Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Rikostutkinta
Oulussa alkaa hyvin poikkeuksellinen murhaoikeudenkäynti – Tämä Hiirosen henkirikoksesta tiedetään nyt

Oulussa alkaa hyvin poik­keuk­sel­li­nen mur­ha­oi­keu­den­käyn­ti – Tämä Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta tie­de­tään nyt

13.09.2023 18:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen voi ar­vioi­da, min­kä­lai­nen ka­val­lus on ta­pah­tu­nut

22.03.2023 05:30 4
Tilaajille
Oulun vanhan kaksoismurhan aikaan DNA-tulos vaati verta tai "kunnon räkäklimpin" – näin DNA-tutkimus on muuttunut 25 vuodessa

Oulun vanhan kak­sois­mur­han aikaan DNA-tu­los vaati verta tai "kunnon rä­käk­lim­pin" – näin DNA-tut­ki­mus on muut­tu­nut 25 vuo­des­sa

13.11.2022 08:00 5
Tilaajille
Törkeästä ihmiskaupasta epäilty Jukka Kristo nosti Polaricasta tuntuvat osingot viime vuonna – thaipoimijoista riippuvainen marjabisnes on tehnyt hyvää tuottoa vuodesta toiseen

Tör­keäs­tä ih­mis­kau­pas­ta epäilty Jukka Kristo nosti Po­la­ri­cas­ta tun­tu­vat osingot viime vuonna – t­hai­poi­mi­jois­ta riip­pu­vai­nen mar­ja­bis­nes on tehnyt hyvää tuottoa vuo­des­ta toiseen

06.11.2022 16:30 11
Tilaajille
Tarkastusraportti paljastaa lainvastaisuuksia: Osa Polarican thaipoimijoista sai ohjeen myydä marjat vain yhteen paikkaan, jotkut eivät tienneet, mitä kuluja heiltä peritään

Tar­kas­tus­ra­port­ti pal­jas­taa lain­vas­tai­suuk­sia: Osa Po­la­ri­can thai­poi­mi­jois­ta sai ohjeen myydä marjat vain yhteen paik­kaan, jotkut eivät tien­neet, mitä kuluja heiltä pe­ri­tään

13.10.2022 15:21 6
Tilaajille
Uusi tutkintapyyntö Uroksesta, poliisi pohtii jatkotoimia

Uusi tut­kin­ta­pyyn­tö Urok­ses­ta, poliisi pohtii jat­ko­toi­mia

14.03.2022 16:04 7
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen entistä ja nykyistä päällystöä oikeuteen työsyrjinnästä – tutkintapyynnön teki vaikeavammainen poliisi

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen entistä ja ny­kyis­tä pääl­lys­töä oi­keu­teen työ­syr­jin­näs­tä – tut­kin­ta­pyyn­nön teki vai­kea­vam­mai­nen poliisi

04.02.2021 14:52 5
Tilaajille
Nuorisosäätiöllä on velkaa ex-johtajien jäljiltä yli 330 miljoonaa euroa – Useiden riitautettujen velkojen taustalta löytyy hyvämaineisia pankkeja

Nuo­ri­so­sää­tiöl­lä on velkaa ex-joh­ta­jien jäl­jil­tä yli 330 mil­joo­naa euroa – Useiden rii­tau­tet­tu­jen vel­ko­jen taus­tal­ta löytyy hy­vä­mai­nei­sia pank­ke­ja

05.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Mies heitti koiran parvekkeelta ja uhkasi räjäyttää itsensä – poliisin mukaan tutkinta on vielä alkuvaiheessa

Mies heitti koiran par­vek­keel­ta ja uhkasi rä­jäyt­tää itsensä – po­lii­sin mukaan tut­kin­ta on vielä al­ku­vai­hees­sa

13.08.2020 12:35
Poliisi: Hangon veneturman tutkinnassa useita epäiltynä kuolemantuottamuksesta

Po­lii­si: Hangon ve­ne­tur­man tut­kin­nas­sa useita epäil­ty­nä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

12.08.2020 18:49
Rikolliset ostivat doping- ja lääkeaineita Itä-Euroopasta ja myivät niitä Suomessa Tor-verkossa – rikollisten epäillään välittäneen yli 100 000 dopingtablettia

Ri­kol­li­set ostivat doping- ja lää­ke­ai­nei­ta Itä-Eu­roo­pas­ta ja myivät niitä Suo­mes­sa Tor-ver­kos­sa – ri­kol­lis­ten epäil­lään vä­lit­tä­neen yli 100 000 do­ping­tab­let­tia

30.07.2020 12:44 1
Käräjäoikeus määräsi aviopuolisonsa surmasta syytetyn pyhäjärvisen miehen mielentilatutkimukseen - epäilty pysyy vangittuna tutkimuksen ajan

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi avio­puo­li­son­sa sur­mas­ta syy­te­tyn py­hä­jär­vi­sen miehen mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen - epäilty pysyy van­git­tu­na tut­ki­muk­sen ajan

01.06.2020 15:54