ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

USA
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hakee jatkokautta

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden hakee jat­ko­kaut­ta

25.04.2023 14:59 9
Yhdysvaltalaistoimittaja otettu kiinni Venäjällä, epäillään vakoilusta – järjestön mukaan toimittaja tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria

Yh­dys­val­ta­lais­toi­mit­ta­ja otettu kiinni Ve­nä­jäl­lä, epäil­lään va­koi­lus­ta – jär­jes­tön mukaan toi­mit­ta­ja tutki palk­ka­so­ti­las­yh­tiö Wag­ne­ria

30.03.2023 14:47 10
Suomi on päässyt esille USA:ssa – Nato-keskustelu on tuonut paljon myönteistä julkisuutta, sanoo Oulussa vieraillut suurlähettiläs Douglas Hickey

Suomi on päässyt esille USA:ssa – Na­to-kes­kus­te­lu on tuonut paljon myön­teis­tä jul­ki­suut­ta, sanoo Oulussa vie­rail­lut suur­lä­het­ti­läs Douglas Hickey

21.03.2023 21:00 9
Tilaajille
Yhdysvaltojen mukaan venäläishävittäjä törmäsi sen miehittämättömään sotilaslentokoneeseen Mustallamerellä – Venäjä kiistää aiheuttaneensa koneen putoamisen

Yh­dys­val­to­jen mukaan ve­nä­läis­hä­vit­tä­jä törmäsi sen mie­hit­tä­mät­tö­mään so­ti­las­len­to­ko­nee­seen Mus­tal­la­me­rel­lä – Venäjä kiistää ai­heut­ta­neen­sa koneen pu­toa­mi­sen

14.03.2023 22:37 6
Presidentti Niinistö on aloittanut Yhdysvaltain-vierailunsa länsirannikolla

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö on aloit­ta­nut Yh­dys­val­tain-vie­rai­lun­sa län­si­ran­ni­kol­la

06.03.2023 21:00 3
Pentagon havaitsi toisen kiinalaisen vakoiluilmapallon, tällä kertaa Latinalaisessa Amerikassa

Pen­ta­gon ha­vait­si toisen kii­na­lai­sen va­koi­luil­ma­pal­lon, tällä kertaa La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa

04.02.2023 10:55 6
Venäjän suurlähettiläs arvostelee USA:n mahdollista päätöstä lähettää tankkeja Ukrainaan: "Häpeämätön provokaatio"

Venäjän suur­lä­het­ti­läs ar­vos­te­lee USA:n mah­dol­lis­ta pää­tös­tä lä­het­tää tank­ke­ja Uk­rai­naan: "Hä­peä­mä­tön pro­vo­kaa­tio"

25.01.2023 12:57 35
WSJ: Biden aikoo pyytää kongressia hyväksymään hävittäjien myynnin Turkille vastineeksi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä

WSJ: Biden aikoo pyytää kong­res­sia hy­väk­sy­mään hä­vit­tä­jien myynnin Tur­kil­le vas­ti­neek­si Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyyk­sis­tä

14.01.2023 11:28 46
Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen toinenkaan äänestyskierros ei johtanut valintaan

Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mie­hen toi­nen­kaan ää­nes­tys­kier­ros ei joh­ta­nut va­lin­taan

03.01.2023 23:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia ei ole vien­ti­tuo­te – Suo­mel­le Af­ga­nis­tan oli uusi ja eri­lai­nen, mutta hin­ta­la­pul­taan erit­täin kallis ja tur­haut­ta­va kokemus

23.12.2022 06:00 5
Tilaajille
Zelenskyi vierailee tänään Washingtonissa – pitää puheen kongressille

Ze­lens­kyi vie­rai­lee tänään Wa­shing­to­nis­sa – pitää puheen kong­res­sil­le

21.12.2022 09:17 15
Demokraatit saavat suoran enemmistön senaattiin – Raphael Warnock päihitti republikaanihaastajansa Georgiassa

De­mo­kraa­tit saavat suoran enem­mis­tön se­naat­tiin – Raphael Warnock päi­hit­ti re­pub­li­kaa­ni­haas­ta­jan­sa Geor­gias­sa

07.12.2022 07:24 8
Yhdysvaltain Biden ja Kiinan Xi aloittivat odotetun presidenttitapaamisen Balilla – Xin mukaan on varmistettava, ettei maiden kilpailu kehity konfliktiksi

Yh­dys­val­tain Biden ja Kiinan Xi aloit­ti­vat odo­te­tun pre­si­dent­ti­ta­paa­mi­sen Balilla – Xin mukaan on var­mis­tet­ta­va, ettei maiden kil­pai­lu kehity konf­lik­tik­si

14.11.2022 13:42
Analyysi: Suomen Nato-jäsenyys painaa trumpisteja ja nostaa Ronald Reaganin oppeja – Uudet vahvat jäsenmaat vapauttavat Yhdysvalloilta voimaa Kiinan varalle

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-jä­se­nyys painaa trum­pis­te­ja ja nostaa Ronald Rea­ga­nin oppeja – Uudet vahvat jä­sen­maat va­paut­ta­vat Yh­dys­val­loil­ta voimaa Kiinan varalle

06.08.2022 18:30 9
Tilaajille
Yhdysvallat on surmannut al-Qaidan johtajan – Joe Biden kommentoi asiaa

Yh­dys­val­lat on sur­man­nut al-Qai­dan joh­ta­jan – Joe Biden kom­men­toi asiaa

02.08.2022 14:37 6
Zelenskyi vieraili ensimmäistä kertaa sodan alettua pahoin vaurioituneessa Mykolajivissa Etelä-Ukrainassa

Ze­lens­kyi vie­rai­li en­sim­mäis­tä kertaa sodan alettua pahoin vau­rioi­tu­nees­sa My­ko­la­ji­vis­sa Ete­lä-Uk­rai­nas­sa

18.06.2022 16:33 18
Venäjä keskittää taisteluita Sjevjerodonetskin vallattuun kaupunkiin – Yhdysvallat ja Saksa lähettävät aseapua Ukrainaan

Venäjä kes­kit­tää tais­te­lui­ta Sjev­je­ro­do­nets­kin val­lat­tuun kau­pun­kiin – Yh­dys­val­lat ja Saksa lä­het­tä­vät aseapua Uk­rai­naan

01.06.2022 14:03 38
Presidentit Niinistö ja Biden tapasivat Valkoisessa talossa, tiedotustilaisuutta odotetaan – "No, me emme yleensä aloita sotia"

Pre­si­den­tit Nii­nis­tö ja Biden ta­pa­si­vat Val­koi­ses­sa ta­los­sa, tie­do­tus­ti­lai­suut­ta odo­te­taan – "No, me emme yleensä aloita sotia"

05.03.2022 01:11 32
Tilaajille
Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimien komentajat tapasivat tänään Suomessa – ohjelmassa myös tapaaminen presidentti Niinistön kanssa

Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän ase­voi­mien ko­men­ta­jat ta­pa­si­vat tänään Suo­mes­sa – oh­jel­mas­sa myös ta­paa­mi­nen pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kanssa

22.09.2021 21:58 1
Kabulissa ihmiset etsivät läheisiään tuhoisan lentokenttäiskun jälkeen: "Moni oli kauhuissaan, heidän katseensa olivat eksyksissä" – Biden vannoo vastaiskua

Ka­bu­lis­sa ihmiset etsivät lä­hei­siään tu­hoi­san len­to­kent­tä­is­kun jäl­keen: "Moni oli kau­huis­saan, heidän kat­seen­sa olivat ek­syk­sis­sä" – Biden vannoo vas­ta­is­kua

27.08.2021 06:24 22