Jätehuolto
Mökkiläisen on liityttävä jätehuollon asiakkaaksi, vaikka roskat voisi viedä kodin jäteastiaan – erityisasiantuntija kertoo syyt käytäntöön

Mök­ki­läi­sen on lii­tyt­tä­vä jä­te­huol­lon asiak­kaak­si, vaikka roskat voisi viedä kodin jä­te­as­tiaan – eri­tyis­asian­tun­ti­ja kertoo syyt käy­tän­töön

28.02.2021 18:30 8
Tilaajille
Kaupunki muistuttaa asukkaita jäteastioiden edustan lumen puhdistamisesta

Kau­pun­ki muis­tut­taa asuk­kai­ta jä­te­as­tioi­den edustan lumen puh­dis­ta­mi­ses­ta

28.01.2021 16:07 3
Biojätettä poltetaan turhaan – oululaisilla on paljon parantamisen varaa jätteiden lajittelussa

Bio­jä­tet­tä pol­te­taan turhaan – ou­lu­lai­sil­la on paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa jät­tei­den la­jit­te­lus­sa

22.12.2020 06:00 34
Tilaajille

Kii­min­gis­sä si­jait­se­van Vä­li­maan kaa­to­pai­kan sul­ke­mi­nen etenee

08.12.2020 19:02 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riku Eksymä, Timo Reina, Tuulia Innala

Kiis­te­ly jä­te­huol­lon vas­tuis­ta ja jä­te­kul­je­tuk­sis­ta hi­das­taa kierto- ja alue­ta­lou­den ke­hi­tys­tä

06.11.2020 05:30
Tilaajille
Älykkäät jäteastiat otetaan pian käyttöön Oulussa – jätteen määrästä saadaan ajankohtaista tietoa pienen anturin avulla

Älyk­käät jä­te­as­tiat otetaan pian käyt­töön Oulussa – jätteen mää­räs­tä saadaan ajan­koh­tais­ta tietoa pienen anturin avulla

30.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mervi Järkkälä, Tiina Toivonen

Luo­te­taan jat­kos­sa­kin kuntien omaan kykyyn päättää omasta jä­te­huol­los­taan

24.10.2020 05:00
Tilaajille
Essee: Ihmisten jälkeen juhlivat rotat ja taudit – Löytyisikö yksi selitys sikamaisuudelle itäisestä perimästämme?

Essee: Ih­mis­ten jälkeen juh­li­vat rotat ja taudit – Löy­tyi­si­kö yksi selitys si­ka­mai­suu­del­le itäi­ses­tä pe­ri­mäs­täm­me?

09.08.2020 09:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sami Hirvonen

Oulun ete­lä­puo­lel­le ke­hi­te­tään Oi­va­pis­tet­tä, jonne voi jättää Ruskon jä­te­kes­kuk­sen Oi­va­pis­tet­tä laa­jem­man va­li­koi­man eri­lai­sia jät­tei­tä

01.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Illikainen

Jä­te­lain muutos tarjoaa enemmän mah­dol­li­suuk­sia kuin uhkia

06.06.2020 07:00
Tilaajille