Taloyhtiöt
Mikä on taloyhtiön lunastuslauseke ja käytetäänkö sitä nykyään?

Mikä on ta­lo­yh­tiön lu­nas­tus­lau­se­ke ja käy­te­tään­kö sitä ny­kyään?

17.10.2020 11:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta ta­lo­yh­tiöi­hin edis­tet­tä­vä va­paa­eh­toi­suu­teen ja ky­syn­tään poh­jau­tuen

09.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Ta­lo­yh­tiöi­den kor­jaus­avus­tuk­sil­la vauhtia koronan ku­rit­ta­maan ta­lou­teen

22.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Taloyhtiöissä on edelleen niukasti sähköautojen latauspisteitä – "Ehkä suurin osa nukkuu", Oomin tuotepäällikkö arvioi

Ta­lo­yh­tiöis­sä on edel­leen niu­kas­ti säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Ehkä suurin osa nuk­kuu", Oomin tuo­te­pääl­lik­kö arvioi

18.08.2020 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Laitinen

Mistä on hyvät isän­nöit­si­jät tehty?

06.07.2020 07:00 1
Tilaajille
Lyhytaikainen vuokraus aiheuttaa haasteita taloyhtiöille – alan epäselvä sääntely kaipaisi lakimuutosta

Ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus ai­heut­taa haas­tei­ta ta­lo­yh­tiöil­le – alan epä­sel­vä sään­te­ly kai­pai­si la­ki­muu­tos­ta

16.06.2020 11:38 0
Oulun keskustassa sijaitsevalle sisäpihalle on rakennettu viljelylaatikoita, joista versoo yhteisöllisyys – ”Tämähän on aivan upea idea”, iloitsee asukas

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­val­le si­sä­pi­hal­le on ra­ken­net­tu vil­je­ly­laa­ti­koi­ta, joista versoo yh­tei­söl­li­syys – ”Tä­mä­hän on aivan upea idea”, iloit­see asukas

11.06.2020 06:00 0
Tilaajille