Kerro meille
Viimeisin 24 tuntia
Kerro meille: Millaisia kokemuksia sinulla on lasten päivähoidosta korona-aikana? Oletko vienyt lapsesi koronatestiin nuhaoireiden vuoksi?

Kerro meille: Mil­lai­sia ko­ke­muk­sia sinulla on lasten päi­vä­hoi­dos­ta ko­ro­na-ai­ka­na? Oletko vienyt lapsesi ko­ro­na­tes­tiin nu­ha­oi­rei­den vuoksi?

05.05.2021 14:52
Kerro meille: Mikä on mieleenpainuvin äitienpäivämuistosi?

Kerro meille: Mikä on mie­leen­pai­nu­vin äi­tien­päi­vä­muis­to­si?

09:13 8
Vanhemmat
Miksi niin moni lapsi ja nuori voi huonosti? Kerro meille nuorten huolista

Miksi niin moni lapsi ja nuori voi huo­nos­ti? Kerro meille nuorten huo­lis­ta

19.02.2021 08:45 61
Kerro meille: Oletko jo koristellut joulukuusen?

Kerro meille: Oletko jo ko­ris­tel­lut jou­lu­kuu­sen?

15.12.2020 15:47 9
Kerro meille: Oletko kokenut rahavaikeuksien aiheuttamaa häpeää?

Kerro meille: Oletko kokenut ra­ha­vai­keuk­sien ai­heut­ta­maa häpeää?

04.11.2020 10:42 17
Kerro meille: Miten sinulle kävi Oulun kaupungin tonttiarvonnassa? Jäitkö jälleen tyhjin käsin?

Kerro meille: Miten sinulle kävi Oulun kau­pun­gin tont­tiar­von­nas­sa? Jäitkö jälleen tyhjin käsin?

17.10.2020 14:00 17
Paraabeli, partitiivi, panteismi – kerro meille, missä kohtaa etäkouluavustajalla meni otsa ryppyyn

Pa­raa­be­li, par­ti­tii­vi, pan­teis­mi – kerro meille, missä kohtaa etä­kou­lu­avus­ta­jal­la meni otsa ryppyyn

23.03.2020 12:43 4
Kerro meille: Miten vietät vapaa-aikasi, kun harrastukset ja kulttuuririennot ovat tauolla? Entä kuinka onnistuu työn ja vapaa-ajan erottaminen kotona?

Kerro meille: Miten vietät va­paa-ai­ka­si, kun har­ras­tuk­set ja kult­tuu­ri­rien­not ovat tauol­la? Entä kuinka on­nis­tuu työn ja va­paa-ajan erot­ta­mi­nen kotona?

18.03.2020 10:14 51
Kerro meille: Mikä on rakkain kuusenkoristeesi ja millainen tarina siihen liittyy?

Kerro meille: Mikä on rakkain kuu­sen­ko­ris­tee­si ja mil­lai­nen tarina siihen liit­tyy?

09.12.2019 16:04 3
Kerro meille: Oletko kasvanut ilman isää ja onko se vaikuttanut elämääsi?

Kerro meille: Oletko kas­va­nut ilman isää ja onko se vai­kut­ta­nut elä­mää­si?

06.11.2019 12:05 25
Kerro meille: Mihin käyttöön haluat remonttiin menevän Oulun kaupungintalon?

Kerro meille: Mihin käyt­töön haluat re­mont­tiin menevän Oulun kau­pun­gin­ta­lon?

02.10.2019 16:00 48
Kerro meille: Ajakko nää Sykkelillä ja kuinka niiden käyttö sujuu?

Kerro meille: Ajakko nää Syk­ke­lil­lä ja kuinka niiden käyttö sujuu?

26.08.2019 09:52 153
Kerro meille: Miten Oulun liikenneverkkoa pitäisi kehittää?

Kerro meille: Miten Oulun lii­ken­ne­verk­koa pitäisi ke­hit­tää?

13.08.2019 12:03 272
Kerro meille: Toivotko Ouluun vuokrattavia sähköpotkulautoja?

Kerro meille: Toi­vot­ko Ouluun vuok­rat­ta­via säh­kö­pot­ku­lau­to­ja?

05.07.2019 10:37 150
Kerro meille: Miten valvot lapsesi älylaitteen käyttöä?

Kerro meille: Miten valvot lapsesi äly­lait­teen käyt­töä?

27.05.2019 14:44 12
Tuliko patalapusta kulho tai karkasiko ompelukone käsistä? Kerro meille, millaisia muistoja sinulla on koulukäsityöstä

Tuliko pa­ta­la­pus­ta kulho tai kar­ka­si­ko om­pe­lu­ko­ne kä­sis­tä? Kerro meille, mil­lai­sia muis­to­ja sinulla on kou­lu­kä­si­työs­tä

24.04.2019 13:53 27
Kerro meille: Turussa on Föli, mutta mikä Ouluun tulee? Ehdota nimeä Oulun kaupunkipyöräjärjestelmälle

Kerro meille: Turussa on Föli, mutta mikä Ouluun tulee? Ehdota nimeä Oulun kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mäl­le

07.03.2019 07:00 212
Kerro meille: Minkälaisia kokemuksia sinulle on kertynyt asiakaspalvelutyössä?

Kerro meille: Min­kä­lai­sia ko­ke­muk­sia sinulle on ker­ty­nyt asia­kas­pal­ve­lu­työs­sä?

28.01.2019 10:26 13
Kerro meille: Missä ovat Oulun seudun parhaat selfiepaikat?

Kerro meille: Missä ovat Oulun seudun parhaat sel­fie­pai­kat?

25.12.2018 13:37 32
Kerro meille: Tiedätkö jonkun, joka kutsuttiin Linnan juhliin?

Kerro meille: Tie­dät­kö jonkun, joka kut­sut­tiin Linnan juh­liin?

23.11.2018 15:34 22