Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomussalmi
Suomussalmella kadonnut alaikäinen löytyi menehtyneenä – poliisi kiittää havainnoista

Suo­mus­sal­mel­la ka­don­nut ala­ikäi­nen löytyi me­neh­ty­nee­nä – poliisi kiittää ha­vain­nois­ta

21.09.2023 15:57
Oulusta 3 tunnin ajomatkan päässä on melontakohde, joka vain paranee sateiden myötä – Laitoimme kartalle Hossan kansallispuiston kiinnostavimmat reitit

Oulusta 3 tunnin ajo­mat­kan päässä on me­lon­ta­koh­de, joka vain paranee sa­tei­den myötä – Lai­toim­me kar­tal­le Hossan kan­sal­lis­puis­ton kiin­nos­ta­vim­mat reitit

20.08.2023 17:00
Tilaajille
Mies löytyi hukkuneena Suomussalmelta

Mies löytyi huk­ku­nee­na Suo­mus­sal­mel­ta

14.08.2023 10:47
Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja ajoi humalassa vilkkaalla Viitostiellä Suomussalmella – auto ajautui vastaantulevien kaistalle

Ajo­neu­vo­yh­dis­tel­män kul­jet­ta­ja ajoi hu­ma­las­sa vilk­kaal­la Vii­tos­tiel­lä Suo­mus­sal­mel­la – auto ajautui vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le

02.08.2023 08:58 1
Pahimmalle petovahinkoalueelle viedään poroja Lapista – Elävän vasan saa alle 500 eurolla, suurpedon tappamana sen arvo voi jopa kolminkertaistua

Pa­him­mal­le pe­to­va­hin­ko­alueel­le viedään poroja Lapista – Elävän vasan saa alle 500 eu­rol­la, suur­pe­don tap­pa­ma­na sen arvo voi jopa kol­min­ker­tais­tua

11.05.2023 08:00 13
Tilaajille
Kaikki maksavat verot petokorvauksista, vaikka eivät olisi niitä edes saaneet – Verotusmalli kuumentaa tunteita suurten korvausten paliskunnassa

Kaikki mak­sa­vat verot pe­to­kor­vauk­sis­ta, vaikka eivät olisi niitä edes saaneet – Ve­ro­tus­mal­li kuu­men­taa tun­tei­ta suurten kor­vaus­ten pa­lis­kun­nas­sa

10.05.2023 08:00 12
Tilaajille
Itäraja on Naton raja, mikä sopii teemaksi – Pakko sanoa! -festivaali nousi kärkihankkeeksi

Itäraja on Naton raja, mikä sopii tee­mak­si – Pakko sanoa! -fes­ti­vaa­li nousi kär­ki­hank­keek­si

07.05.2023 14:00
Tilaajille
Omakotitalon pihapiirissä ollut aittarakennus tuhoutui palossa Suomussalmella – palon leviäminen saatiin estettyä

Oma­ko­ti­ta­lon pi­ha­pii­ris­sä ollut ait­ta­ra­ken­nus tu­hou­tui palossa Suo­mus­sal­mel­la – palon le­viä­mi­nen saatiin es­tet­tyä

30.03.2023 22:07
Kolme autoa kolaroi Viitostiellä Suomussalmella, vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Kolme autoa kolaroi Vii­tos­tiel­lä Suo­mus­sal­mel­la, va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

17.02.2023 20:25 4
Rajavartiosto tutkii luvatonta rajanylitystä Suomussalmen Hossassa – henkilö hiihti Venäjältä Suomeen

Ra­ja­var­tios­to tutkii lu­va­ton­ta ra­jan­yli­tys­tä Suo­mus­sal­men Hos­sas­sa – henkilö hiihti Ve­nä­jäl­tä Suomeen

10.02.2023 15:58 5
Nuori mies loukkaantui vakavasti kelkkaonnettomuudessa Suomussalmella

Nuori mies louk­kaan­tui va­ka­vas­ti kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Suo­mus­sal­mel­la

06.01.2023 15:37 3
Kolme ihmistä loukkaantui nokkakolarissa Suomussalmella – onnettomuusautoissa oli yhteensä viisi ihmistä

Kolme ihmistä louk­kaan­tui nok­ka­ko­la­ris­sa Suo­mus­sal­mel­la – on­net­to­muu­sau­tois­sa oli yh­teen­sä viisi ihmistä

02.01.2023 15:53
Koira joutui jokeen Suomussalmella – sukeltajat yrittivät pelastaa, mutta koira menehtyi

Koira joutui jokeen Suo­mus­sal­mel­la – su­kel­ta­jat yrit­ti­vät pe­las­taa, mutta koira me­neh­tyi

31.12.2022 15:14 1
Ylä-Kainuu: Oulun poliisilaitos tutkii, syyllistyikö Suomussalmen rajavartioaseman päällikkö törkeään rattijuopumukseen

Ylä-Kai­nuu: Oulun po­lii­si­lai­tos tutkii, syyl­lis­tyi­kö Suo­mus­sal­men ra­ja­var­tio­ase­man pääl­lik­kö tör­keään rat­ti­juo­pu­muk­seen

13.12.2022 13:30 2
Sängyn syttyminen aiheutti uhkaavan palon Suomussalmella, palomestari epäilee syyksi sähköistä lämpöpeittoa

Sängyn syt­ty­mi­nen ai­heut­ti uh­kaa­van palon Suo­mus­sal­mel­la, pa­lo­mes­ta­ri epäilee syyksi säh­köis­tä läm­pö­peit­toa

12.12.2022 08:26 2
Humalaiset kuljettajat törttöilivät Kainuussa

Hu­ma­lai­set kul­jet­ta­jat tört­töi­li­vät Kai­nuus­sa

30.10.2022 14:41 2
Kärkiarkkitehdit panivat parastaan ja valjastivat Oulujoen valuma-alueen voimalaitoskokonaisuudella toisen maailmansodan jälkeen: "Kuin egyptiläistä arkkitehtuuria"

Kär­ki­ark­ki­teh­dit panivat pa­ras­taan ja val­jas­ti­vat Ou­lu­joen va­lu­ma-alueen voi­ma­lai­tos­ko­ko­nai­suu­del­la toisen maail­man­so­dan jäl­keen: "Kuin egyp­ti­läis­tä ark­ki­teh­tuu­ria"

13.10.2022 18:30 20
Tilaajille
Miten hyvin tunnet vanhat autot? Nämä 11 metsään hylättyä autoa testaavat autotietämyksesi

Miten hyvin tunnet vanhat autot? Nämä 11 metsään hy­lät­tyä autoa tes­taa­vat au­to­tie­tä­myk­se­si

11.10.2022 18:15 7
Tilaajille
Tältä näyttää metsässä, jossa lepää 30 vanhaa autoa – Johanna Laaja tekee niistä taidetta, joka kiinnostaa poikkeuksellisesti myös miehiä

Tältä näyttää met­säs­sä, jossa lepää 30 vanhaa autoa – Johanna Laaja tekee niistä tai­det­ta, joka kiin­nos­taa poik­keuk­sel­li­ses­ti myös miehiä

11.10.2022 18:15 16
Tilaajille
Hirvijahti muuttuikin karhujahdiksi – Kokenut metsästäjä sai sakot, kun hän aloitti karhunmetsästyksen väärän kunnan puolelta Kainuussa

Hir­vi­jah­ti muut­tui­kin kar­hu­jah­dik­si – Kokenut met­säs­tä­jä sai sakot, kun hän aloitti kar­hun­met­säs­tyk­sen väärän kunnan puo­lel­ta Kai­nuus­sa

16.09.2022 11:15 6
Tilaajille