Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomen itäraja
Itärajan esteaidan pilotin rakentaminen on jo saatu hyvää alkuun Imatralla – Kuusamossa esteaitaa rakennetaan kolmelle osuudelle yhteensä 7 kilometriä

Itä­ra­jan es­te­ai­dan pilotin ra­ken­ta­mi­nen on jo saatu hyvää alkuun Imat­ral­la – Kuu­sa­mos­sa es­te­ai­taa ra­ken­ne­taan kol­mel­le osuu­del­le yh­teen­sä 7 ki­lo­met­riä

28.03.2023 14:09 10
Tilaajille
Kekkosen aforismilta putosi pohja, ja siksi itärajalla tarvitaan nyt inhorealistista varautumista
Pääkirjoitus

Kek­ko­sen afo­ris­mil­ta putosi pohja, ja siksi itä­ra­jal­la tar­vi­taan nyt in­ho­rea­lis­tis­ta va­rau­tu­mis­ta

18.10.2022 20:00 8
Tilaajille
Itärajalle aiotaan rakentaa kolmen kilometrin aita – kokeiluosiolla selvitetään, miten koko hanke olisi järkevintä toteuttaa

Itä­ra­jal­le aiotaan ra­ken­taa kolmen ki­lo­met­rin aita – ko­kei­lu­osiol­la sel­vi­te­tään, miten koko hanke olisi jär­ke­vin­tä to­teut­taa

17.10.2022 17:30 16
Automaattiyhtiö: Venäläisten tekemä Nosto-automaattien tyhjentäminen käteisestä Suomen itärajalla estetään alkuviikosta

Au­to­maat­tiyh­tiö: Ve­nä­läis­ten tekemä Nos­to-au­to­maat­tien tyh­jen­tä­mi­nen kä­tei­ses­tä Suomen itä­ra­jal­la es­te­tään al­ku­vii­kos­ta

29.09.2022 13:42
Näistä syistä Venäjän reserviläiset voisivat saada turvapaikan Suomesta – "Se ei automaattisesti ole peruste, että voisi joutua asepalvelukseen"

Näistä syistä Venäjän re­ser­vi­läi­set voi­si­vat saada tur­va­pai­kan Suo­mes­ta – "Se ei au­to­maat­ti­ses­ti ole pe­rus­te, että voisi joutua ase­pal­ve­luk­seen"

22.09.2022 20:08 14
Tilaajille
Suomi on nyt venäläisille EU:n itärajan vapaavyöhyke – Kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin muistuttaa, että Suomella on vapaus ja vastuu päättää venäläisten viisumeista

Suomi on nyt ve­nä­läi­sil­le EU:n itä­ra­jan va­paa­vyö­hy­ke – Kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den pro­fes­so­ri Martin Schei­nin muis­tut­taa, että Suo­mel­la on vapaus ja vastuu päättää ve­nä­läis­ten vii­su­meis­ta

26.07.2022 11:08 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako Suo­mi­kin oman muurin?

16.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Kysyimme eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselta kiristyneestä tilanteesta ja Suomen asemasta: "Sodan uhka Euroopassa on todellinen"

Ky­syim­me eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sel­ta ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta ja Suomen ase­mas­ta: "Sodan uhka Eu­roo­pas­sa on to­del­li­nen"

17.02.2022 17:00 6
Tilaajille
Kansanedustaja Juha Sipilä arvioi Ukrainan selkkauksen vaikutusta – Häiriöt Suomen itärajalla vaikuttaisivat  kansalaisten Nato-kantoihin

Kan­san­edus­ta­ja Juha Sipilä arvioi Uk­rai­nan selk­kauk­sen vai­ku­tus­ta – Häiriöt Suomen itä­ra­jal­la vai­kut­tai­si­vat kan­sa­lais­ten Na­to-kan­toi­hin

17.02.2022 17:00 36
Tilaajille