Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sähköautot
OYSin Rauhaparkkiin tulossa mahdollisesti uusia sähköautojen latauspisteitä – "Selvittelemme, voisimmeko suunnata asiakaspysäköintiin"

OYSin Rau­ha­park­kiin tulossa mah­dol­li­ses­ti uusia säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Sel­vit­te­lem­me, voi­sim­me­ko suun­na­ta asia­kas­py­sä­köin­tiin"

16.02.2024 14:33 13
Tilaajille
Sähköautoihin hiipii hintakisaa – Oululainen kauppaneuvos Matti Pörhö: halpoja uusia sähköautoja tulossa myyntiin vuonna 2025

Säh­kö­au­toi­hin hiipii hin­ta­ki­saa – Ou­lu­lai­nen kaup­pa­neu­vos Matti Pörhö: halpoja uusia säh­kö­au­to­ja tulossa myyn­tiin vuonna 2025

01.01.2024 06:00 100
Tilaajille
Lakkasiko liesi toimimasta, kun Nelostien varteen tuli sähköautojen latausasema? Liikenteen sähköistyminen laittaa sähköverkon koville

Lak­ka­si­ko liesi toi­mi­mas­ta, kun Ne­los­tien varteen tuli säh­kö­au­to­jen la­tau­sa­se­ma? Lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen laittaa säh­kö­ver­kon koville

29.12.2023 05:00 64
Tilaajille
Sähköautojen lataus mullistuu keväällä – odotetuin muutos on juuri se, jota on toivottu alusta lähtien

Säh­kö­au­to­jen lataus mul­lis­tuu ke­vääl­lä – odo­te­tuin muutos on juuri se, jota on toi­vot­tu alusta lähtien

17.12.2023 17:00 21
Tilaajille
Maltillisesti militääri – Kian uudessa sähkömaasturissa kaikki on suurta ja matkustajien mukavuutta on ajateltu poikkeuksellisen kattavasti

Mal­til­li­ses­ti mi­li­tää­ri – Kian uudessa säh­kö­maas­tu­ris­sa kaikki on suurta ja mat­kus­ta­jien mu­ka­vuut­ta on aja­tel­tu poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­vas­ti

10.12.2023 17:00 2
Tilaajille
Saariselän latausasemat olivat rikki, joten Heikki Artman joutui hinauttamaan sähköautonsa Ivaloon lataukseen

Saa­ri­se­län la­taus­ase­mat olivat rikki, joten Heikki Artman joutui hi­naut­ta­maan säh­kö­au­ton­sa Ivaloon la­tauk­seen

07.12.2023 12:00 18
Tilaajille
Suomen ensimmäinen robottiauto jää eläkkeelle – Marilyn avasi työuransa aikana suomalaisille monta muuten suljettua ovea

Suomen en­sim­mäi­nen ro­bot­ti­au­to jää eläk­keel­le – Marilyn avasi työ­uran­sa aikana suo­ma­lai­sil­le monta muuten sul­jet­tua ovea

03.12.2023 17:00 2
Tilaajille
Ikea-henkeä ja kierrätysmateriaaleja – Volvo EX30 vastaa hintakilpailuun periruotsalaisilla keinoilla

Ikea-hen­keä ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja – Volvo EX30 vastaa hin­ta­kil­pai­luun pe­ri­ruot­sa­lai­sil­la kei­noil­la

19.11.2023 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähköä käy­te­tään väärin

07.11.2023 05:00 10
Nyt on laatua autobahnille – Opel Astra ja sisarmalli Peugeot 308 osoittavat, missä Eurooppa voi pitää kiinni etumatkasta suhteessa uusiin kilpailijoihinsa

Nyt on laatua au­to­bah­nil­le – Opel Astra ja si­sar­mal­li Peugeot 308 osoit­ta­vat, missä Eu­roop­pa voi pitää kiinni etu­mat­kas­ta suh­tees­sa uusiin kil­pai­li­joi­hin­sa

24.09.2023 17:00 2
Tilaajille
Kokkolan pojat kinnerikaupoilla – Münchenissä esiteltiin suomalaistuote, jolle ei löydy vertaista koko Euroopasta

Kok­ko­lan pojat kin­ne­ri­kau­poil­la – Mün­che­nis­sä esi­tel­tiin suo­ma­lais­tuo­te, jolle ei löydy ver­tais­ta koko Eu­roo­pas­ta

17.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

03.09.2023 10:00 18
Tilaajille
Täydellisyyden taakka – Mercedes-Benzin sähkömaasturi on ylellinen kuin huvijahti ja voimakas kuin rata-auto, mutta onko sillä tulevaisuutta?

Täy­del­li­syy­den taakka – Mer­ce­des-Ben­zin säh­kö­maas­tu­ri on ylel­li­nen kuin hu­vi­jah­ti ja voi­ma­kas kuin ra­ta-au­to, mutta onko sillä tu­le­vai­suut­ta?

20.08.2023 17:00 2
Tilaajille
Pikku-Fiat sai sähköt, ja syntyi modernin ajan kesäauto – Hauskuus alkakoon!

Pik­ku-Fiat sai sähköt, ja syntyi mo­der­nin ajan ke­sä­au­to – Haus­kuus al­ka­koon!

20.08.2023 11:30 2
Tilaajille
Ou­lu­lai­nen tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo ensimmäisten kuukausien aikana – Ammattikuskille työvälineen viat ovat kiusallisia

Ou­lu­lai­nen tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien aikana – Am­mat­ti­kus­kil­le työ­vä­li­neen viat ovat kiu­sal­li­sia

31.07.2023 06:00 71
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen vihreä siir­ty­mä vaatii säh­kö­au­to­jen la­tau­sinf­ran ke­hit­tä­mis­tä

26.07.2023 07:30 10
Tilaajille
Pahvia, verkkoa ja lasikuitua – Citroën haluaa rohkealla konseptimallilla osoittaa, että olemme ymmärtäneet sähköautoilun idean alusta asti aivan väärin

Pahvia, verkkoa ja la­si­kui­tua – Citroën haluaa roh­keal­la kon­sep­ti­mal­lil­la osoit­taa, että olemme ym­mär­tä­neet säh­kö­au­toi­lun idean alusta asti aivan väärin

23.07.2023 17:00 2
Tilaajille
Kiinan sähköautot vyöryvät Suomeen – Volvo haastaa uudet kilpailijansa mallilla, jonka resepti on poimittu suoraan kiinalaisesta keittokirjasta

Kiinan säh­kö­au­tot vyö­ry­vät Suomeen – Volvo haastaa uudet kil­pai­li­jan­sa mal­lil­la, jonka resepti on poi­mit­tu suoraan kii­na­lai­ses­ta keit­to­kir­jas­ta

23.06.2023 06:30 4
Tilaajille
Sähköautojen määrä Oulussa kasvaa ennätystahtia – Eniten täyssähköautoja on Metsokankaalla

Säh­kö­au­to­jen määrä Oulussa kasvaa en­nä­tys­tah­tia – Eniten täys­säh­kö­au­to­ja on Met­so­kan­kaal­la

17.06.2023 07:00 54
Tilaajille
Taksitolpille vedetään sähköjä – Kela-kyytejä saa ensi vuonna ajaa vain uusimman päästönormin täyttävällä dieselkalustolla tai sähköautoilla

Tak­si­tol­pil­le ve­de­tään sähköjä – Ke­la-kyy­te­jä saa ensi vuonna ajaa vain uu­sim­man pääs­tö­nor­min täyt­tä­väl­lä die­sel­ka­lus­tol­la tai säh­kö­au­toil­la

11.06.2023 18:00 4
Tilaajille