Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Ravintolarajoitukset
Lähes 200 ravintola-alan toimijaa Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaalta allekirjoitti hätähuudon päättäjille – "Jaksaminen on nyt lopussa"

Lähes 200 ra­vin­to­la-alan toi­mi­jaa Oulusta ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta al­le­kir­joit­ti hä­tä­huu­don päät­tä­jil­le – "Jak­sa­mi­nen on nyt lo­pus­sa"

20.01.2022 11:30 59
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 12:22 3
Pääministeri Marin: Anniskelu loppuu jouluaatosta lähtien kello 21, ensi viikolla ravintolat kiinni jo iltakuudelta – kouluihin ei uusia rajoituksia

Pää­mi­nis­te­ri Marin: An­nis­ke­lu loppuu jou­lu­aa­tos­ta lähtien kello 21, ensi vii­kol­la ra­vin­to­lat kiinni jo il­ta­kuu­del­ta – kou­lui­hin ei uusia ra­joi­tuk­sia

22.12.2021 00:06 42
Pääministeri Marin väläytti Ylellä ravintolarajoitusten tiukentamista – hallitus käsittelee koronatilannetta tiistaina

Pää­mi­nis­te­ri Marin vä­läyt­ti Ylellä ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta – hal­li­tus kä­sit­te­lee ko­ro­na­ti­lan­net­ta tiis­tai­na

19.12.2021 16:35 42
Uudet ravintolarajoitukset tulevat voimaan sunnuntaina – Pohjois-Pohjanmaallakin anniskelu päättyy kello 17, ellei käytössä ole koronapassia

Uudet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan sun­nun­tai­na – Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin an­nis­ke­lu päättyy kello 17, ellei käy­tös­sä ole ko­ronapas­sia

26.11.2021 12:01 20
Kiuru: Sote-ministeriryhmä esittää, että anniskelua rajoitetaan kello 17:stä lähtien – rajoituksen voi välttää koronapassia käyttämällä

Kiuru: So­te-mi­nis­te­ri­ryh­mä esit­tää, että an­nis­ke­lua ra­joi­te­taan kello 17:stä lähtien – ra­joi­tuk­sen voi välttää ko­ronapas­sia käyt­tä­mäl­lä

25.11.2021 16:19
Pohjois-Pohjanmaa ravintolarajoitusten piiriin, myös kolmelle muulle alueelle rajoituksia – toimintaa voi jatkaa rajoituksetta koronapassilla

Poh­jois-Poh­jan­maa ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten pii­riin, myös kol­mel­le muulle alueel­le ra­joi­tuk­sia – toi­min­taa voi jatkaa ra­joi­tuk­set­ta ko­ronapas­sil­la

15.11.2021 19:21 127
Pääministeri Marin: Hallitus kannattaa koronapassin käytön laajentamista

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus kan­nat­taa ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta

10.11.2021 20:33
Ravintoloiden aukioloa esitetään laajennettavaksi tunnilla – Pohjois-Pohjanmaalla anniskelu voisi jatkua yhteen

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa esi­te­tään laa­jen­net­ta­vak­si tun­nil­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la an­nis­ke­lu voisi jatkua yhteen

13.09.2021 21:42 17
Ravintolarajoituksille luvassa kevennyksiä koko maahan – hallitukselta odotetaan päätöstä ensi viikolla

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sil­le luvassa ke­ven­nyk­siä koko maahan – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tös­tä ensi vii­kol­la

04.06.2021 20:14
Ravintolarajoitukset kevenevät helatorstaina – Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla anniskelun loputtava puoliltaöin, baarit saavat olla auki yhteen asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät he­la­tors­tai­na – Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la an­nis­ke­lun lo­put­ta­va puo­lil­taöin, baarit saavat olla auki yhteen asti

12.05.2021 15:24 3
Ministeri Kiuru A-studiossa: Hallitus päättää ravintolarajoitusten jatkosta keskiviikkona

Mi­nis­te­ri Kiuru A-stu­dios­sa: Hal­li­tus päättää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta kes­ki­viik­ko­na

10.05.2021 23:50 6
Hallitus kertoo perjantaina uusista ravintolarajoituksista – Ylen tietojen mukaan pahimmilla korona-alueilla ravintolat sulkisivat viimeistään kello 19

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

15.04.2021 20:27 4
Pohjois-Pohjanmaa laskeutui koronan perustasolle, sairaanhoitopiirin johto esittää ravintoloita avattaviksi – "Perusteet ravitsemusliikkeiden sulkemiselle eivät täyty yhdessäkään alueen kunnassa"

Poh­jois-Poh­jan­maa las­keu­tui koronan pe­rus­ta­sol­le, sai­raan­hoi­to­pii­rin johto esittää ra­vin­to­loi­ta avat­ta­vik­si – "Pe­rus­teet ra­vit­se­mus­liik­kei­den sul­ke­mi­sel­le eivät täyty yh­des­sä­kään alueen kun­nas­sa"

07.04.2021 17:54 41
Tilaajille
Ylläksellä sijaitsevan pubin ulkopöydistä tehtiin kantelu – Ravintolat ovat kehittäneet sulun ajaksi erilaisia ratkaisuja, mutta säännöt ovat osin epäselvät

Yl­läk­sel­lä si­jait­se­van pubin ul­ko­pöy­dis­tä tehtiin kantelu – Ra­vin­to­lat ovat ke­hit­tä­neet sulun ajaksi eri­lai­sia rat­kai­su­ja, mutta säännöt ovat osin epä­sel­vät

24.03.2021 19:10 13
Tilaajille
Poliisi: Ravitsemisliikkeet noudattaneet hyvin uusia koronaan liittyviä säädöksiä

Po­lii­si: Ra­vit­se­mis­liik­keet nou­dat­ta­neet hyvin uusia ko­ro­naan liit­ty­viä sää­dök­siä

19.03.2021 14:16 3
Hallitus esittää lakimuutoksia, joilla ravintoloiden asiakasmääriä ja aukioloaikoja voitaisiin kiristää sulun päätyttyä – pilkku voisi tulla jo kello 17

Hal­li­tus esittää la­ki­muu­tok­sia, joilla ra­vin­to­loi­den asia­kas­mää­riä ja au­ki­olo­ai­ko­ja voi­tai­siin ki­ris­tää sulun pää­tyt­tyä – pilkku voisi tulla jo kello 17

11.03.2021 19:05 12
Ruoka liikkuu nyt kaupungilla lähettien kyydissä – ravintoloiden sulkemispäätös saa ihmiset ostamaan ruokaa ruokalähettien kuljettamana

Ruoka liikkuu nyt kau­pun­gil­la lä­het­tien kyy­dis­sä – ra­vin­to­loi­den sul­ke­mis­pää­tös saa ihmiset os­ta­maan ruokaa ruo­ka­lä­het­tien kul­jet­ta­ma­na

10.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Kotiinkuljetus maksaa ravintolalle jopa 30 prosenttia ruuan myyntihinnasta – "On päiviä, joina ravintola ei tuota mitään"

Ko­tiin­kul­je­tus maksaa ra­vin­to­lal­le jopa 30 pro­sent­tia ruuan myyn­ti­hin­nas­ta – "On päiviä, joina ra­vin­to­la ei tuota mitään"

07.03.2021 11:45 3
Tilaajille
Hallitus varautuu uusiin kiristyksiin – Tulossa esitys pakkotestauksesta rajoilla

Hal­li­tus va­rau­tuu uusiin ki­ris­tyk­siin – Tulossa esitys pak­ko­tes­tauk­ses­ta ra­joil­la

03.02.2021 22:43 12