Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tunteet
Tunnemuistoista taiteeksi — Martu Väisäsen työpajoissa jokainen on taiteilija

Tun­ne­muis­tois­ta tai­teek­si — Martu Väi­sä­sen työ­pa­jois­sa jo­kai­nen on tai­tei­li­ja

18.08.2023 09:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­tuu­ko sen­si­tii­vi­seen kas­va­tuk­seen lapsen itku, suut­tu­mus ja muut vaikeat tun­teet?

04.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Ella Autti häpesi hidasta vauhtiaan, kunnes syyksi paljastui vakava sairaus – Häpeätutkijana Autti ihmettelee ulkoilmalajeihin pesiytynyttä kulttuuria: "Pitää olla niin kauhean cool"

Ella Autti häpesi hidasta vauh­tiaan, kunnes syyksi pal­jas­tui vakava sairaus – Hä­peä­tut­ki­ja­na Autti ih­met­te­lee ul­ko­il­ma­la­jei­hin pe­siy­ty­nyt­tä kult­tuu­ria: "Pitää olla niin kauhean cool"

08.04.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden kodin kas­vat­ti: "Van­hem­pien ero lau­kai­si minussa paljon eri­lai­sia oireita ja on­gel­mia"

01.02.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen nuori: "Kou­luis­sa pitäisi opettaa enemmän tapoja, joilla kä­si­tel­lä tun­tei­taan"

30.01.2023 05:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eivätkö miehet kärsi sodan kau­huis­ta?

17.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Oululainen Katja Törmänen selviytyi Hollannin matkakaaoksesta ja  äitinsä kuolemasta irti päästämisen menetelmällä – amerikkalainen metodi lupaa levollisen mielen, mutta soraääniäkin on

Ou­lu­lai­nen Katja Tör­mä­nen sel­viy­tyi Hol­lan­nin mat­ka­kaaok­ses­ta ja äitinsä kuo­le­mas­ta irti pääs­tä­mi­sen me­ne­tel­mäl­lä – ame­rik­ka­lai­nen metodi lupaa le­vol­li­sen mielen, mutta so­ra­ää­niä­kin on

12.01.2023 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­va­tai­teen avulla voi kä­si­tel­lä tun­tei­taan

09.10.2022 05:30
Tilaajille
Kolumni: Älä pakene äidinkieltäsi
Kolumni

Ko­lum­ni: Älä pakene äi­din­kiel­tä­si

22.08.2022 06:00 24
Tilaajille
Someyhteisöt synnyttävät herkästi vihaa ja vastakkainasettelua – "Viha on vahingollisin tunne ihmiskunnan historiassa, sillä se motivoi tuhoamiseen"

So­me­yh­tei­söt syn­nyt­tä­vät her­käs­ti vihaa ja vas­tak­kain­aset­te­lua – "Viha on va­hin­gol­li­sin tunne ih­mis­kun­nan his­to­rias­sa, sillä se motivoi tu­hoa­mi­seen"

29.07.2022 18:38 6
Tilaajille
Ensin saa vuosikausia hävetä, sitten on vain nolo
Kolumni

Ensin saa vuo­si­kau­sia hävetä, sitten on vain nolo

04.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Ei itkupilliä tarvitse lohduttaa, ei ainakaan aina eikä varsinkaan väkisin – Parasta on aloittaa kysymällä ja hyväksymällä, että itku kuuluu elämään
Kolumni

Ei it­ku­pil­liä tar­vit­se loh­dut­taa, ei ai­na­kaan aina eikä var­sin­kaan väkisin – Parasta on aloit­taa ky­sy­mäl­lä ja hy­väk­sy­mäl­lä, että itku kuuluu elämään

27.06.2022 06:00
Tilaajille
Sanna Marinin katse Irpinissä kertoi kaiken – Mutta meneekö kansa raiteiltaan, jos johtaja liikuttuu kriisin keskellä?
Kolumni

Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken – Mutta meneekö kansa rai­teil­taan, jos johtaja lii­kut­tuu kriisin kes­kel­lä?

28.05.2022 16:00 37
Tilaajille
Pertti, sinua taitaa harmittaa: "Tunteiden sanoittaminen auttaa puhetaidotonta taaperoa, mutta yhtä paljon siitä hyötyisivät vihaiset aikuiset"
Essee

Pertti, sinua taitaa har­mit­taa: "Tun­tei­den sa­noit­ta­mi­nen auttaa pu­he­tai­do­ton­ta taa­pe­roa, mutta yhtä paljon siitä hyö­tyi­si­vät vi­hai­set ai­kui­set"

10.10.2021 09:00 3
Tilaajille
Vaikeiden asioiden tekeminen kannattaa, vaikka välillä saakin kärsiä ja hävetä
Kolumni

Vai­kei­den asioi­den te­ke­mi­nen kan­nat­taa, vaikka välillä saakin kärsiä ja hävetä

15.03.2021 08:07 4
Tilaajille
Kilpailusuuntautunut ihminen saa kiksejä ollessaan parempi kuin muut – eivätkä kiukuttelevat primitiivireaktiot tappion hetkellä ole urheilijoiden yksinoikeus

Kil­pai­lu­suun­tau­tu­nut ihminen saa kiksejä ol­les­saan parempi kuin muut – eivätkä kiu­kut­te­le­vat pri­mi­tii­vi­reak­tiot tappion het­kel­lä ole ur­hei­li­joi­den yk­sin­oi­keus

13.03.2021 11:02 2
Tilaajille
Miesplus haluaa muuttaa kulttuuria – Lapsena huostaanotetulle Juho Määtälle puhuminen on ollut korvaamaton apu: "Mikään tunne ei ole kielletty tai vie pois sinun miehisyyttäsi"

Mies­plus haluaa muuttaa kult­tuu­ria – Lapsena huos­taa­no­te­tul­le Juho Mää­täl­le pu­hu­mi­nen on ollut kor­vaa­ma­ton apu: "Mikään tunne ei ole kiel­let­ty tai vie pois sinun mie­hi­syyt­tä­si"

28.01.2021 17:00
Tilaajille
Essee: Suomalaisilla ei ole tunteita, väitti ruotsalainen – kotibunkkerissa kuunneltu Finlandia-hymni nostatti silti voimakkaan tunteellisuuden puuskan

Essee: Suo­ma­lai­sil­la ei ole tun­tei­ta, väitti ruot­sa­lai­nen – ko­ti­bunk­ke­ris­sa kuun­nel­tu Fin­lan­dia-hym­ni nos­tat­ti silti voi­mak­kaan tun­teel­li­suu­den puuskan

20.12.2020 09:00 5
Tilaajille
Arvio: Psykoterapeutti Maaret Kallio jatkaa voimakirjasarjaansa keskittymällä toivoon

Arvio: Psy­ko­te­ra­peut­ti Maaret Kallio jatkaa voi­ma­kir­ja­sar­jaan­sa kes­kit­ty­mäl­lä toivoon

20.10.2020 17:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiin­ty­mys­suh­de on vauvan tärkeä voi­ma­va­ra – yh­teis­kun­nas­sa val­lit­se­va emo­tio­naa­li­nen ali­ra­vit­se­mus eli tun­ne­va­je tuottaa kal­lii­ta laskuja

30.06.2020 07:00 2
Tilaajille