Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sähkökatkot
Sähkökatko pimensi Linnanmaan kampuksen yli tunniksi, syynä sähköverkon suojamekanismin virheellinen toiminta

Säh­kö­kat­ko pimensi Lin­nan­maan kam­puk­sen yli tun­nik­si, syynä säh­kö­ver­kon suo­ja­me­ka­nis­min vir­heel­li­nen toi­min­ta

20.09.2023 13:15
Sähköt katkesivat Oulun pohjoispuolella yli tuhannelta asiakkaalta – vika kesti noin tunnin

Sähköt kat­ke­si­vat Oulun poh­jois­puo­lel­la yli tu­han­nel­ta asiak­kaal­ta – vika kesti noin tunnin

25.08.2023 12:49 8
Voimakkaat puuskat ovat aiheuttaneet vahinkoja Etelä-Suomessa – Hangon edustalla tuuli puhaltanut puuskissa lähes 30 metriä sekunnissa, kymmeniätuhansia asiakkaita ilman sähköjä

Voi­mak­kaat puuskat ovat ai­heut­ta­neet va­hin­ko­ja Ete­lä-Suo­mes­sa – Hangon edus­tal­la tuuli pu­hal­ta­nut puus­kis­sa lähes 30 metriä se­kun­nis­sa, kym­me­niä­tu­han­sia asiak­kai­ta ilman sähköjä

08.08.2023 12:19
Laitevika katkaisi puoleksi tunniksi sähköjä Kaakkurissa, Metsokankaalla ja Oulunportin alueella

Lai­te­vi­ka kat­kai­si puo­lek­si tun­nik­si sähköjä Kaak­ku­ris­sa, Met­so­kan­kaal­la ja Ou­lun­por­tin alueel­la

03.08.2023 11:49
Yli-Iin sähkökatko korjattu, sähköttä enimmillään yli 600 kotia

Yli-Iin säh­kö­kat­ko kor­jat­tu, säh­köt­tä enim­mil­lään yli 600 kotia

12.05.2023 21:58
Fingridin toimitusjohtajan mukaan kiertävien sähkökatkojen riski on nyt pieni – tarvittaessa joustoa saadaan kertalaakista 500 megawattituntia

Fing­ri­din toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kier­tä­vien säh­kö­kat­ko­jen riski on nyt pieni – tar­vit­taes­sa joustoa saadaan ker­ta­laa­kis­ta 500 me­ga­wat­ti­tun­tia

22.01.2023 13:00 8
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

20.01.2023 18:05 7
Tilaajille
Sadat olivat sähköttä Oulun Metsokankaalla ja Oulunportin alueella tiistain vastaisena yönä

Sadat olivat säh­köt­tä Oulun Met­so­kan­kaal­la ja Ou­lun­por­tin alueel­la tiis­tain vas­tai­se­na yönä

10.01.2023 06:16 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ri­se­na jaettu tiedote on monelle edel­leen tärkeä

09.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Sähköt katkesivat sadoissa kodeissa Oulussa lauantaiaamuna

Sähköt kat­ke­si­vat sa­dois­sa ko­deis­sa Oulussa lauan­tai­aa­mu­na

07.01.2023 12:05 30
Tykkylumi ei ole juuri aiheuttanut sähkökatkoja Oulun seudulla – Koillismaalla keskeytyksiä torjutaan helikopterin avulla

Tyk­ky­lu­mi ei ole juuri ai­heut­ta­nut säh­kö­kat­ko­ja Oulun seu­dul­la – Koil­lis­maal­la kes­key­tyk­siä tor­ju­taan he­li­kop­te­rin avulla

03.01.2023 14:45
Tilaajille
Puu kaatui ilmajohdolle ja katkaisi sähköt sadoilta asiakkailta Yli-Iissä

Puu kaatui il­ma­joh­dol­le ja kat­kai­si sähköt sa­doil­ta asiak­kail­ta Yli-Iis­sä

30.12.2022 09:31 3
Sähkön pitäisi pysyä lähipäivinä edullisena, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pakkaset ja tyyni sää olisi pahin yhdistelmä"

Sähkön pitäisi pysyä lä­hi­päi­vi­nä edul­li­se­na, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pak­ka­set ja tyyni sää olisi pahin yh­dis­tel­mä"

29.12.2022 11:52 17
Tilaajille
Katso kuinka nopeasti sähkökatkon vaikutukset alkavat näkyä – Näin Oulun uimahalleissa ja kotihoidossa varaudutaan kahden tunnin katkoihin

Katso kuinka no­peas­ti säh­kö­kat­kon vai­ku­tuk­set alkavat näkyä – Näin Oulun ui­ma­hal­leis­sa ja ko­ti­hoi­dos­sa va­rau­du­taan kahden tunnin kat­koi­hin

22.12.2022 18:00 16
Tilaajille
Sähköt katkesivat Oulun Korvenkylässä ja Hönttämäessä

Sähköt kat­ke­si­vat Oulun Kor­ven­ky­läs­sä ja Hönt­tä­mäes­sä

22.12.2022 15:18 2
Kaakkurissa ja lähialueilla laaja sähkökatko yöllä

Kaak­ku­ris­sa ja lä­hi­alueil­la laaja säh­kö­kat­ko yöllä

20.12.2022 07:01 16
Kuka laputtaa hissin, kuka muistuttaa ettei pönttöä saa vetää? Oululaisen asunto-osakeyhtiön tiistaikerhossa syntyi ohjeistus sähkökatkojen varalle

Kuka la­put­taa hissin, kuka muis­tut­taa ettei pönttöä saa vetää? Ou­lu­lai­sen asun­to-osa­ke­yh­tiön tiis­tai­ker­hos­sa syntyi oh­jeis­tus säh­kö­kat­ko­jen varalle

16.12.2022 18:00 19
Tilaajille
Hätälä Oy:n toimitusjohtaja: "Elintarviketeollisuudelle sähkökatkot merkitsisivät katastrofia" – suurin osa Oulun kauppakamarin yrityksistä kärsisi sähkökatkoista

Hätälä Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja: "E­lin­tar­vi­ke­teol­li­suu­del­le säh­kö­kat­kot mer­kit­si­si­vät ka­tast­ro­fia" – ­suu­rin osa Oulun kaup­pa­ka­ma­rin yri­tyk­sis­tä kärsisi säh­kö­kat­kois­ta

15.12.2022 07:00 11
Tilaajille
Tekstiviesti ja sähköposti varoittavat mahdollisesta sähkökatkosta – Jokaisella sähköverkkoyhtiöllä on oma varautumissuunnitelmansa

Teks­ti­vies­ti ja säh­kö­pos­ti va­roit­ta­vat mah­dol­li­ses­ta säh­kö­kat­kos­ta – Jo­kai­sel­la säh­kö­verk­ko­yh­tiöl­lä on oma va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­man­sa

15.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Valo ja virtalähteet kuuluvat sähkökatkoihin varautumiseen
Mainos Lumise Oy

Valo ja vir­ta­läh­teet kuu­lu­vat säh­kö­kat­koi­hin va­rau­tu­mi­seen

14.12.2022 06:00