Rajakylä
Poliisi epäilee: Kerrostalossa on sytytetty tahallaan kaksi tulipaloa viikon sisään – Rajakylän tulipaloista kaivataan havaintoja

Poliisi epäi­lee: Ker­ros­ta­los­sa on sy­ty­tet­ty ta­hal­laan kaksi tu­li­pa­loa viikon sisään – Ra­ja­ky­län tu­li­pa­lois­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja

04.11.2020 14:41 3
Kerrostalon rappukäytävässä syttyi tulipalo Rajakylässä – alempien kerrosten asukkaan poistuivat rakennuksesta

Ker­ros­ta­lon rap­pu­käy­tä­väs­sä syttyi tu­li­pa­lo Ra­ja­ky­läs­sä – alem­pien ker­ros­ten asuk­kaan pois­tui­vat ra­ken­nuk­ses­ta

03.11.2020 22:07 1
Kerrostalon väestönsuojatilat leimahtivat liekkeihin Rajakylässä torstai-iltana – osa asukkaista poistui yöpymään muualle

Ker­ros­ta­lon väes­tön­suo­ja­ti­lat lei­mah­ti­vat liek­kei­hin Ra­ja­ky­läs­sä tors­tai-il­ta­na – osa asuk­kais­ta poistui yö­py­mään muualle

30.10.2020 06:22 3
Rajakylän asukastuvalla jaetaan hävikkiruokaa – kuukauden lopussa ruokakassien kysyntä yleensä kasvaa

Ra­ja­ky­län asu­kas­tu­val­la jaetaan hä­vik­ki­ruo­kaa – kuu­kau­den lopussa ruo­ka­kas­sien kysyntä yleensä kasvaa

18.10.2020 12:34 1
Tilaajille
Sohva paloi parvekkeella Rajakylässä, palo ei päässyt leviämään asuntoon tai muille parvekkeille

Sohva paloi par­vek­keel­la Ra­ja­ky­läs­sä, palo ei päässyt le­viä­mään asun­toon tai muille par­vek­keil­le

21.08.2020 17:59 0
Elämäntyönsä samassa koulussa tehnyt luokanopettaja jättää Rajakylän 41 vuoden jälkeen – "Se jää kokematta, että oppilas olisi todennut minun opettaneen isovanhempiaan"

Elä­män­työn­sä samassa kou­lus­sa tehnyt luo­kan­opet­ta­ja jättää Ra­ja­ky­län 41 vuoden jälkeen – "Se jää ko­ke­mat­ta, että oppilas olisi to­den­nut minun opet­ta­neen iso­van­hem­piaan"

30.05.2020 06:00 2
Tilaajille