Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Suomen ulkopolitiikka
”Voimme puhua suoremmin kuin aiemmin” – uusi aikakausi näkyy Suomen ulkopolitiikassa
Kolumni

”Voimme puhua suo­rem­min kuin aiem­min” – uusi ai­ka­kau­si näkyy Suomen ul­ko­po­li­tii­kas­sa

30.08.2023 06:00 18
Tilaajille
Niinistö herätteli aiheesta päättäjiä ja kansalaisia, ilkeydet idästä voivat tulla viiveellä
Pääkirjoitus

Nii­nis­tö he­rät­te­li ai­hees­ta päät­tä­jiä ja kan­sa­lai­sia, il­key­det idästä voivat tulla vii­veel­lä

22.08.2023 20:00 4
Tilaajille
Kreml kostaa, kun ei enää muuhun kykene
Pääkirjoitus

Kreml kostaa, kun ei enää muuhun kykene

06.07.2023 16:30 13
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan ei ole ollut kenenkään kanssa mitään puhetta

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Hor­net-hä­vit­tä­jien luo­vut­ta­mi­ses­ta Uk­rai­naan ei ole ollut ke­nen­kään kanssa mitään puhetta

11.03.2023 10:59 77
Suomen käytöstä poistuvien hävittäjien luovuttamista Ukrainaan voidaan arvioida, sanoi pääministeri Marin Kiovassa

Suomen käy­tös­tä pois­tu­vien hä­vit­tä­jien luo­vut­ta­mis­ta Uk­rai­naan voidaan ar­vioi­da, sanoi pää­mi­nis­te­ri Marin Kio­vas­sa

10.03.2023 19:49 149
EU:n ulkopolitiikka lisää pääministerin valtaa, Nato-asiat kuuluvat presidentille – Yhteistoimintaan pitäisi luoda uusi järjestelmä

EU:n ul­ko­po­li­tiik­ka lisää pää­mi­nis­te­rin valtaa, Na­to-asiat kuu­lu­vat pre­si­den­til­le – Yh­teis­toi­min­taan pitäisi luoda uusi jär­jes­tel­mä

10.03.2023 14:00 16
Tilaajille
Presidentti Niinistö on aloittanut Yhdysvaltain-vierailunsa länsirannikolla

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö on aloit­ta­nut Yh­dys­val­tain-vie­rai­lun­sa län­si­ran­ni­kol­la

06.03.2023 21:00 3
Hegemonisella ajattelulla on pitkät varjot
Kolumni

He­ge­mo­ni­sel­la ajat­te­lul­la on pitkät varjot

16.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Vikaan menneestä Venäjä-politiikasta otettiin nopea irtiotto
Kolumni

Vikaan men­nees­tä Ve­nä­jä-po­li­tii­kas­ta otet­tiin nopea ir­ti­ot­to

09.09.2022 06:00 15
Tilaajille
Suomalaiset kysyvät nyt paljon Natosta Atlantti-seuralta –kansalaisaloitteen tekemisestä useita tiedusteluja

Suo­ma­lai­set kysyvät nyt paljon Natosta At­lant­ti-seu­ral­ta –kan­sa­lai­sa­loit­teen te­ke­mi­ses­tä useita tie­dus­te­lu­ja

25.02.2022 17:40 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taitava ul­ko­po­li­tiik­ka pienen maan kor­vaa­ma­ton puo­lus­tus­lin­ja

07.02.2022 03:00 2
Tilaajille
Niinistöltä aiheellisen suorapuheinen viesti Venäjälle ja Euroopalle
Pääkirjoitus

Nii­nis­töl­tä ai­heel­li­sen suo­ra­pu­hei­nen viesti Ve­nä­jäl­le ja Eu­roo­pal­le

01.01.2022 15:04 41
Tilaajille
Aitoa välittämistä presidentti Niinistön tapaan – ja siitä hyötyy vahvasti myös Suomi
Pääkirjoitus

Aitoa vä­lit­tä­mis­tä pre­si­dent­ti Nii­nis­tön tapaan – ja siitä hyötyy vah­vas­ti myös Suomi

14.12.2021 20:00 8
Tilaajille
Etyk-Helsingin hyvän hengen voisi päästää ulos pullosta, mutta hyytäviksi muuttuneiden suurvaltasuhteiden korjaamiseksi tarvitaan pikaisempiakin toimia
Pääkirjoitus

Etyk-Hel­sin­gin hyvän hengen voisi päästää ulos pul­los­ta, mutta hyy­tä­vik­si muut­tu­nei­den suur­val­ta­suh­tei­den kor­jaa­mi­sek­si tar­vi­taan pi­kai­sem­pia­kin toimia

29.03.2021 20:00 6
Tilaajille
Pietarissakin kireää pakkasta – ulkoministeri Lavrov kaatoi EU:n niskaan kaikki synnit mutta säästi pahoilta puheilta ystävällismielisen naapurin Suomen
Pääkirjoitus

Pie­ta­ris­sa­kin kireää pak­kas­ta – ul­ko­mi­nis­te­ri Lavrov kaatoi EU:n niskaan kaikki synnit mutta säästi pa­hoil­ta pu­heil­ta ys­tä­väl­lis­mie­li­sen naa­pu­rin Suomen

15.02.2021 16:40 36
Tilaajille
Venäjä on suomalaisille idässä asuva terävähampainen karhu, ei mikään lempeä nalle
Pääkirjoitus

Venäjä on suo­ma­lai­sil­le idässä asuva te­rä­vä­ham­pai­nen karhu, ei mikään lempeä nalle

01.12.2020 20:00 20
Tilaajille
Suurlähettiläs Mikko Hautala siirtyi Moskovasta Washingtoniin ja törmäsi eroon maiden vaalikulttuureissa: "Kontrasti ei voisi olla suurempi"

Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala siirtyi Mos­ko­vas­ta Wa­shing­to­niin ja törmäsi eroon maiden vaa­li­kult­tuu­reis­sa: "Kont­ras­ti ei voisi olla suu­rem­pi"

07.11.2020 21:17 1
Tilaajille