Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Pyhäjärvi
Lämmityskaapeli syttyi palamaan rännissä Pyhäjärvellä

Läm­mi­tys­kaa­pe­li syttyi pa­la­maan rän­nis­sä Py­hä­jär­vel­lä

11.01.2022 10:53
Pyhäjärvellä kahden henkilöauton ja rekan peräänajo

Py­hä­jär­vel­lä kahden hen­ki­lö­au­ton ja rekan pe­rään­ajo

10.12.2021 19:38
Pyhäjärven monipuolinen hyvinvointityö palkittiin – kaupungissa uskotaan vahvasti yhteisöllisen toiminnan tervehdyttävään vaikutukseen

Py­hä­jär­ven mo­ni­puo­li­nen hy­vin­voin­ti­työ pal­kit­tiin – kau­pun­gis­sa us­ko­taan vah­vas­ti yh­tei­söl­li­sen toi­min­nan ter­veh­dyt­tä­vään vai­ku­tuk­seen

04.11.2021 16:30
Tilaajille
Tietä ylittänyt jalankulkija jäi rekan alle Pyhäjärvellä ja menehtyi

Tietä ylit­tä­nyt ja­lan­kul­ki­ja jäi rekan alle Py­hä­jär­vel­lä ja me­neh­tyi

03.10.2021 16:49
Raha-asiainvaliokunta puoltaa yli 26 miljoonan investointitukea Pyhäsalmen energiavarastohankkeelle – vanha kaivos voi saada uumeniinsa Suomen suurimman energiavaraston

Ra­ha-asiain­va­lio­kun­ta puoltaa yli 26 mil­joo­nan in­ves­toin­ti­tu­kea Py­hä­sal­men ener­gia­va­ras­to­hank­keel­le – vanha kaivos voi saada uu­me­niin­sa Suomen suu­rim­man ener­gia­va­ras­ton

03.09.2021 10:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­den­kuun Tanssit edistää so­pui­saa rin­nak­kai­ne­loa

29.07.2021 07:00
Tilaajille
Pyhäjärven maastopalo saatiin sammutettua – paloa epäillään ihmisen aiheuttamaksi

Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

25.07.2021 23:09
"Sama hullu palo ja rakkaus tanssiin" –  Täydenkuun Tanssien 30-vuotisjuhlakattaus on iso ja nimekäs

"Sama hullu palo ja rakkaus tans­siin" – Täy­den­kuun Tans­sien 30-vuo­tis­juh­la­kat­taus on iso ja nimekäs

16.07.2021 15:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina – nuotio sytytti maastopalon Kalajoella

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na – nuotio sytytti maas­to­pa­lon Ka­la­joel­la

12.07.2021 22:47 1
THL: Suomessa tänään 293 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 13 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa tänään 293 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 13 uutta tar­tun­taa

10.07.2021 11:55 44

Poh­jois-Poh­jan­maan val­tuu­te­tuis­sa on yhä enemmän yrit­tä­jiä

15.06.2021 15:34 2
Tilaajille
Henkilöauto ajautui katolleen Pyhäjärvellä – pelastuslaitos auttoi kuljettajan pois autosta

Hen­ki­lö­au­to ajautui ka­tol­leen Py­hä­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos auttoi kul­jet­ta­jan pois autosta

01.06.2021 16:43
Pohjois-Pohjanmaalla kuusi uutta tartuntaa: Oulun lisäksi tartuntoja Nivalassa ja Pyhäjärvellä – Koko maassa 125 tuoretta tautitapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuusi uutta tar­tun­taa: Oulun lisäksi tar­tun­to­ja Ni­va­las­sa ja Py­hä­jär­vel­lä – Koko maassa 125 tuo­ret­ta tau­ti­ta­paus­ta

25.05.2021 12:39 22
OAJ vaatii Pyhäjärveä luopumaan opettajien lomautuksista – Luukkainen: "Aikomus toteuttaa puhdas palkanleikkaus ilman työn tosiasiallista vähenemistä"

OAJ vaatii Py­hä­jär­veä luo­pu­maan opet­ta­jien lo­mau­tuk­sis­ta – Luuk­kai­nen: "Ai­ko­mus to­teut­taa puhdas pal­kan­leik­kaus ilman työn to­si­asial­lis­ta vä­he­ne­mis­tä"

20.04.2021 12:28
Nelostiellä lojuu harjateräksiä Pyhäjärven ja Kärsämäen välillä – ainakin yhdestä autosta puhjennut rengas

Ne­los­tiel­lä lojuu har­ja­te­räk­siä Py­hä­jär­ven ja Kär­sä­mäen välillä – ainakin yhdestä autosta puh­jen­nut rengas

31.03.2021 09:59 3
Tahallaan palamaan sytytetty televisio aiheutti hälytyksen rakennuspalosta Pyhäjärvellä

Ta­hal­laan pa­la­maan sy­ty­tet­ty te­le­vi­sio ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Py­hä­jär­vel­lä

27.03.2021 08:34 2
Yksi kuoli rekan ja henkilöauton kolarissa Pyhäjärvellä

Yksi kuoli rekan ja hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa Py­hä­jär­vel­lä

16.03.2021 09:50
Henkilöautoa kuljettanut mies menehtyi Pyhäjärvellä nokkakolarissa

Hen­ki­lö­au­toa kul­jet­ta­nut mies me­neh­tyi Py­hä­jär­vel­lä nok­ka­ko­la­ris­sa

13.03.2021 15:03
Henkilöauto törmäsi rekan perään Nelostiellä Pyhäjärvellä huonossa kelissä

Hen­ki­lö­au­to törmäsi rekan perään Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä huo­nos­sa kelissä

21.02.2021 22:46
Pyhäsalmen suljettavaa kaivosta kaavaillaan tunnelirakentamisen testipaikaksi – mukana Peter Vesterbackan yhtiö, joka puuhaa tunnelia Helsingin ja Tallinnan välille

Py­hä­sal­men sul­jet­ta­vaa kai­vos­ta kaa­vail­laan tun­ne­li­ra­ken­ta­mi­sen tes­ti­pai­kak­si – mukana Peter Ves­ter­bac­kan yhtiö, joka puuhaa tun­ne­lia Hel­sin­gin ja Tal­lin­nan välille

19.02.2021 07:00 2
Tilaajille