Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tulevaisuudentutkimus
Tutkimus: suomalaiset uskovat maailmantilanteen synkkenevän – Tulevaisuudentutkija kyseenalaistaa johtopäätöksen ja arvioi tulosten kertovan sivistyksestä

Tut­ki­mus: suo­ma­lai­set uskovat maail­man­ti­lan­teen synk­ke­ne­vän – Tu­le­vai­suu­den­tut­ki­ja ky­seen­alais­taa joh­to­pää­tök­sen ja arvioi tu­los­ten ker­to­van si­vis­tyk­ses­tä

11.02.2023 10:00 6
Tilaajille
Toivo on toimintaa, se ei löydy vanhoista visioista
Kolumni

Toivo on toi­min­taa, se ei löydy van­hois­ta vi­siois­ta

29.01.2023 14:00 2
Tilaajille
Ahdistavan epävarmuuden takana saattaa näkyä parempi tulevaisuus

Ah­dis­ta­van epä­var­muu­den takana saattaa näkyä parempi tu­le­vai­suus

26.11.2022 10:00 1
Tilaajille
Tulevaisuuksien tuntemista voi harjoitella vaikkapa kaupungissa kävellen
Kolumni

Tu­le­vai­suuk­sien tun­te­mis­ta voi har­joi­tel­la vaik­ka­pa kau­pun­gis­sa kä­vel­len

24.07.2022 14:00 3
Tilaajille
Mitä sinä kirjoittaisit nyt maailmasta vauvakirjaan?
Kolumni

Mitä sinä kir­joit­tai­sit nyt maail­mas­ta vau­va­kir­jaan?

20.03.2022 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton kes­kus­ta­hank­kees­ta Oulun kol­man­nen ihmeen siemen?

11.09.2020 07:00 45
Tilaajille