Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kerro meille
Kerro meille: Onko Oulu paras paikka asua vai kamalin kaikista, josta pitää päästä pois

Kerro meille: Onko Oulu paras paikka asua vai kamalin kai­kis­ta, josta pitää päästä pois

20.01.2022 12:33 104
Kerro meille: Miten pidät lapsen rauhallisena jouluaattona?

Kerro meille: Miten pidät lapsen rau­hal­li­se­na jou­luaat­to­na?

21.12.2021 10:32
Muistatko hulikakun? Kerro meille, millaisia muistoja perinteinen oululainen ruisleipä herättää ja ilmoittaudu maistajaksi!

Muis­tat­ko hu­li­ka­kun? Kerro meille, mil­lai­sia muis­to­ja pe­rin­tei­nen ou­lu­lai­nen ruis­lei­pä he­rät­tää ja il­moit­tau­du mais­ta­jak­si!

07.12.2021 10:00 64
Äänestä, mikä lukijoiden inhokkisanoista on kaikkein ikävin – Kalevan kyselyyn vastenmielisistä sanoista tuli lähes 1000 vastausta lukijoilta

Ää­nes­tä, mikä lu­ki­joi­den in­hok­ki­sa­nois­ta on kaik­kein ikävin – Kalevan ky­se­lyyn vas­ten­mie­li­sis­tä sa­nois­ta tuli lähes 1000 vas­taus­ta lu­ki­joil­ta

18.11.2021 09:21 79
Loppusyksyn pimentyessä halloween lähestyy – lähetä kuvia  kurpitsajuhlista tai kerro kokemuksiasi yliluonnollisista asioita

Lop­pu­syk­syn pi­men­tyes­sä hal­lo­ween lä­hes­tyy – lähetä kuvia kur­pit­sa­juh­lis­ta tai kerro ko­ke­muk­sia­si yli­luon­nol­li­sis­ta asioita

25.10.2021 11:32 12
Vastaa kyselyyn: Mikä on inhokkisanasi? Jotkut sanat saattavat saada raivon valtaan

Vastaa ky­se­lyyn: Mikä on in­hok­ki­sa­na­si? Jotkut sanat saat­ta­vat saada raivon valtaan

22.10.2021 10:35 109
Yksi rivi lottoa ja markalla merkkareita – kerro meille kioskimuistosi

Yksi rivi lottoa ja mar­kal­la merk­ka­rei­ta – kerro meille kios­ki­muis­to­si

02.09.2021 11:28 33
Kerro meille: Mitä kaikkea aiot tehdä, kun helteet loppuvat?

Kerro meille: Mitä kaikkea aiot tehdä, kun helteet lop­pu­vat?

15.07.2021 11:44 87
Kerro meille: Millaisia kokemuksia sinulla on lasten päivähoidosta korona-aikana? Oletko vienyt lapsesi koronatestiin nuhaoireiden vuoksi?

Kerro meille: Mil­lai­sia ko­ke­muk­sia sinulla on lasten päi­vä­hoi­dos­ta ko­ro­na-ai­ka­na? Oletko vienyt lapsesi ko­ro­na­tes­tiin nu­ha­oi­rei­den vuoksi?

05.05.2021 14:52
Kerro meille: Mikä on mieleenpainuvin äitienpäivämuistosi?

Kerro meille: Mikä on mie­leen­pai­nu­vin äi­tien­päi­vä­muis­to­si?

06.05.2021 09:13 8
Miksi niin moni lapsi ja nuori voi huonosti? Kerro meille nuorten huolista

Miksi niin moni lapsi ja nuori voi huo­nos­ti? Kerro meille nuorten huo­lis­ta

19.02.2021 08:45 62
Kerro meille: Oletko jo koristellut joulukuusen?

Kerro meille: Oletko jo ko­ris­tel­lut jou­lu­kuu­sen?

15.12.2020 15:47 9
Kerro meille: Oletko kokenut rahavaikeuksien aiheuttamaa häpeää?

Kerro meille: Oletko kokenut ra­ha­vai­keuk­sien ai­heut­ta­maa häpeää?

04.11.2020 10:42 17
Kerro meille: Miten sinulle kävi Oulun kaupungin tonttiarvonnassa? Jäitkö jälleen tyhjin käsin?

Kerro meille: Miten sinulle kävi Oulun kau­pun­gin tont­tiar­von­nas­sa? Jäitkö jälleen tyhjin käsin?

17.10.2020 14:00 17
Paraabeli, partitiivi, panteismi – kerro meille, missä kohtaa etäkouluavustajalla meni otsa ryppyyn

Pa­raa­be­li, par­ti­tii­vi, pan­teis­mi – kerro meille, missä kohtaa etä­kou­lu­avus­ta­jal­la meni otsa ryppyyn

23.03.2020 12:43 4
Kerro meille: Miten vietät vapaa-aikasi, kun harrastukset ja kulttuuririennot ovat tauolla? Entä kuinka onnistuu työn ja vapaa-ajan erottaminen kotona?

Kerro meille: Miten vietät va­paa-ai­ka­si, kun har­ras­tuk­set ja kult­tuu­ri­rien­not ovat tauol­la? Entä kuinka on­nis­tuu työn ja va­paa-ajan erot­ta­mi­nen kotona?

18.03.2020 10:14 51
Kerro meille: Mikä on rakkain kuusenkoristeesi ja millainen tarina siihen liittyy?

Kerro meille: Mikä on rakkain kuu­sen­ko­ris­tee­si ja mil­lai­nen tarina siihen liit­tyy?

09.12.2019 16:04 3
Kerro meille: Oletko kasvanut ilman isää ja onko se vaikuttanut elämääsi?

Kerro meille: Oletko kas­va­nut ilman isää ja onko se vai­kut­ta­nut elä­mää­si?

06.11.2019 12:05 25
Kerro meille: Mihin käyttöön haluat remonttiin menevän Oulun kaupungintalon?

Kerro meille: Mihin käyt­töön haluat re­mont­tiin menevän Oulun kau­pun­gin­ta­lon?

02.10.2019 16:00 48
Kerro meille: Ajakko nää Sykkelillä ja kuinka niiden käyttö sujuu?

Kerro meille: Ajakko nää Syk­ke­lil­lä ja kuinka niiden käyttö sujuu?

26.08.2019 09:52 153