Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ravintolarajoitukset
Alkon myynti laski helmikuussa 8,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna – alkoholin myynti siirtynyt enemmän ravintoloihin

Alkon myynti laski hel­mi­kuus­sa 8,7 pro­sent­tia vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na – al­ko­ho­lin myynti siir­ty­nyt enemmän ra­vin­to­loi­hin

09.03.2022 11:21 5
Koronarajoituksia aletaan purkaa kuun puolivälissä – ravintolat saavat olla auki ensin puoleenyöhön

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa kuun puo­li­vä­lis­sä – ra­vin­to­lat saavat olla auki ensin puo­leen­yö­hön

02.02.2022 14:27 30
Koronaministerit: Ruokaravintoloille kolme tuntia lisäaikaa – rajoituksia halutaan keventää esimerkiksi elokuvateatterien osalta

Ko­ro­na­mi­nis­te­rit: Ruo­ka­ra­vin­to­loil­le kolme tuntia li­sä­ai­kaa – ra­joi­tuk­sia ha­lu­taan ke­ven­tää esi­mer­kik­si elo­ku­va­teat­te­rien osalta

27.01.2022 22:38 5
THL:n mukaan ruokaravintolat voisivat olla jopa puoleenyöhön auki riippuen alueen sairaanhoidon tilanteesta – koronaministerit koolla tänä iltana

THL:n mukaan ruo­ka­ra­vin­to­lat voi­si­vat olla jopa puo­leen­yö­hön auki riip­puen alueen sai­raan­hoi­don ti­lan­tees­ta – ko­ro­na­mi­nis­te­rit koolla tänä iltana

27.01.2022 16:47 40
Lähes 200 ravintola-alan toimijaa Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaalta allekirjoitti hätähuudon päättäjille – "Jaksaminen on nyt lopussa"

Lähes 200 ra­vin­to­la-alan toi­mi­jaa Oulusta ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta al­le­kir­joit­ti hä­tä­huu­don päät­tä­jil­le – "Jak­sa­mi­nen on nyt lo­pus­sa"

20.01.2022 11:30 61
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 12:22 3
Pääministeri Marin: Anniskelu loppuu jouluaatosta lähtien kello 21, ensi viikolla ravintolat kiinni jo iltakuudelta – kouluihin ei uusia rajoituksia

Pää­mi­nis­te­ri Marin: An­nis­ke­lu loppuu jou­lu­aa­tos­ta lähtien kello 21, ensi vii­kol­la ra­vin­to­lat kiinni jo il­ta­kuu­del­ta – kou­lui­hin ei uusia ra­joi­tuk­sia

22.12.2021 00:06 42
Pääministeri Marin väläytti Ylellä ravintolarajoitusten tiukentamista – hallitus käsittelee koronatilannetta tiistaina

Pää­mi­nis­te­ri Marin vä­läyt­ti Ylellä ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta – hal­li­tus kä­sit­te­lee ko­ro­na­ti­lan­net­ta tiis­tai­na

19.12.2021 16:35 42
Uudet ravintolarajoitukset tulevat voimaan sunnuntaina – Pohjois-Pohjanmaallakin anniskelu päättyy kello 17, ellei käytössä ole koronapassia

Uudet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan sun­nun­tai­na – Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin an­nis­ke­lu päättyy kello 17, ellei käy­tös­sä ole ko­ronapas­sia

26.11.2021 12:01 20
Kiuru: Sote-ministeriryhmä esittää, että anniskelua rajoitetaan kello 17:stä lähtien – rajoituksen voi välttää koronapassia käyttämällä

Kiuru: Sote-mi­nis­te­ri­ryh­mä esit­tää, että an­nis­ke­lua ra­joi­te­taan kello 17:stä lähtien – ra­joi­tuk­sen voi välttää ko­ronapas­sia käyt­tä­mäl­lä

25.11.2021 16:19
Pohjois-Pohjanmaa ravintolarajoitusten piiriin, myös kolmelle muulle alueelle rajoituksia – toimintaa voi jatkaa rajoituksetta koronapassilla

Poh­jois-Poh­jan­maa ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten pii­riin, myös kol­mel­le muulle alueel­le ra­joi­tuk­sia – toi­min­taa voi jatkaa ra­joi­tuk­set­ta ko­ronapas­sil­la

15.11.2021 19:21 127
Pääministeri Marin: Hallitus kannattaa koronapassin käytön laajentamista

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus kan­nat­taa ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta

10.11.2021 20:33
Ravintoloiden aukioloa esitetään laajennettavaksi tunnilla – Pohjois-Pohjanmaalla anniskelu voisi jatkua yhteen

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa esi­te­tään laa­jen­net­ta­vak­si tun­nil­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la an­nis­ke­lu voisi jatkua yhteen

13.09.2021 21:42 17
Ravintolarajoituksille luvassa kevennyksiä koko maahan – hallitukselta odotetaan päätöstä ensi viikolla

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sil­le luvassa ke­ven­nyk­siä koko maahan – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tös­tä ensi vii­kol­la

04.06.2021 20:14
Ravintolarajoitukset kevenevät helatorstaina – Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla anniskelun loputtava puoliltaöin, baarit saavat olla auki yhteen asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät he­la­tors­tai­na – Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la an­nis­ke­lun lo­put­ta­va puo­lil­taöin, baarit saavat olla auki yhteen asti

12.05.2021 15:24 3
Ministeri Kiuru A-studiossa: Hallitus päättää ravintolarajoitusten jatkosta keskiviikkona

Mi­nis­te­ri Kiuru A-stu­dios­sa: Hal­li­tus päättää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta kes­ki­viik­ko­na

10.05.2021 23:50 6
Hallitus kertoo perjantaina uusista ravintolarajoituksista – Ylen tietojen mukaan pahimmilla korona-alueilla ravintolat sulkisivat viimeistään kello 19

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

15.04.2021 20:27 4
Pohjois-Pohjanmaa laskeutui koronan perustasolle, sairaanhoitopiirin johto esittää ravintoloita avattaviksi – "Perusteet ravitsemusliikkeiden sulkemiselle eivät täyty yhdessäkään alueen kunnassa"

Poh­jois-Poh­jan­maa las­keu­tui koronan pe­rus­ta­sol­le, sai­raan­hoi­to­pii­rin johto esittää ra­vin­to­loi­ta avat­ta­vik­si – "Pe­rus­teet ra­vit­se­mus­liik­kei­den sul­ke­mi­sel­le eivät täyty yh­des­sä­kään alueen kun­nas­sa"

07.04.2021 17:54 41
Tilaajille
Ylläksellä sijaitsevan pubin ulkopöydistä tehtiin kantelu – Ravintolat ovat kehittäneet sulun ajaksi erilaisia ratkaisuja, mutta säännöt ovat osin epäselvät

Yl­läk­sel­lä si­jait­se­van pubin ul­ko­pöy­dis­tä tehtiin kantelu – Ra­vin­to­lat ovat ke­hit­tä­neet sulun ajaksi eri­lai­sia rat­kai­su­ja, mutta säännöt ovat osin epä­sel­vät

24.03.2021 19:10 13
Tilaajille
Poliisi: Ravitsemisliikkeet noudattaneet hyvin uusia koronaan liittyviä säädöksiä

Po­lii­si: Ra­vit­se­mis­liik­keet nou­dat­ta­neet hyvin uusia ko­ro­naan liit­ty­viä sää­dök­siä

19.03.2021 14:16 3