Ana­lyy­si: Oulun ase­man­seu­dun suur­hank­kei­ta jar­rut­taa so­pi­mi­sen vaikeus – osa­puo­lia pöydän ääressä on peräti seit­se­män

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Dokumenttielokuvat
Oululainen Janne Niskala ja helsinkiläinen Oskari Pastila dokumentoivat Etelä-Korean jääkiekkomaajoukkueen taivalta Pyeongchangin olympialaisiin ja päätyivät kannustamaan Koreaa, kun maa sai vastaansa Suomen

Ou­lu­lai­nen Janne Niskala ja hel­sin­ki­läi­nen Oskari Pastila do­ku­men­toi­vat Ete­lä-Ko­rean jää­kiek­ko­maa­jouk­kueen tai­val­ta Pyeongc­han­gin olym­pia­lai­siin ja pää­tyi­vät kan­nus­ta­maan Koreaa, kun maa sai vas­taan­sa Suomen

25.01.2022 10:15
Tilaajille
Arvio: Hurmaava dokumentti kurkistaa tryffelinmetsästäjien mystiseen maailmaan

Arvio: Hur­maa­va do­ku­ment­ti kur­kis­taa tryf­fe­lin­met­säs­tä­jien mys­ti­seen maail­maan

09.12.2021 16:10
Tilaajille
Alkuperäiskansojen kohtaloita Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion dokumenttielokuvissa Kierikkikeskuksessa

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­ta­loi­ta Anas­ta­sia Lapsuin ja Markku Leh­mus­kal­lion do­ku­ment­ti­elo­ku­vis­sa Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa

25.11.2021 15:54
Oulun Vinokino-festivaalilla nähtävä elokuva vuodelta 1996 kertoo siitä, miten kansan syvät rivit suhtautuivat samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin

Oulun Vi­no­ki­no-fes­ti­vaa­lil­la nähtävä elokuva vuo­del­ta 1996 kertoo siitä, miten kansan syvät rivit suh­tau­tui­vat samaa su­ku­puol­ta olevien pa­ri­suh­tei­siin

05.11.2021 10:15 1
Tilaajille
Leffavieras: Islantilainen tyttöjoukkue haluaa poikien turnaukseen ajatuksia herättävässä dokumentissa

Lef­fa­vie­ras: Is­lan­ti­lai­nen tyt­tö­jouk­kue haluaa poikien tur­nauk­seen aja­tuk­sia he­rät­tä­väs­sä do­ku­men­tis­sa

27.10.2021 14:14
Tilaajille
Arvio: Tytöt – pidetään pallo! on ajatuksia herättävää katsottavaa, jota tohtii suositella muillekin kuin koripallosta kiinnostuneille

Arvio: Tytöt – pi­de­tään pallo! on aja­tuk­sia he­rät­tä­vää kat­sot­ta­vaa, jota tohtii suo­si­tel­la muil­le­kin kuin ko­ri­pal­los­ta kiin­nos­tu­neil­le

21.10.2021 17:10
Tilaajille
Punalippu liehui lauluissa 1970-luvulla – dokumentti kuvittaa muistoja sopivan etäältä

Pu­na­lip­pu liehui lau­luis­sa 1970-lu­vul­la – do­ku­ment­ti ku­vit­taa muis­to­ja sopivan etäältä

12.10.2021 16:00 2
Tilaajille
Oululainen Janne Niskala ajautui vahingossa tekemään dokumentteja – Nyt hänen tuottamansa elokuva on ehdolla parhaaksi pohjoismaiseksi dokumentiksi

Ou­lu­lai­nen Janne Niskala ajautui va­hin­gos­sa te­ke­mään do­ku­ment­te­ja – Nyt hänen tuot­ta­man­sa elokuva on ehdolla par­haak­si poh­jois­mai­sek­si do­ku­men­tik­si

21.08.2021 06:16 1
Elokuvajuhlilla esitelmöi filmihullu tieteentekijä – Ilmakehätieteen professori löysi Bunuelin elokuvista tuulella käyviä naisia, mutta autiolle saarelle lähtisi Tarkovskin teos

Elo­ku­va­juh­lil­la esi­tel­möi fil­mi­hul­lu tie­teen­te­ki­jä – Il­ma­ke­hä­tie­teen pro­fes­so­ri löysi Bu­nue­lin elo­ku­vis­ta tuu­lel­la käyviä naisia, mutta au­tiol­le saa­rel­le lähtisi Tar­kovs­kin teos

16.06.2021 21:00 1
Tilaajille
Suvi Westin ohjaama ja oululaisen Janne Niskalan tuottama dokumenttielokuva palkittiin Tampereen elokuvajuhlilla

Suvi Westin ohjaama ja ou­lu­lai­sen Janne Nis­ka­lan tuot­ta­ma do­ku­ment­ti­elo­ku­va pal­kit­tiin Tam­pe­reen elo­ku­va­juh­lil­la

14.03.2021 16:45 3
Dokumentti: Scotty Bowers oli Hollywood-näyttelijöiden sutenööri ja rakastaja

Do­ku­ment­ti: Scotty Bowers oli Hol­ly­wood-näyt­te­li­jöi­den su­te­nöö­ri ja ra­kas­ta­ja

16.01.2021 07:00
"Ilman isää olisin saattanut ajautua erilaiseen tulevaisuuteen" – Lapissa varttunut Sami Kieksi haluaa dokumenteillaan antaa toivoa yhteiskunnan unohtamille

"Ilman isää olisin saat­ta­nut ajautua eri­lai­seen tu­le­vai­suu­teen" – Lapissa vart­tu­nut Sami Kieksi haluaa do­ku­men­teil­laan antaa toivoa yh­teis­kun­nan unoh­ta­mil­le

26.12.2020 07:51 3
Tilaajille
Arvio: Dokumentti perehdyttää Billie Holidayn huumeiden, seksihurjastelun ja masokististen miessuhteiden täyttämään elämään

Arvio: Do­ku­ment­ti pe­reh­dyt­tää Billie Ho­li­dayn huu­mei­den, sek­si­hur­jas­te­lun ja ma­so­kis­tis­ten mies­suh­tei­den täyt­tä­mään elämään

20.11.2020 17:00
Tilaajille
Arvio: Lost Boys seuraa rovaniemeläisnarkkareiden vaiheita Kaakkois-Aasiassa – jos Reindeerspottingin kohellus hymyilytti, jatko-osaa katsoessa ei naurata

Arvio: Lost Boys seuraa ro­va­nie­me­läis­nark­ka­rei­den vai­hei­ta Kaak­kois-Aa­sias­sa – jos Rein­deers­pot­tin­gin ko­hel­lus hy­myi­lyt­ti, jat­ko-osaa kat­soes­sa ei naurata

24.09.2020 19:22
Tilaajille
Arvio: Karpo-dokumentti piirtää kuvan miehestä, joka tarttui epäkohtiin joskus arveluttavinkin keinoin – Oulussa Hannu Karpo käytti väkivaltaa saadakseen haastattelun

Arvio: Kar­po-do­ku­ment­ti piirtää kuvan mie­hes­tä, joka tarttui epä­koh­tiin joskus ar­ve­lut­ta­vin­kin keinoin – Oulussa Hannu Karpo käytti vä­ki­val­taa saa­dak­seen haas­tat­te­lun

24.09.2020 15:00
Tilaajille
Leffavieras: Dokumenttielokuva nostaa Alvar Aallon Aino-vaimon merkityksen uudelle tasolle

Lef­fa­vie­ras: Do­ku­ment­ti­elo­ku­va nostaa Alvar Aallon Ai­no-vai­mon mer­ki­tyk­sen uudelle tasolle

10.09.2020 11:01
Tilaajille
Oululainen Mirkka Suhonen tuo valkokankaalle kiinalaisen kung fu -koulun nuoret oppilaat: "Lähdin koko ajan siitä, että se on heidän leffansa"

Ou­lu­lai­nen Mirkka Suhonen tuo val­ko­kan­kaal­le kii­na­lai­sen kung fu -koulun nuoret op­pi­laat: "Lähdin koko ajan siitä, että se on heidän lef­fan­sa"

20.08.2020 19:00
Tilaajille