Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hirvikolarit
Hirvikolari vaati hirven hengen Temmeksellä, henkilövahingoilta vältyttiin

Hir­vi­ko­la­ri vaati hirven hengen Tem­mek­sel­lä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

14.11.2023 11:50
Kainuun maanteillä rytisi maanantaina: Kaksi ulosajoa ja hirvikolari

Kainuun maan­teil­lä rytisi maa­nan­tai­na: Kaksi ulos­ajoa ja hir­vi­ko­la­ri

30.10.2023 19:56
Viitostiellä Suomussalmen kohdalla hirvikolari – kaksi ihmistä säästyi vakavilta vammoilta

Vii­tos­tiel­lä Suo­mus­sal­men koh­dal­la hir­vi­ko­la­ri – kaksi ihmistä säästyi va­ka­vil­ta vam­moil­ta

16.10.2023 20:29 1
Nelostiellä Kempelessä hirvikolari – kaksi henkilöä loukkaantui, hirvi kuoli

Ne­los­tiel­lä Kem­pe­les­sä hir­vi­ko­la­ri – kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui, hirvi kuoli

08.09.2023 23:15
Pohjois-Pohjanmaalla sattui viime vuonna eniten hirvionnettomuuksia koko maassa – kaikkiaan maakunnassa tapahtui 148 hirvikolaria

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sattui viime vuonna eniten hir­vi­on­net­to­muuk­sia koko maassa – ­kaik­kiaan maa­kun­nas­sa ta­pah­tui 148 hir­vi­ko­la­ria

06.09.2023 09:07 11
Kahdesti itse hirvikolarin kokenut Eero Kalmakoski antaa hyvän neuvon onnettomuuden välttämiseen: Piilota puhelimesi peräkonttiin

Kah­des­ti itse hir­vi­ko­la­rin kokenut Eero Kal­ma­kos­ki antaa hyvän neuvon on­net­to­muu­den vält­tä­mi­seen: Piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin

04.09.2023 12:51 16
Tilaajille
Kaksi autoa törmäsi samaan hirveen Paltamossa – eläin jouduttiin lopettamaan, autoilijat selvisivät vammoitta

Kaksi autoa törmäsi samaan hirveen Pal­ta­mos­sa – eläin jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan, au­toi­li­jat sel­vi­si­vät vam­moit­ta

09.01.2023 08:42 2
Selvitimme, missä hirvikolarit sattuvat ja löysimme 9 erityisen vaarallista paikkaa – suurin osa niistä sijaitsee 100 kilometrin säteellä Oulusta

Sel­vi­tim­me, missä hir­vi­ko­la­rit sat­tu­vat ja löy­sim­me 9 eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta paikkaa – suurin osa niistä si­jait­see 100 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Oulusta

23.10.2022 07:00 18
Tilaajille
Murtovarkaat liikenteessä Kajaanissa, pitkäkyntiset tunkeutuivat kesäasuntoon

Mur­to­var­kaat lii­ken­tees­sä Ka­jaa­nis­sa, pit­kä­kyn­ti­set tun­keu­tui­vat ke­sä­asun­toon

21.10.2022 17:47 3
Auto törmäsi hirveen Valtatiellä 8 Pyhäjoella – poliisi lopetti eläimen

Auto törmäsi hirveen Val­ta­tiel­lä 8 Py­hä­joel­la – poliisi lopetti eläimen

05.10.2022 07:41 2
Kimmo Hyyppä törmäsi sadan kilometrin tuntivauhdilla hirveen, jota ei nähnyt missään vaiheessa – Kaksi asiaa pelasti lähes varmalta kuolemalta

Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota ei nähnyt missään vai­hees­sa – Kaksi asiaa pelasti lähes var­mal­ta kuo­le­mal­ta

01.10.2022 12:00 8
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvikauden alkua viikonloppuna – hirvikolarien riski nousee metsästyksen myötä

Poliisi valvoo hir­vi­kau­den alkua vii­kon­lop­pu­na – hir­vi­ko­la­rien riski nousee met­säs­tyk­sen myötä

29.09.2022 12:11 2
Tilaajille
Hirvikolari Siikalatvalla, henkilöauton kuljettaja toimitettiin hoitoon OYSiin

Hir­vi­ko­la­ri Sii­ka­lat­val­la, hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja toi­mi­tet­tiin hoitoon OYSiin

20.07.2022 06:50

Hir­vi­ko­la­ri Sot­ka­mos­sa, yksi henkilö louk­kaan­tui

12.12.2021 18:15
Kuusamontiellä Oulussa sattunut hirvikolari puuroutti liikennettä alkuillasta

Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa sat­tu­nut hir­vi­ko­la­ri puu­rout­ti lii­ken­net­tä al­ku­il­las­ta

09.11.2021 19:19
Kuusamontiellä hirvikolari illansuussa Jäälin ja Kiimingin välillä, loukkaantunut eläin poistui maastoon

Kuu­sa­mon­tiel­lä hir­vi­ko­la­ri il­lan­suus­sa Jäälin ja Kii­min­gin vä­lil­lä, louk­kaan­tu­nut eläin poistui maas­toon

31.10.2021 19:36

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Pal­ta­mos­sa, kaksi ihmistä vietiin sai­raa­laan

09.10.2021 15:37
Kysely: Pohjois-Pohjanmaalla joka neljäs on ollut vaarassa hirvien vuoksi – Pudasjärven seudulla sattuu paljon porokolareita

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka neljäs on ollut vaa­ras­sa hirvien vuoksi – Pu­das­jär­ven seu­dul­la sattuu paljon po­ro­ko­la­rei­ta

07.10.2021 11:54 2
Tilaajille
Hirvikolaririski on taas tavallista suurempi – "Jokainen kuljettaja voi itse pienentää riskiä omalla ajokäyttäytymisellään"

Hir­vi­ko­la­ri­ris­ki on taas ta­val­lis­ta suu­rem­pi – "Jo­kai­nen kul­jet­ta­ja voi itse pie­nen­tää riskiä omalla ajo­käyt­täy­ty­mi­sel­lään"

30.09.2021 10:15 3
Tilaajille
Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Pyhäjoella

Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Py­hä­joel­la

23.09.2021 23:55