Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Dokumenttielokuvat
Oulun musiikkivideofestivaalien ohjelmistossa useita erikoisnäytöksiä, liveklubeja sekä elokuva, joka kertoo skeittari Ali Boulalan traagisen elämäntarinan

Oulun mu­siik­ki­vi­deo­fes­ti­vaa­lien oh­jel­mis­tos­sa useita eri­kois­näy­tök­siä, li­vek­lu­be­ja sekä elo­ku­va, joka kertoo skeit­ta­ri Ali Bou­la­lan traa­gi­sen elä­män­ta­ri­nan

15.06.2022 09:00 1
Arvio: Taiten tehty dokumentti kuvaa sitä, miten Venäjän tyrannimainen hallinto kohtelee kansalaisiaan

Arvio: Taiten tehty do­ku­ment­ti kuvaa sitä, miten Venäjän ty­ran­ni­mai­nen hal­lin­to koh­te­lee kan­sa­lai­siaan

09.06.2022 16:05 3
Tilaajille
Arvio: Annika Grof teki akateemisen maailman taustoja avaavan dokumentin yliopiston tehokkuusmyllystä

Arvio: Annika Grof teki aka­tee­mi­sen maail­man taus­to­ja avaavan do­ku­men­tin yli­opis­ton te­hok­kuus­myl­lys­tä

27.05.2022 14:45
Tilaajille
Annika Grof päätyi tekemään dokumentin pitkän tauon jälkeen, sillä hän halusi kiinnittää huomion yliopistojen vähemmän ruusuiseen nykytilaan

Annika Grof päätyi te­ke­mään do­ku­men­tin pitkän tauon jäl­keen, sillä hän halusi kiin­nit­tää huomion yli­opis­to­jen vä­hem­män ruu­sui­seen ny­ky­ti­laan

27.05.2022 14:45 1
Tilaajille
Kun Iiris Härmä palasi Afrikkaan, tunsi hän olevansa hieman kuin Elias Lönnrot omilla runonkeruumatkoillaan

Kun Iiris Härmä palasi Af­rik­kaan, tunsi hän ole­van­sa hieman kuin Elias Lönnrot omilla ru­non­ke­ruu­mat­koil­laan

19.05.2022 16:00
Tilaajille
Arvio: Dokumentti kertoo toivottomuudesta, kun unelma vauraasta Euroopasta muuttuu painajaiseksi

Arvio: Do­ku­ment­ti kertoo toi­vot­to­muu­des­ta, kun unelma vau­raas­ta Eu­roo­pas­ta muuttuu pai­na­jai­sek­si

12.05.2022 15:35 1
Tilaajille
Leffavieras: Burnoutia on vaikea myöntää, vaikka lääkäri sanoisi, että sinulla on nyt työuupumus

Lef­fa­vie­ras: Burn­ou­tia on vaikea myön­tää, vaikka lääkäri sa­noi­si, että sinulla on nyt työ­uu­pu­mus

11.05.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Mustaa huumoria viljelevä dokumentti kertoo modernin toimistotyön arjesta, joka on kuin toisen maailmansodan aikaisesta sabotaasioppaasta

Arvio: Mustaa huu­mo­ria vil­je­le­vä do­ku­ment­ti kertoo mo­der­nin toi­mis­to­työn ar­jes­ta, joka on kuin toisen maail­man­so­dan ai­kai­ses­ta sa­bo­taa­si­op­paas­ta

05.05.2022 15:20
Tilaajille
Moni rakastaa työtään mutta inhoaa työpaikkaansa – tämä havainto sai John Websterin tekemään dokumenttielokuvan toimistomaailmasta

Moni ra­kas­taa työtään mutta inhoaa työ­paik­kaan­sa – tämä ha­vain­to sai John Webs­te­rin te­ke­mään do­ku­ment­ti­elo­ku­van toi­mis­to­maail­mas­ta

04.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Arvio: Charlotte Gainsbourgin dokumentti taiteilijaäidistään jää ilman punaista lankaa

Arvio: Char­lot­te Gains­bour­gin do­ku­ment­ti tai­tei­li­ja­äi­dis­tään jää ilman pu­nais­ta lankaa

29.04.2022 15:50
Tilaajille
Väärää kastia – Joonas Berghäll tuo esikoiskirjassaan esiin elokuva-alalla kohtaamansa epätasa-arvon

Väärää kastia – Joonas Berg­häll tuo esi­kois­kir­jas­saan esiin elo­ku­va-alal­la koh­taa­man­sa epä­ta­sa-ar­von

25.04.2022 07:16
Tilaajille
Arvio: Taiteellinen dokumentti surusta – keskiössä on kymmenen henkilöä, joilla on omakohtaista kokemusta surusta ja luopumisesta

Arvio: Tai­teel­li­nen do­ku­ment­ti surusta – kes­kiös­sä on kym­me­nen hen­ki­löä, joilla on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta surusta ja luo­pu­mi­ses­ta

24.02.2022 18:15
Arvio: Etelä-Korean jääkiekkomaajoukkueen tragikoomisista vaiheista irtoaa viihdettä muillekin kuin lätkäfaneille

Arvio: Ete­lä-Ko­rean jää­kiek­ko­maa­jouk­kueen tra­gi­koo­mi­sis­ta vai­heis­ta irtoaa viih­det­tä muil­le­kin kuin lät­kä­fa­neil­le

10.02.2022 16:35
Tilaajille
Arvio: Mustafe palaa juurilleen Somalimaahan, mutta repii samalla omat lapsensa juuriltaan – dokumentti auttaa näkemään maahanmuuton maahanmuuttajan silmin

Arvio: Mustafe palaa juu­ril­leen So­ma­li­maa­han, mutta repii samalla omat lap­sen­sa juu­ril­taan – do­ku­ment­ti auttaa nä­ke­mään maa­han­muu­ton maa­han­muut­ta­jan silmin

10.02.2022 14:15
Tilaajille
Oululainen Janne Niskala ja helsinkiläinen Oskari Pastila dokumentoivat Etelä-Korean jääkiekkomaajoukkueen taivalta Pyeongchangin olympialaisiin ja päätyivät kannustamaan Koreaa, kun maa sai vastaansa Suomen

Ou­lu­lai­nen Janne Niskala ja hel­sin­ki­läi­nen Oskari Pastila do­ku­men­toi­vat Ete­lä-Ko­rean jää­kiek­ko­maa­jouk­kueen tai­val­ta Pyeongc­han­gin olym­pia­lai­siin ja pää­tyi­vät kan­nus­ta­maan Koreaa, kun maa sai vas­taan­sa Suomen

25.01.2022 10:15
Tilaajille
Arvio: Hurmaava dokumentti kurkistaa tryffelinmetsästäjien mystiseen maailmaan

Arvio: Hur­maa­va do­ku­ment­ti kur­kis­taa tryf­fe­lin­met­säs­tä­jien mys­ti­seen maail­maan

09.12.2021 16:10
Tilaajille
Alkuperäiskansojen kohtaloita Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion dokumenttielokuvissa Kierikkikeskuksessa

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­ta­loi­ta Anas­ta­sia Lapsuin ja Markku Leh­mus­kal­lion do­ku­ment­ti­elo­ku­vis­sa Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa

25.11.2021 15:54
Oulun Vinokino-festivaalilla nähtävä elokuva vuodelta 1996 kertoo siitä, miten kansan syvät rivit suhtautuivat samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin

Oulun Vi­no­ki­no-fes­ti­vaa­lil­la nähtävä elokuva vuo­del­ta 1996 kertoo siitä, miten kansan syvät rivit suh­tau­tui­vat samaa su­ku­puol­ta olevien pa­ri­suh­tei­siin

05.11.2021 10:15 1
Tilaajille
Leffavieras: Islantilainen tyttöjoukkue haluaa poikien turnaukseen ajatuksia herättävässä dokumentissa

Lef­fa­vie­ras: Is­lan­ti­lai­nen tyt­tö­jouk­kue haluaa poikien tur­nauk­seen aja­tuk­sia he­rät­tä­väs­sä do­ku­men­tis­sa

27.10.2021 14:14
Tilaajille
Arvio: Tytöt – pidetään pallo! on ajatuksia herättävää katsottavaa, jota tohtii suositella muillekin kuin koripallosta kiinnostuneille

Arvio: Tytöt – pi­de­tään pallo! on aja­tuk­sia he­rät­tä­vää kat­sot­ta­vaa, jota tohtii suo­si­tel­la muil­le­kin kuin ko­ri­pal­los­ta kiin­nos­tu­neil­le

21.10.2021 17:10
Tilaajille