Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun taidemuseo
Vanha Kaleva: Naksuttelevat ja surisevat taideteokset juhlistavat taidemuseota

Vanha Kaleva: Nak­sut­te­le­vat ja su­ri­se­vat tai­de­teok­set juh­lis­ta­vat tai­de­mu­seo­ta

28.09.2023 10:00
Näyttelyarvio: Verkkaan maalatut akvarellit vievät Piilin taloon Hailuotoon ja tekevät ajan kulun näkyväksi

Näyt­te­lyar­vio: Verk­kaan maa­la­tut ak­va­rel­lit vievät Piilin taloon Hai­luo­toon ja tekevät ajan kulun nä­ky­väk­si

09.09.2023 11:35
Tilaajille
Jaakko Autio teki 55 kuorolaisen kanssa Oulujoen tulvasta 240 tuntia kestävän teoksen, jonka voi kokea "ihan kokonaan" kuukaudessa – lisäksi taidemuseossa nähdään hailuotolaisen arjen ihmeitä

Jaakko Autio teki 55 kuo­ro­lai­sen kanssa Ou­lu­joen tul­vas­ta 240 tuntia kes­tä­vän teok­sen, jonka voi kokea "ihan ko­ko­naan" kuu­kau­des­sa – lisäksi tai­de­mu­seos­sa nähdään hai­luo­to­lai­sen arjen ihmeitä

23.08.2023 19:00
Tilaajille
Merkittävä taidelahjoitus Tyrnävän kunnalle – Elämäntyönsä näyttelijänä tehneellä lahjoittajalla on yhä lämmin suhde Tyrnävään

Mer­kit­tä­vä tai­de­lah­joi­tus Tyr­nä­vän kun­nal­le – Elä­män­työn­sä näyt­te­li­jä­nä teh­neel­lä lah­joit­ta­jal­la on yhä lämmin suhde Tyr­nä­vään

26.06.2023 13:55 2
Tilaajille
Yk­si­tyis­ko­koel­mien kät­ke­tyt aarteet Oulun taidemuseossa – suuryrityksillä on valtava taideomaisuus, mutta huonosti paikkoja esitellä sitä

Yk­si­tyis­ko­koel­mien kät­ke­tyt aarteet Oulun tai­de­mu­seos­sa – suur­yri­tyk­sil­lä on valtava tai­deo­mai­suus, mutta huo­nos­ti paik­ko­ja esi­tel­lä sitä

16.06.2023 07:00 3
Tilaajille
Mysteerityttö lymysi maalauksen takana – tunnistatko, kuka Oulun taidemuseon näyttelyssä olevassa muotokuvassa on?

Mys­tee­ri­tyt­tö lymysi maa­lauk­sen takana – tun­nis­tat­ko, kuka Oulun tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä ole­vas­sa muo­to­ku­vas­sa on?

25.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kuvanveistäjä kuun valaisemalla polulla – laaja elämäntyönäyttely kokoaa yhteen Riitta-Alina Helevän tuotantoa 1970-luvulta nykypäivään

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­van­veis­tä­jä kuun va­lai­se­mal­la polulla – laaja elä­män­työ­näyt­te­ly kokoaa yhteen Riit­ta-Ali­na Helevän tuo­tan­toa 1970-lu­vul­ta ny­ky­päi­vään

18.02.2023 13:00
Tilaajille
Sukulaiset ja tuiralaislähtöiset taiteilijat Riitta-Alina Helevä ja Martti Tarvainen avaavat taidemuseon kevätkauden – "Muistan, kuinka öljyvärin ihana tuoksu tuli vastaan Martti-enon kotona"

Su­ku­lai­set ja tui­ra­lais­läh­töi­set tai­tei­li­jat Riit­ta-Ali­na Helevä ja Martti Tar­vai­nen avaavat tai­de­mu­seon ke­vät­kau­den – "Muis­tan, kuinka öl­jy­vä­rin ihana tuoksu tuli vastaan Mart­ti-enon kotona"

11.02.2023 11:00
Tilaajille
Kalevan toimitus valitsi päättyvään vuoteen iloa ja valoa tuoneita kulttuurielämäyksiä läheltä ja kaukaa

Kalevan toi­mi­tus valitsi päät­ty­vään vuoteen iloa ja valoa tuo­nei­ta kult­tuu­rie­lä­mäyk­siä läheltä ja kaukaa

30.12.2022 14:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taide voi­maan­nut­taa, py­säyt­tää ja ri­kas­tut­taa mie­li­ku­vi­tus­ta

16.10.2022 05:30
Tilaajille
"Taidekaapin metsässä asuu rapistelijoita" – Oululaisen Vihreän talon päiväkodin lapset askartelevat ja tarinoivat Anni Rapinojan taiteen johdattamana

"Tai­de­kaa­pin met­säs­sä asuu ra­pis­te­li­joi­ta" – Ou­lu­lai­sen Vihreän talon päi­vä­ko­din lapset as­kar­te­le­vat ja ta­ri­noi­vat Anni Ra­pi­no­jan taiteen joh­dat­ta­ma­na

13.10.2022 06:30
Tilaajille
Hurmiota ja turmiota Oulun taidemuseossa – uusi suurnäyttely esittelee suomalaista taidetta tanssiteeman kautta 140 vuoden ajalta, mausteenaan ripaus suuria nimiä maailmalta

Hur­mio­ta ja tur­mio­ta Oulun tai­de­mu­seos­sa – uusi suur­näyt­te­ly esit­te­lee suo­ma­lais­ta tai­det­ta tans­si­tee­man kautta 140 vuoden ajalta, maus­tee­naan ripaus suuria nimiä maail­mal­ta

07.10.2022 17:15
Tilaajille
Oulussa esillä ollut kohuttu taidekokoelma lähti Helsinkiin, mutta ei sittenkään lopullisesti  – esittelemme, millaiset teokset tulivat tilalle lääninhallitustaloon

Oulussa esillä ollut kohuttu tai­de­ko­koel­ma lähti Hel­sin­kiin, mutta ei sit­ten­kään lo­pul­li­ses­ti – esit­te­lem­me, mil­lai­set teokset tulivat tilalle lää­nin­hal­li­tus­ta­loon

20.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Taide ja kirjat kohtaavat Oulun taidemuseolla – heinäkuussa aloittava kirjaklubi tutustuttaa osallistujat myös museon näyttelyihin

Taide ja kirjat koh­taa­vat Oulun tai­de­mu­seol­la – hei­nä­kuus­sa aloit­ta­va kir­ja­klu­bi tu­tus­tut­taa osal­lis­tu­jat myös museon näyt­te­lyi­hin

12.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Arvio: Tilallinen kokonaisteos kurkottaa Oulun taidemuseon seinien sisältä ulos ja kaupunkitilaan

Arvio: Ti­lal­li­nen ko­ko­nais­teos kur­kot­taa Oulun tai­de­mu­seon seinien sisältä ulos ja kau­pun­ki­ti­laan

04.06.2022 12:45 4
Tilaajille
Arvio: Matka ihmisten, koirien ja kirjojen keskellä – kuvataiteilija Raimo Törhösen näyttelyssä on retrospektiivinen, takautuva katse snadia isomminkin läsnä

Arvio: Matka ih­mis­ten, koirien ja kir­jo­jen kes­kel­lä – ku­va­tai­tei­li­ja Raimo Tör­hö­sen näyt­te­lys­sä on ret­ros­pek­tii­vi­nen, ta­kau­tu­va katse snadia isom­min­kin läsnä

28.05.2022 15:00
Tilaajille
Leikkisyyttä ja utopiaa sekä eläimiä ja muotokuvia – kaksi hyvin erityylistä oululaistaiteilijaa avaa Oulun taidemuseon kesän

Leik­ki­syyt­tä ja utopiaa sekä eläimiä ja muo­to­ku­via – kaksi hyvin eri­tyy­lis­tä ou­lu­lais­tai­tei­li­jaa avaa Oulun tai­de­mu­seon kesän

25.05.2022 18:00
Tilaajille
Pumpulipuikko, sivellin ja taskulamppu ovat tärkeimmät työvälineet, kun Oulun pääkirjaston remontin alta tuodut teokset pääsevät konservaattorin käsittelyyn

Pum­pu­li­puik­ko, si­vel­lin ja tas­ku­lamp­pu ovat tär­keim­mät työ­vä­li­neet, kun Oulun pää­kir­jas­ton re­mon­tin alta tuodut teokset pää­se­vät kon­ser­vaat­to­rin kä­sit­te­lyyn

03.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Minitaidekaappi lähti kiertämään päiväkoteja – "Verraton idea tuoda tällä tavalla taidetta lasten luokse"

Mi­ni­tai­de­kaap­pi lähti kier­tä­mään päi­vä­ko­te­ja – "Ver­ra­ton idea tuoda tällä tavalla tai­det­ta lasten luokse"

12.03.2022 06:10 1