Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun taidemuseo
Oulun taidemuseo muuttuu saamelaisen taiteen museoksi vuoden 2026 ensimmäisiksi kuukausiksi

Oulun tai­de­mu­seo muuttuu saa­me­lai­sen taiteen mu­seok­si vuoden 2026 en­sim­mäi­sik­si kuu­kau­sik­si

26.02.2024 15:20
Oulun saamelaiset tutustuivat esineisiin, jotka Pohjois-Pohjanmaan museo luovuttaa Siidalle – tiesitkö, että Oulu on Suomen suurin saamelaiskylä?

Oulun saa­me­lai­set tu­tus­tui­vat esi­nei­siin, jotka Poh­jois-Poh­jan­maan museo luo­vut­taa Sii­dal­le – ­tie­sit­kö, että Oulu on Suomen suurin saa­me­lais­ky­lä?

28.01.2024 19:44 4
Tilaajille
Kaleva listasi 11 tapahtumaa Oulun talvessa

Kaleva listasi 11 ta­pah­tu­maa Oulun tal­ves­sa

15.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Oulussa nyt: Jaakko Niemelän suuret laiva-aiheiset teokset värisyttävät taidemuseon Praakk-näyttelyssä

Oulussa nyt: Jaakko Nie­me­län suuret lai­va-ai­hei­set teokset vä­ri­syt­tä­vät tai­de­mu­seon Praakk-näyt­te­lys­sä

11.01.2024 06:00
Tilaajille
Oulun museot luopuvat Luuppi-nimestä – Ensimmäisenä uudistuu OTM-tunnuksen saanut taidemuseo

Oulun museot luo­pu­vat Luup­pi-ni­mes­tä – En­sim­mäi­se­nä uu­dis­tuu OTM-tun­nuk­sen saanut tai­de­mu­seo

15.11.2023 11:00 21
Tilaajille
Kun oululainen Elina Vieru menetti tyttärensä onnettomuudessa kolme vuotta sitten, läheiset ja työyhteisö taidemuseossa auttoivat jaksamaan

Kun ou­lu­lai­nen Elina Vieru menetti tyt­tä­ren­sä on­net­to­muu­des­sa kolme vuotta sitten, lä­hei­set ja työ­yh­tei­sö tai­de­mu­seos­sa aut­toi­vat jak­sa­maan

26.10.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulun taidemuseon tuore kuraattori Selina Väliheikki pääsi kurkistamaan taiteilijoiden arkeen jo lapsena Hailuodossa, nykyään hän tekee työtä heidän kanssaan

Oulun tai­de­mu­seon tuore ku­raat­to­ri Selina Vä­li­heik­ki pääsi kur­kis­ta­maan tai­tei­li­joi­den arkeen jo lapsena Hai­luo­dos­sa, nykyään hän tekee työtä heidän kans­saan

22.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Fu­tu­ra-veis­tok­sen tu­le­vai­suus?

19.10.2023 05:00 1
Taidemuseolle vaadittiin äänekkäässä väittelyssä sopivaa paikkaa läheltä toria Oulussa 1980-luvulla – myös ympäristöministeri Matti Ahde piti painokkaan puheen uudisrakennuksen puolesta

Tai­de­mu­seol­le vaa­dit­tiin ää­nek­kääs­sä väit­te­lys­sä sopivaa paikkaa läheltä toria Oulussa 1980-lu­vul­la – myös ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Matti Ahde piti pai­nok­kaan puheen uu­dis­ra­ken­nuk­sen puo­les­ta

09.10.2023 06:00 4
Tilaajille
Kaleva listaa 12 menovinkkiä Oulun syksyyn – Tarjonta on yllättävän monipuolista: "Ihan hävettää, kun en ehdi kaikkea”

Kaleva listaa 12 me­no­vink­kiä Oulun syksyyn – ­Tar­jon­ta on yl­lät­tä­vän mo­ni­puo­lis­ta: "Ihan hä­vet­tää, kun en ehdi kaik­kea”

08.10.2023 17:00 9
Tilaajille
Toripolliisia puetaan erilaisiin asuihin, mutta harva tajuaa, että siihen vaaditaan virallinen lupa – joskus jopa maksu

To­ri­pol­lii­sia puetaan eri­lai­siin asui­hin, mutta harva tajuaa, että siihen vaa­di­taan vi­ral­li­nen lupa – joskus jopa maksu

01.10.2023 06:00 6
Tilaajille
Vanha Kaleva: Naksuttelevat ja surisevat taideteokset juhlistavat taidemuseota

Vanha Kaleva: Nak­sut­te­le­vat ja su­ri­se­vat tai­de­teok­set juh­lis­ta­vat tai­de­mu­seo­ta

28.09.2023 10:00
Näyttelyarvio: Verkkaan maalatut akvarellit vievät Piilin taloon Hailuotoon ja tekevät ajan kulun näkyväksi

Näyt­te­lyar­vio: Verk­kaan maa­la­tut ak­va­rel­lit vievät Piilin taloon Hai­luo­toon ja tekevät ajan kulun nä­ky­väk­si

09.09.2023 11:35
Tilaajille
Jaakko Autio teki 55 kuorolaisen kanssa Oulujoen tulvasta 240 tuntia kestävän teoksen, jonka voi kokea "ihan kokonaan" kuukaudessa – lisäksi taidemuseossa nähdään hailuotolaisen arjen ihmeitä

Jaakko Autio teki 55 kuo­ro­lai­sen kanssa Ou­lu­joen tul­vas­ta 240 tuntia kes­tä­vän teok­sen, jonka voi kokea "ihan ko­ko­naan" kuu­kau­des­sa – lisäksi tai­de­mu­seos­sa nähdään hai­luo­to­lai­sen arjen ihmeitä

23.08.2023 19:00
Tilaajille
Merkittävä taidelahjoitus Tyrnävän kunnalle – Elämäntyönsä näyttelijänä tehneellä lahjoittajalla on yhä lämmin suhde Tyrnävään

Mer­kit­tä­vä tai­de­lah­joi­tus Tyr­nä­vän kun­nal­le – Elä­män­työn­sä näyt­te­li­jä­nä teh­neel­lä lah­joit­ta­jal­la on yhä lämmin suhde Tyr­nä­vään

26.06.2023 13:55 2
Tilaajille
Yk­si­tyis­ko­koel­mien kät­ke­tyt aarteet Oulun taidemuseossa – suuryrityksillä on valtava taideomaisuus, mutta huonosti paikkoja esitellä sitä

Yk­si­tyis­ko­koel­mien kät­ke­tyt aarteet Oulun tai­de­mu­seos­sa – suur­yri­tyk­sil­lä on valtava tai­deo­mai­suus, mutta huo­nos­ti paik­ko­ja esi­tel­lä sitä

16.06.2023 07:00 3
Tilaajille
Mysteerityttö lymysi maalauksen takana – tunnistatko, kuka Oulun taidemuseon näyttelyssä olevassa muotokuvassa on?

Mys­tee­ri­tyt­tö lymysi maa­lauk­sen takana – tun­nis­tat­ko, kuka Oulun tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä ole­vas­sa muo­to­ku­vas­sa on?

25.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kuvanveistäjä kuun valaisemalla polulla – laaja elämäntyönäyttely kokoaa yhteen Riitta-Alina Helevän tuotantoa 1970-luvulta nykypäivään

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­van­veis­tä­jä kuun va­lai­se­mal­la polulla – laaja elä­män­työ­näyt­te­ly kokoaa yhteen Riit­ta-Ali­na Helevän tuo­tan­toa 1970-lu­vul­ta ny­ky­päi­vään

18.02.2023 13:00
Tilaajille
Sukulaiset ja tuiralaislähtöiset taiteilijat Riitta-Alina Helevä ja Martti Tarvainen avaavat taidemuseon kevätkauden – "Muistan, kuinka öljyvärin ihana tuoksu tuli vastaan Martti-enon kotona"

Su­ku­lai­set ja tui­ra­lais­läh­töi­set tai­tei­li­jat Riit­ta-Ali­na Helevä ja Martti Tar­vai­nen avaavat tai­de­mu­seon ke­vät­kau­den – "Muis­tan, kuinka öl­jy­vä­rin ihana tuoksu tuli vastaan Mart­ti-enon kotona"

11.02.2023 11:00
Tilaajille
Kalevan toimitus valitsi päättyvään vuoteen iloa ja valoa tuoneita kulttuurielämäyksiä läheltä ja kaukaa

Kalevan toi­mi­tus valitsi päät­ty­vään vuoteen iloa ja valoa tuo­nei­ta kult­tuu­rie­lä­mäyk­siä läheltä ja kaukaa

30.12.2022 14:30
Tilaajille