Porot
Enontekiöllä on aloittanut liikennöinnin maailman tiettävästi ensimmäinen porometro

Enon­te­kiöl­lä on aloit­ta­nut lii­ken­nöin­nin maail­man tiet­tä­väs­ti en­sim­mäi­nen po­ro­met­ro

28.12.2020 22:57
Sari Kettunen esittelee aasinsa  ja Napakka-poron

Sari Ket­tu­nen esit­te­lee aasinsa ja Na­pak­ka-po­ron

26.12.2020 10:52
Tilaajille
Sarviuutetta impotenssiin ja UV-superlinssit silmille – poron huimia supervoimia himoitaan lääketeollisuudessa myös ihmiskäyttöön

Sar­vi­uu­tet­ta im­po­tens­siin ja UV-su­per­lins­sit sil­mil­le – poron huimia su­per­voi­mia hi­moi­taan lää­ke­teol­li­suu­des­sa myös ih­mis­käyt­töön

24.12.2020 17:30 2
Tilaajille
Miksi pukin lempiporon nenä on punainen? Lue viisi ajankohtaista kysymystä porosta – jonka pitäisi lentää taas tuhat kilometriä sekunnissa ehtiäkseen kaikkialle

Miksi pukin lem­pi­po­ron nenä on pu­nai­nen? Lue viisi ajan­koh­tais­ta ky­sy­mys­tä porosta – jonka pitäisi lentää taas tuhat ki­lo­met­riä se­kun­nis­sa eh­tiäk­seen kaik­kial­le

24.12.2020 17:30 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hevosia vietäneen Rovaniemen kautta Venäjälle punaisen armeijan tarpeisiin

Vanha Kaleva: Hevosia vie­tä­neen Ro­va­nie­men kautta Ve­nä­jäl­le pu­nai­sen ar­mei­jan tar­pei­siin

05.10.2020 10:00 1
Tilaajille
Lapissa odottava tunnelma, kun matkailu jälleen avautuu – poroyrittäjä kertoo, miten hallituksen päätökset otettiin vastaan

Lapissa odot­ta­va tun­nel­ma, kun mat­kai­lu jälleen avautuu – po­ro­yrit­tä­jä kertoo, miten hal­li­tuk­sen pää­tök­set otet­tiin vastaan

11.09.2020 14:57
Poro kuoli kolarissa Kuusamossa

Poro kuoli ko­la­ris­sa Kuu­sa­mos­sa

15.08.2020 17:10 5
Porotuen haku käynnistyi – Tänä vuonna tukea on mahdollista hakea ensimmäistä kertaa verkossa

Po­ro­tuen haku käyn­nis­tyi – Tänä vuonna tukea on mah­dol­lis­ta hakea en­sim­mäis­tä kertaa ver­kos­sa

10.08.2020 17:30
Tilaajille
Poro jäi sarvistaan kiinni verkkoaitaan Sodankylässä

Poro jäi sar­vis­taan kiinni verk­ko­ai­taan So­dan­ky­läs­sä

16.07.2020 13:26
Porot sotkivat "pohjoisen mahtavimman hiekkarannan" Ivalossa ulosteilla ja karvatupsuilla

Porot sot­ki­vat "poh­joi­sen mah­ta­vim­man hiek­ka­ran­nan" Iva­los­sa ulos­teil­la ja kar­va­tup­suil­la

08.07.2020 11:28 1
Tilaajille
Poliisi epäilee: Poroja anastettiin korvamerkkejä väärentämällä – tutkitaan törkeinä rikoksina

Poliisi epäi­lee: Poroja anas­tet­tiin kor­va­merk­ke­jä vää­ren­tä­mäl­lä – tut­ki­taan tör­kei­nä ri­kok­si­na

07.05.2020 17:14