Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

lähisuhdeväkivalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­väi­syys tuo kun­nioi­tus­ta myös vas­ta­puo­lel­le – emme ole helppo kohde, joka horjuu

20.02.2022 06:00 3
Tilaajille
Arvio: Ruotsalaisen Anne Swärdin romaani lähisuhdeväkivallan prosessista tekee kipeää lukijankin iholla

Arvio: Ruot­sa­lai­sen Anne Swärdin romaani lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan pro­ses­sis­ta tekee kipeää lu­ki­jan­kin iholla

29.12.2021 20:15
Tilaajille
Murheellisten laulujen ja naisiin kohdistuvan väkivallan maa
Pääkirjoitus

Mur­heel­lis­ten lau­lu­jen ja naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan maa

24.11.2021 20:00 11
Tilaajille
Turvallinen koti ilman lähisuhdeväkivaltaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen koti ilman lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa

26.05.2021 02:00
Tilaajille
Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää – Kysyimme: Missä on naisen paikka ja mikä on päivän puheenaihe?

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä nais­ten­päi­vää – Ky­syim­me: Missä on naisen paikka ja mikä on päivän pu­hee­nai­he?

08.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Viranomaisten tietoon tullut lähisuhdeväkivalta kasvoi vuonna 2019 – "Vuosien saatossa kynnys ilmoittaa tapauksista on saattanut laskea"

Vi­ran­omais­ten tietoon tullut lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta kasvoi vuonna 2019 – "Vuo­sien saa­tos­sa kynnys il­moit­taa ta­pauk­sis­ta on saat­ta­nut laskea"

05.03.2021 08:11
Ihanaa hyggeilyä vai julmaa nyrkkeilyä – korona-aika on tehnyt monista kodeista pahoja paikkoja
Kolumni

Ihanaa hyg­gei­lyä vai julmaa nyrk­kei­lyä – ko­ro­na-ai­ka on tehnyt monista ko­deis­ta pahoja paik­ko­ja

08.12.2020 20:00
Tilaajille
Onko onni syntyä tytöksi Suomeen?
Kolumni

Onko onni syntyä tytöksi Suo­meen?

05.12.2020 18:00 7
Tilaajille
Kotona pitäisi saada olla turvassa – lähestymiskieltoja voitaisiin tehostaa sähköisellä valvonnalla
Pääkirjoitus

Kotona pitäisi saada olla tur­vas­sa – lä­hes­ty­mis­kiel­to­ja voi­tai­siin te­hos­taa säh­köi­sel­lä val­von­nal­la

18.05.2020 20:00
Tilaajille