Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sähköautot
Nyt on laatua autobahnille – Opel Astra ja sisarmalli Peugeot 308 osoittavat, missä Eurooppa voi pitää kiinni etumatkasta suhteessa uusiin kilpailijoihinsa

Nyt on laatua au­to­bah­nil­le – Opel Astra ja si­sar­mal­li Peugeot 308 osoit­ta­vat, missä Eu­roop­pa voi pitää kiinni etu­mat­kas­ta suh­tees­sa uusiin kil­pai­li­joi­hin­sa

24.09.2023 17:00 2
Tilaajille
Kokkolan pojat kinnerikaupoilla – Münchenissä esiteltiin suomalaistuote, jolle ei löydy vertaista koko Euroopasta

Kok­ko­lan pojat kin­ne­ri­kau­poil­la – Mün­che­nis­sä esi­tel­tiin suo­ma­lais­tuo­te, jolle ei löydy ver­tais­ta koko Eu­roo­pas­ta

17.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

03.09.2023 10:00 18
Tilaajille
Täydellisyyden taakka – Mercedes-Benzin sähkömaasturi on ylellinen kuin huvijahti ja voimakas kuin rata-auto, mutta onko sillä tulevaisuutta?

Täy­del­li­syy­den taakka – Mer­ce­des-Ben­zin säh­kö­maas­tu­ri on ylel­li­nen kuin hu­vi­jah­ti ja voi­ma­kas kuin ra­ta-au­to, mutta onko sillä tu­le­vai­suut­ta?

20.08.2023 17:00 2
Tilaajille
Pikku-Fiat sai sähköt, ja syntyi modernin ajan kesäauto – Hauskuus alkakoon!

Pik­ku-Fiat sai sähköt, ja syntyi mo­der­nin ajan ke­sä­au­to – Haus­kuus al­ka­koon!

20.08.2023 11:30 2
Tilaajille
Ou­lu­lai­nen tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo ensimmäisten kuukausien aikana – Ammattikuskille työvälineen viat ovat kiusallisia

Ou­lu­lai­nen tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien aikana – Am­mat­ti­kus­kil­le työ­vä­li­neen viat ovat kiu­sal­li­sia

31.07.2023 06:00 71
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen vihreä siir­ty­mä vaatii säh­kö­au­to­jen la­tau­sinf­ran ke­hit­tä­mis­tä

26.07.2023 07:30 10
Tilaajille
Pahvia, verkkoa ja lasikuitua – Citroën haluaa rohkealla konseptimallilla osoittaa, että olemme ymmärtäneet sähköautoilun idean alusta asti aivan väärin

Pahvia, verkkoa ja la­si­kui­tua – Citroën haluaa roh­keal­la kon­sep­ti­mal­lil­la osoit­taa, että olemme ym­mär­tä­neet säh­kö­au­toi­lun idean alusta asti aivan väärin

23.07.2023 17:00 2
Tilaajille
Kiinan sähköautot vyöryvät Suomeen – Volvo haastaa uudet kilpailijansa mallilla, jonka resepti on poimittu suoraan kiinalaisesta keittokirjasta

Kiinan säh­kö­au­tot vyö­ry­vät Suomeen – Volvo haastaa uudet kil­pai­li­jan­sa mal­lil­la, jonka resepti on poi­mit­tu suoraan kii­na­lai­ses­ta keit­to­kir­jas­ta

23.06.2023 06:30 4
Tilaajille
Sähköautojen määrä Oulussa kasvaa ennätystahtia – Eniten täyssähköautoja on Metsokankaalla

Säh­kö­au­to­jen määrä Oulussa kasvaa en­nä­tys­tah­tia – Eniten täys­säh­kö­au­to­ja on Met­so­kan­kaal­la

17.06.2023 07:00 54
Tilaajille
Taksitolpille vedetään sähköjä – Kela-kyytejä saa ensi vuonna ajaa vain uusimman päästönormin täyttävällä dieselkalustolla tai sähköautoilla

Tak­si­tol­pil­le ve­de­tään sähköjä – Ke­la-kyy­te­jä saa ensi vuonna ajaa vain uu­sim­man pääs­tö­nor­min täyt­tä­väl­lä die­sel­ka­lus­tol­la tai säh­kö­au­toil­la

11.06.2023 18:00 4
Tilaajille
Sähköautojen tulipaloriski painottuu maakunnassa Oulun alueelle – Sammutusmenetelmissä on vielä kehitettävää: "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen tu­li­pa­lo­ris­ki pai­not­tuu maa­kun­nas­sa Oulun alueel­le – Sam­mu­tus­me­ne­tel­mis­sä on vielä ke­hi­tet­tä­vää: "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

31.05.2023 07:00 13
Tilaajille
Ouluun tulee kertarysäyksellä monta sähköbussia: Auto on hiirenhiljainen, mutta varoittaa jalankulkijoita kellonsoitolla ­– Kävimme testaamassa menopelin kyydin

Ouluun tulee ker­ta­ry­säyk­sel­lä monta säh­kö­bus­sia: Auto on hii­ren­hil­jai­nen, mutta va­roit­taa ja­lan­kul­ki­joi­ta kel­lon­soi­tol­la – Kävimme tes­taa­mas­sa me­no­pe­lin kyydin

24.05.2023 17:00 36
Tilaajille
Peugeot oli jättämässä Hullujen päivien sähköauton tilaajat nuolemaan näppejään – IL:n mukaan valmistaja taipui, autoja onkin tulossa

Peugeot oli jät­tä­mäs­sä Hul­lu­jen päivien säh­kö­au­ton ti­laa­jat nuo­le­maan näp­pe­jään – IL:n mukaan val­mis­ta­ja taipui, autoja onkin tulossa

17.05.2023 17:22 3
Peugeotilta kylmä suihku tarjoussähköauton tilanneille: Valmistus loppuu, pitkään odoteltuja autoja ei toimiteta – Harmittaa todella paljon, sanoo oululainen asiakas

Peu­geo­til­ta kylmä suihku tar­jous­säh­kö­au­ton ti­lan­neil­le: Val­mis­tus loppuu, pitkään odo­tel­tu­ja autoja ei toi­mi­te­ta – Har­mit­taa todella paljon, sanoo ou­lu­lai­nen asiakas

20.04.2023 14:09 31
Tilaajille
Teslan liikevoitto laski 24 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä – yhtiö jatkamassa  autojensa hintojen alentamista

Teslan lii­ke­voit­to laski 24 pro­sent­tia en­sim­mäi­sel­lä vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä – yhtiö jat­ka­mas­sa au­to­jen­sa hin­to­jen alen­ta­mis­ta

20.04.2023 06:57 12
Tällainen on Teslan kiistelty ”puoliratti” – Yoke-ohjain helpottaa näkyvyyttä eteen, mutta ei auton käsittelyä kiperissä paikoissa

Täl­lai­nen on Teslan kiis­tel­ty ”puo­li­rat­ti” – Yo­ke-oh­jain hel­pot­taa nä­ky­vyyt­tä eteen, mutta ei auton kä­sit­te­lyä ki­pe­ris­sä pai­kois­sa

09.04.2023 17:00 3
Tilaajille
Saksa kiilaa nyt lisäaikaa polttomoottoreille, eikä vähäpäästöisiä polttoaineita pidäkään tuupata markkinoilta
Pääkirjoitus

Saksa kiilaa nyt li­sä­ai­kaa polt­to­moot­to­reil­le, eikä vä­hä­pääs­töi­siä polt­to­ai­nei­ta pi­dä­kään tuupata mark­ki­noil­ta

18.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Pikkuakku ei pitkälle riitä – Peugeot 408 on aistikas auto, mutta talvioloissa se kärsii Keski-Euroopan tarpeisiin sovitetusta hybridiratkaisusta

Pik­ku­ak­ku ei pit­käl­le riitä – Peugeot 408 on ais­ti­kas auto, mutta tal­vi­olois­sa se kärsii Kes­ki-Eu­roo­pan tar­pei­siin so­vi­te­tus­ta hyb­ri­di­rat­kai­sus­ta

19.02.2023 17:00 2
Tilaajille
Liikenteen sähköistymisen vauhti ei riitä päästötavoitteiden toteutumiseen – Pohjois-Pohjanmaalla uusien sähköautojen rekisteröinnit kasvoivat reippaasti

Lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­sen vauhti ei riitä pääs­tö­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­seen – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusien säh­kö­au­to­jen re­kis­te­röin­nit kas­voi­vat reip­paas­ti

12.02.2023 17:00 23
Tilaajille