Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Analyysi
Näkökulma: Suuri salaisuus, jonka kaikki jo tietävät, paljastuu tänään iltapäivällä – miksi hallituspohjalla on väliä ja mitä on odotettavissa?

Nä­kö­kul­ma: Suuri sa­lai­suus, jonka kaikki jo tie­tä­vät, pal­jas­tuu tänään il­ta­päi­väl­lä – miksi hal­li­tus­poh­jal­la on väliä ja mitä on odo­tet­ta­vis­sa?

27.04.2023 11:51 4
Tilaajille
Analyysi: Venäjä iski ohjuksilla Ukrainan kaupunkeihin – Zelenskyin mukaan vihollinen lietsoo paniikkia ja tuhoaa energiajärjestelmää: "Kyse on terroristeista"

Ana­lyy­si: Venäjä iski oh­juk­sil­la Uk­rai­nan kau­pun­kei­hin – Ze­lens­kyin mukaan vi­hol­li­nen lietsoo pa­niik­kia ja tuhoaa ener­gia­jär­jes­tel­mää: "Kyse on ter­ro­ris­teis­ta"

10.10.2022 17:40 5
Tilaajille
Analyysi: Suomen ja Ruotsin välit muuttuivat Naton myötä, mutta miten? Erityisesti tämä näkyy meillä pohjoisessa

Ana­lyy­si: Suomen ja Ruotsin välit muut­tui­vat Naton myötä, mutta miten? Eri­tyi­ses­ti tämä näkyy meillä poh­joi­ses­sa

08.07.2022 18:00 5
Tilaajille
Aleksei Navalnyille luetaan vankeustuomio Putinin oletetun valtakauden loppuun 2030-luvulle saakka – Tuomari sivuutti oppositiopoliitikon puolustuksen

Aleksei Na­val­nyil­le luetaan van­keus­tuo­mio Putinin ole­te­tun val­ta­kau­den loppuun 2030-lu­vul­le saakka – Tuomari si­vuut­ti op­po­si­tio­po­lii­ti­kon puo­lus­tuk­sen

22.03.2022 11:09 5
Tilaajille
Putinin paraatimarssi Kiovaan hyytyi yllättäen – Ukrainan joukot partioivat Maidanilla ja puolustajat saavat lisää taistelutahtoa reserviläisten tulosta

Putinin pa­raa­ti­mars­si Kiovaan hyytyi yl­lät­täen – Uk­rai­nan joukot par­tioi­vat Mai­da­nil­la ja puo­lus­ta­jat saavat lisää tais­te­lu­tah­toa re­ser­vi­läis­ten tulosta

28.02.2022 18:00 16
Tilaajille
Analyysi: Suomen johto vannoo tukea Ukrainalle – Kovin talouspakote olisi Rosatomin ydinvoimala, mutta Marin puhuu edelleen sen "yksityisestä" luonteesta

Ana­lyy­si: Suomen johto vannoo tukea Uk­rai­nal­le – Kovin ta­lous­pa­ko­te olisi Ro­sa­to­min ydin­voi­ma­la, mutta Marin puhuu edel­leen sen "yk­si­tyi­ses­tä" luon­tees­ta

24.02.2022 15:30 26
Tilaajille
Nato onnistunut sotilasuhan pidättelyssä – Amerikkalaiset ex-komentajat: Venäjän hyökkäyksen alkutunnit olisivat kaaoksen luomista Ukrainassa

Nato on­nis­tu­nut so­ti­las­uhan pi­dät­te­lys­sä – Ame­rik­ka­lai­set ex-ko­men­ta­jat: Venäjän hyök­käyk­sen al­ku­tun­nit oli­si­vat kaaok­sen luo­mis­ta Uk­rai­nas­sa

31.01.2022 19:30 41
Tilaajille
Sisäministerin salkku on budjetiltaan pieni mutta vastuultaan suuri – vihreän päättäjän harteilla on jokaisen suomalaisen turvallisuus

Si­sä­mi­nis­te­rin salkku on bud­je­til­taan pieni mutta vas­tuul­taan suuri – vihreän päät­tä­jän har­teil­la on jo­kai­sen suo­ma­lai­sen tur­val­li­suus

11.10.2021 19:10 14
Tilaajille
Osallistuiko Helsingin huippukokoukseen vuonna 2018 Putinin kiristämä Trump? – The Guardianin uutinen Kremlin papereista kertoo Moskovan Trump-projektin syvyydestä

Osal­lis­tui­ko Hel­sin­gin huip­pu­ko­kouk­seen vuonna 2018 Putinin ki­ris­tä­mä Trump? – The Guar­dia­nin uutinen Kremlin pa­pe­reis­ta kertoo Mos­ko­van Trump-pro­jek­tin sy­vyy­des­tä

18.07.2021 06:30
Tilaajille
Analyysi: Keskusta ja kokoomus voivat muodostaa erilaisia koalitioita Oulussa – kenen kanssa yhteinen sävel löytyy?

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta ja ko­koo­mus voivat muo­dos­taa eri­lai­sia koa­li­tioi­ta Oulussa – kenen kanssa yh­tei­nen sävel löytyy?

14.06.2021 20:47 22
Tilaajille
Analyysi: Oliko Vesa-Matti Loiri Huuhkajien valintatilaisuuden suurin yllätys? – Päävalmentaja Kanervan murheet ovat paljon pienemmät kuin kollegoillaan

Ana­lyy­si: Oliko Ve­sa-Mat­ti Loiri Huuh­ka­jien va­lin­ta­ti­lai­suu­den suurin yl­lä­tys? – Pää­val­men­ta­ja Ka­ner­van murheet ovat paljon pie­nem­mät kuin kol­le­goil­laan

01.06.2021 22:09
Tilaajille
Analyysi: Poikkeuksellisen kiinnostavat Euroviisut muistuttivat suoran television voimasta – Blind Channel osoitti, että myös tummille sävyille on tilaa karnevaaleissa

Ana­lyy­si: Poik­keuk­sel­li­sen kiin­nos­ta­vat Eu­ro­vii­sut muis­tut­ti­vat suoran te­le­vi­sion voi­mas­ta – Blind Channel osoit­ti, että myös tum­mil­le sä­vyil­le on tilaa kar­ne­vaa­leis­sa

23.05.2021 16:14 3
Tilaajille
Analyysi: Euroviisuissa on vain voittajia, koska huomio on valuuttaa – siksi keskisormen heristelyn kieltäminen oli Blind Channelille vain sulka hattuun

Ana­lyy­si: Eu­ro­vii­suis­sa on vain voit­ta­jia, koska huomio on va­luut­taa – siksi kes­ki­sor­men he­ris­te­lyn kiel­tä­mi­nen oli Blind Chan­ne­lil­le vain sulka hattuun

18.05.2021 09:00 1
Tilaajille
Analyysi: AC Oulun mopoautoa viritetään liigavauhtiin – Altavastaajan ei ole pakko olla sympaattinen

Ana­lyy­si: AC Oulun mo­po­au­toa vi­ri­te­tään lii­ga­vauh­tiin – Al­ta­vas­taa­jan ei ole pakko olla sym­paat­ti­nen

01.05.2021 08:45 2
Tilaajille
Analyysi: Erling Braut Hålandin tuleva päiväpalkka olisi niin suuri, että AC Oulun liigajoukkueen pelaajabudjetti olisi täynnä reilussa kahdessa vuorokaudessa – mahdollisen siirron viiden vuoden kokonaiskustannus saattaa olla jopa 460 miljoonaa euroa

Ana­lyy­si: Erling Braut Hå­lan­din tuleva päi­vä­palk­ka olisi niin suuri, että AC Oulun lii­ga­jouk­kueen pe­laa­ja­bud­jet­ti olisi täynnä rei­lus­sa kah­des­sa vuo­ro­kau­des­sa – mah­dol­li­sen siirron viiden vuoden ko­ko­nais­kus­tan­nus saattaa olla jopa 460 mil­joo­naa euroa

17.04.2021 15:59 3
Tilaajille
Selviytyi Siperiassa murhayrityksestä kemiallisella aseella, toipui Saksassa, palasi kotiin ja sairastaa hoidotta – kuoleeko Navalnyi Vladimirin vankilassa?

Sel­viy­tyi Si­pe­rias­sa mur­ha­yri­tyk­ses­tä ke­mial­li­sel­la aseel­la, toipui Sak­sas­sa, palasi kotiin ja sai­ras­taa hoi­dot­ta – kuo­lee­ko Na­val­nyi Vla­di­mi­rin van­ki­las­sa?

10.04.2021 18:30 8
Tilaajille
Kybervakoilun jäljet johtavat itään – tämän takia pieni Suomi kiinnostaa laittoman tiedustelun mahtimaita

Ky­ber­va­koi­lun jäljet joh­ta­vat itään – tämän takia pieni Suomi kiin­nos­taa lait­to­man tie­dus­te­lun mah­ti­mai­ta

24.03.2021 18:30 4
Tilaajille
Analyysi: Tokion kisojen renkaat saattavat sittenkin pyöriä

Ana­lyy­si: Tokion kisojen renkaat saat­ta­vat sit­ten­kin pyöriä

13.03.2021 20:21
Tilaajille
Analyysi: Hyvää naistenpäivää jo etukäteen – 22-vuotiaat Lotta Kemppinen ja Ella Junnila ovat esimerkkejä uuden sukupolven noususta kohti kansainvälistä kärkeä

Ana­lyy­si: Hyvää nais­ten­päi­vää jo etu­kä­teen – 22-vuo­tiaat Lotta Kemp­pi­nen ja Ella Junnila ovat esi­merk­ke­jä uuden su­ku­pol­ven nou­sus­ta kohti kan­sain­vä­lis­tä kärkeä

07.03.2021 21:30 3
Tilaajille
Analyysi: Elämää suurempia balladeja, suomen kielestä vitsailua ja viisuveteraanin tilinteko – kävimme läpi Suomen euroviisuedustajan paikasta kisaavat ehdokkaat

Ana­lyy­si: Elämää suu­rem­pia bal­la­de­ja, suomen kie­les­tä vit­sai­lua ja vii­su­ve­te­raa­nin ti­lin­te­ko – kävimme läpi Suomen eu­ro­vii­su­edus­ta­jan pai­kas­ta ki­saa­vat eh­dok­kaat

20.02.2021 11:00
Tilaajille