Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Hirvikolarit
Kimmo Hyyppä törmäsi sadan kilometrin tuntivauhdilla hirveen, jota ei nähnyt missään vaiheessa – Kaksi asiaa pelasti lähes varmalta kuolemalta

Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota ei nähnyt missään vai­hees­sa – Kaksi asiaa pelasti lähes var­mal­ta kuo­le­mal­ta

01.10.2022 12:00 8
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvikauden alkua viikonloppuna – hirvikolarien riski nousee metsästyksen myötä

Poliisi valvoo hir­vi­kau­den alkua vii­kon­lop­pu­na – hir­vi­ko­la­rien riski nousee met­säs­tyk­sen myötä

29.09.2022 12:11 2
Tilaajille
Hirvikolari Siikalatvalla, henkilöauton kuljettaja toimitettiin hoitoon OYSiin

Hir­vi­ko­la­ri Sii­ka­lat­val­la, hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja toi­mi­tet­tiin hoitoon OYSiin

20.07.2022 06:50

Hir­vi­ko­la­ri Sot­ka­mos­sa, yksi henkilö louk­kaan­tui

12.12.2021 18:15
Kuusamontiellä Oulussa sattunut hirvikolari puuroutti liikennettä alkuillasta

Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa sat­tu­nut hir­vi­ko­la­ri puu­rout­ti lii­ken­net­tä al­ku­il­las­ta

09.11.2021 19:19
Kuusamontiellä hirvikolari illansuussa Jäälin ja Kiimingin välillä, loukkaantunut eläin poistui maastoon

Kuu­sa­mon­tiel­lä hir­vi­ko­la­ri il­lan­suus­sa Jäälin ja Kii­min­gin vä­lil­lä, louk­kaan­tu­nut eläin poistui maas­toon

31.10.2021 19:36

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Pal­ta­mos­sa, kaksi ihmistä vietiin sai­raa­laan

09.10.2021 15:37
Kysely: Pohjois-Pohjanmaalla joka neljäs on ollut vaarassa hirvien vuoksi – Pudasjärven seudulla sattuu paljon porokolareita

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka neljäs on ollut vaa­ras­sa hirvien vuoksi – Pu­das­jär­ven seu­dul­la sattuu paljon po­ro­ko­la­rei­ta

07.10.2021 11:54 1
Tilaajille
Hirvikolaririski on taas tavallista suurempi – "Jokainen kuljettaja voi itse pienentää riskiä omalla ajokäyttäytymisellään"

Hir­vi­ko­la­ri­ris­ki on taas ta­val­lis­ta suu­rem­pi – "Jo­kai­nen kul­jet­ta­ja voi itse pie­nen­tää riskiä omalla ajo­käyt­täy­ty­mi­sel­lään"

30.09.2021 10:15 3
Tilaajille
Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Pyhäjoella

Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Py­hä­joel­la

23.09.2021 23:55
Mopoilija loukkaantui törmättyään hirveen Kajaanissa

Mo­poi­li­ja louk­kaan­tui tör­mät­tyään hirveen Ka­jaa­nis­sa

20.09.2021 09:18 2
Liikenneturva: Hirvet ovat nyt liikkeellä – hirvikolarien riski kasvaa toukokuussa, törmäykset tapahtuvat usein pimeän ja hämärän aikaan

Lii­ken­ne­tur­va: Hirvet ovat nyt liik­keel­lä – hir­vi­ko­la­rien riski kasvaa tou­ko­kuus­sa, tör­mäyk­set ta­pah­tu­vat usein pimeän ja hämärän aikaan

28.04.2021 14:52
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Ko­la­ris­sa – ajo­neu­vos­sa ol­leis­ta kukaan ei louk­kaan­tu­nut

08.01.2021 06:42
Henkilöauto törmäsi hirveen Nelostiellä – auto poistui paikalta, hirvi jäi tielle kuolemaan

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Ne­los­tiel­lä – auto poistui pai­kal­ta, hirvi jäi tielle kuo­le­maan

02.01.2021 17:26 18
Auto vaurioitui hirvikolarissa Oulussa – hirvi lopetettiin

Auto vau­rioi­tui hir­vi­ko­la­ris­sa Oulussa – hirvi lo­pe­tet­tiin

13.10.2020 07:15
Hirveä väistänyt autoilija suistui tieltä Pyhäjärvellä, auto pyörähti rytäkässä katolleen

Hirveä väis­tä­nyt au­toi­li­ja suistui tieltä Py­hä­jär­vel­lä, auto pyö­räh­ti ry­tä­käs­sä ka­tol­leen

11.10.2020 10:37
Nyt on suurin riski törmätä tieliikenteessä peuraan tai hirveen – Yli puolet riistaonnettomuuksista tapahtuu näissä maakunnissa

Nyt on suurin riski törmätä tie­lii­ken­tees­sä peuraan tai hirveen – Yli puolet riis­ta­on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu näissä maa­kun­nis­sa

10.10.2020 10:50
Oulu–Kemi-väli on yksi pahimpia hirvikolarialueita – katso tietoisku hirvikolareista

Ou­lu–­Ke­mi-vä­li on yksi pa­him­pia hir­vi­ko­la­ri­aluei­ta – katso tie­to­is­ku hir­vi­ko­la­reis­ta

06.10.2020 07:49
Raju hirvikolari illansuussa Ylivieskassa – henkilöautoa jouduttiin leikkaamaan kuljettajan ulos saamiseksi

Raju hir­vi­ko­la­ri il­lan­suus­sa Yli­vies­kas­sa – hen­ki­lö­au­toa jou­dut­tiin leik­kaa­maan kul­jet­ta­jan ulos saa­mi­sek­si

02.10.2020 21:42
Hirvikolari ja ulosajo teettivät Jokilaaksojen pelastuslaitokselle töitä sunnuntain vastaisena yönä

Hir­vi­ko­la­ri ja ulosajo teet­ti­vät Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le töitä sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

09.08.2020 09:31 3