Suomussalmi
Hossan Värikallion tulkinnat muuttuvat teknologian avulla, maalauksista paljastunut uusia hahmoja – "Uusia löydöksiä on tullut lähes kyllästymiseen asti"

Hossan Vä­ri­kal­lion tul­kin­nat muut­tu­vat tek­no­lo­gian avulla, maa­lauk­sis­ta pal­jas­tu­nut uusia hahmoja – "Uusia löy­dök­siä on tullut lähes kyl­läs­ty­mi­seen asti"

09.10.2020 07:30 0
Tilaajille
Rattijuoppo törmäsi tiemerkintäautoon Suomussalmella

Rat­ti­juop­po törmäsi tie­mer­kin­tä­au­toon Suo­mus­sal­mel­la

22.09.2020 15:36 0
Hossan värikallioista paljastui ennen näkemättömiä maalauksia ja tarinanomaisia kokonaisuuksia – iisalmelaislääkäri on löytänyt yhteensä noin 150 piirrosta

Hossan vä­ri­kal­liois­ta pal­jas­tui ennen nä­ke­mät­tö­miä maa­lauk­sia ja ta­ri­nan­omai­sia ko­ko­nai­suuk­sia – ii­sal­me­lais­lää­kä­ri on löy­tä­nyt yh­teen­sä noin 150 piir­ros­ta

14.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Autoilija kaahasi korttinsa poliisin haltuun Suomussalmella – 135 kilometrin tuntinopeutta 80 km/h-alueella

Au­toi­li­ja kaahasi kort­tin­sa po­lii­sin haltuun Suo­mus­sal­mel­la – 135 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta 80 km/h-alueel­la

24.08.2020 15:57 3
Kainuun sote varoittaa Suomussalmen tehdaspaloalueen lähellä olevista marjoista, sienistä ja kasviksista

Kainuun sote va­roit­taa Suo­mus­sal­men teh­das­pa­lo­alueen lähellä ole­vis­ta mar­jois­ta, sie­nis­tä ja kas­vik­sis­ta

04.08.2020 15:17 0
Suomussalmen tehdaspalossa ei epäillä rikosta – palon uskotaan saaneen alkunsa tuotantotilan poistoilmapuhaltimen läheisyydestä

Suo­mus­sal­men teh­das­pa­los­sa ei epäillä rikosta – palon us­ko­taan saaneen alkunsa tuo­tan­to­ti­lan pois­to­il­ma­pu­hal­ti­men lä­hei­syy­des­tä

04.08.2020 10:50 0
Liiketilaan Sotkamon keskustassa yritettiin murtautua – autosta varastettiin rekisterikilvet Kajaanissa

Lii­ke­ti­laan Sot­ka­mon kes­kus­tas­sa yri­tet­tiin mur­tau­tua – autosta va­ras­tet­tiin re­kis­te­ri­kil­vet Ka­jaa­nis­sa

02.08.2020 13:18
Miksi pikkupaikkakunnalle jääminen herättää ihmetystä? Oululainen valokuvaaja Tiina Wallin pohtii teoksissaan muun muassa elämän haurautta ja kotiseudun merkitystä

Miksi pik­ku­paik­ka­kun­nal­le jää­mi­nen he­rät­tää ih­me­tys­tä? Ou­lu­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Tiina Wallin pohtii teok­sis­saan muun muassa elämän hau­raut­ta ja ko­ti­seu­dun mer­ki­tys­tä

31.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Suuri tehdashalli vaurioitui pahoin tulipalossa Suomussalmella – rakennuksesta paloi noin 4000 neliömetriä

Suuri teh­das­hal­li vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Suo­mus­sal­mel­la – ra­ken­nuk­ses­ta paloi noin 4000 ne­liö­met­riä

30.07.2020 06:42 0
Poliisi: Suomussalmelta kadonnut muistisairas nainen on löytynyt

Po­lii­si: Suo­mus­sal­mel­ta ka­don­nut muis­ti­sai­ras nainen on löy­ty­nyt

28.07.2020 15:51 0
Käytöstä poistunut navetta syttyi Suomussalmella – syttymissyyksi epäillään salamaa

Käy­tös­tä pois­tu­nut navetta syttyi Suo­mus­sal­mel­la – syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään salamaa

13.07.2020 23:44
Pelastuslaitos hinasi karanneen veneen rantaan Suomussalmella

Pe­las­tus­lai­tos hinasi ka­ran­neen veneen rantaan Suo­mus­sal­mel­la

11.07.2020 22:09 1
Kävijämäärien nopea nousu aiheutti pulan majoituspaikoista Hossassa – nyt etsitään investoijaa etenkin hotellitasoiselle kohteelle

Kä­vi­jä­mää­rien nopea nousu ai­heut­ti pulan ma­joi­tus­pai­kois­ta Hos­sas­sa – nyt et­si­tään in­ves­toi­jaa etenkin ho­tel­li­ta­soi­sel­le koh­teel­le

02.07.2020 14:06 2

Val­ta­tie 5 on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Suo­mus­sal­mel­la – raskas ajo­neu­vo on kaa­tu­nut tielle

01.07.2020 06:56 2
Pelastuslaitos joutui lopettamaan kaivoon pudonneen poronvasan Suomussalmella

Pe­las­tus­lai­tos joutui lo­pet­ta­maan kaivoon pu­don­neen po­ron­va­san Suo­mus­sal­mel­la

28.06.2020 15:13 0
Alkuviikosta kulotettu maasto alkoi kyteä uudelleen Suomussalmella – maata kastellaan yötä myöten

Al­ku­vii­kos­ta ku­lo­tet­tu maasto alkoi kyteä uu­del­leen Suo­mus­sal­mel­la – maata kas­tel­laan yötä myöten

26.06.2020 22:15 0
Raahen seudun Zetoristit ajavat 1950-luvun traktoreilla Raahesta Raatteen tielle ja takaisin heinäkuussa

Raahen seudun Ze­to­ris­tit ajavat 1950-lu­vun trak­to­reil­la Raa­hes­ta Raat­teen tielle ja ta­kai­sin hei­nä­kuus­sa

24.06.2020 22:08 2
Poliisi tiedottaa: Kolme törkeää rattijuopumusta Kainuussa juhannuksena

Poliisi tie­dot­taa: Kolme törkeää rat­ti­juo­pu­mus­ta Kai­nuus­sa ju­han­nuk­se­na

20.06.2020 13:26
Työkone syttyi tuleen Suomussalmella – palo levisi myös noin sadan naudan navettaan

Työkone syttyi tuleen Suo­mus­sal­mel­la – palo levisi myös noin sadan naudan na­vet­taan

08.06.2020 06:39
Kahdeksalle tuomiot laajassa huumejutussa – rikollisryhmä viljeli hamppua syrjäisillä kiinteistöillä

Kah­dek­sal­le tuomiot laa­jas­sa huu­me­ju­tus­sa – ri­kol­lis­ryh­mä viljeli hamppua syr­jäi­sil­lä kiin­teis­töil­lä

04.06.2020 11:21 1
Tilaajille