Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

Sähkökatkot

Lin­jal­le kaa­tu­nut puu kat­kai­si yli tu­han­nel­ta sähköt ly­hyek­si ajaksi Ou­lu­joen poh­jois­puo­lel­la

14.09.2021 16:25 2

Koil­lis­maal­la oltu paikoin ilman sähköä jo yli viikon ajan – säh­kö­verk­ko ra­ken­net­ta­va uu­des­taan: " Täällä on eletty kuin pi­meim­mäl­lä kes­kia­jal­la"

30.06.2021 08:37 4
Tilaajille

Pu­he­lin­ver­kos­sa yhä häi­riöi­tä Kuu­sa­mos­sa säh­kö­kat­ko­jen vuoksi  – Kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa: "Jos tie­dos­sa on yksin eläviä, otetaan yh­teyt­tä ja tar­kis­te­taan että kaikki on hyvin"

23.06.2021 21:12
Tilaajille

Säh­kön­ja­ke­lus­sa oli häi­riöi­tä Oulun Kaak­ku­ris­sa

26.05.2021 13:56

Lähes 2000 ta­lout­ta oli ilman sähköjä Rak­si­las­sa ja Kar­ja­sil­lal­la

24.02.2021 09:35 3

Kem­pe­lees­sä oli säh­kö­kat­ko – 112 asia­kas­ta jäi pak­kas­päi­vä­nä ilman sähköä

14.01.2021 17:08 6

Myrsky näkyi Oulussa tuu­len­puus­ki­na: "Pari kaa­tu­nut­ta puuta, ei sen kum­mem­paa", Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos kom­men­toi tors­tai-il­ta­na

19.11.2020 22:32
Tilaajille

Sähköt olivat poikki laa­jal­la alueel­la Ke­min­maas­ta Ko­la­riin tors­tai-il­ta­na – Sähköt jou­dut­tiin rei­tit­tä­mään uusiksi

22.10.2020 21:06
Tilaajille

Salama iski tolp­pa­muun­ta­jaan Pel­los­sa – sähköjä poikki Pen­kon­nie­mes­sä

22.07.2020 19:56
Tilaajille

Säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi osit­tain Yli-Iis­sä – satoja asiak­kai­ta säh­köt­tö­mä­nä

19.07.2020 12:52

Päi­vö-myrs­kyn tuhoja kor­ja­taan idässä vielä päiviä – seu­raa­vak­si etelään odo­te­taan uk­kos­puus­kia

01.07.2020 13:04