Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Sähköpyörät
Oululainen pyöräyrittäjä varoittaa vääränlaisesta vaihteiden käytöstä – Timo Isokääntä listaa asioita, joiden kanssa sähköpyörän ostajan pitää olla tarkkana

Ou­lu­lai­nen pyö­rä­yrit­tä­jä va­roit­taa vää­rän­lai­ses­ta vaih­tei­den käy­tös­tä – Timo Iso­kään­tä listaa asioi­ta, joiden kanssa säh­kö­pyö­rän ostajan pitää olla tark­ka­na

16.10.2023 06:00 19
Tilaajille
Kokkolan pojat kinnerikaupoilla – Münchenissä esiteltiin suomalaistuote, jolle ei löydy vertaista koko Euroopasta

Kok­ko­lan pojat kin­ne­ri­kau­poil­la – Mün­che­nis­sä esi­tel­tiin suo­ma­lais­tuo­te, jolle ei löydy ver­tais­ta koko Eu­roo­pas­ta

17.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Pohjoisessa on tuhansia sähköpyöriä, mutta mistä niille löytyy mekaanikot? Oulussa sähköpyörän huoltoa saa jonottaa viikon tai kaksi

Poh­joi­ses­sa on tu­han­sia säh­kö­pyö­riä, mutta mistä niille löytyy me­kaa­ni­kot? Oulussa säh­kö­pyö­rän huoltoa saa jo­not­taa viikon tai kaksi

09.05.2023 07:30
Tilaajille
Pyörän sähköistäminen ei ole rakettitiedettä – oululaisharrastaja rohkaisee kaikkia kokeilemaan tuunaamista

Pyörän säh­köis­tä­mi­nen ei ole ra­ket­ti­tie­det­tä – ou­lu­lais­har­ras­ta­ja roh­kai­see kaikkia ko­kei­le­maan tuu­naa­mis­ta

21.03.2023 06:07 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­räi­lyä tulee edistää kaikin mah­dol­li­sin keinoin

13.12.2022 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meno pyö­rä­teil­lä on muut­tu­nut ag­gres­sii­vi­sem­mak­si – pyö­räi­li­jä ajoi sorsan päälle vä­hen­tä­mät­tä vauh­tiaan

04.11.2022 05:45 3
Tilaajille
Testasimme Ouluun juuri tulleita TIER-sähköpyöriä – Lue tästä, paljonko ajaminen maksaa, ja millaista vauhtia pyörä tarjoaa

Tes­ta­sim­me Ouluun juuri tul­lei­ta TIER-säh­kö­pyö­riä – Lue tästä, pal­jon­ko aja­mi­nen maksaa, ja mil­lais­ta vauhtia pyörä tarjoaa

27.05.2022 18:00 33
Tilaajille
Tierin sähköpotkulaudat ilmestyvät Oulun katukuvaan vapun jälkeen, jos takatalvi ei iske – yritys on testannut myös nastarenkaita, joilla kautta voisi jatkaa pitemmälle syksyyn

Tierin säh­kö­pot­ku­lau­dat il­mes­ty­vät Oulun ka­tu­ku­vaan vapun jäl­keen, jos ta­ka­tal­vi ei iske – yritys on tes­tan­nut myös nas­ta­ren­kai­ta, joilla kautta voisi jatkaa pi­tem­mäl­le syksyyn

29.04.2022 18:30 23
Tilaajille
Saksalaisyhtiö TIER tuo Oulun katukuvaan jopa satoja sähköavusteisia polkupyöriä ja lisää sähköpotkulautoja

Sak­sa­lais­yh­tiö TIER tuo Oulun ka­tu­ku­vaan jopa satoja säh­kö­avus­tei­sia pol­ku­pyö­riä ja lisää säh­kö­pot­ku­lau­to­ja

26.04.2022 18:04 97
Oulussa kehitetyssä tavarapyörässä on automaattivaihteisto ja pakki – Pyörän kyytiin mahtuvat vaikka kaupan ruokalaatikot tai koko perhe

Oulussa ke­hi­te­tys­sä ta­va­ra­pyö­räs­sä on au­to­maat­ti­vaih­teis­to ja pakki – Pyörän kyytiin mah­tu­vat vaikka kaupan ruo­ka­laa­ti­kot tai koko perhe

03.04.2022 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­rien la­taa­mi­nen ta­lo­yh­tiön pyö­rä­kel­la­ris­sa vaa­ran­taa pa­lo­tur­val­li­suu­den

12.10.2021 03:00
Tilaajille
Riskienhallintapäällikön ohjeet: Näin säilytät sähköpyörät ja mopot kerrostalossa – yksittäisiä vaaratilanteita akuista

Ris­kien­hal­lin­ta­pääl­li­kön ohjeet: Näin säi­ly­tät säh­kö­pyö­rät ja mopot ker­ros­ta­los­sa – yk­sit­täi­siä vaa­ra­ti­lan­tei­ta akuista

24.07.2021 14:00 6
Tilaajille
Maailmanlaajuinen pula varaosista pistää pyöräilijöille kapuloita rattaisiin myös Pohjois-Pohjanmaalla – "Tiettyjen osien kanssa on jo viikkojen toimitusaikoja"

Maail­man­laa­jui­nen pula va­ra­osis­ta pistää pyö­räi­li­jöil­le ka­pu­loi­ta rat­tai­siin myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tiet­ty­jen osien kanssa on jo viik­ko­jen toi­mi­tu­sai­ko­ja"

03.04.2021 06:00 20
Tilaajille
Nyt tuli vauhtia retkeilyyn: Jouko Henttunen yhdisti sähköpyörän ja potkukelkan menopeliksi, jonka moottorin starttikin on tehty kierrätysmielessä pippurimyllystä

Nyt tuli vauhtia ret­kei­lyyn: Jouko Hent­tu­nen yhdisti säh­kö­pyö­rän ja pot­ku­kel­kan me­no­pe­lik­si, jonka moot­to­rin start­ti­kin on tehty kier­rä­tys­mie­les­sä pip­pu­ri­myl­lys­tä

10.03.2021 19:30 6
Tilaajille
Näin polkaiset vauhtia sähköpyöräilyyn uudella työsuhde-edulla – mahdollisuus saada käyttöön jopa 6 000 euron pyörä verovapaasti jakamalla hinta viidelle vuodelle

Näin pol­kai­set vauhtia säh­kö­pyö­räi­lyyn uudella työ­suh­de-edul­la – mah­dol­li­suus saada käyt­töön jopa 6 000 euron pyörä ve­ro­va­paas­ti ja­ka­mal­la hinta vii­del­le vuo­del­le

13.02.2021 07:00 6
Tilaajille
Oululaisen Timo Perälän työpaikka tarjoaa työsuhdepyörän luontoisetuna – alalla uskotaan uuden polkupyöräedun lisäävän leasing-pyörien ja sähköpyörien määrää

Ou­lu­lai­sen Timo Perälän työ­paik­ka tarjoaa työ­suh­de­pyö­rän luon­tois­etu­na – alalla us­ko­taan uuden pol­ku­pyö­rä­edun li­sää­vän lea­sing-pyö­rien ja säh­kö­pyö­rien määrää

29.12.2020 06:15 8
Tilaajille
Sähköpyörän ostajan kannattaa tarkistaa, kuka pyörän pystyy huoltamaan – pyöräliikkeet keskittyvät omien merkkien huoltoon ja korjaukseen

Säh­kö­pyö­rän ostajan kan­nat­taa tar­kis­taa, kuka pyörän pystyy huol­ta­maan – pyö­rä­liik­keet kes­kit­ty­vät omien merk­kien huol­toon ja kor­jauk­seen

19.12.2020 07:00 23
Tilaajille
Miikka Hast polkee töihin kesät talvet ja säästää selvää rahaa: "Pyörän kanssa ei kärsi parkkerausongelmista, saati joudu maksamaan parkkipaikasta"

Miikka Hast polkee töihin kesät talvet ja säästää selvää rahaa: "Pyörän kanssa ei kärsi park­ke­rau­son­gel­mis­ta, saati joudu mak­sa­maan park­ki­pai­kas­ta"

01.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Testasimme sähkömaastopyörän, jonka avulla tavallisesta kauppamatkapyöräilijästä sukeutui yli-inhimillinen voimapolkija  – "Jaloista loppui virta ennen pyörän akkua"

Tes­ta­sim­me säh­kö­maas­to­pyö­rän, jonka avulla ta­val­li­ses­ta kaup­pa­mat­ka­pyö­räi­li­jäs­tä su­keu­tui yli-in­hi­mil­li­nen voi­ma­pol­ki­ja – "Ja­lois­ta loppui virta ennen pyörän akkua"

29.07.2020 20:40
Tilaajille
Sähkömopot ilmestyivät teille, mutta niiden säännöt eivät ole itsestään selviä – kysyimme asiantuntijalta, missä ja miten niillä saa ajaa

Säh­kö­mo­pot il­mes­tyi­vät teille, mutta niiden säännöt eivät ole it­ses­tään selviä – ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, missä ja miten niillä saa ajaa

28.07.2020 15:46 1
Tilaajille