Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Nuorisosäätiö
Nuorisosäätiöön liittyvistä epäillyistä talousrikoksista lisää syytteitä ex-toimitusjohtaja Aki Haarolle – perui aiemmin tunnustuksensa

Nuo­ri­so­sää­tiöön liit­ty­vis­tä epäil­lyis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta lisää syyt­tei­tä ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja Aki Haa­rol­le – perui aiemmin tun­nus­tuk­sen­sa

19.09.2022 15:17
Nuorisosäätiön ex-puheenjohtaja Nousiainen tuomittiin yli neljän vuoden vankeuteen ja yli 30 miljoonan euron korvauksiin

Nuo­ri­so­sää­tiön ex-pu­heen­joh­ta­ja Nou­siai­nen tuo­mit­tiin yli neljän vuoden van­keu­teen ja yli 30 mil­joo­nan euron kor­vauk­siin

30.08.2022 12:47 19
IL: Nuorisosäätiön entinen johtohahmo Perttu Nousiainen on tunnustanut rikoksensa

IL: Nuo­ri­so­sää­tiön entinen joh­to­hah­mo Perttu Nou­siai­nen on tun­nus­ta­nut ri­kok­sen­sa

08.08.2022 16:36
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – "On tietysti ilmeistä, ettei kaikki ole mennyt ihan putkeen"

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan te­hos­tet­tuun mat­kus­tus­kiel­toon – "On tie­tys­ti il­meis­tä, ettei kaikki ole mennyt ihan put­keen"

27.11.2021 14:58 4
Suomeen palannutta Nuorisosäätiön ex-johtajaa vaaditaan vangittavaksi

Suomeen pa­lan­nut­ta Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jaa vaa­di­taan van­git­ta­vak­si

25.11.2021 16:37 5
Helsingin Sanomat löysi puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä – palasi Suomeen iltalennolla, poliisi oli vastassa

Hel­sin­gin Sanomat löysi puo­li­tois­ta vuotta ka­teis­sa olleen Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan Perttu Nou­siai­sen Sveit­sis­tä – palasi Suomeen il­ta­len­nol­la, poliisi oli vas­tas­sa

25.11.2021 06:09 16
Nuorisosäätiön ex-puheenjohtaja Perttu Nousiainen tuomittiin maksamaan miljoonakorvaukset

Nuo­ri­so­sää­tiön ex-pu­heen­joh­ta­ja Perttu Nou­siai­nen tuo­mit­tiin mak­sa­maan mil­joo­na­kor­vauk­set

19.08.2021 17:56 5

Kä­rä­jä­oi­keus odottaa nyt Nuo­ri­so­sää­tiön lau­sun­toa kon­kurs­si­ha­ke­muk­seen

10.12.2020 18:33
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön saneerausmenettelyn lakkaamaan

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­raus­me­net­te­lyn lak­kaa­maan

03.12.2020 11:12

Viisi vel­ko­jaa vaatii Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­rauk­sen kes­keyt­tä­mis­tä

06.11.2020 18:00 2
Nuorisosäätiöllä on velkaa ex-johtajien jäljiltä yli 330 miljoonaa euroa – Useiden riitautettujen velkojen taustalta löytyy hyvämaineisia pankkeja

Nuo­ri­so­sää­tiöl­lä on velkaa ex-joh­ta­jien jäl­jil­tä yli 330 mil­joo­naa euroa – Useiden rii­tau­tet­tu­jen vel­ko­jen taus­tal­ta löytyy hy­vä­mai­nei­sia pank­ke­ja

05.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Nuorisosäätiön kymmenien miljoonien eurojen lainat on linjattu irtisanottaviksi Aran johtokunnassa – tieto yllätti säätiön nykyjohdon täysin

Nuo­ri­so­sää­tiön kym­me­nien mil­joo­nien eurojen lainat on lin­jat­tu ir­ti­sa­not­ta­vik­si Aran joh­to­kun­nas­sa – tieto yllätti säätiön ny­ky­joh­don täysin

18.06.2020 06:00 3