Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Dokumenttielokuvat
AC Oulusta tehty elokuva ensi-illassa – Ohjaaja Olli Luoma-aho ylsi pelaajaurallaan parhaimmillaan edustusjoukkueen vaihtopenkille

AC Oulusta tehty elokuva en­si-il­las­sa – Ohjaaja Olli Luo­ma-aho ylsi pe­laa­ja­ural­laan par­haim­mil­laan edus­tus­jouk­kueen vaih­to­pen­kil­le

26.06.2023 16:00 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Isä toivoo pojastaan poronhoitajaa, mutta poika haaveilee rap-tähteydestä – nuorille suunnattu dokumentti yhdistelee musiikkia ja saamelaisasiaa

Elo­ku­va-ar­vio: Isä toivoo po­jas­taan po­ron­hoi­ta­jaa, mutta poika haa­vei­lee rap-täh­tey­des­tä – nuo­ril­le suun­nat­tu do­ku­ment­ti yh­dis­te­lee mu­siik­kia ja saa­me­lais­asiaa

23.03.2023 13:45
Tilaajille
Dokumentaristi seurasi nuoren saamelaisräppääjän elämää – "Ylpeys omasta kielestä ja kulttuurista on nousemassa"

Do­ku­men­ta­ris­ti seurasi nuoren saa­me­lais­räp­pää­jän elämää – "Ylpeys omasta kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta on nou­se­mas­sa"

21.03.2023 16:30 1
Kemiläislähtöinen viihdetaiteilija Jope Ruonansuu kaipasi arvostusta ja unelmoi omasta elokuvasta – tuore dokumentti lunastaa nyt tuon unelman

Ke­mi­läis­läh­töi­nen viih­de­tai­tei­li­ja Jope Ruo­nan­suu kaipasi ar­vos­tus­ta ja unelmoi omasta elo­ku­vas­ta – tuore do­ku­ment­ti lu­nas­taa nyt tuon unelman

10.02.2023 15:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Jopet-Show-sketsisarjasta leikatut pätkät tuovat kevennystä vakava- ja jopa surumieliseen Jope ite -dokumenttiin – koulukiusaamisen teema pohjustaa koko elokuvan kaaren

Elo­ku­va-ar­vio: Jo­pet-Show-sket­si­sar­jas­ta lei­ka­tut pätkät tuovat ke­ven­nys­tä vakava- ja jopa su­ru­mie­li­seen Jope ite -do­ku­ment­tiin – kou­lu­kiu­saa­mi­sen teema poh­jus­taa koko elo­ku­van kaaren

09.02.2023 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Dokumenttielokuva All the Beauty and the Bloodshed on kuvaus yhteiskunnan kääntöpuolella elävistä ihmisistä ja traumasta taiteen moottorina

Elo­ku­va-ar­vio: Do­ku­ment­ti­elo­ku­va All the Beauty and the Bloods­hed on kuvaus yh­teis­kun­nan kään­tö­puo­lel­la elä­vis­tä ih­mi­sis­tä ja trau­mas­ta taiteen moot­to­ri­na

09.02.2023 14:00
Tilaajille
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 15:54 2
Tilaajille
Iissä torstaina nähtävä uunituore dokumenttielokuva Sotalotta tekee kunniaa iiläissyntyiselle lottajohtaja Fanni Luukkoselle

Iissä tors­tai­na nähtävä uu­ni­tuo­re do­ku­ment­ti­elo­ku­va So­ta­lot­ta tekee kunniaa ii­läis­syn­tyi­sel­le lot­ta­joh­ta­ja Fanni Luuk­ko­sel­le

10.11.2022 09:44 3
Elokuva-arvio: Dokumentti prinsessa Dianasta osuu ajoitukseltaan nappiin, mutta tuoretta kuningasta se ei mairittele

Elo­ku­va-ar­vio: Do­ku­ment­ti prin­ses­sa Dia­nas­ta osuu ajoi­tuk­sel­taan nap­piin, mutta tuo­ret­ta ku­nin­gas­ta se ei mai­rit­te­le

15.09.2022 16:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Intensiivinen, räiskyvän visuaalinen ja täysin omanlaisensa – David Bowie -dokumentissa on paljon samaa kuin kohteessaankin

Elo­ku­va-ar­vio: In­ten­sii­vi­nen, räis­ky­vän vi­suaa­li­nen ja täysin oman­lai­sen­sa – David Bowie -do­ku­men­tis­sa on paljon samaa kuin koh­tees­saan­kin

15.09.2022 14:45
Tilaajille
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 1
Arvio: Krafftin pariskunnan outo intohimo oli hakeutua mahdollisimman lähelle purkautuvia tulivuoria, omasta hengestä viis

Arvio: Kraff­tin pa­ris­kun­nan outo in­to­hi­mo oli ha­keu­tua mah­dol­li­sim­man lähelle pur­kau­tu­via tu­li­vuo­ria, omasta hen­ges­tä viis

18.08.2022 13:55
Tilaajille
Arvio: Suomalainen laulaa joko ilosta tai surusta – dokumenttielokuva kertoo karaokekansan tunteikkaat tarinat

Arvio: Suo­ma­lai­nen laulaa joko ilosta tai surusta – do­ku­ment­ti­elo­ku­va kertoo ka­rao­ke­kan­san tun­teik­kaat tarinat

11.08.2022 16:25 1
Tilaajille
Arvio: Kulttuurishokki iskee, koti-ikävä painaa eikä sanoma kiinnosta ketään – dokumentti seuraa amerikkalaisten mormoninuorten lähetystyötä eksoottisessa Suomessa

Arvio: Kult­tuu­ri­shok­ki iskee, ko­ti-ikä­vä painaa eikä sanoma kiin­nos­ta ketään – do­ku­ment­ti seuraa ame­rik­ka­lais­ten mor­mo­ni­nuor­ten lä­he­tys­työ­tä ek­soot­ti­ses­sa Suo­mes­sa

04.08.2022 14:55
Tilaajille
Oulun musiikkivideofestivaalien ohjelmistossa useita erikoisnäytöksiä, liveklubeja sekä elokuva, joka kertoo skeittari Ali Boulalan traagisen elämäntarinan

Oulun mu­siik­ki­vi­deo­fes­ti­vaa­lien oh­jel­mis­tos­sa useita eri­kois­näy­tök­siä, li­vek­lu­be­ja sekä elo­ku­va, joka kertoo skeit­ta­ri Ali Bou­la­lan traa­gi­sen elä­män­ta­ri­nan

15.06.2022 09:00 1
Arvio: Taiten tehty dokumentti kuvaa sitä, miten Venäjän tyrannimainen hallinto kohtelee kansalaisiaan

Arvio: Taiten tehty do­ku­ment­ti kuvaa sitä, miten Venäjän ty­ran­ni­mai­nen hal­lin­to koh­te­lee kan­sa­lai­siaan

09.06.2022 16:05 3
Tilaajille
Arvio: Annika Grof teki akateemisen maailman taustoja avaavan dokumentin yliopiston tehokkuusmyllystä

Arvio: Annika Grof teki aka­tee­mi­sen maail­man taus­to­ja avaavan do­ku­men­tin yli­opis­ton te­hok­kuus­myl­lys­tä

27.05.2022 14:45
Tilaajille
Annika Grof päätyi tekemään dokumentin pitkän tauon jälkeen, sillä hän halusi kiinnittää huomion yliopistojen vähemmän ruusuiseen nykytilaan

Annika Grof päätyi te­ke­mään do­ku­men­tin pitkän tauon jäl­keen, sillä hän halusi kiin­nit­tää huomion yli­opis­to­jen vä­hem­män ruu­sui­seen ny­ky­ti­laan

27.05.2022 14:45 1
Tilaajille
Kun Iiris Härmä palasi Afrikkaan, tunsi hän olevansa hieman kuin Elias Lönnrot omilla runonkeruumatkoillaan

Kun Iiris Härmä palasi Af­rik­kaan, tunsi hän ole­van­sa hieman kuin Elias Lönnrot omilla ru­non­ke­ruu­mat­koil­laan

19.05.2022 16:00
Tilaajille
Arvio: Dokumentti kertoo toivottomuudesta, kun unelma vauraasta Euroopasta muuttuu painajaiseksi

Arvio: Do­ku­ment­ti kertoo toi­vot­to­muu­des­ta, kun unelma vau­raas­ta Eu­roo­pas­ta muuttuu pai­na­jai­sek­si

12.05.2022 15:35 1
Tilaajille