Pääkirjoitus: Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

Luitko jo tämän: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät Oulussa läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Kalevan vaalivartti: Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Ruotsin kieli
Liberaaleille ja pohjoismaisille arvoille on nyt kysyntää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­be­raa­leil­le ja poh­jois­mai­sil­le ar­voil­le on nyt ky­syn­tää

19.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tuk­sen kie­li­oh­jel­ma on kor­jat­ta­va pi­kim­mi­ten

15.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kiu­sal­lis­ta, että ruotsin kielen taito heik­ke­nee Suo­mes­sa

03.11.2022 05:45 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lin­nai­set kielet ta­kai­sin – uuden kielen alkeet voisi oppia esi­mer­kik­si rans­ka­lai­sel­la kok­kaus­kurs­sil­la, ja­pa­ni­lai­sel­la sar­ja­ku­va­kurs­sil­la tai ve­nä­läi­sel­lä shak­ki­kurs­sil­la

24.10.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruotsin kielen opetus tulisi aloit­taa jo en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la

09.10.2022 05:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi tar­vit­see ko­ko­nais­val­tai­sen kie­li­po­liit­ti­sen oh­jel­man

01.10.2022 05:30 4
Tilaajille
"Olen yhä pöljän innoissani siitä, että saan opettaa ruotsin kieltä" – oululainen Eero Talonen haluaa opettaa sellaista kielen taitoa, jolla on oikeasti käyttöä

"Olen yhä pöljän in­nois­sa­ni siitä, että saan opettaa ruotsin kieltä" – ou­lu­lai­nen Eero Talonen haluaa opettaa sel­lais­ta kielen taitoa, jolla on oi­keas­ti käyttöä

04.05.2021 09:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­li­opin­toi­hin tar­vi­taan va­lin­nan­va­paut­ta

28.11.2020 05:45 2
Tilaajille
Konkari palaa keskustan ytimeen – rypyt rakkaudessa saivat puolueen ruotsinkielisen toiminnan vauhtiin

Konkari palaa kes­kus­tan ytimeen – rypyt rak­kau­des­sa saivat puo­lueen ruot­sin­kie­li­sen toi­min­nan vauh­tiin

27.11.2020 19:25 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On tär­keää, että vaa­lim­me ruotsin kieltä eri puo­lil­la Suomea

08.11.2020 05:30 2
Tilaajille