Pyhäjärvi
Kuukausi
Mies surmasi avopuolisonsa painavalla hirrellä hakkaamalla ja kuristamalla – oikeus tuomitsi lähes 11 vuodeksi vankeuteen

Mies surmasi avo­puo­li­son­sa pai­na­val­la hir­rel­lä hak­kaa­mal­la ja ku­ris­ta­mal­la – oikeus tuo­mit­si lähes 11 vuo­dek­si van­keu­teen

14.01.2021 14:08 2
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi hirveen Nelostiellä – auto poistui paikalta, hirvi jäi tielle kuolemaan

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Ne­los­tiel­lä – auto poistui pai­kal­ta, hirvi jäi tielle kuo­le­maan

02.01.2021 16:56 18
Kahden henkilöauton nokkakolari Nelostiellä – yksi ajokaista suljettiin liikenteeltä

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Ne­los­tiel­lä – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

01.01.2021 17:49 5
Oulun käräjäoikeudessa annettiin tuomio ympäristön turmelemisesta – yhtiö kaivoi maa-ainesta liian syvältä lähellä pohjavesialuetta

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa an­net­tiin tuomio ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – yhtiö kaivoi maa-ai­nes­ta liian syvältä lähellä poh­ja­ve­si­aluet­ta

29.12.2020 15:25 10
Rekka ja henkilöauto kolaroivat Pyhäjärvellä – henkilöauto lensi törmäyksen voimasta pois tieltä ja kuljettaja vietiin sairaalaan

Rekka ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Py­hä­jär­vel­lä – hen­ki­lö­au­to lensi tör­mäyk­sen voi­mas­ta pois tieltä ja kul­jet­ta­ja vietiin sai­raa­laan

28.12.2020 12:58
Vanhemmat
Kuhmon Kamarimusiikki ja Täydenkuun Tanssit saivat 50 000 euroa koronatukea – Suomen Kulttuurirahasto jakoi 1,5 miljoonaa euroa 53 vapaan kentän toimijalle

Kuhmon Ka­ma­ri­mu­siik­ki ja Täy­den­kuun Tanssit saivat 50 000 euroa ko­ro­na­tu­kea – Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi 1,5 mil­joo­naa euroa 53 vapaan kentän toi­mi­jal­le

15.12.2020 15:19
Lukijalta Mielipide Alpo Aaltokoski

Täy­den­kuun Tans­sien tu­le­vai­suus as­kar­rut­taa

29.11.2020 06:00
Tilaajille
Astianpesukone syttyi tuleen Pyhäjärvellä – pesukone, liesi ja osa keittiön pinnoista tuhoutuivat

As­tian­pe­su­ko­ne syttyi tuleen Py­hä­jär­vel­lä – pe­su­ko­ne, liesi ja osa keit­tiön pin­nois­ta tu­hou­tui­vat

26.11.2020 17:35

Poh­jois­suo­ma­lai­sia kuntia pal­kit­tiin: Tun­nus­tus­ta muun muassa Li­min­gan kunnan hen­ki­lös­tö­juh­lal­le ja Py­hä­jär­ven kau­pun­gin verk­ko­val­men­nuk­sel­le

25.11.2020 13:00
Marrasmyrsky toi Jokilaaksojen pelastuslaitokselle kymmeniä tehtäviä yötä myöten – Puita kaatui, tuuli irrotti kattopeltejä ja Pyhäjärvellä kalasataman laiturin

Mar­ras­myrs­ky toi Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le kym­me­niä teh­tä­viä yötä myöten – Puita kaatui, tuuli irrotti kat­to­pel­te­jä ja Py­hä­jär­vel­lä ka­la­sa­ta­man lai­tu­rin

03.11.2020 07:09
Mies hukkui Pyhäjärvellä Ruisniemen edustalla perjantaiaamuna

Mies hukkui Py­hä­jär­vel­lä Ruis­nie­men edus­tal­la per­jan­tai­aa­mu­na

23.10.2020 16:40
Sudet tappaneet viikossa neljä metsästyskoiraa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – riittävätkö perusteet vahinkoperusteiselle luvalle?

Sudet tap­pa­neet vii­kos­sa neljä met­säs­tys­koi­raa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – riit­tä­vät­kö pe­rus­teet va­hin­ko­pe­rus­tei­sel­le lu­val­le?

12.10.2020 11:42 12
Tilaajille
Hirveä väistänyt autoilija suistui tieltä Pyhäjärvellä, auto pyörähti rytäkässä katolleen

Hirveä väis­tä­nyt au­toi­li­ja suistui tieltä Py­hä­jär­vel­lä, auto pyö­räh­ti ry­tä­käs­sä ka­tol­leen

11.10.2020 10:37
Pyhäjärven uimahallin pesutilat tuhoutuivat tulipalossa perjantaiaamuna

Py­hä­jär­ven ui­ma­hal­lin pe­su­ti­lat tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa per­jan­tai­aa­mu­na

21.08.2020 09:32
Hakkuuaukealla syttyi maastopalo Pyhäjärvellä – palon savut näkyivät laajasti järven alueella

Hak­kuu­au­keal­la syttyi maas­to­pa­lo Py­hä­jär­vel­lä – palon savut nä­kyi­vät laa­jas­ti järven alueel­la

18.08.2020 20:52 1
Pyhäjärvellä reilu viikko sitten kadonnut marjastaja löytyi kuolleena maastosta

Py­hä­jär­vel­lä reilu viikko sitten ka­don­nut mar­jas­ta­ja löytyi kuol­lee­na maas­tos­ta

25.07.2020 13:15
Poliisi on lopettanut Pyhäjärvellä perjantaina kadonneen marjastajan etsinnät

Poliisi on lo­pet­ta­nut Py­hä­jär­vel­lä per­jan­tai­na ka­don­neen mar­jas­ta­jan et­sin­nät

21.07.2020 13:22
Suomen Riistakeskus myönsi Oulun alueelle lähes 5200 hirvenpyyntilupaa – metsästyskausi alkaa lokakuussa

Suomen Riis­ta­kes­kus myönsi Oulun alueel­le lähes 5200 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa – met­säs­tys­kau­si alkaa lo­ka­kuus­sa

10.07.2020 13:21 1
Mies kuoli omakotitalon palossa Pyhäjärvellä – poliisi pyytää havaintoja lähistöllä liikkuneista henkilöistä ja autoista

Mies kuoli oma­ko­ti­ta­lon palossa Py­hä­jär­vel­lä – poliisi pyytää ha­vain­to­ja lä­his­töl­lä liik­ku­neis­ta hen­ki­löis­tä ja au­tois­ta

17.06.2020 10:20
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Pyhäjärvellä – palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­jär­vel­lä – palon syt­ty­mis­syys­tä ei ole vielä tietoa

12.06.2020 06:58