Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lähiöt
Tuirasta kaavailtiin yli sata vuotta sitten ainutlaatuista huvila- ja puutarhakaupunkia – näin alkuperäiset suunnitelmat elävät yhä urbaanilla kerrostaloalueella

Tui­ras­ta kaa­vail­tiin yli sata vuotta sitten ai­nut­laa­tuis­ta huvila- ja puu­tar­ha­kau­pun­kia – näin al­ku­pe­räi­set suun­ni­tel­mat elävät yhä ur­baa­nil­la ker­ros­ta­lo­alueel­la

12.03.2023 11:18 28
Tilaajille
Vanhat lähiökuppilat ovat yhä harvinaisempi näky Oulussa – 1960-luvulla avattu Teron pub on yksi Oulun vanhimmista pystyssä olevista kuppiloista

Vanhat lä­hiö­kup­pi­lat ovat yhä har­vi­nai­sem­pi näky Oulussa – 1960-lu­vul­la avattu Teron pub on yksi Oulun van­him­mis­ta pys­tys­sä ole­vis­ta kup­pi­lois­ta

11.01.2023 07:00 37
Tilaajille
Toimittajamme kiinnostui lähiön tunnelmasta: Kohtaamisista syntynyt reportaasi kuvaa Oulun ensimmäistä ja ehkä viimeistä ostaria – "Purkuhuhut voidaan katkaista"

Toi­mit­ta­jam­me kiin­nos­tui lähiön tun­nel­mas­ta: Koh­taa­mi­sis­ta syn­ty­nyt re­por­taa­si kuvaa Oulun en­sim­mäis­tä ja ehkä vii­meis­tä ostaria – "Pur­ku­hu­hut voidaan kat­kais­ta"

31.12.2022 10:30 34
Tilaajille
Höyhtyän ostoskeskus puetaan juhlahepeniin, kun OstariFestaria vietetään viikonloppuna kahden vuoden koronatauon jälkeen – musiikin lisäksi yleisöä houkutellaan muun muassa viinibaarilla ja kutunurkkauksella

Höyh­tyän os­tos­kes­kus puetaan juh­la­he­pe­niin, kun Os­ta­ri­Fes­ta­ria vie­te­tään vii­kon­lop­pu­na kahden vuoden ko­ro­na­tauon jälkeen – mu­sii­kin lisäksi yleisöä hou­ku­tel­laan muun muassa vii­ni­baa­ril­la ja ku­tu­nurk­kauk­sel­la

25.08.2022 16:00 3
Tilaajille
Kävimme Oulun ensimmäisellä ja ehkä viimeisellä ostarilla, joka kukoistaa uusien kerrostalojen katveessa – "Purkuhuhut voidaan katkaista"

Kävimme Oulun en­sim­mäi­sel­lä ja ehkä vii­mei­sel­lä os­ta­ril­la, joka ku­kois­taa uusien ker­ros­ta­lo­jen kat­vees­sa – "Pur­ku­hu­hut voidaan kat­kais­ta"

30.07.2022 18:00 67
Tilaajille
Kehittyvä Kaijonharju kohentaa imagoaan, kun sen keskus menee uusiksi – "Keskuksella on iso merkitys, millainen kuva alueesta välittyy"

Ke­hit­ty­vä Kai­jon­har­ju ko­hen­taa ima­goaan, kun sen keskus menee uusiksi – "Kes­kuk­sel­la on iso mer­ki­tys, mil­lai­nen kuva aluees­ta vä­lit­tyy"

18.03.2022 16:35 47
Tilaajille
Suomen lähiöihin nousi 50 vuotta sitten sarjatuotannolla betonitaloja, jotka ovat peruskorjausiässä – oululainen ensiasunnon ostaja ihastui Kaukovainion luonnonläheisyyteen

Suomen lä­hiöi­hin nousi 50 vuotta sitten sar­ja­tuo­tan­nol­la be­to­ni­ta­lo­ja, jotka ovat pe­rus­kor­jau­siäs­sä – ou­lu­lai­nen en­si­asun­non ostaja ihastui Kau­ko­vai­nion luon­non­lä­hei­syy­teen

26.02.2022 06:30 2
Tilaajille
Huolta herättävä kehityskulku – huono-osaisuus Oulussa keskittyy tiettyihin kaupunginosiin
Pääkirjoitus

Huolta he­rät­tä­vä ke­hi­tys­kul­ku – huo­no-osai­suus Oulussa kes­kit­tyy tiet­tyi­hin kau­pun­gin­osiin

05.01.2021 20:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­lä­hiöt ja yli­opis­to – har­ki­tus­ti suun­ni­tel­tua väl­jyyt­tä

18.05.2020 07:00 5
Tilaajille
Asumistoiveet kohdistuvat vahvasti kerrostaloihin – "Oma piha ei enää ole relevantti", sanoo Oulun kaupungingeodeetti

Asu­mis­toi­veet koh­dis­tu­vat vah­vas­ti ker­ros­ta­loi­hin – "Oma piha ei enää ole re­le­vant­ti", sanoo Oulun kau­pun­gin­geo­deet­ti

17.05.2020 06:00 6
Tilaajille
Puheenaihe: Uhkaavatko lähiöt ja pientalovaltaiset alueet hiipua Oulussa? – "Näkemys keskustan kerrostaloasumisen ylivertaisuudesta Oulussa ei ole edustava"

Pu­hee­nai­he: Uh­kaa­vat­ko lähiöt ja pien­ta­lo­val­tai­set alueet hiipua Ou­lus­sa? – "Nä­ke­mys kes­kus­tan ker­ros­ta­lo­asu­mi­sen yli­ver­tai­suu­des­ta Oulussa ei ole edus­ta­va"

10.05.2020 08:00 208