Ravintolarajoitukset
Viimeisin tunti
Hallitus kertoo perjantaina uusista ravintolarajoituksista – Ylen tietojen mukaan pahimmilla korona-alueilla ravintolat sulkisivat viimeistään kello 19

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

20:27 4
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaa laskeutui koronan perustasolle, sairaanhoitopiirin johto esittää ravintoloita avattaviksi – "Perusteet ravitsemusliikkeiden sulkemiselle eivät täyty yhdessäkään alueen kunnassa"

Poh­jois-Poh­jan­maa las­keu­tui koronan pe­rus­ta­sol­le, sai­raan­hoi­to­pii­rin johto esittää ra­vin­to­loi­ta avat­ta­vik­si – "Pe­rus­teet ra­vit­se­mus­liik­kei­den sul­ke­mi­sel­le eivät täyty yh­des­sä­kään alueen kun­nas­sa"

07.04.2021 17:54 41
Tilaajille
Ylläksellä sijaitsevan pubin ulkopöydistä tehtiin kantelu – Ravintolat ovat kehittäneet sulun ajaksi erilaisia ratkaisuja, mutta säännöt ovat osin epäselvät

Yl­läk­sel­lä si­jait­se­van pubin ul­ko­pöy­dis­tä tehtiin kantelu – Ra­vin­to­lat ovat ke­hit­tä­neet sulun ajaksi eri­lai­sia rat­kai­su­ja, mutta säännöt ovat osin epä­sel­vät

24.03.2021 19:10 13
Tilaajille
Poliisi: Ravitsemisliikkeet noudattaneet hyvin uusia koronaan liittyviä säädöksiä

Po­lii­si: Ra­vit­se­mis­liik­keet nou­dat­ta­neet hyvin uusia ko­ro­naan liit­ty­viä sää­dök­siä

19.03.2021 14:16 3
Hallitus esittää lakimuutoksia, joilla ravintoloiden asiakasmääriä ja aukioloaikoja voitaisiin kiristää sulun päätyttyä – pilkku voisi tulla jo kello 17

Hal­li­tus esittää la­ki­muu­tok­sia, joilla ra­vin­to­loi­den asia­kas­mää­riä ja au­ki­olo­ai­ko­ja voi­tai­siin ki­ris­tää sulun pää­tyt­tyä – pilkku voisi tulla jo kello 17

11.03.2021 19:05 12
Ruoka liikkuu nyt kaupungilla lähettien kyydissä – ravintoloiden sulkemispäätös saa ihmiset ostamaan ruokaa ruokalähettien kuljettamana

Ruoka liikkuu nyt kau­pun­gil­la lä­het­tien kyy­dis­sä – ra­vin­to­loi­den sul­ke­mis­pää­tös saa ihmiset os­ta­maan ruokaa ruo­ka­lä­het­tien kul­jet­ta­ma­na

10.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Kotiinkuljetus maksaa ravintolalle jopa 30 prosenttia ruuan myyntihinnasta – "On päiviä, joina ravintola ei tuota mitään"

Ko­tiin­kul­je­tus maksaa ra­vin­to­lal­le jopa 30 pro­sent­tia ruuan myyn­ti­hin­nas­ta – "On päiviä, joina ra­vin­to­la ei tuota mitään"

07.03.2021 11:45 3
Tilaajille
Hallitus varautuu uusiin kiristyksiin – Tulossa esitys pakkotestauksesta rajoilla

Hal­li­tus va­rau­tuu uusiin ki­ris­tyk­siin – Tulossa esitys pak­ko­tes­tauk­ses­ta ra­joil­la

03.02.2021 22:43 12
Ravintola-alan etujärjestö tyytyväinen tulevaan koronarajoituslakiin: "Valtioneuvostolle jää silti suuri harkintavalta"

Ra­vin­to­la-alan etu­jär­jes­tö tyy­ty­väi­nen tu­le­vaan ko­ro­na­ra­joi­tus­la­kiin: "Val­tio­neu­vos­tol­le jää silti suuri har­kin­ta­val­ta"

20.10.2020 15:18
Yle: STM haluaa tiukemmat ravintolarajoitukset jo ensi viikonlopuksi – Kiuru: "Ensi viikolla voi olla jo liian myöhäistä"

Yle: STM haluaa tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jo ensi vii­kon­lo­puk­si – Kiuru: "Ensi vii­kol­la voi olla jo liian myö­häis­tä"

06.10.2020 20:08 3
Ravintola-ala pitää koronarajoituksia perustuslain vastaisina – alan etujärjestö ei kuitenkaan aio tehdä kantelua oikeuskanslerille

Ra­vin­to­la-ala pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tus­lain vas­tai­si­na – alan etu­jär­jes­tö ei kui­ten­kaan aio tehdä kan­te­lua oi­keus­kans­le­ril­le

01.10.2020 13:28 6
Milloin oluthanat sulkeutuvat, avataanko baarit eri aikaan eri kaupungeissa, kuinka moni pääsee ravintolaan – Hallitus neuvottelee parhaillaan ravintolarajoituksista

Milloin olut­ha­nat sul­keu­tu­vat, ava­taan­ko baarit eri aikaan eri kau­pun­geis­sa, kuinka moni pääsee ra­vin­to­laan – Hal­li­tus neu­vot­te­lee par­hail­laan ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta

19.05.2020 11:42 1