaas­sa maan­jä­ris­tyk­ses­sä Kroa­tias­sa – "Kau­pun­ki on yksi iso raunio"

29.12.2020 21:35
Turkissa useita ihmisiä kuoli ja lähes 500 loukkaantui Egeanmeren maanjäristyksessä

Tur­kis­sa useita ihmisiä kuoli ja lähes 500 louk­kaan­tui Egean­me­ren maan­jä­ris­tyk­ses­sä

30.10.2020 22:19
Maanjäristys on romahduttanut rakennuksia, asukkaita evakuoitu Meksikossa

Maan­jä­ris­tys on ro­mah­dut­ta­nut ra­ken­nuk­sia, asuk­kai­ta eva­kuoi­tu Mek­si­kos­sa

23.06.2020 23:07
Maa järisi Kiirunan kaivoksella – yksi Ruotsin mittaushistorian voimakkaimmista järistyksistä ei aiheuttanut henkilövahinkoja

Maa järisi Kii­ru­nan kai­vok­sel­la – yksi Ruotsin mit­taus­his­to­rian voi­mak­kaim­mis­ta jä­ris­tyk­sis­tä ei ai­heut­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

18.05.2020 11:15