Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Teemat-Liikenne
Kuukausi
Repusta aukeaa pelastusliivi suojaamaan pyöräilijän ylävartaloa – ongelmana vain kallis hinta

Repusta aukeaa pe­las­tus­lii­vi suo­jaa­maan pyö­räi­li­jän ylä­var­ta­loa – on­gel­ma­na vain kallis hinta

17.09.2023 18:30 4
Tilaajille
Kokkolan pojat kinnerikaupoilla – Münchenissä esiteltiin suomalaistuote, jolle ei löydy vertaista koko Euroopasta

Kok­ko­lan pojat kin­ne­ri­kau­poil­la – Mün­che­nis­sä esi­tel­tiin suo­ma­lais­tuo­te, jolle ei löydy ver­tais­ta koko Eu­roo­pas­ta

17.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Perinteiset automessut ovat historiaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on sähköisen liikkumisen kirjo ja yllätyksiä täynnä

Pe­rin­tei­set au­to­mes­sut ovat his­to­riaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on säh­köi­sen liik­ku­mi­sen kirjo ja yl­lä­tyk­siä täynnä

10.09.2023 17:00 1
Tilaajille
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

03.09.2023 10:00 18
Tilaajille
Suomen liikenteessä kuolee selvästi enemmän teinejä kuin muualla Euroopassa – tässä mahdollisia syitä, joista asiantuntijat ovat erimielisiä

Suomen lii­ken­tees­sä kuolee sel­väs­ti enemmän teinejä kuin muualla Eu­roo­pas­sa – tässä mah­dol­li­sia syitä, joista asian­tun­ti­jat ovat eri­mie­li­siä

27.08.2023 17:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Täydellisyyden taakka – Mercedes-Benzin sähkömaasturi on ylellinen kuin huvijahti ja voimakas kuin rata-auto, mutta onko sillä tulevaisuutta?

Täy­del­li­syy­den taakka – Mer­ce­des-Ben­zin säh­kö­maas­tu­ri on ylel­li­nen kuin hu­vi­jah­ti ja voi­ma­kas kuin ra­ta-au­to, mutta onko sillä tu­le­vai­suut­ta?

20.08.2023 17:00 2
Tilaajille
Pikku-Fiat sai sähköt, ja syntyi modernin ajan kesäauto – Hauskuus alkakoon!

Pik­ku-Fiat sai sähköt, ja syntyi mo­der­nin ajan ke­sä­au­to – Haus­kuus al­ka­koon!

20.08.2023 11:30 2
Tilaajille
Härkösen perhe on pyöräillyt tänä kesänä Saksassa ja Virossa – Näillä ohjeilla selviät lasten kanssa pitkistäkin pyörämatkoista

Här­kö­sen perhe on pyö­räil­lyt tänä kesänä Sak­sas­sa ja Virossa – Näillä oh­jeil­la selviät lasten kanssa pit­kis­tä­kin pyö­rä­mat­kois­ta

30.07.2023 10:00 1
Tilaajille
Pahvia, verkkoa ja lasikuitua – Citroën haluaa rohkealla konseptimallilla osoittaa, että olemme ymmärtäneet sähköautoilun idean alusta asti aivan väärin

Pahvia, verkkoa ja la­si­kui­tua – Citroën haluaa roh­keal­la kon­sep­ti­mal­lil­la osoit­taa, että olemme ym­mär­tä­neet säh­kö­au­toi­lun idean alusta asti aivan väärin

23.07.2023 17:00 2
Tilaajille
Monissa maissa on omat metkunsa, jotka Euroopassa autoilevan on hyvä tietää etukäteen

Monissa maissa on omat met­kun­sa, jotka Eu­roo­pas­sa au­toi­le­van on hyvä tietää etu­kä­teen

16.07.2023 10:00 4
Tilaajille
Wera Krokfors hankki ajokortin opetusluvalla, sillä se oli kiireisen nuoren arkeen sopiva vaihtoehto

Wera Krok­fors hankki ajo­kor­tin ope­tus­lu­val­la, sillä se oli kii­rei­sen nuoren arkeen sopiva vaih­to­eh­to

09.07.2023 10:00 1
Tilaajille
Tämä ”hölkkääjä” on kehunsa ansainnut – Dacia Jogger osoittaa, että päteviä käyttö- ja perheautoja voi yhä tuottaa kohtuuhinnalla

Tämä ”hölk­kää­jä” on kehunsa an­sain­nut – Dacia Jogger osoit­taa, että päteviä käyttö- ja per­he­au­to­ja voi yhä tuottaa koh­tuu­hin­nal­la

04.06.2023 17:00
Tilaajille
Teron rakas on 23-vuotias – vuonna 2000 alkanut suhde on kestänyt yli 400 000 yhteistä kilometriä, mutta nyt varaosat alkavat olla kiven alla

Teron rakas on 23-vuo­tias – vuonna 2000 alkanut suhde on kes­tä­nyt yli 400 000 yh­teis­tä ki­lo­met­riä, mutta nyt va­ra­osat alkavat olla kiven alla

28.05.2023 17:00 12
Tilaajille
Eläkeläinen Liisa Laaksonen reilaa maailmalla ilman tarkkoja aikatauluja – Näitä reittejä pääsee parhaiten Suomesta junalla läpi Euroopan

Elä­ke­läi­nen Liisa Laak­so­nen reilaa maail­mal­la ilman tark­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja – Näitä reit­te­jä pääsee par­hai­ten Suo­mes­ta junalla läpi Eu­roo­pan

21.05.2023 10:00 6
Tilaajille
Mazda tekee mitä tahtoo – kun autonvalmistajat luopuvat kilpaa dieselmoottoreista, japanilaiset esittelevät kokonaan uuden, sähköllä ryyditettynä

Mazda tekee mitä tahtoo – kun au­ton­val­mis­ta­jat luo­pu­vat kilpaa die­sel­moot­to­reis­ta, ja­pa­ni­lai­set esit­te­le­vät ko­ko­naan uuden, säh­köl­lä ryy­di­tet­ty­nä

14.05.2023 10:00 1
Tilaajille
Täyttä höyryä ylös ja alas – riippuvuus Mercedes-Benzistä heiluttelee Uudenkaupungin autotehdasta, mutta yksi ainutlaatuinen ratkaisu voi tuoda uutta vakautta

Täyttä höyryä ylös ja alas – riip­pu­vuus Mer­ce­des-Ben­zis­tä hei­lut­te­lee Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­das­ta, mutta yksi ai­nut­laa­tui­nen rat­kai­su voi tuoda uutta va­kaut­ta

07.05.2023 17:00
Tilaajille
Kova huoli nuorista – poliisi keskittää tänä vuonna liikennevalvontaa nuorten kuolonkolarien ja loukkaantumisten estämiseen

Kova huoli nuo­ris­ta – poliisi kes­kit­tää tänä vuonna lii­ken­ne­val­von­taa nuorten kuo­lon­ko­la­rien ja louk­kaan­tu­mis­ten es­tä­mi­seen

04.05.2023 20:22 5
Tilaajille
Analyysi: Pyöräilyn promilleista syntyi poru – joka kolmas pyöräkolarissa loukkaantunut on humalassa, mutta riittääkö sekään promillerajan säätämiseen?

Ana­lyy­si: Pyö­räi­lyn pro­mil­leis­ta syntyi poru – joka kolmas pyö­rä­ko­la­ris­sa louk­kaan­tu­nut on hu­ma­las­sa, mutta riit­tää­kö sekään pro­mil­le­ra­jan sää­tä­mi­seen?

16.04.2023 15:00 5
Tilaajille
Tällainen on Teslan kiistelty ”puoliratti” – Yoke-ohjain helpottaa näkyvyyttä eteen, mutta ei auton käsittelyä kiperissä paikoissa

Täl­lai­nen on Teslan kiis­tel­ty ”puo­li­rat­ti” – Yo­ke-oh­jain hel­pot­taa nä­ky­vyyt­tä eteen, mutta ei auton kä­sit­te­lyä ki­pe­ris­sä pai­kois­sa

09.04.2023 17:00 3
Tilaajille
Auton käyttöetu houkuttaa nyt työpaikoilla – liikenteen sähköistyminen muuttaa työsuhdeautoilun totuttuja pelisääntöjä

Auton käyt­tö­etu hou­kut­taa nyt työ­pai­koil­la – lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen muuttaa työ­suh­de­au­toi­lun to­tut­tu­ja pe­li­sään­tö­jä

02.04.2023 17:00 11
Tilaajille