Lähiöt
Huolta herättävä kehityskulku – huono-osaisuus Oulussa keskittyy tiettyihin kaupunginosiin
Pääkirjoitus

Huolta he­rät­tä­vä ke­hi­tys­kul­ku – huo­no-osai­suus Oulussa kes­kit­tyy tiet­tyi­hin kau­pun­gin­osiin

05.01.2021 20:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arja Vasala

Met­sä­lä­hiöt ja yli­opis­to – har­ki­tus­ti suun­ni­tel­tua väl­jyyt­tä

18.05.2020 07:00 5
Tilaajille
Asumistoiveet kohdistuvat vahvasti kerrostaloihin – "Oma piha ei enää ole relevantti", sanoo Oulun kaupungingeodeetti

Asu­mis­toi­veet koh­dis­tu­vat vah­vas­ti ker­ros­ta­loi­hin – "Oma piha ei enää ole re­le­vant­ti", sanoo Oulun kau­pun­gin­geo­deet­ti

17.05.2020 06:00 6
Tilaajille
Puheenaihe: Uhkaavatko lähiöt ja pientalovaltaiset alueet hiipua Oulussa? – "Näkemys keskustan kerrostaloasumisen ylivertaisuudesta Oulussa ei ole edustava"

Pu­hee­nai­he: Uh­kaa­vat­ko lähiöt ja pien­ta­lo­val­tai­set alueet hiipua Ou­lus­sa? – "Nä­ke­mys kes­kus­tan ker­ros­ta­lo­asu­mi­sen yli­ver­tai­suu­des­ta Oulussa ei ole edus­ta­va"

10.05.2020 08:00 208