Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Sähkökatkot
Noin tunnin sähkökatko pimensi yli 24 000 taloutta Koillismaalla – Carunan mukaan syynä oli suojaustekniikan väärä toiminta

Noin tunnin säh­kö­kat­ko pimensi yli 24 000 ta­lout­ta Koil­lis­maal­la – Carunan mukaan syynä oli suo­jaus­tek­nii­kan väärä toi­min­ta

07.06.2022 10:58 15
Sähköt katkesivat yli tunniksi Kaukovainiolta – enimmillään noin 3 400 taloutta oli ilman sähköä

Sähköt kat­ke­si­vat yli tun­nik­si Kau­ko­vai­niol­ta – enim­mil­lään noin 3 400 ta­lout­ta oli ilman sähköä

18.05.2022 21:32 16
Sähköt katkesivat yli 3 000 taloudelta Kaakkurissa, Metsokankaalla, Oulussa

Sähköt kat­ke­si­vat yli 3 000 ta­lou­del­ta Kaak­ku­ris­sa, Met­so­kan­kaal­la, Oulussa

26.03.2022 18:23
Orava katkaisi sähköt lähes 2 500 taloudesta Pyykösjärvellä

Orava kat­kai­si sähköt lähes 2 500 ta­lou­des­ta Pyy­kös­jär­vel­lä

19.01.2022 14:44 21
Tykkylumi ja lauhtuva sää aiheuttivat vikasuman sähkönjakelussa Kainuussa –  Kymmenittäin asentajia ja metsureita urakoi korjaustöissä

Tyk­ky­lu­mi ja lauh­tu­va sää ai­heut­ti­vat vi­ka­su­man säh­kön­ja­ke­lus­sa Kai­nuus­sa – Kym­me­nit­täin asen­ta­jia ja met­su­rei­ta urakoi kor­jaus­töis­sä

13.01.2022 14:08 3
Tilaajille
Sähkökatko ja virtapiikki aiheuttivat ongelmia Pyhännän vedenjakeluun ja lämpökeskukseen – "posaus" rikkoi laitteistoja ja kodinkoneita

Säh­kö­kat­ko ja vir­ta­piik­ki ai­heut­ti­vat on­gel­mia Py­hän­nän ve­den­ja­ke­luun ja läm­pö­kes­kuk­seen – "po­saus" rikkoi lait­teis­to­ja ja ko­din­ko­nei­ta

12.01.2022 20:26 1
Tilaajille
Nopeat sään vaihtelut aiheuttaneet sähkökatkoja eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta

Nopeat sään vaih­te­lut ai­heut­ta­neet säh­kö­kat­ko­ja eri puo­lil­la Poh­jois-Poh­jan­maa­ta ja Kai­nuu­ta

12.01.2022 20:09
Tilaajille
Yli sata kotitaloutta oli ilman sähköjä Kiimingissä – syynä voimalinjan rakennevika

Yli sata ko­ti­ta­lout­ta oli ilman sähköjä Kii­min­gis­sä – syynä voi­ma­lin­jan ra­ken­ne­vi­ka

12.01.2022 16:41
Caruna huolissaan: Tykkylumi voi aiheuttaa sähkökatkoja – "Jos sähkölinjan päälle on kaatunut puu, poistu hyppien tai loikkien"

Caruna huo­lis­saan: Tyk­ky­lu­mi voi ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja – "Jos säh­kö­lin­jan päälle on kaa­tu­nut puu, poistu hyppien tai loik­kien"

16.12.2021 15:51 2
Tilaajille
Fingridin kantaverkossa on sähkönjakelun häiriö Kemin ja Yli-Iin välisellä alueella

Fing­ri­din kan­ta­ver­kos­sa on säh­kön­ja­ke­lun häiriö Kemin ja Yli-Iin vä­li­sel­lä alueel­la

15.12.2021 08:47
Lumikuorma puissa ja jäätävä sade aiheuttavat ongelmia – lisääntyvätkö sähkökatkot yhä Oulun seudulla?

Lu­mi­kuor­ma puissa ja jäätävä sade ai­heut­ta­vat on­gel­mia – li­sään­ty­vät­kö säh­kö­kat­kot yhä Oulun seu­dul­la?

14.12.2021 13:36
Tilaajille
Useita sähkökatkoja Oulun seudulla – yhteensä yli 2000 asiakasta on ollut ilman sähköä tiistaiaamuna

Useita säh­kö­kat­ko­ja Oulun seu­dul­la – yh­teen­sä yli 2000 asia­kas­ta on ollut ilman sähköä tiis­tai­aa­mu­na

14.12.2021 10:26 13
Oulujoen pohjoispuolella kärsittiin sähkökatkoista maanantai-iltana

Ou­lu­joen poh­jois­puo­lel­la kär­sit­tiin säh­kö­kat­kois­ta maa­nan­tai-il­ta­na

13.12.2021 23:23 3
Oulun pohjoisosassa laaja sähkökatko, alkuvaiheessa yli 5 200 asiakkaalta katosivat sähköt

Oulun poh­jois­osas­sa laaja säh­kö­kat­ko, al­ku­vai­hees­sa yli 5 200 asiak­kaal­ta ka­to­si­vat sähköt

03.11.2021 14:19
Nivalassa jälleen laaja sähkökatko – sähköt saatu palautettua

Ni­va­las­sa jälleen laaja säh­kö­kat­ko – sähköt saatu pa­lau­tet­tua

26.10.2021 21:21 8

Lin­jal­le kaa­tu­nut puu kat­kai­si yli tu­han­nel­ta sähköt ly­hyek­si ajaksi Ou­lu­joen poh­jois­puo­lel­la

14.09.2021 16:25 3
Koillismaalla oltu paikoin ilman sähköä jo yli viikon ajan – sähköverkko  rakennettava uudestaan: " Täällä on eletty kuin pimeimmällä keskiajalla"

Koil­lis­maal­la oltu paikoin ilman sähköä jo yli viikon ajan – säh­kö­verk­ko ra­ken­net­ta­va uu­des­taan: " Täällä on eletty kuin pi­meim­mäl­lä kes­kia­jal­la"

30.06.2021 08:37 4
Tilaajille
Puhelinverkossa yhä häiriöitä Kuusamossa sähkökatkojen vuoksi  – Kaupunginjohtaja vetoaa: "Jos tiedossa on yksin eläviä, otetaan yhteyttä ja tarkistetaan että kaikki on hyvin"

Pu­he­lin­ver­kos­sa yhä häi­riöi­tä Kuu­sa­mos­sa säh­kö­kat­ko­jen vuoksi  – Kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa: "Jos tie­dos­sa on yksin eläviä, otetaan yh­teyt­tä ja tar­kis­te­taan että kaikki on hyvin"

23.06.2021 21:12
Tilaajille

Säh­kön­ja­ke­lus­sa oli häi­riöi­tä Oulun Kaak­ku­ris­sa

26.05.2021 13:56
Lähes 2000 taloutta oli ilman sähköjä Raksilassa ja Karjasillalla

Lähes 2000 ta­lout­ta oli ilman sähköjä Rak­si­las­sa ja Kar­ja­sil­lal­la

24.02.2021 09:35 3