Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pyhäjärvi
Poliisi: Pyhäjärvellä ei tapahtunutkaan autoon kaapatun naisen ryöstöä

Po­lii­si: Py­hä­jär­vel­lä ei ta­pah­tu­nut­kaan autoon kaa­pa­tun naisen ryöstöä

18.09.2023 13:55
Kolme henkilöä kaappasi naisen autoonsa ja vei käsilaukun Pyhäjärvellä

Kolme hen­ki­löä kaap­pa­si naisen au­toon­sa ja vei kä­si­lau­kun Py­hä­jär­vel­lä

18.09.2023 13:57 1
Kyy luikerteli omakotitalon keittiöön Pyhäjärvellä

Kyy lui­ker­te­li oma­ko­ti­ta­lon keit­tiöön Py­hä­jär­vel­lä

02.09.2023 13:19 5
Poliisi: Veneilemässä ollut mies hukkui Pyhäjärvellä lauantaina

Po­lii­si: Ve­nei­le­mäs­sä ollut mies hukkui Py­hä­jär­vel­lä lauan­tai­na

07.08.2023 15:13
1500 ihmistä osti pääsylipun nähdäkseen siirtolohkareen, jossa on ikivanhoja kaiverruksia – Oulun läänin etelärajalla kulkee Pähkinäsaaren rauhan raja

1500 ihmistä osti pää­sy­li­pun näh­däk­seen siir­to­loh­ka­reen, jossa on iki­van­ho­ja kai­ver­ruk­sia – Oulun läänin ete­lä­ra­jal­la kulkee Päh­ki­nä­saa­ren rauhan raja

17.07.2023 10:33 5
Tilaajille
Poliisi tutkii henkirikosta Pyhäjärvellä, kaksi miestä vangittiin epäiltynä taposta

Poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­ta Py­hä­jär­vel­lä, kaksi miestä van­git­tiin epäil­ty­nä taposta

21.06.2023 14:32
Tilaajille
Pohjois-Suomen vanhimman tanssifestivaalin jatko on "kiikun kaakun" – Kun apurahoja ei tullutkaan tarpeeksi, taiteellinen johtaja aikoo miettiä koko konseptin uusiksi

Poh­jois-Suo­men van­him­man tans­si­fes­ti­vaa­lin jatko on "kiikun kaakun" – Kun apu­ra­ho­ja ei tul­lut­kaan tar­peek­si, tai­teel­li­nen johtaja aikoo miettiä koko kon­sep­tin uusiksi

03.06.2023 18:00 5
Tilaajille
Tuli levisi roskien poltosta maastoon Pyhäjärvellä

Tuli levisi roskien pol­tos­ta maas­toon Py­hä­jär­vel­lä

08.05.2023 14:50
Väkivaltaiset ryöstäjät tunkeutuivat miehen kotiin Pyhäjärvellä – poliisi pyytää yleisön apua tekijöiden löytämiseksi

Vä­ki­val­tai­set ryös­tä­jät tun­keu­tui­vat miehen kotiin Py­hä­jär­vel­lä – poliisi pyytää yleisön apua te­ki­jöi­den löy­tä­mi­sek­si

02.05.2023 10:14
Metsästyskoira jäi vaikeasti jumiin luolaan Pyhäjärvellä – lähes vuorokauden piina päättyi onnelliseen loppuun

Met­säs­tys­koi­ra jäi vai­keas­ti jumiin luolaan Py­hä­jär­vel­lä – lähes vuo­ro­kau­den piina päättyi on­nel­li­seen loppuun

12.03.2023 15:38 10
Vanha navetta tuhoutui tulipalossa Pyhäjärvellä, syttymissyy ei ole tiedossa

Vanha navetta tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­jär­vel­lä, syt­ty­mis­syy ei ole tie­dos­sa

10.03.2023 08:44 2
Vapaa-ajan asunnon sisätilat vaurioituivat tulipalossa Pyhäjärvellä

Va­paa-ajan asunnon si­sä­ti­lat vau­rioi­tui­vat tu­li­pa­los­sa Py­hä­jär­vel­lä

09.03.2023 14:22
Pyhäjärvelle rakennetaan uusi biokaasulaitos

Py­hä­jär­vel­le ra­ken­ne­taan uusi bio­kaa­su­lai­tos

06.03.2023 14:59 4
Nelostie kulkee nykyään Kärsämäen taajaman läpi, mutta ohikulkutien rakentamista väläytellään jälleen – Kunnanjohtaja: "Emme varsinaisesti odota sitä"

Ne­los­tie kulkee nykyään Kär­sä­mäen taa­ja­man läpi, mutta ohi­kul­ku­tien ra­ken­ta­mis­ta vä­läy­tel­lään jälleen – ­Kun­nan­joh­ta­ja: "Emme var­si­nai­ses­ti odota sitä"

25.01.2023 22:53 25
Tilaajille
Tielle kaatunut rekka tukki Nelostietä Kärsämäellä – Pohjois-Pohjanmaalla sattui illan aikana useita kolareita ja ulosajoja

Tielle kaa­tu­nut rekka tukki Ne­los­tie­tä Kär­sä­mäel­lä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sattui illan aikana useita ko­la­rei­ta ja ulos­ajo­ja

26.01.2023 07:01 17
Tieliikennekeskus antoi ajokelivaroituksen Pohjois-Pohjanmaalle – Pyhäjärvellä kaksi autoa päätyi penkkaan peräkkäin liukkaalla tiellä

Tie­lii­ken­ne­kes­kus antoi ajo­ke­li­va­roi­tuk­sen Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Py­hä­jär­vel­lä kaksi autoa päätyi penk­kaan pe­räk­käin liuk­kaal­la tiellä

24.01.2023 08:42 4
Pyhäjärvellä ulosajo liukkaalla tiellä, kuljettaja jäi pinteeseen kyljelleen pyörähtäneeseen autoon

Py­hä­jär­vel­lä ulosajo liuk­kaal­la tiellä, kul­jet­ta­ja jäi pin­tee­seen kyl­jel­leen pyö­räh­tä­nee­seen autoon

17.01.2023 07:12
Lisää kuntia mukaan Oulu2026-toimintaan – Oulu on maantieteellisesti yksi laajimmista kulttuuripääkaupungeista

Lisää kuntia mukaan Oulu2026-toi­min­taan – Oulu on maan­tie­teel­li­ses­ti yksi laa­jim­mis­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­geis­ta

20.12.2022 12:04 17
Vanhoille kaivosalueille tulossa yli 60 miljoonan euron aurinkovoimaloiden kokonaisuus Nivalaan ja Pyhäjärvelle – sähköä 15 000 ihmisen tarpeisiin

Van­hoil­le kai­vos­alueil­le tulossa yli 60 mil­joo­nan euron au­rin­ko­voi­ma­loi­den ko­ko­nai­suus Ni­va­laan ja Py­hä­jär­vel­le – sähköä 15 000 ihmisen tar­pei­siin

16.12.2022 16:46 19
Tilaajille
Sähkön hinta kuriin -kansalaisaloite etenee eduskuntakäsittelyyn

Sähkön hinta kuriin -kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn

16.12.2022 09:48 13