Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Temmes
Nelostiellä Temmeksen kohdalla ulosajo – Henkilövahingoilta vältyttiin

Ne­los­tiel­lä Tem­mek­sen koh­dal­la ulosajo – ­Hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

29.01.2024 22:00
Temmes-lähtöinen akateemikko Martti Haavio on osin unohdettu – Onko syynä jäsenyys lakkautetussa, neuvostovastaisessa yhdistyksessä?

Tem­mes-läh­töi­nen aka­tee­mik­ko Martti Haavio on osin unoh­det­tu – Onko syynä jä­se­nyys lak­kau­te­tus­sa, neu­vos­to­vas­tai­ses­sa yh­dis­tyk­ses­sä?

22.01.2024 18:17 6
Tilaajille
Turverekka syttyi palamaan Temmeksellä Nelostien liittymässä

Tur­ve­rek­ka syttyi pa­la­maan Tem­mek­sel­lä Ne­los­tien liit­ty­mäs­sä

22.12.2023 22:16 4
Hirvikolari vaati hirven hengen Temmeksellä, henkilövahingoilta vältyttiin

Hir­vi­ko­la­ri vaati hirven hengen Tem­mek­sel­lä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

14.11.2023 11:50
Temmesläinen Janne Honka ajaa rekkaa uutuusrealityssä – "Moni juo maitoa, mutta harva tietää, millainen on maidon tie ruokapöytään"

Tem­mes­läi­nen Janne Honka ajaa rekkaa uu­tuus­rea­li­tys­sä – "Moni juo maitoa, mutta harva tietää, mil­lai­nen on maidon tie ruo­ka­pöy­tään"

27.10.2023 12:11 8
Mättään pohjassa pilkotti jotain vihreää, ja Leevi Norrback päätti palata katsomaan – onnekas kauhaisu paljasti suuren hopearahakätkön Temmeksen metsästä

Mättään poh­jas­sa pil­kot­ti jotain vih­reää, ja Leevi Norr­back päätti palata kat­so­maan – onnekas kau­hai­su pal­jas­ti suuren ho­pea­ra­ha­kät­kön Tem­mek­sen met­säs­tä

30.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Arina sulkee Temmeksen ABC-automaattiaseman ja siirtää Tyrnävän automaattiaseman S-marketin yhteyteen

Arina sulkee Tem­mek­sen ABC-au­to­maat­ti­ase­man ja siirtää Tyr­nä­vän au­to­maat­ti­ase­man S-mar­ke­tin yh­tey­teen

03.07.2023 10:20 8
Vanha Kaleva: Amfibio-varusteisen hydrokopterin käyttöä opetellaan Hailuodossa – Temmeksellä saatiin sähköt joka taloon

Vanha Kaleva: Am­fi­bio-va­rus­tei­sen hyd­ro­kop­te­rin käyttöä ope­tel­laan Hai­luo­dos­sa – Tem­mek­sel­lä saatiin sähköt joka taloon

16.02.2023 10:00
Tilaajille
Metsurin saha soi – Suomen cupista täysosumaa jahtaava OLS:n Petri Niemelä, 36, voitti edellisen pokaalinsa lapsuutensa Rantalakeus-turnauksessa: "Silloin oli Temmes sekaisin"

Met­su­rin saha soi – Suomen cupista täys­osu­maa jah­taa­va OLS:n Petri Nie­me­lä, 36, voitti edel­li­sen po­kaa­lin­sa lap­suu­ten­sa Ran­ta­la­keus-tur­nauk­ses­sa: "Sil­loin oli Temmes se­kai­sin"

21.01.2023 08:00
Tilaajille
Tyrnävällä sijaitsevan Hällintalon kotieläinpihan Johanna Ahola vietti unettomia öitä, joiden jälkeen hän päätti lopettaa toiminnan – "Kun päätös oli tehty, olo oli helpottunut"

Tyr­nä­väl­lä si­jait­se­van Häl­lin­ta­lon ko­ti­eläin­pi­han Johanna Ahola vietti unet­to­mia öitä, joiden jälkeen hän päätti lo­pet­taa toi­min­nan – "Kun päätös oli tehty, olo oli hel­pot­tu­nut"

13.12.2022 11:25
Tilaajille
Vanha mylly pyörii pian Temmeksellä – 1800-luvun mylly kunnostettiin varpaita myöten, nyt se halutaan myös käyttöön

Vanha mylly pyörii pian Tem­mek­sel­lä – 1800-lu­vun mylly kun­nos­tet­tiin var­pai­ta myöten, nyt se ha­lu­taan myös käyt­töön

17.09.2022 12:00 3
Tilaajille
Yksittäisiä postilaatikkoja nostettiin Postin pyynnöstä Oulun seudulla – Postin toiveena on saada postilaatikot tulevaisuudessa pysyvämmin korkeammalle

Yk­sit­täi­siä pos­ti­laa­tik­ko­ja nos­tet­tiin Postin pyyn­nös­tä Oulun seu­dul­la – Postin toi­vee­na on saada pos­ti­laa­ti­kot tu­le­vai­suu­des­sa py­sy­väm­min kor­keam­mal­le

14.08.2022 18:00 33
Tilaajille
Rekka kaatui Temmeksellä, ajokaista kavennettu

Rekka kaatui Tem­mek­sel­lä, ajo­kais­ta ka­ven­net­tu

05.04.2022 08:30
Temmeksen rakentamiseen halutaan lisää puhtia – Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen maanomistajien maa-alueiden myyntihalukkuuden selvittämisestä

Tem­mek­sen ra­ken­ta­mi­seen ha­lu­taan lisää puhtia – Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä jätti aloit­teen maan­omis­ta­jien maa-aluei­den myyn­ti­ha­luk­kuu­den sel­vit­tä­mi­ses­tä

21.02.2022 20:10 2
Tilaajille
Lakeuden alueella oli ennen noin 300 tuulimyllyä, mutta jäljellä on enää 11 – Temmeksen ainoan tuulimyllyn varpaiden ja jalustan restaurointityö valmistuu tällä viikolla

La­keu­den alueel­la oli ennen noin 300 tuu­li­myl­lyä, mutta jäl­jel­lä on enää 11 – Tem­mek­sen ainoan tuu­li­myl­lyn var­pai­den ja ja­lus­tan res­tau­roin­ti­työ val­mis­tuu tällä vii­kol­la

27.12.2021 22:21 1
Tilaajille
Arinan hallitus päätti: Ei investointeja Temmekselle, sisäilmaongelmien vuoksi suljettua Salea ei remontoida

Arinan hal­li­tus päätti: Ei in­ves­toin­te­ja Tem­mek­sel­le, si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi sul­jet­tua Salea ei re­mon­toi­da

22.12.2021 17:12 11
Raskaan ajoneuvon rengasrikko haittasi liikennettä Nelostiellä Temmeksessä

Raskaan ajo­neu­von ren­gas­rik­ko hait­ta­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Tem­mek­ses­sä

16.12.2021 21:55
Ely-keskus: Nelostien kehittäminen Haaransillan ja Haurukylän välillä vaatisi merkittäviä muutoksia – selvitys esittää jopa uutta linjausta

Ely-kes­kus: Ne­los­tien ke­hit­tä­mi­nen Haa­ran­sil­lan ja Hau­ru­ky­län välillä vaatisi mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – sel­vi­tys esittää jopa uutta lin­jaus­ta

01.11.2021 12:47 15
Temmeksen Sale suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi – päätöstä remontista tai uudisrakennuksesta ei ole tehty: "Jos emme saa kauppaa, se on kylän kuolema"

Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­ses­ta ei ole tehty: "Jos emme saa kaup­paa, se on kylän kuo­le­ma"

17.10.2021 12:56 13
Tilaajille