Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hiirosen henkirikos
Hiirosen murhasta tuomittu nainen valittaa hovioikeuteen – moni muukin ilmoitti tyytymättömyytensä tuomioon

Hii­ro­sen mur­has­ta tuo­mit­tu nainen va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen – moni muukin il­moit­ti tyy­ty­mät­tö­myy­ten­sä tuo­mioon

25.10.2023 16:30 8
Tilaajille
Näin osapuolet kommentoivat Hiirosen murhatuomioita: Jär­ky­tys­tä ja val­ta­vaa hel­po­tus­ta – nainen ilmoitti heti tyytymättömyytensä

Näin osa­puo­let kom­men­toi­vat Hii­ro­sen mur­ha­tuo­mioi­ta: Jär­ky­tys­tä ja val­ta­vaa hel­po­tus­ta – nainen il­moit­ti heti tyy­ty­mät­tö­myy­ten­sä

18.10.2023 17:31 5
Tilaajille
Rikosoikeuden asiantuntija Hiirosen henkirikostuomiosta: Odotettu ja ymmärrettävä lopputulos

Ri­kos­oi­keu­den asian­tun­ti­ja Hii­ro­sen hen­ki­ri­kos­tuo­mios­ta: Odo­tet­tu ja ym­mär­ret­tä­vä lop­pu­tu­los

18.10.2023 16:03
Tilaajille
Oikeus antoi tuomionsa Hiirosen henkirikoksesta: Kahdelle elinkautiset murhasta, kahden murhasyyte hylättiin

Oikeus antoi tuo­mion­sa Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta: Kah­del­le elin­kau­ti­set mur­has­ta, kahden mur­ha­syy­te hy­lät­tiin

18.10.2023 19:05 2
Tilaajille
Riittääkö näyttö tuomioon Oulua kuohuttaneissa henkirikosjutuissa? –"Absoluuttista varmuutta syyllisyydestä ei saavuteta juuri koskaan", väittää syyte- ja tuomitsemiskynnysten asiantuntija

Riit­tää­kö näyttö tuo­mioon Oulua kuo­hut­ta­neis­sa hen­ki­ri­kos­ju­tuis­sa? –"Ab­so­luut­tis­ta var­muut­ta syyl­li­syy­des­tä ei saa­vu­te­ta juuri kos­kaan", väittää syyte- ja tuo­mit­se­mis­kyn­nys­ten asian­tun­ti­ja

16.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Asiantuntija Hiirosen murhasyytettyjen vapauttamisesta: Ei kovin tavallista

Asian­tun­ti­ja Hii­ro­sen mur­ha­syy­tet­ty­jen va­paut­ta­mi­ses­ta: Ei kovin ta­val­lis­ta

04.10.2023 20:36 3
Tilaajille
Hiirosen henkirikoskäsittely päättyi kovasanaisiin loppulausuntoihin – Murhasyytetyn asianajaja:"Ei kai syyttäjä voi vääristellä faktoja"

Hii­ro­sen hen­ki­ri­kos­kä­sit­te­ly päättyi ko­va­sa­nai­siin lop­pu­lau­sun­toi­hin – Mur­ha­syy­te­tyn asia­na­ja­ja:"Ei kai syyt­tä­jä voi vää­ris­tel­lä fak­to­ja"

06.10.2023 15:39 13
Tilaajille
Yllätyskäänne Hiirosen henkirikosjutun oikeuskäsittelyssä, kaksi murhasta syytettyä vapautettiin – "Tämä on suorastaan kafkamainen tilanne"

Yl­lä­tys­kään­ne Hii­ro­sen hen­ki­ri­kos­ju­tun oi­keus­kä­sit­te­lys­sä, kaksi mur­has­ta syy­tet­tyä va­pau­tet­tiin – "Tämä on suo­ras­taan kaf­ka­mai­nen ti­lan­ne"

04.10.2023 18:30 4
Tilaajille
Loputkin syytetyt äänessä Hiirosen murhakäräjillä – "Totuus ei ole tullut täällä esiin"

Lo­put­kin syy­te­tyt äänessä Hii­ro­sen mur­ha­kä­rä­jil­lä – "Totuus ei ole tullut täällä esiin"

28.09.2023 16:39 6
Tilaajille
Hiirosen henkirikoksesta syytetyn naisen mielestä hänestä yritetään tehdä yksin syntipukkia: "Väitetään, että minä olen joku mafioso, joka määrää mitä tapahtuu"

Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­te­tyn naisen mie­les­tä hänestä yri­te­tään tehdä yksin syn­ti­puk­kia: "Väi­te­tään, että minä olen joku ma­fio­so, joka määrää mitä ta­pah­tuu"

27.09.2023 19:57 5
Tilaajille
Top­pi­lan vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huumemaailmassa tekee rottailujuttuja, silloin tapahtuu" – Hii­ro­sen murhasta syytetty nainen mää­rät­tiin tuo­ta­vak­si oi­keu­teen

Top­pi­lan vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu" – Hii­ro­sen mur­has­ta syy­tet­ty nainen mää­rät­tiin tuo­ta­vak­si oi­keu­teen

21.09.2023 16:19 8
Tilaajille
Hiirosen henkirikoksen oikeudenkäynnissä ensimmäiset syytetyt äänessä – "Kyllähän sä äiti tiedät, miten niille käy, jotka kertovat poliisille"

Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­sen oi­keu­den­käyn­nis­sä en­sim­mäi­set syy­te­tyt äänessä – "Kyl­lä­hän sä äiti tiedät, miten niille käy, jotka ker­to­vat po­lii­sil­le"

21.09.2023 11:52 9
Tilaajille
Hiirosen henkirikoksen julmat yksityiskohdat julki oikeudessa – syyttäjien mukaan osapuolia yhdistää päihteiden käyttö

Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­sen julmat yk­si­tyis­koh­dat julki oi­keu­des­sa – syyt­tä­jien mukaan osa­puo­lia yh­dis­tää päih­tei­den käyttö

14.09.2023 17:34 13
Tilaajille
Oulussa alkaa hyvin poikkeuksellinen murhaoikeudenkäynti – Tämä Hiirosen henkirikoksesta tiedetään nyt

Oulussa alkaa hyvin poik­keuk­sel­li­nen mur­ha­oi­keu­den­käyn­ti – Tämä Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta tie­de­tään nyt

13.09.2023 18:00 3
Tilaajille
Neljälle syytteet murhasta – Nuori nainen hakattiin ja hänet löydettiin kuolleena Oulun Hiirosessa

Nel­jäl­le syyt­teet mur­has­ta – Nuori nainen ha­kat­tiin ja hänet löy­det­tiin kuol­lee­na Oulun Hii­ro­ses­sa

31.08.2023 14:42
Poliisi: Nuoren naisen surma Oulun Hiirosessa siirretty syyttäjälle, esitutkintaa jatketaan yhä – neljää epäillään murhasta

Po­lii­si: Nuoren naisen surma Oulun Hii­ro­ses­sa siir­ret­ty syyt­tä­jäl­le, esi­tut­kin­taa jat­ke­taan yhä – neljää epäil­lään mur­has­ta

02.06.2023 16:18
Tilaajille
Poliisi: Murhana tutkittavaan naisen surmaan Hiirosessa liittyy kaksi erillistä tekokokonaisuutta, joilla on eri motiivit

Po­lii­si: Murhana tut­kit­ta­vaan naisen surmaan Hii­ro­ses­sa liittyy kaksi eril­lis­tä te­ko­ko­ko­nai­suut­ta, joilla on eri mo­tii­vit

12.01.2023 16:52
Tilaajille
Oulun Hiirosen henkirikosta tutkitaan nyt murhana – poliisi epäilee, että nuori nainen surmattiin erityisen raa'alla ja julmalla tavalla

Oulun Hii­ro­sen hen­ki­ri­kos­ta tut­ki­taan nyt murhana – poliisi epäi­lee, että nuori nainen sur­mat­tiin eri­tyi­sen raa'al­la ja jul­mal­la tavalla

19.12.2022 15:50
Poliisilta uutta tietoa Hiirosen henkirikoksesta: Seitsemän henkilöä on vangittu tapaukseen liittyen, rikoksen motiivia selvitetään yhä

Po­lii­sil­ta uutta tietoa Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta: Seit­se­män hen­ki­löä on van­git­tu ta­pauk­seen liit­tyen, ri­kok­sen mo­tii­via sel­vi­te­tään yhä

02.12.2022 16:42 4
Hiirosen surmajutussa uusi käänne, oikeus vangitsi 40-vuotiaan naisen

Hii­ro­sen sur­ma­ju­tus­sa uusi käänne, oikeus van­git­si 40-vuo­tiaan naisen

28.11.2022 16:13
Tilaajille