Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pyhäjärvi
Kuukausi
Metsästyskoira jäi vaikeasti jumiin luolaan Pyhäjärvellä – lähes vuorokauden piina päättyi onnelliseen loppuun

Met­säs­tys­koi­ra jäi vai­keas­ti jumiin luolaan Py­hä­jär­vel­lä – lähes vuo­ro­kau­den piina päättyi on­nel­li­seen loppuun

12.03.2023 15:38 10
Vanha navetta tuhoutui tulipalossa Pyhäjärvellä, syttymissyy ei ole tiedossa

Vanha navetta tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­jär­vel­lä, syt­ty­mis­syy ei ole tie­dos­sa

10.03.2023 08:44 2
Vapaa-ajan asunnon sisätilat vaurioituivat tulipalossa Pyhäjärvellä

Va­paa-ajan asunnon si­sä­ti­lat vau­rioi­tui­vat tu­li­pa­los­sa Py­hä­jär­vel­lä

09.03.2023 14:22
Pyhäjärvelle rakennetaan uusi biokaasulaitos

Py­hä­jär­vel­le ra­ken­ne­taan uusi bio­kaa­su­lai­tos

06.03.2023 14:59 4
Vanhemmat
Nelostie kulkee nykyään Kärsämäen taajaman läpi, mutta ohikulkutien rakentamista väläytellään jälleen – Kunnanjohtaja: "Emme varsinaisesti odota sitä"

Ne­los­tie kulkee nykyään Kär­sä­mäen taa­ja­man läpi, mutta ohi­kul­ku­tien ra­ken­ta­mis­ta vä­läy­tel­lään jälleen – ­Kun­nan­joh­ta­ja: "Emme var­si­nai­ses­ti odota sitä"

25.01.2023 22:53 25
Tilaajille
Tielle kaatunut rekka tukki Nelostietä Kärsämäellä – Pohjois-Pohjanmaalla sattui illan aikana useita kolareita ja ulosajoja

Tielle kaa­tu­nut rekka tukki Ne­los­tie­tä Kär­sä­mäel­lä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sattui illan aikana useita ko­la­rei­ta ja ulos­ajo­ja

26.01.2023 07:01 17
Tieliikennekeskus antoi ajokelivaroituksen Pohjois-Pohjanmaalle – Pyhäjärvellä kaksi autoa päätyi penkkaan peräkkäin liukkaalla tiellä

Tie­lii­ken­ne­kes­kus antoi ajo­ke­li­va­roi­tuk­sen Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Py­hä­jär­vel­lä kaksi autoa päätyi penk­kaan pe­räk­käin liuk­kaal­la tiellä

24.01.2023 08:42 4
Pyhäjärvellä ulosajo liukkaalla tiellä, kuljettaja jäi pinteeseen kyljelleen pyörähtäneeseen autoon

Py­hä­jär­vel­lä ulosajo liuk­kaal­la tiellä, kul­jet­ta­ja jäi pin­tee­seen kyl­jel­leen pyö­räh­tä­nee­seen autoon

17.01.2023 07:12
Lisää kuntia mukaan Oulu2026-toimintaan – Oulu on maantieteellisesti yksi laajimmista kulttuuripääkaupungeista

Lisää kuntia mukaan Oulu2026-toi­min­taan – Oulu on maan­tie­teel­li­ses­ti yksi laa­jim­mis­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­geis­ta

20.12.2022 12:04 17
Vanhoille kaivosalueille tulossa yli 60 miljoonan euron aurinkovoimaloiden kokonaisuus Nivalaan ja Pyhäjärvelle – sähköä 15 000 ihmisen tarpeisiin

Van­hoil­le kai­vos­alueil­le tulossa yli 60 mil­joo­nan euron au­rin­ko­voi­ma­loi­den ko­ko­nai­suus Ni­va­laan ja Py­hä­jär­vel­le – sähköä 15 000 ihmisen tar­pei­siin

16.12.2022 16:46 19
Tilaajille
Sähkön hinta kuriin -kansalaisaloite etenee eduskuntakäsittelyyn

Sähkön hinta kuriin -kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn

16.12.2022 09:48 13
Maastoauto suistui tieltä Haapavedellä – Jokilaaksojen pelastuslaitoksella tehtäviä liikenneonnettomuuksien vuoksi

Maas­to­au­to suistui tieltä Haa­pa­ve­del­lä – Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la teh­tä­viä lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien vuoksi

07.12.2022 07:44 2
Maakotkien reviirit lykkäävät tuulivoimahanketta Pyhäjärvellä

Maa­kot­kien re­vii­rit lyk­kää­vät tuu­li­voi­ma­han­ket­ta Py­hä­jär­vel­lä

18.11.2022 15:06 8
Tilaajille
Pyhäjärvellä nostetaan raskasta ajoneuvoa ojasta, yksi kaista suljettu liikenteeltä

Py­hä­jär­vel­lä nos­te­taan ras­kas­ta ajo­neu­voa ojasta, yksi kaista sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

09.11.2022 13:38
Vanha Kaleva: Pyhäjärwellä koulupalo, wakuutus ei vastaa likimainkaan omaisuuden arvoa

Vanha Kaleva: Py­hä­jär­wel­lä kou­lu­pa­lo, wa­kuu­tus ei vastaa li­ki­main­kaan omai­suu­den arvoa

08.11.2022 10:00
Tilaajille
Hukkunut mies löytyi veneen vierestä Pyhäjärvellä – poliisi pyytää havaintoja tapahtumista

Huk­ku­nut mies löytyi veneen vie­res­tä Py­hä­jär­vel­lä – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ta­pah­tu­mis­ta

03.08.2022 14:59
Täydenkuun Tanssit keräsi enemmän yleisöä Pyhäjärvellä – Taiteellisen johtajan pestin jättäneen Alpo Aaltokosken mukaan tapahtuma sai tänä vuonna palautetta poikkeuksellisen paljon

Täy­den­kuun Tanssit keräsi enemmän yleisöä Py­hä­jär­vel­lä – Tai­teel­li­sen joh­ta­jan pestin jät­tä­neen Alpo Aal­to­kos­ken mukaan ta­pah­tu­ma sai tänä vuonna pa­lau­tet­ta poik­keuk­sel­li­sen paljon

25.07.2022 17:00 1
Pienlentokone joutui tekemään hätälaskun Pyhäjärvellä

Pien­len­to­ko­ne joutui te­ke­mään hä­tä­las­kun Py­hä­jär­vel­lä

22.07.2022 19:17
Pyhäjärvellä käynnissä Täydenkuun Tanssit -festivaali – Alpo Aaltokoski jättää tapahtuman taiteellisen johtajan tehtävän taakseen

Py­hä­jär­vel­lä käyn­nis­sä Täy­den­kuun Tanssit -fes­ti­vaa­li – Alpo Aal­to­kos­ki jättää ta­pah­tu­man tai­teel­li­sen joh­ta­jan teh­tä­vän taak­seen

21.07.2022 08:00
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

18.06.2022 07:00 16
Tilaajille