Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

USA
Trumpia syytetään pyrkimyksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos

Trumpia syy­te­tään pyr­ki­myk­sis­tä kumota vuoden 2020 pre­si­den­tin­vaa­lien tulos

02.08.2023 13:17 7
Hermostuneisuus kasvaa – mistä päin Yhdysvalloissa tuulee?
Kolumni

Her­mos­tu­nei­suus kasvaa – mistä päin Yh­dys­val­lois­sa tuulee?

01.08.2023 18:00 16
Tilaajille
Donald Trumpia vastaan nostettiin uusia syytteitä salaisiin asiakirjoihin liittyen

Donald Trumpia vastaan nos­tet­tiin uusia syyt­tei­tä sa­lai­siin asia­kir­joi­hin liit­tyen

28.07.2023 06:35 1
Bidenin kulkue kurvasi Senaatintorin ohitse – Nuoret iloitsivat ikimuistoisesta ja rennosta kesäpäivästä: "Hienoa saada Suomea maailmankartalle"

Bidenin kulkue kurvasi Se­naa­tin­to­rin ohitse – Nuoret iloit­si­vat iki­muis­toi­ses­ta ja ren­nos­ta ke­sä­päi­väs­tä: "Hienoa saada Suomea maail­man­kar­tal­le"

13.07.2023 19:58
Tilaajille
Joe Biden vakuuttaa kivenkovaa tukea Suomelle ja Natolle – Yhdysvaltain presidentti: "Putin on jo hävinnyt sodan Ukrainassa"

Joe Biden va­kuut­taa ki­ven­ko­vaa tukea Suo­mel­le ja Natolle – Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti: "Putin on jo hä­vin­nyt sodan Uk­rai­nas­sa"

13.07.2023 19:50 17
Tilaajille
Biden toi Suomelle liittolaisuuden viestin – Rauhallinen puhetapa sopi Niinistön vierelle ja elekieli kertoi melkein veljellisestä asetelmasta

Biden toi Suo­mel­le liit­to­lai­suu­den viestin – Rau­hal­li­nen pu­he­ta­pa sopi Nii­nis­tön vie­rel­le ja ele­kie­li kertoi melkein vel­jel­li­ses­tä ase­tel­mas­ta

13.07.2023 19:45 3
Tilaajille
Niinistö kiitti Bidenia vahvasta tuesta tiedotustilaisuudessa – Biden vakuutti Yhdysvaltojen sitoutumista Natoon

Nii­nis­tö kiitti Bidenia vah­vas­ta tuesta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa – Biden va­kuut­ti Yh­dys­val­to­jen si­tou­tu­mis­ta Natoon

13.07.2023 18:17 5
Niinistö otti Orpon Bidenin tapaamiseen – Samanlainen menettely kuin Zelenskyin ja pääministeri Marinin kohtaamisessa

Nii­nis­tö otti Orpon Bidenin ta­paa­mi­seen – Sa­man­lai­nen me­net­te­ly kuin Ze­lens­kyin ja pää­mi­nis­te­ri Marinin koh­taa­mi­ses­sa

13.07.2023 16:02 13
Tilaajille
Niinistö vastaanotti Bidenin ja Pohjoismaiden johtajat Presidentinlinnassa – "OIen viime päivinä tavannut teitä enemmän kuin perhettäni", Ruotsin pääministeri vitsaili

Nii­nis­tö vas­taan­ot­ti Bidenin ja Poh­jois­mai­den joh­ta­jat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa – "OIen viime päivinä ta­van­nut teitä enemmän kuin per­het­tä­ni", Ruotsin pää­mi­nis­te­ri vit­sai­li

13.07.2023 17:19 8
Näkökulma: Biden myy äänestäjilleen Naton vahvuutta – Putin hyödyntää liittokunnan pulmia, jotka näkyvät Erdoganin ailahduksissa ja Ukrainan ohjaamisessa odotusaulaan

Nä­kö­kul­ma: Biden myy ää­nes­tä­jil­leen Naton vah­vuut­ta – Putin hyö­dyn­tää liit­to­kun­nan pulmia, jotka näkyvät Er­do­ga­nin ai­lah­duk­sis­sa ja Uk­rai­nan oh­jaa­mi­ses­sa odo­tus­au­laan

13.07.2023 11:30 4
Tilaajille
Biden tapaa Pohjoismaiden johtajat tänään Helsingissä – vierailu kruunaa Suomen tien Nato-liittolaiseksi

Biden tapaa Poh­jois­mai­den joh­ta­jat tänään Hel­sin­gis­sä – vie­rai­lu kruunaa Suomen tien Na­to-liit­to­lai­sek­si

13.07.2023 09:47 12
Air Force One rullasi Helsinki-Vantaalle komeassa ilta-auringossa – Yli 30 ajoneuvon poliisisaattue kiisi Helsingin halki kohti USA:n presidentin Joe Bidenin majapaikkaa

Air Force One rullasi Hel­sin­ki-Van­taal­le ko­meas­sa il­ta-au­rin­gos­sa – Yli 30 ajo­neu­von po­lii­si­saat­tue kiisi Hel­sin­gin halki kohti USA:n pre­si­den­tin Joe Bidenin ma­ja­paik­kaa

13.07.2023 02:50 5
Tilaajille
"Jenkit painostamaan sitä Turkin hymypoikaa" – Suomalaiset arvostelevat Nato-umpisolmusta kovin sanoin Turkkia ja Unkaria, mutta myös Ruotsia

"Jenkit pai­nos­ta­maan sitä Turkin hy­my­poi­kaa" – Suo­ma­lai­set ar­vos­te­le­vat Na­to-um­pi­sol­mus­ta kovin sanoin Turkkia ja Un­ka­ria, mutta myös Ruotsia

18.06.2023 18:30 2
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hakee jatkokautta

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden hakee jat­ko­kaut­ta

25.04.2023 14:59 9
Yhdysvaltalaistoimittaja otettu kiinni Venäjällä, epäillään vakoilusta – järjestön mukaan toimittaja tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria

Yh­dys­val­ta­lais­toi­mit­ta­ja otettu kiinni Ve­nä­jäl­lä, epäil­lään va­koi­lus­ta – jär­jes­tön mukaan toi­mit­ta­ja tutki palk­ka­so­ti­las­yh­tiö Wag­ne­ria

30.03.2023 14:47 10
Suomi on päässyt esille USA:ssa – Nato-keskustelu on tuonut paljon myönteistä julkisuutta, sanoo Oulussa vieraillut suurlähettiläs Douglas Hickey

Suomi on päässyt esille USA:ssa – Na­to-kes­kus­te­lu on tuonut paljon myön­teis­tä jul­ki­suut­ta, sanoo Oulussa vie­rail­lut suur­lä­het­ti­läs Douglas Hickey

21.03.2023 21:00 9
Tilaajille
Yhdysvaltojen mukaan venäläishävittäjä törmäsi sen miehittämättömään sotilaslentokoneeseen Mustallamerellä – Venäjä kiistää aiheuttaneensa koneen putoamisen

Yh­dys­val­to­jen mukaan ve­nä­läis­hä­vit­tä­jä törmäsi sen mie­hit­tä­mät­tö­mään so­ti­las­len­to­ko­nee­seen Mus­tal­la­me­rel­lä – Venäjä kiistää ai­heut­ta­neen­sa koneen pu­toa­mi­sen

14.03.2023 22:37 6
Presidentti Niinistö on aloittanut Yhdysvaltain-vierailunsa länsirannikolla

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö on aloit­ta­nut Yh­dys­val­tain-vie­rai­lun­sa län­si­ran­ni­kol­la

06.03.2023 21:00 3
Pentagon havaitsi toisen kiinalaisen vakoiluilmapallon, tällä kertaa Latinalaisessa Amerikassa

Pen­ta­gon ha­vait­si toisen kii­na­lai­sen va­koi­luil­ma­pal­lon, tällä kertaa La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa

04.02.2023 10:55 6
Venäjän suurlähettiläs arvostelee USA:n mahdollista päätöstä lähettää tankkeja Ukrainaan: "Häpeämätön provokaatio"

Venäjän suur­lä­het­ti­läs ar­vos­te­lee USA:n mah­dol­lis­ta pää­tös­tä lä­het­tää tank­ke­ja Uk­rai­naan: "Hä­peä­mä­tön pro­vo­kaa­tio"

25.01.2023 12:57 35