Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Suomussalmi
Viimeisin tunti

Säh­kö­ase­man lä­pi­vien­ti­eris­ti­mes­sä syttyi tu­li­pa­lo Suo­mus­sal­mel­la

22:54
Kuukausi

THL: Suo­mes­sa tänään 126 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa muu­ta­mia uusia tar­tun­to­ja

09.06.2021 14:16 47

Rekan nuppi kaatui ojaan ja pe­rä­vau­nu tukkii tietä Suo­mus­sal­mel­la – Vii­tos­tie poikki lii­ken­teel­tä

02.06.2021 23:59

Kun­ta­vaa­leis­sa on annettu jo yli puoli mil­joo­naa ääntä

31.05.2021 21:40
Tilaajille

Lähes kym­me­nes­osa suo­ma­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, Uta­jär­vi edel­leen vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin

30.05.2021 20:59 1
Tilaajille

Po­lii­si­par­tio py­säyt­ti nais­kul­jet­ta­jan pu­hal­lu­tus­ta varten Suo­mus­sal­mel­la, pai­kal­le tullut mies kävi yl­lät­täen kons­taa­pe­lien kimp­puun

23.05.2021 13:30 2
Vanhemmat

Suo­mus­sal­men Hil­jai­sel­le kan­sal­le Suo­mi-pal­kin­to – myös Eero Aho, Mikko Ala­ta­lo, An­na-Riik­ka Carl­son, Virpi Suu­ta­ri, Frö­be­lin palikat ja Ilo­saa­ri­rock pal­kit­tiin

27.04.2021 13:36

Pi­ha­ra­ken­nus lei­mah­ti liek­kei­hin Suo­mus­sal­mel­la – ta­lon­omis­ta­ja ehti pa­ra­hik­si pil­kil­tä pai­kal­le esi­sam­mut­ta­maan palon puu­tar­ha­let­kul­la

16.04.2021 13:13

Kai­nuus­sa käyn­nis­tyi kak­si­vuo­ti­nen vie­ras­la­ji­han­ke – tor­jut­ta­vi­na lajeina muun muassa jät­ti­pal­sa­mi ja kurt­tu­ruu­su

15.04.2021 13:19 3

Poliisi tutkii Suo­mus­sal­men lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta tör­keä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja useina vam­man­tuot­ta­muk­si­na, esi­tut­kin­ta jatkuu kuu­lus­te­luil­la ja tek­ni­sel­lä tut­kin­nal­la

12.04.2021 11:30 2

Po­lii­si: Al­ko­ho­lil­la ei osuutta Suo­mus­sal­men va­ka­vaan lii­ken­ne­on­net­to­muu­teen

06.04.2021 10:10 4

Raju nok­ka­ko­la­ri Suo­mus­sal­mel­la, peräti kah­dek­sal­le hen­ki­löl­le pahoja vammoja – Kainuun kes­kus­sai­raa­la oli suur­on­net­to­muus­ti­las­sa

05.04.2021 15:16 17

Valtio ra­hoit­taa hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien tor­jun­taa 875 000 eurolla – tor­jun­ta­hank­keis­sa mukana myös Oulun kau­pun­ki

25.03.2021 15:36 2

Kun valot vä­läh­ti­vät, vauhti vain kiihtyi – Kuu­sa­mon poliisi joutui hurjaan ta­kaa-ajoon per­jan­tain ja lauan­tain vä­li­se­nä yönä: "Täl­lai­sia ei täällä ole kä­sit­tääk­se­ni ei kovin montaa sat­tu­nut"

13.02.2021 15:12 8
Tilaajille

Asun­toon yri­tet­tiin tun­keu­tua ja ikkuna ri­kot­tiin Suo­mus­sal­men Äm­män­saa­res­sa, poliisi pyytää ha­vain­to­ja

17.01.2021 19:58

Ho­vi­oi­keus muutti Haa­pa­ve­del­le ja Kai­nuu­seen ulot­tu­neen laajan huu­me­ju­tun tuo­mioi­ta – ri­kol­lis­po­mon "luot­to­mie­hen" tuomio koveni sa­kois­ta 2,5 vuoden van­keu­teen

12.01.2021 11:56 2
Tilaajille

Syyt­tä­jä vaatii kol­mi­kol­le ran­gais­tus­ta tör­keäs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta – vas­taa­jat kiis­tä­vät käyt­tä­neen­sä karhun am­pu­mi­ses­sa ra­vin­to­hou­ku­tin­ta

17.12.2020 14:38
Tilaajille

Yleis­ka­las­tus­oi­keu­det laa­je­ne­vat Hos­sas­sa vuo­den­vaih­tees­sa – muutos kir­jat­tiin lakiin kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­vai­hees­sa

16.12.2020 08:02

Mie­hel­tä löytyi ko­ti­et­sin­näs­sä mittava ar­se­naa­li Raat­teen-Suo­mus­sal­men tais­te­lu­pai­koil­ta ke­rät­ty­jä kra­naat­te­ja ja pat­ruu­noi­ta – "Vuo­sien 1939–1944 so­ta­va­rus­tus­ta"

08.12.2020 13:52 3

Kun met­su­rin työt ovat tal­vi­tauol­la, suo­mus­sal­me­lai­nen Arto Heik­ki­nen menee tik­kai­den kanssa metsään ja tekee tiliä käpyjen ke­rää­mi­sel­lä – sä­kil­li­ses­tä saa sata euroa

05.12.2020 06:00 6
Tilaajille