Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Sähkökatkot
Fingridin toimitusjohtajan mukaan kiertävien sähkökatkojen riski on nyt pieni – tarvittaessa joustoa saadaan kertalaakista 500 megawattituntia

Fing­ri­din toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kier­tä­vien säh­kö­kat­ko­jen riski on nyt pieni – tar­vit­taes­sa joustoa saadaan ker­ta­laa­kis­ta 500 me­ga­wat­ti­tun­tia

22.01.2023 13:00 8
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

20.01.2023 18:05 7
Tilaajille
Sadat olivat sähköttä Oulun Metsokankaalla ja Oulunportin alueella tiistain vastaisena yönä

Sadat olivat säh­köt­tä Oulun Met­so­kan­kaal­la ja Ou­lun­por­tin alueel­la tiis­tain vas­tai­se­na yönä

10.01.2023 06:16 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ri­se­na jaettu tiedote on monelle edel­leen tärkeä

09.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Sähköt katkesivat sadoissa kodeissa Oulussa lauantaiaamuna

Sähköt kat­ke­si­vat sa­dois­sa ko­deis­sa Oulussa lauan­tai­aa­mu­na

07.01.2023 12:05 30
Tykkylumi ei ole juuri aiheuttanut sähkökatkoja Oulun seudulla – Koillismaalla keskeytyksiä torjutaan helikopterin avulla

Tyk­ky­lu­mi ei ole juuri ai­heut­ta­nut säh­kö­kat­ko­ja Oulun seu­dul­la – Koil­lis­maal­la kes­key­tyk­siä tor­ju­taan he­li­kop­te­rin avulla

03.01.2023 14:45
Tilaajille
Puu kaatui ilmajohdolle ja katkaisi sähköt sadoilta asiakkailta Yli-Iissä

Puu kaatui il­ma­joh­dol­le ja kat­kai­si sähköt sa­doil­ta asiak­kail­ta Yli-Iis­sä

30.12.2022 09:31 3
Sähkön pitäisi pysyä lähipäivinä edullisena, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pakkaset ja tyyni sää olisi pahin yhdistelmä"

Sähkön pitäisi pysyä lä­hi­päi­vi­nä edul­li­se­na, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pak­ka­set ja tyyni sää olisi pahin yh­dis­tel­mä"

29.12.2022 11:52 17
Tilaajille
Katso kuinka nopeasti sähkökatkon vaikutukset alkavat näkyä – Näin Oulun uimahalleissa ja kotihoidossa varaudutaan kahden tunnin katkoihin

Katso kuinka no­peas­ti säh­kö­kat­kon vai­ku­tuk­set alkavat näkyä – Näin Oulun ui­ma­hal­leis­sa ja ko­ti­hoi­dos­sa va­rau­du­taan kahden tunnin kat­koi­hin

22.12.2022 18:00 16
Tilaajille
Sähköt katkesivat Oulun Korvenkylässä ja Hönttämäessä

Sähköt kat­ke­si­vat Oulun Kor­ven­ky­läs­sä ja Hönt­tä­mäes­sä

22.12.2022 15:18 2
Kaakkurissa ja lähialueilla laaja sähkökatko yöllä

Kaak­ku­ris­sa ja lä­hi­alueil­la laaja säh­kö­kat­ko yöllä

20.12.2022 07:01 16
Kuka laputtaa hissin, kuka muistuttaa ettei pönttöä saa vetää? Oululaisen asunto-osakeyhtiön tiistaikerhossa syntyi ohjeistus sähkökatkojen varalle

Kuka la­put­taa hissin, kuka muis­tut­taa ettei pönttöä saa vetää? Ou­lu­lai­sen asun­to-osa­ke­yh­tiön tiis­tai­ker­hos­sa syntyi oh­jeis­tus säh­kö­kat­ko­jen varalle

16.12.2022 18:00 19
Tilaajille
Hätälä Oy:n toimitusjohtaja: "Elintarviketeollisuudelle sähkökatkot merkitsisivät katastrofia" – suurin osa Oulun kauppakamarin yrityksistä kärsisi sähkökatkoista

Hätälä Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja: "E­lin­tar­vi­ke­teol­li­suu­del­le säh­kö­kat­kot mer­kit­si­si­vät ka­tast­ro­fia" – ­suu­rin osa Oulun kaup­pa­ka­ma­rin yri­tyk­sis­tä kärsisi säh­kö­kat­kois­ta

15.12.2022 07:00 11
Tilaajille
Tekstiviesti ja sähköposti varoittavat mahdollisesta sähkökatkosta – Jokaisella sähköverkkoyhtiöllä on oma varautumissuunnitelmansa

Teks­ti­vies­ti ja säh­kö­pos­ti va­roit­ta­vat mah­dol­li­ses­ta säh­kö­kat­kos­ta – Jo­kai­sel­la säh­kö­verk­ko­yh­tiöl­lä on oma va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­man­sa

15.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Valo ja virtalähteet kuuluvat sähkökatkoihin varautumiseen
Mainos Lumise Oy

Valo ja vir­ta­läh­teet kuu­lu­vat säh­kö­kat­koi­hin va­rau­tu­mi­seen

14.12.2022 06:00
Kaikissa Oulun hyvinvointikeskuksissa ei ole varavoimalähdettä käytössä, jos sähkökatko yllättää – "Kiireellisten asiakkaiden hoito pystytään turvaamaan joka yksikössä"

Kai­kis­sa Oulun hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ei ole va­ra­voi­ma­läh­det­tä käy­tös­sä, jos säh­kö­kat­ko yl­lät­tää – "Kii­reel­lis­ten asiak­kai­den hoito pys­ty­tään tur­vaa­maan joka yk­si­kös­sä"

08.12.2022 06:06 13
Sähköt katkesivat Kiimingissä  – "Todennäköisesti märkä lumi rikkoi sähköpylvään"

Sähköt kat­ke­si­vat Kii­min­gis­sä – "To­den­nä­köi­ses­ti märkä lumi rikkoi säh­kö­pyl­vään"

07.12.2022 09:38 8
Näin Oulun kaupunki harjoittelee sähkökatkojen varalta – jätevesien hallinta yhtenä haasteena, suihkua ja wc:tä ei kannata käyttää sähkökatkon aikana

Näin Oulun kau­pun­ki har­joit­te­lee säh­kö­kat­ko­jen varalta – jä­te­ve­sien hal­lin­ta yhtenä haas­tee­na, suihkua ja wc:tä ei kannata käyttää säh­kö­kat­kon aikana

28.11.2022 12:59 14
Oulun kouluissa varaudutaan sähkökatkoihin tulevana talvena – muutoksia voi tulla kouluruokaan, oppimateriaaleihin tai tuntienpitopaikkaan

Oulun kou­luis­sa va­rau­du­taan säh­kö­kat­koi­hin tu­le­va­na talvena – muu­tok­sia voi tulla kou­lu­ruo­kaan, op­pi­ma­te­riaa­lei­hin tai tun­tien­pi­to­paik­kaan

08.11.2022 19:21 7
Viikonloppuisen suuren sähkökatkoksen aiheuttajaksi on varmistunut päämuuntajan rikkoutunut suojarele

Vii­kon­lop­pui­sen suuren säh­kö­kat­kok­sen ai­heut­ta­jak­si on var­mis­tu­nut pää­muun­ta­jan rik­kou­tu­nut suo­ja­re­le

07.11.2022 14:24 3