Sähköautot

Niin puh­das­ta, että silmiin sattuu – Näillä eväillä Tesla Model 3 nousi Eu­roo­pan myy­dyim­mäk­si säh­kö­au­tok­si

11.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toi­lun ve­ro­vel­ka – onhan se kum­mal­lis­ta, että ko­ti­ta­lou­teen tar­koi­te­tul­la säh­köl­lä saa ajaa teillä

08.09.2021 05:30 52
Tilaajille

Sata ki­lo­met­riä alle kol­mel­la eu­rol­la? Tällä säh­kö­au­tol­la se on oi­keas­ti mah­dol­lis­ta – ainakin ke­sä­ke­leis­sä

22.08.2021 08:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hidasta ta­kai­sin­mak­sua – Ma­te­ma­tiik­kaa säh­kö­au­ton la­taa­mi­ses­ta au­rin­ko­pa­nee­leil­la

02.08.2021 06:30 10
Tilaajille

Die­se­lei­den tuonti romahti vii­des­sä vuo­des­sa, täys­säh­kö­au­to­ja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yh­teen­sä – Hangon va­paa­sa­ta­mas­sa näkyy au­toi­lun suuri muutos

31.07.2021 06:30 8
Tilaajille

Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto kulkee au­rin­ko­säh­köl­lä – e­ner­giaa saadaan myös kodin toi­min­toi­hin

23.07.2021 17:00 51
Tilaajille

Säh­kö­au­ton la­taa­mi­nen ko­ti­ta­lous­säh­köl­lä kodin pis­to­ra­sias­ta on edul­lis­ta – mutta halvin rat­kai­su ei riitä kai­kil­le, eten­kään poh­joi­ses­sa aja­vil­le

17.07.2021 06:30 10
Tilaajille
Kolumni

Te­ko­hen­gi­tän Ast­ral­la loppuun asti  – säh­kö­au­tot ovat väis­tä­mät­tä täällä, mutta tulen silti ikä­vöi­mään en­si­au­toa­ni

08.07.2021 18:00 6
Tilaajille

Vanha Kaleva: Lin­tu­laan nousi Ta­pio­laa muis­tut­ta­va kau­pun­gin­osa 1960-lu­vun lopulla

08.07.2021 10:00
Tilaajille

Vanha Kaleva: Uu­tuus­ker­ma säilyy hap­pa­ne­mat­ta ke­sä­kuu­mal­la­kin

06.07.2021 10:00
Tilaajille

Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

23.06.2021 06:00 16
Tilaajille

Sähkö- ja hyb­ri­di­au­to­jen renkaat voivat kulua ta­van­omais­ta no­peam­min – isompi massa ja ko­vem­mat tehot ku­lut­ta­vat eri­tyi­ses­ti vetäviä ren­kai­ta

31.05.2021 10:24 8

Ou­lu­lai­nen ta­lo­yh­tiö teki omat ohjeet säh­kö­au­to­jen tuloa varten: "Ul­ko­puo­lis­ta apua kan­nat­taa hakea"

22.05.2021 16:00 3
Tilaajille

Au­to­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koea­joi: Ford Mustang haastaa Teslan säh­kö­au­tot ja sopii yl­lät­täen vaikka suo­ma­lai­sel­le maa­ti­lal­le

22.05.2021 06:30 6
Tilaajille

Melulle al­tis­tu­mi­nen li­sään­tyy kau­pun­gis­tu­mi­sen myötä – Jouni Sibakow menetti kuu­lon­sa toi­ses­ta kor­vas­ta ja nyt häly vai­keut­taa kes­kus­te­lua­kin

10.05.2021 06:30 3
Tilaajille

Säh­kö­au­tois­ta haetaan hel­po­tus­ta pääs­töi­hin, mutta ovatko nekään ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä? Kaksi asian­tun­ti­jaa vastasi 11 väit­tä­mään – ja oli monesta eri mieltä

08.05.2021 10:30 47
Tilaajille

Säh­kö­au­to­jen han­kin­ta­tu­ki laa­je­ne­mas­sa pa­ket­ti­au­toi­hin – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka ben­sa­ve­ros­ta: "Sitä ei ko­ro­te­ta, piste"

02.05.2021 18:30 23
Tilaajille

Täällä Poh­jan­täh­den alla kes­kiös­sä on säh­kö­au­ton käyt­tä­jä – Po­les­tar 2 on tehty ul­koi­ses­ti varman päälle, mutta sisältä löytyy selkeä käyt­tö­jär­jes­tel­mä

24.04.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajo säh­kö­au­tol­la on kuin juhlaa – olen enemmän kuin tyy­ty­väi­nen, koskaan en tule pa­laa­maan polt­to­moot­to­ri­au­toon

23.04.2021 14:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toa ei kannata pelätä – pie­nem­mäl­le­kin kuk­ka­rol­le sopivia säh­kö­au­to­ja tulee olemaan jäl­ki­mark­ki­noil­la muu­ta­man vuoden päästä

15.04.2021 06:30 31
Tilaajille