Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

OYS
Viimeisin 24 tuntia
Venäläinen hakkeriryhmä uhkasi häiritä Suomen yliopistosairaaloita – HUS vahvistaa ongelmien johtuneen ulkopuolisista, OYSissa kaikki toiminut normaalisti

Ve­nä­läi­nen hak­ke­ri­ryh­mä uhkasi häiritä Suomen yli­opis­to­sai­raa­loi­ta – HUS vah­vis­taa on­gel­mien joh­tu­neen ul­ko­puo­li­sis­ta, OYSissa kaikki toi­mi­nut nor­maa­lis­ti

29.01.2023 16:05 13
Kuukausi
Synnyttäjä saa OYSista mukaansa vauvan ja alle satasen laskun – katso jättilistalta, mitä terveydenhuollon käynnit ja toimenpiteet oikeasti maksavat

Syn­nyt­tä­jä saa OYSista mu­kaan­sa vauvan ja alle satasen laskun – katso jät­ti­lis­tal­ta, mitä ter­vey­den­huol­lon käynnit ja toi­men­pi­teet oi­keas­ti mak­sa­vat

29.01.2023 05:00 66
Tilaajille
Sairauslomat lyhenivät, kun työterveyshuolto otti kopin – Oululaisnainen: "Polven liikuttaminen onnistuu työpäivän aikanakin"

Sai­raus­lo­mat ly­he­ni­vät, kun työ­ter­veys­huol­to otti ko­pin – Ou­lu­lais­nai­nen: "Polven lii­kut­ta­mi­nen on­nis­tuu työ­päi­vän ai­ka­na­kin"

23.01.2023 05:00 28
Tilaajille
OYSissa on yksikkö, jonka sijaintia ei kerrota ulkopuolisille – He tuntevat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

OYSissa on yk­sik­kö, jonka si­jain­tia ei kerrota ul­ko­puo­li­sil­le – He tun­te­vat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

18.01.2023 18:00 54
Tilaajille
Pääkallokelillä voi vääntyä nilkka, murtua lonkka tai tulla jopa kallonmurtuma – Kaatuneiden sumaa ei ole Oulun terveydenhuollossa kuitenkaan nähty

Pää­kal­lo­ke­lil­lä voi vääntyä nilkka, murtua lonkka tai tulla jopa kal­lon­mur­tu­ma – Kaa­tu­nei­den sumaa ei ole Oulun ter­vey­den­huol­los­sa kui­ten­kaan nähty

16.01.2023 15:53 4
Tilaajille
Valtion kyberturvallisuusjohtaja OYSin Huawei-laitteista: "Päätökset perustuvat Oulussa varmasti jonkinlaiseen riskiarvioon"

Valtion ky­ber­tur­val­li­suus­joh­ta­ja OYSin Hua­wei-lait­teis­ta: "Pää­tök­set pe­rus­tu­vat Oulussa var­mas­ti jon­kin­lai­seen ris­kiar­vioon"

11.01.2023 05:00 20
Tilaajille
Parantumattomasti sairaiden hoidosta pysyvä palvelu uudella hyvinvointialueella – OYSin palliatiivinen poliklinikka laajentaa toimintaansa

Pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sai­rai­den hoi­dos­ta pysyvä palvelu uudella hy­vin­voin­ti­alueel­la – OYSin pal­lia­tii­vi­nen po­li­kli­nik­ka laa­jen­taa toi­min­taan­sa

10.01.2023 05:00 4
Tilaajille
OYSin uuteen sairaalaan tulee sittenkin näyttävä akvaario – Nyt oululaisten arvostama lastenkirurgi kertoo, miksi taisteli sen puolesta

OYSin uuteen sai­raa­laan tulee sit­ten­kin näyt­tä­vä ak­vaa­rio – Nyt ou­lu­lais­ten ar­vos­ta­ma las­ten­ki­rur­gi kertoo, miksi tais­te­li sen puo­les­ta

01.01.2023 16:00 13
Tilaajille
Vanhemmat
Joulunpyhät sujuivat OYSissa ilman ruuhkia – vs. johtajaylilääkäri: "Tapaninpäivänä on jostakin syystä enemmän käyntejä"

Jou­lun­py­hät su­jui­vat OYSissa ilman ruuhkia – vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ta­pa­nin­päi­vä­nä on jos­ta­kin syystä enemmän käyn­te­jä"

28.12.2022 14:08 3
Tilaajille
Päihdepsykoosipotilaiden määrän kasvu näkyy OYSin osastoilla – "Potilas saattaa kuvitella, että ihon alla ryömii matoja"

Päih­de­psy­koo­si­po­ti­lai­den määrän kasvu näkyy OYSin osas­toil­la – "Po­ti­las saattaa ku­vi­tel­la, että ihon alla ryömii matoja"

27.12.2022 06:00 30
Tilaajille
Oulun uusi sairaala on nipin napin aikataulussa – ensimmäiset potilaat keskeisiin tiloihin vuoden 2024 alkupuolella

Oulun uusi sai­raa­la on nipin napin ai­ka­tau­lus­sa – en­sim­mäi­set po­ti­laat kes­kei­siin ti­loi­hin vuoden 2024 al­ku­puo­lel­la

21.12.2022 06:00 22
Tilaajille
OYSin yhteispäivystys ruuhkassa, kun potilaille ei löydy jatkohoitopaikkoja – suurin syy ruuhkiin on hoitajapula

OYSin yh­teis­päi­vys­tys ruuh­kas­sa, kun po­ti­lail­le ei löydy jat­ko­hoi­to­paik­ko­ja – suurin syy ruuh­kiin on hoi­ta­ja­pu­la

14.12.2022 17:50 85
Tilaajille
Vesisade ja nollan pinnassa pyörivä lämpötila on vaarallinen yhdistelmä, Oulussa ei vielä kaatumisvammojen aaltoa: "Tien pinta ei ole vielä niin jäinen"

Ve­si­sa­de ja nollan pin­nas­sa pyörivä läm­pö­ti­la on vaa­ral­li­nen yh­dis­tel­mä, Oulussa ei vielä kaa­tu­mis­vam­mo­jen aaltoa: "Tien pinta ei ole vielä niin jäinen"

07.12.2022 12:51 5
Tilaajille
Oululaishoitaja Tuula Ala-Aho on pitkän uransa aikana ehtinyt todistaa MS-potilaiden hoidossa tapahtuneet mullistukset: "Aloittaessani potilaat kiersivät vuosikausia lääkäriltä toiselle"

Ou­lu­lais­hoi­ta­ja Tuula Ala-Aho on pitkän uransa aikana ehtinyt to­dis­taa MS-po­ti­lai­den hoi­dos­sa ta­pah­tu­neet mul­lis­tuk­set: "A­loit­taes­sa­ni po­ti­laat kier­si­vät vuo­si­kau­sia lää­kä­ril­tä toi­sel­le"

02.12.2022 19:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

OYSin ja ter­veys­kes­kus­ten yh­teis­työs­sä pa­ran­ta­mis­ta

28.11.2022 05:00
Tilaajille
Pistäminen on monen lapsen pahin pelko – uudessa OYSissa piikkikammoa taklataan aivan uusin konstein

Pis­tä­mi­nen on monen lapsen pahin pelko – uudessa OYSissa piik­ki­kam­moa tak­la­taan aivan uusin kons­tein

23.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Oululainen Aaro Suomela saa toivoa jo toisesta kokeellisesta syöpälääkkeestä – Valtaosa OYSin syöpätutkimuksesta tehdään lääketeollisuuden rahoilla

Ou­lu­lai­nen Aaro Suomela saa toivoa jo toi­ses­ta ko­keel­li­ses­ta syö­pä­lääk­kees­tä – Val­ta­osa OYSin syö­pä­tut­ki­muk­ses­ta tehdään lää­ke­teol­li­suu­den ra­hoil­la

07.11.2022 09:39 2
Tilaajille
Oysin sukusolupankki on toteuttanut jo monen vauvahaaveen – Lue, montako lasta on ensimmäisten toimintavuosien aikana syntynyt Pohjois-Suomeen

Oysin su­ku­so­lu­pank­ki on to­teut­ta­nut jo monen vau­va­haa­veen – Lue, montako lasta on en­sim­mäis­ten toi­min­ta­vuo­sien aikana syn­ty­nyt Poh­jois-Suo­meen

06.11.2022 06:07 9
OYSin uuden sairaalan A-rakennuksen alimmat kerrokset luovutettiin sairaanhoitopiirille etuajassa – potilastoimintaa tulossa noin vuoden kuluttua

OYSin uuden sai­raa­lan A-ra­ken­nuk­sen alimmat ker­rok­set luo­vu­tet­tiin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le etu­ajas­sa – po­ti­las­toi­min­taa tulossa noin vuoden ku­lut­tua

31.10.2022 11:32 5
Oulun yliopistollisen sairaalan uusi perheheräämö herättää ihastusta – "Tämä on hienoa meille kaikille"

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uusi per­he­he­rää­mö he­rät­tää ihas­tus­ta – "Tämä on hienoa meille kai­kil­le"

21.10.2022 06:07 3