Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­rie­le­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rajakylä
Toinen Rajakylän joukkotappeluun liittyen kiinniotetuista miehistä vapautettu – epäillään törkeästä pahoinpitelystä

Toinen Ra­ja­ky­län jouk­ko­tap­pe­luun liit­tyen kiin­ni­ote­tuis­ta mie­his­tä va­pau­tet­tu – e­päil­lään tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

08.01.2024 10:15 1
Oulun käräjäoikeus vangitsi tapon yrityksestä epäillyn 28-vuotiaan miehen – oli osana joukkotappelua Rajakylässä uudenvuodenyönä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus van­git­si tapon yri­tyk­ses­tä epäil­lyn 28-vuo­tiaan miehen – oli osana jouk­ko­tap­pe­lua Ra­ja­ky­läs­sä uu­den­vuo­den­yö­nä

08.01.2024 16:01 8
Hellalle unohtunut ruoka sytytti keittiön palamaan Rajakylässä

Hel­lal­le unoh­tu­nut ruoka sytytti keit­tiön pa­la­maan Ra­ja­ky­läs­sä

15.09.2023 15:11
Poliisitehtävä Rajakylässä: Mies pahoinpiteli useita uhreja, linnoittautui asuntoonsa ja uhkasi ampua jalkajousella

Po­lii­si­teh­tä­vä Ra­ja­ky­läs­sä: Mies pa­hoin­pi­te­li useita uhreja, lin­noit­tau­tui asun­toon­sa ja uhkasi ampua jal­ka­jou­sel­la

21.08.2023 13:36 2
Iäkäs pyöräilijä kaatui Oulun Rajakylässä viime keskiviikkona – nyt poliisi pyytää tilanteen nähneitä ilmoittautumaan

Iäkäs pyö­räi­li­jä kaatui Oulun Ra­ja­ky­läs­sä viime kes­ki­viik­ko­na – nyt poliisi pyytää ti­lan­teen näh­nei­tä il­moit­tau­tu­maan

25.07.2023 12:56
Rajakylän K-Marketin ryöstöstä epäillyt poliisin tiedossa

Ra­ja­ky­län K-Mar­ke­tin ryös­tös­tä epäil­lyt po­lii­sin tie­dos­sa

11.07.2023 11:31
Tilaajille
Rajakylän tuhoisa rivitalopalo sai luultavasti alkunsa tuhkakupista – naapurissa asuvat naiset aloittivat keräyksen palossa omaisuutensa menettäneiden hyväksi

Ra­ja­ky­län tuhoisa ri­vi­ta­lo­pa­lo sai luul­ta­vas­ti alkunsa tuh­ka­ku­pis­ta – naa­pu­ris­sa asuvat naiset aloit­ti­vat ke­räyk­sen palossa omai­suu­ten­sa me­net­tä­nei­den hyväksi

22.06.2023 19:31 7
Tilaajille
Rivitalo paloi yöllä purkukuntoon Oulun Rajakylässä – neljä asuntoa asumiskelvottomiksi, yksi tuhoutui täysin

Ri­vi­ta­lo paloi yöllä pur­ku­kun­toon Oulun Ra­ja­ky­läs­sä – neljä asuntoa asu­mis­kel­vot­to­mik­si, yksi tu­hou­tui täysin

21.06.2023 14:02 4
Äänestä, mihin Oulun lähiöstä maalataan seuraava muraali – sisuuntuiko Tuira viime syksyn kakkossijasta?

Ää­nes­tä, mihin Oulun lä­hiös­tä maa­la­taan seu­raa­va muraali – si­suun­tui­ko Tuira viime syksyn kak­kos­si­jas­ta?

09.06.2023 15:39 4
Henkilö kantoi kuula-asetta julkisesti Rajakylässä, useita poliisipartioita paikalle

Henkilö kantoi kuu­la-aset­ta jul­ki­ses­ti Ra­ja­ky­läs­sä, useita po­lii­si­par­tioi­ta pai­kal­le

20.05.2023 15:47 9
Koskelan loisto on lajissaan ainutlaatuinen – lähellä kaupunkia oleva merimerkki, jonne pääsee maata pitkin jalkaisin

Kos­ke­lan loisto on la­jis­saan ai­nut­laa­tui­nen – ­lä­hel­lä kau­pun­kia oleva me­ri­merk­ki, jonne pääsee maata pitkin jal­kai­sin

19.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Kerrostaloasunto tuhoutui tulipalossa Rajakylässä, henkilövahingoilta säästyttiin

Ker­ros­ta­lo­asun­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ra­ja­ky­läs­sä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

22.01.2023 08:10
Ensimmäisen Oulu2026-muraalin valmistumista juhlittiin Rajakylässä – vehreä maisema koristaa nyt korkean kerrostalon seinää

En­sim­mäi­sen Oulu2026-mu­raa­lin val­mis­tu­mis­ta juh­lit­tiin Ra­ja­ky­läs­sä – ­veh­reä maisema ko­ris­taa nyt korkean ker­ros­ta­lon seinää

03.10.2022 22:55 21
Rajakylän muraalin valmistumista juhlitaan maanantaina – taiteilija on mukana kertomassa muraalista ja työskentelystään Oulussa

Ra­ja­ky­län mu­raa­lin val­mis­tu­mis­ta juh­li­taan maa­nan­tai­na – tai­tei­li­ja on mukana ker­to­mas­sa mu­raa­lis­ta ja työs­ken­te­lys­tään Oulussa

30.09.2022 13:45 4
Rajakylän muraaliseinällä suunnataan kohti uutta – oululaisnuoret puolestaan luovat omat kuvansa liikkuvaksi palapeliksi työmaa-aitoihin

Ra­ja­ky­län mu­raa­li­sei­näl­lä suun­na­taan kohti uutta – ou­lu­lais­nuo­ret puo­les­taan luovat omat kuvansa liik­ku­vak­si pa­la­pe­lik­si työ­maa-ai­toi­hin

22.09.2022 06:00 3
Tilaajille
Brittiläinen kuvataiteilija Eloise Gillow toteuttaa Oulu2026-kulttuuriohjelman muraalin Oulun Rajakylään – paikallisilla mahdollisuus osallistua teoksen suunnitteluun ja ideointiin

Brit­ti­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Eloise Gillow to­teut­taa Oulu2026-kult­tuu­rioh­jel­man mu­raa­lin Oulun Ra­ja­ky­lään – pai­kal­li­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua teoksen suun­nit­te­luun ja ideoin­tiin

02.08.2022 12:46 22
Kerrostalohuoneisto syttyi tuleen Rajakylässä – kaksi ihmistä vietiin tarkistettavaksi

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­to syttyi tuleen Ra­ja­ky­läs­sä – kaksi ihmistä vietiin tar­kis­tet­ta­vak­si

29.07.2022 00:04
Liikkuiko Rajakylässä lauantaina haulikkomies? – Poliisi etsi epäiltyä usean partion voimin tuloksetta

Liik­kui­ko Ra­ja­ky­läs­sä lauan­tai­na hau­lik­ko­mies? – Poliisi etsi epäil­tyä usean partion voimin tu­lok­set­ta

27.07.2022 11:25 4
Vanha Kaleva: Kukkoaho ylivoimainen hiilimurskalla Länsi-Saksassa

Vanha Kaleva: Kuk­ko­aho yli­voi­mai­nen hii­li­murs­kal­la Län­si-Sak­sas­sa

23.09.2021 10:00 1
Tilaajille