Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Uudenvuodenpuhe

Nii­nis­tö viit­ta­si al-Ho­lin ko­tiu­tuk­siin kautta rantain uu­den­vuo­den­pu­hees­saan - pre­si­dent­ti va­roit­ti naii­viu­des­ta ja vaati riit­tä­viä keinoja ter­ro­ris­min tor­jun­taan

01.01.2021 15:48 14
Tilaajille

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö otti uu­den­vuo­den­pu­hees­saan kantaa kes­kus­te­luun ko­ro­na­ro­kot­teis­ta: "Ro­kot­teis­ta on apua vain ro­ko­tuk­set ot­ta­mal­la"

01.01.2021 12:15 19