Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Kaleva live: Katso suora lähetys U20 Kär­pät-Luk­ko-ot­te­lus­ta

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

Pyhäjärvi
Hukkunut mies löytyi veneen vierestä Pyhäjärvellä – poliisi pyytää havaintoja tapahtumista

Huk­ku­nut mies löytyi veneen vie­res­tä Py­hä­jär­vel­lä – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ta­pah­tu­mis­ta

03.08.2022 14:59
Täydenkuun Tanssit keräsi enemmän yleisöä Pyhäjärvellä – Taiteellisen johtajan pestin jättäneen Alpo Aaltokosken mukaan tapahtuma sai tänä vuonna palautetta poikkeuksellisen paljon

Täy­den­kuun Tanssit keräsi enemmän yleisöä Py­hä­jär­vel­lä – Tai­teel­li­sen joh­ta­jan pestin jät­tä­neen Alpo Aal­to­kos­ken mukaan ta­pah­tu­ma sai tänä vuonna pa­lau­tet­ta poik­keuk­sel­li­sen paljon

25.07.2022 17:00 1
Pienlentokone joutui tekemään hätälaskun Pyhäjärvellä

Pien­len­to­ko­ne joutui te­ke­mään hä­tä­las­kun Py­hä­jär­vel­lä

22.07.2022 19:17
Pyhäjärvellä käynnissä Täydenkuun Tanssit -festivaali – Alpo Aaltokoski jättää tapahtuman taiteellisen johtajan tehtävän taakseen

Py­hä­jär­vel­lä käyn­nis­sä Täy­den­kuun Tanssit -fes­ti­vaa­li – Alpo Aal­to­kos­ki jättää ta­pah­tu­man tai­teel­li­sen joh­ta­jan teh­tä­vän taak­seen

21.07.2022 08:00
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

18.06.2022 07:00 16
Tilaajille
Huollettava ruohonleikkuri roihahti liekkeihin ja poltti varastokäytössä olleen navetan Pyhäjärvellä

Huol­let­ta­va ruo­hon­leik­ku­ri roi­hah­ti liek­kei­hin ja poltti va­ras­to­käy­tös­sä olleen navetan Py­hä­jär­vel­lä

14.05.2022 15:07
Nivalan ja Ylivieskan välille lisää linja-autovuoroja kesäkuussa – työmatkaliikenne mahdollista myös koulujen loma-aikana

Nivalan ja Yli­vies­kan välille lisää lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa – työ­mat­ka­lii­ken­ne mah­dol­lis­ta myös kou­lu­jen lo­ma-ai­ka­na

26.04.2022 10:14 1
Pyhäjärvellä autoilija ajoi kolmion takaa eteen, Sievissä autoilija ei väistänyt pyöräilijää – molemmissa henkilöitä vietiin jatkohoitoon

Py­hä­jär­vel­lä au­toi­li­ja ajoi kolmion takaa eteen, Sie­vis­sä au­toi­li­ja ei väis­tä­nyt pyö­räi­li­jää – mo­lem­mis­sa hen­ki­löi­tä vietiin jat­ko­hoi­toon

23.04.2022 17:25 1
Väisästen omakotitalon kellari Pyhäjärvellä muuntuu tarvittaessa väestönsuojaksi – "Etukäteen valmistautuminen on mielenterveydelle hyväksi"

Väi­säs­ten oma­ko­ti­ta­lon kellari Py­hä­jär­vel­lä muuntuu tar­vit­taes­sa väes­tön­suo­jak­si – "E­tu­kä­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on mie­len­ter­vey­del­le hy­väk­si"

17.04.2022 14:00 4
Tilaajille
Sulaan juossut koira pelastettiin Pyhäjärvellä pitkällisen operaation päätteeksi

Sulaan juossut koira pe­las­tet­tiin Py­hä­jär­vel­lä pit­käl­li­sen ope­raa­tion päät­teek­si

17.04.2022 00:00 4
Pyhäsalmen kaivoksessa aiotaan tuottaa sähköä maan alla – "Vastaavaa ei ole missään muualla"

Py­hä­sal­men kai­vok­ses­sa aiotaan tuottaa sähköä maan alla – "Vas­taa­vaa ei ole missään muual­la"

09.04.2022 14:00 29
Tilaajille
Rekka kaatui kyljelleen Nelostiellä Pyhäjärvellä – haittasi liikennettä lähes kellon ympäri

Rekka kaatui kyl­jel­leen Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä – hait­ta­si lii­ken­net­tä lähes kellon ympäri

10.02.2022 07:16 3
Lämmityskaapeli syttyi palamaan rännissä Pyhäjärvellä

Läm­mi­tys­kaa­pe­li syttyi pa­la­maan rän­nis­sä Py­hä­jär­vel­lä

11.01.2022 10:53
Pyhäjärvellä kahden henkilöauton ja rekan peräänajo

Py­hä­jär­vel­lä kahden hen­ki­lö­au­ton ja rekan pe­rään­ajo

10.12.2021 19:38
Pyhäjärven monipuolinen hyvinvointityö palkittiin – kaupungissa uskotaan vahvasti yhteisöllisen toiminnan tervehdyttävään vaikutukseen

Py­hä­jär­ven mo­ni­puo­li­nen hy­vin­voin­ti­työ pal­kit­tiin – kau­pun­gis­sa us­ko­taan vah­vas­ti yh­tei­söl­li­sen toi­min­nan ter­veh­dyt­tä­vään vai­ku­tuk­seen

04.11.2021 16:30
Tilaajille
Tietä ylittänyt jalankulkija jäi rekan alle Pyhäjärvellä ja menehtyi

Tietä ylit­tä­nyt ja­lan­kul­ki­ja jäi rekan alle Py­hä­jär­vel­lä ja me­neh­tyi

03.10.2021 16:49
Raha-asiainvaliokunta puoltaa yli 26 miljoonan investointitukea Pyhäsalmen energiavarastohankkeelle – vanha kaivos voi saada uumeniinsa Suomen suurimman energiavaraston

Ra­ha-asiain­va­lio­kun­ta puoltaa yli 26 mil­joo­nan in­ves­toin­ti­tu­kea Py­hä­sal­men ener­gia­va­ras­to­hank­keel­le – vanha kaivos voi saada uu­me­niin­sa Suomen suu­rim­man ener­gia­va­ras­ton

03.09.2021 10:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­den­kuun Tanssit edistää so­pui­saa rin­nak­kai­ne­loa

29.07.2021 07:00
Tilaajille
Pyhäjärven maastopalo saatiin sammutettua – paloa epäillään ihmisen aiheuttamaksi

Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

25.07.2021 23:09
"Sama hullu palo ja rakkaus tanssiin" –  Täydenkuun Tanssien 30-vuotisjuhlakattaus on iso ja nimekäs

"Sama hullu palo ja rakkaus tans­siin" – Täy­den­kuun Tans­sien 30-vuo­tis­juh­la­kat­taus on iso ja nimekäs

16.07.2021 15:00
Tilaajille