Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ulosajot
Ulosajo Rovaniemellä juhannusaattona – pelastuslaitos joutui purkamaan autoa, jotta kolme henkilöä pääsi ulos

Ulosajo Ro­va­nie­mel­lä ju­han­nus­aat­to­na – pe­las­tus­lai­tos joutui pur­ka­maan autoa, jotta kolme hen­ki­löä pääsi ulos

24.06.2022 15:29
Tie 86 oli pitkään poikki Paavolan ja Limingan välillä rekan kaatumisen vuoksi

Tie 86 oli pitkään poikki Paa­vo­lan ja Li­min­gan välillä rekan kaa­tu­mi­sen vuoksi

26.05.2022 13:48 1
Henkilöauton kuljettaja loukkaantui ulosajossa Muhoksella, auto törmäsi puuhun

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Mu­hok­sel­la, auto törmäsi puuhun

23.04.2022 14:21
Autoilija suistui tieltä ja päätyi katolleen ojaan Muhoksella

Au­toi­li­ja suistui tieltä ja päätyi ka­tol­leen ojaan Mu­hok­sel­la

02.04.2022 15:42

Auto karkasi kul­jet­ta­jan hal­lin­nas­ta Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä, päätyi ulos­ajos­sa kais­to­jen väliin

18.01.2022 10:58
Kovasta tuulesta ei toistaiseksi isompia vahinkoja Oulun seudulla, aamulla sattunut useita ulosajoja – Ajokeli huono pöllyävän lumen takia

Kovasta tuu­les­ta ei tois­tai­sek­si isompia va­hin­ko­ja Oulun seu­dul­la, aamulla sat­tu­nut useita ulos­ajo­ja – Ajokeli huono pöl­lyä­vän lumen takia

17.01.2022 09:01 4
Henkilöauto ja raskas ajoneuvo kolaroivat Revonlahdella – ei vakavia henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to ja raskas ajo­neu­vo ko­la­roi­vat Re­von­lah­del­la – ei vakavia hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

11.12.2021 19:46 2

Hen­ki­lö­au­to luisui ulos moot­to­ri­tien ram­pis­sa Kaak­ku­ris­sa – pe­las­tus­lai­tok­sel­ta va­roi­te­taan liuk­kau­des­ta sään lauh­tues­sa

08.12.2021 19:40
Kaksi henkilöautoa luisteli ulos Pohjantieltä Limingassa, kuljettajat eivät loukkaantuneet

Kaksi hen­ki­lö­au­toa luis­te­li ulos Poh­jan­tiel­tä Li­min­gas­sa, kul­jet­ta­jat eivät louk­kaan­tu­neet

02.12.2021 09:37
Kilvanajo Oulun Koskelassa päättyi vakavaan loukkaantumiseen – käräjäoikeus määräsi kaaharin auton valtiolle

Kil­van­ajo Oulun Kos­ke­las­sa päättyi va­ka­vaan louk­kaan­tu­mi­seen – kä­rä­jä­oi­keus määräsi kaa­ha­rin auton val­tiol­le

11.11.2021 11:37 9
Tilaajille
Päihtynyt nuori ajoi traktorimönkijän ojaan Rovaniemellä – alkometriin törkeät lukemat

Päih­ty­nyt nuori ajoi trak­to­ri­mön­ki­jän ojaan Ro­va­nie­mel­lä – al­ko­met­riin törkeät lukemat

17.10.2021 15:45
Tilaajille
Poliisi: Hirveä väistänyt autoilija ajoi ulos Koskelantieltä – auto pyöri katon kautta ympäri

Po­lii­si: Hirveä väis­tä­nyt au­toi­li­ja ajoi ulos Kos­ke­lan­tiel­tä – auto pyöri katon kautta ympäri

10.10.2021 09:08 20
Moottoripyöräilijä loukkaantui rajussa ulosajossa Nelostiellä Rantsilassa – vietiin helikopterilla sairaalaan

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui rajussa ulos­ajos­sa Ne­los­tiel­lä Rant­si­las­sa – vietiin he­li­kop­te­ril­la sai­raa­laan

17.08.2021 17:58
Henkilöauto suistui tieltä Raahessa – ei vakavia loukkaantumisia

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Raa­hes­sa – ei vakavia louk­kaan­tu­mi­sia

11.08.2021 09:44 7

Tie­lii­ken­ne­kes­kus: Kan­ta­tie 88 oli pitkään sul­jet­tu Py­hän­näl­lä ulos­ajon takia

09.08.2021 23:22 1
Autoilija suistui tieltä Haapavedellä – vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Au­toi­li­ja suistui tieltä Haa­pa­ve­del­lä – va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

10.04.2021 12:59
Iäkäs mies menehtyi ulosajossa Raahen Siikajoentiellä – kyytiläinen loukkaantui

Iäkäs mies me­neh­tyi ulos­ajos­sa Raahen Sii­ka­joen­tiel­lä – kyy­ti­läi­nen louk­kaan­tui

17.02.2021 16:17
Auto suistui lumipenkkaan Kempeleessä – poliisi löysi epäillyn rattijuopon lapioimasta autoa kinoksesta

Auto suistui lu­mi­penk­kaan Kem­pe­lees­sä – poliisi löysi epäil­lyn rat­ti­juo­pon la­pioi­mas­ta autoa ki­nok­ses­ta

31.01.2021 08:26 3
Liian moni ilmoittaa hätäkeskukseen onnettomuuksista ja ulosajoista pysähtymättä paikalle lainkaan – "Paikan päällä voi hinausautoa odottava kuljettaja ihmetellä, että miksi meidät on sinne hälytetty"

Liian moni il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen on­net­to­muuk­sis­ta ja ulos­ajois­ta py­säh­ty­mät­tä pai­kal­le lain­kaan – "Paikan päällä voi hi­naus­au­toa odot­ta­va kul­jet­ta­ja ih­me­tel­lä, että miksi meidät on sinne hä­ly­tet­ty"

20.01.2021 07:00 4
Tilaajille
Yksi henkilö loukkaantui vakavasti ulosajossa Oulussa

Yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti ulos­ajos­sa Oulussa

06.12.2020 08:57