Sähkön hinta: OSS myy sähköä alen­nuk­sel­la – mutta vain jä­se­nil­leen

Teollisuus: Yli­kii­min­gis­sä toimiva Conlog sai jät­ti­kau­pat Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

THL:n mukaan ruo­ka­ra­vin­to­lat voi­si­vat olla jopa puo­leen­yö­hön auki riip­puen alueen sai­raan­hoi­don ti­lan­tees­ta – ko­ro­na­mi­nis­te­rit koolla tänä iltana

Hallitukselta odotetaan päätöstä aukioloajoista, koronaministerit koolla tänä iltana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi, että matalimman riskitason ravintoloiden rajoituksia voitaisiin keventää. THL luokittelee esimerkiksi henkilöstöravintolat sekä ruokaravintoloiden sisätilat vähäisen riskitason ympäristöiksi.

Alueilla, joilla sairaanhoidon kuormitus laskee tai on ainakin tasaantunut, matalimman riskitason ravintolat voisivat THL:n mukaan olla auki esimerkiksi puoleenyöhön asti. Niillä alueilla, joilla sairaalahoidon kuormitus on nousussa, aukioloa voitaisiin jatkaa esimerkiksi iltayhdeksään.

Anniskelu päättyy tällä hetkellä ravintoloissa kello 17, mutta ne voivat olla auki tuntia pidempään.

Sen sijaan baarien ja yökerhojen kohdalla aukiolorajoitukset ovat THL:n mukaan tarpeen vähentämään tartuntojen leviämistä ja sairaanhoidon kuormittumista. Rajoitusten asteittaista lieventämistä voidaan kuitenkin harkita niillä alueilla, joissa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon kuormituksen arvioidaan vähentyneen.

THL:n mukaan koronapassin käyttöön liittyy edelleen haasteita etenkin merkittävän riskin tilanteissa. Riskit liittyvät erityisesti passin käyttöön vaihtoehtona ravintolarajoituksille.

THL antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) keskiviikkona. THL:n lausunnosta kertoi ensimmäisenä Yle.

Ravintoloiden aukioloa koskeva asetus on voimassa maanantaihin, joten hallituksen pitää pian päättää jatkosta. Koronaministerityöryhmä on STT:n tietojen mukaan koolla tänä iltana.

Vain pari viikkoa sitten THL suositteli baarien ja yökerhojen sulkemista kokonaan kolmeksi viikoksi, koska epidemiatilanne oli heikkenemässä. Hallitus päätti tuolloin aloittaa anniskeluravintoloiden sulkemisen mahdollistavan lainsäädännön valmistelun.

Vasta viime viikolla tilanne oli toinen

Hallitus sopi vasta viime viikolla, että tiukkoja koronarajoituksia jatketaan pääosin helmikuun puoleenväliin. Tuolloin sovittiin lievennyksinä, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevista suosituksista sekä korkeakoulujen etäopetussuosituksesta luovutaan jo tammikuun lopussa.

Tällä viikolla ministerit ovat kuitenkin julkisesti kannattaneet koronarajoitusten löysäämistä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tiistaina Twitterissä, että matalariskisten kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien avaamista koronapassilla sekä ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista on harkittava arvioitua nopeammassa aikataulussa. Erään hallituslähteen mukaan on mahdollista, että näistä kaikista neuvotellaan koronaministerin kokouksessa tänään.

Hallituksen toimivallassa on päättää ravintoloita ja rajaturvallisuutta koskevista rajoituksista. Muutoin rajoituksista päättävät alueelliset viranomaiset epidemiatilanteen mukaan, ja hallitus voi antaa ainoastaan suosituksia. Osa alueista on jo päättänyt lieventää rajoituksia.

Koronapassi takaisin?

Koronapassi on ollut jäädytettynä tammikuun lopusta. Sitä ei siis ole voinut käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

THL katsoo, että omikronmuunnos on vienyt koronapassilta pohjan pois, sillä passilla ei voida enää estää tartuntoja yhtä tehokkaasti kuin aiemman deltamuunnoksen kohdalla. Viime viikolla antamassaan lausunnossa se toteaakin, että olisi syytä siirtyä kolmen rokoteannoksen vaatimukseen vähitellen sitä mukaan, kun eri ikäryhmillä on ollut mahdollisuus saada rokotus.

Myös hallituksen tahtona on ollut edetä rokotuspassin suuntaan. Marin on kuitenkin myöntänyt, että tämä voi olla perusoikeuksien näkökulmasta haastavaa.

THL toi myös esiin, että koronapassin mallia pitäisi kehittää osaksi kansallista tai jopa EU-tasolla standardoitua digitaalista rokotustodistusta. Tämä olisi todistus, joka käsittäisi kaikki väestön rokotukset.